Contacera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Horses; Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Терапевтични показания:

Използвате CattleFor при тежка дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци. За употреба при диария в комбинация с орална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и на млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. За облекчаване на следоперативната болка след обезводняване на телета. PigsFor намаляване на симптомите на куцота и възпаление неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат и за съпътстваща терапия при лечение на следродилна септицемии и токсикоза (мастит-метрит-агалактия синдром) с подходящи антибактериални терапия. HorsesFor да се използват за намаляване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-12-06

Листовка

                29
B. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА:
CONTACERA 20 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ГОВЕДА, СВИНЕ И КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
ИРЛАНДИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Contacera 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
meloxicam
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТА
Един ml съдържа:
Meloxicam
20 mg
Ethanol (96 %)
159,8 mg
Бистър жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ГОВЕДА:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говедата.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит в комбинация с
антибиотична
терапия.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
СВИНЕ:
За употреба при незаразни двигателн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Contacera 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam
20 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Ethanol (96 %)
159,8 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, свине и коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
ГОВЕДА:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говедата.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит, в комбинация с
антибиотична
терапия.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
СВИНЕ:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
Като допълнителн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-04-2020
Листовка Листовка чешки 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-04-2020
Листовка Листовка датски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-04-2020
Листовка Листовка немски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-04-2020
Листовка Листовка естонски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-04-2020
Листовка Листовка гръцки 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-04-2020
Листовка Листовка английски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-03-2014
Листовка Листовка френски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-04-2020
Листовка Листовка италиански 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-03-2014
Листовка Листовка латвийски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-03-2014
Листовка Листовка литовски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-04-2020
Листовка Листовка унгарски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-04-2020
Листовка Листовка малтийски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-03-2014
Листовка Листовка нидерландски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-03-2014
Листовка Листовка полски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-04-2020
Листовка Листовка португалски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-03-2014
Листовка Листовка румънски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-04-2020
Листовка Листовка словашки 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-04-2020
Листовка Листовка словенски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-03-2014
Листовка Листовка фински 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-04-2020
Листовка Листовка шведски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-04-2020
Листовка Листовка норвежки 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-04-2020
Листовка Листовка исландски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-04-2020
Листовка Листовка хърватски 16-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-03-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите