Equilis Te

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тетанус токсоид

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI05AB03

INN (Международно Name):

Adjuvanted vaccine against tetanus

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Имунологични средства за еднокопитни животни

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне от 6-месечна възраст срещу тетанус за предотвратяване на смъртността. Офанзивата на имунитета: 2 седмици след първичната ваксинация courseDuration на имунитета: 17 месеца след курса на първична ваксинация, след 24 месеца след първата ревакцинации.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-07-08

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА ЗА:
EQUILIS TE ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Te инжекционна суспензия за коне
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tetanus toxoid
40 Lf
1
1
Флокулационни единици: съответсващи
на 30 IU/ml серум от морско свинче в Ph.Eur.
тест
за активност
АДЖУВАНТИ:
Purified Saponin
375 µg
Cholesterol
125 µg
Phosphatidylcholine
62.5 µg
Бистра опалесцираща суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу тетанус за
предотвратяване на
смъртността.
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
17 месеца след началния ваксинационен
курс.
24 месеца след първата реваксинация
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
16
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Рядко може да се появи дифузен твърд
или мек оток (максимум 5 cm в диаметър),
който
изчезва до 2 дни. При много редки
случаи локалната реакция надвишаваща
5cm, която е
възможно да перзистира 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Te инжекционна суспензия за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tetanus toxoid
40 Lf
1
1
Флокулационни единици: съответсващи
на 30 IU/ml серум от морско свинче в Ph.Eur.
тест
за активност
АДЖУВАНТИ:
Purified Saponin
375 µg
Cholesterol
125 µg
Phosphatidylcholine
62.5 µg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра опалесцираща суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу тетанус за
предотвратяване на
смъртността.
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
17 месеца след началния ваксинационен
курс.
24 месеца след първата реваксинация.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Кончета не трябва да се ваксинират
преди навършване на 6 месечна възраст,
особено
3
когато са родени от кобили, кои
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-04-2020
Листовка Листовка чешки 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-04-2020
Листовка Листовка датски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-04-2020
Листовка Листовка немски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-04-2020
Листовка Листовка естонски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-04-2020
Листовка Листовка гръцки 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-04-2020
Листовка Листовка английски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2021
Листовка Листовка френски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-04-2020
Листовка Листовка италиански 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-02-2021
Листовка Листовка латвийски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-02-2021
Листовка Листовка литовски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-04-2020
Листовка Листовка унгарски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-04-2020
Листовка Листовка малтийски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-02-2021
Листовка Листовка полски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-04-2020
Листовка Листовка португалски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-02-2021
Листовка Листовка румънски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-04-2020
Листовка Листовка словашки 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-04-2020
Листовка Листовка словенски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-02-2021
Листовка Листовка фински 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-04-2020
Листовка Листовка шведски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-04-2020
Листовка Листовка норвежки 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-04-2020
Листовка Листовка исландски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-04-2020
Листовка Листовка хърватски 30-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите