Episalvan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Betulae cortex

Предлага се от:

Amryt AG

АТС код:

D03AX13

INN (Международно Name):

birch bark extract

Терапевтична група:

Препарати за лечение на рани и язви

Терапевтична област:

Wounds and Injuries; Wound Healing

Терапевтични показания:

Лечение на рани с частична дебелина при възрастни. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 в информацията за продукта по отношение на изследваните видове рани.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-01-14

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
17
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EPISALVAN ГЕЛ
екстракт от брезова кора
(birch bark extract)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното
заболяване са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Episalvan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Episalvan
3.
Как да използвате Episalvan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Episalvan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EPISALVAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Episalvan гел е растителен лекарст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Episalvan гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 g гел съдържа: 100 mg екстракт от брезова
кора (birch bark extract) (като сух
екстракт, рафиниран) от
_Betula pendula _
Roth,
_Betula pubescens _
Ehrh, както и
хибриди от двата вида (еквивалентни на
0,5 - 0,1 g брезова кора), съответстващи
на 72-88 mg бетулин.
Екстрахиращ разтворител: n-хептан.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Безцветен до леко жълтеникав,
опалесциращ.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на рани, засягащи епидермиса
и/или дермата при възрастни. Вижте
точки 4.4 и 5.1 относно видовете рани, при
които е проведено проучване.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Гелът трябва да се нанася върху
повърхността на раната като слой с
дебелина
около 1 mm и да се покрива със стерилна
превръзка. Гелът трябва да се нанася
повторно при всяка смяна на
превръзката, до пълно заздравяване на
раната, но не
повече от 4 седмици (вижте точка 4.4
„Размер на раната“ и
„Продължителност на
лечението“).
Специални популации
_Бъбре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-07-2022
Листовка Листовка чешки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-07-2022
Листовка Листовка датски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-07-2022
Листовка Листовка немски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-07-2022
Листовка Листовка естонски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-07-2022
Листовка Листовка гръцки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-07-2022
Листовка Листовка английски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-07-2022
Листовка Листовка френски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-07-2022
Листовка Листовка италиански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-07-2022
Листовка Листовка латвийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-07-2022
Листовка Листовка литовски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-07-2022
Листовка Листовка унгарски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-07-2022
Листовка Листовка малтийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-07-2022
Листовка Листовка полски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-07-2022
Листовка Листовка португалски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-07-2022
Листовка Листовка румънски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-07-2022
Листовка Листовка словашки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-07-2022
Листовка Листовка словенски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-07-2022
Листовка Листовка фински 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-07-2022
Листовка Листовка шведски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-07-2022
Листовка Листовка норвежки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-07-2022
Листовка Листовка исландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-07-2022
Листовка Листовка хърватски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите