Effentora

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Pain; Cancer

Терапевтични показания:

Effentora е показан за лечение на внезапна болка (BTP) при възрастни с рак, които вече получават опиати лечение за рак на хронична болка. BTP представлява транзиторное влошаване на болка, което се случва на фона на друг управление на постоянна болка. На пациентите за получаване на поддръжка на pta това са тези, които вземат не по-малко от 60 мг устни морфин дневно, като минимум 25 мкг трансдермального фентанил на час, не по-малко от 30 mg оксикодон всеки ден, поне 8 mg дневно устни hydromorphone или equianalgesic доза друга опиоидните рамките на една седмица или по-дълго.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-04-04

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EFFENTORA 100 МИКРОГРАМА БУКАЛНИ ТАБЛЕТКИ
EFFENTORA 200 МИКРОГРАМА БУКАЛНИ ТАБЛЕТКИ
EFFENTORA 400 МИКРОГРАМА БУКАЛНИ ТАБЛЕТКИ
EFFENTORA 600 МИКРОГРАМА БУКАЛНИ ТАБЛЕТКИ
EFFENTORA 800 МИКРОГРАМА БУКАЛНИ ТАБЛЕТКИ
Фентанил (Fentanyl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Effentora и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Effentora
3.
Как да използвате Effentora
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Effentora
6.
Съдържание на опаковката и
допъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Effentora 100 микрограма букални таблетки
Effentora 200 микрограма букални таблетки
Effentora 400 микрограма букални таблетки
Effentora 600 микрограмабукални таблетки
Effentora 800 микрограма букални таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Effentora 100 микрограма букални таблетки
Всяка букална таблетка съдържа 100
микрограма фентанил (fentanyl) (като
цитрат).
Помощно вещество с известно
действие:Всяка таблетка съдържа 10 mg
натрий.
Effentora 200 микрограма букални таблетки
Всяка букална таблетка съдържа 200
микрограма фентанил (fentanyl) (като
цитрат).
Помощно вещество с известно
действие:Всяка таблетка съдържа 20 mg
натрий.
Effentora 400 микрограма букални таблетки
Всяка букална таблетка съдържа 400
микрограма фентанил (fentanyl) (като
цитрат).
Помощно вещество с известно
действие:Всяка таблетка съдържа 20 mg
натрий.
Effentora 600 микрограма букални таблетки
Всяка букална таблетка съдържа 600
микрограма фентанил (fentanyl) (като
цитрат).
Помощно вещество с известно
действие:Всяка таблетка съдържа 20 mg
натрий.
Effentora 800 микрограма букални таблетки
Всяка букална таблетка съдържа 800
микрограма фентанил 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-11-2022
Листовка Листовка чешки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-11-2022
Листовка Листовка датски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-11-2022
Листовка Листовка немски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-11-2022
Листовка Листовка естонски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-11-2022
Листовка Листовка гръцки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-11-2022
Листовка Листовка английски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-04-2014
Листовка Листовка френски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-11-2022
Листовка Листовка италиански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-04-2014
Листовка Листовка латвийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-04-2014
Листовка Листовка литовски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-11-2022
Листовка Листовка унгарски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-11-2022
Листовка Листовка малтийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-04-2014
Листовка Листовка полски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-11-2022
Листовка Листовка португалски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-04-2014
Листовка Листовка румънски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-11-2022
Листовка Листовка словашки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-11-2022
Листовка Листовка словенски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-04-2014
Листовка Листовка фински 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-11-2022
Листовка Листовка шведски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-11-2022
Листовка Листовка норвежки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-11-2022
Листовка Листовка исландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-11-2022
Листовка Листовка хърватски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите