Certifect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

fipronil, amitraz, (S)-methoprene

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QP53AX65

INN (Международно Name):

fipronil / amitraz / (S)-methoprene

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на клиентите при кучета клещи (Иксодовые рициново, reticulatus Dermacentor, Rhipicephalus sanguineus, кърлежи ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Haemaphysalis riveli дамски храна Haemaphysalis, Amblyomma americanum и Amblyomma аронник забелязан) и бълхи (Ctenocephalides това felis и Ctenocephalides канис). Лечение на нападения от дъвчащи въшки (Trichodectes canis). Предотвратяване на замърсяването на околната среда от бълхи чрез потискане на развитието на всички незрели стадии на бълхите. Продуктът може да се използва като част от терапевтична стратегия за контрол на алергичен дерматит срещу бълхи. Елиминиране на бълхи и кърлежи в рамките на 24 часа. Едно лечение предотвратява по-нататъшно нахлуване в продължение на пет седмици чрез кърлежи и до пет седмици от бълхи. Лечение косвено намалява риска от предаване на трансмиссивных клещевых заболявания (бабезиоз кучета, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и боррелиоз) от заразени кърлежи в продължение на четири седмици.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-05-06

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
B. ЛИСТОВКА
21
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА ЗА:(Кутия с 3 пипети)
CERTIFECT 67 MG/ 60,3 MG/ 80 MG SPOT-ON РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА 2-10 KG
CERTIFECT 134 MG/ 120,6 MG/ 160 MG SPOT-ON РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА 10-20 KG
CERTIFECT 268 MG/ 241,2 MG/ 320 MG SPOT-ON РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА 20-40 KG
CERTIFECT 402 MG/ 361,8 MG/ 480 MG SPOT-ON РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА 40-60 KG
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
FR-69007 Lyon
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL
4, Chemin du Calquet
FR-31000 Toulouse Cedex
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CERTIFECT 67 mg/ 60.3 mg/ 80 mg spot-on разтвор за
кучета 2-10 kg
CERTIFECT 134 mg/ 120.6 mg/ 160 mg spot-on разтвор за
кучета 10-20 kg
CERTIFECT 268 mg/ 241.2 mg/ 320 mg spot-on разтвор за
кучета 20-40 kg
CERTIFECT 402 mg/ 361.8 mg/ 480 mg spot-on разтвор за
кучета 40-60 kg
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Бистър кехлибарен до жълтеникав
разтвор.
Всяка единична доза (двуканална
пипета) съдържа:
CERTIFECT spot-on разтвор
Количество в единична
доза (ml)
Fipronil
(mg)
S- methoprene
(mg)
Amitraz
(mg)
кучета 2-10 kg
1.07
67.0
60.3
80.0
кучета 10-2
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CERTIFECT 67 mg/ 60.3 mg/ 80 mg spot-on разтвор за
кучета 2-10 kg
CERTIFECT 134 mg/ 120.6 mg/ 160 mg spot-on разтвор за
кучета 10-20 kg
CERTIFECT 268 mg/ 241.2 mg/ 320 mg spot-on разтвор за
кучета 20-40 kg
CERTIFECT 402 mg/ 361.8 mg/ 480 mg spot-on разтвор за
кучета 40-60 kg
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Активни субстанции:
Всяка единична доза съдържа:
CERTIFECT spot-on разтвор
Количество в
единична доза
(ml)
Fipronil
(mg)
(S)-Мethoprene
(mg)
Amitraz
(mg)
кучета 2-10 kg
1.07
67
60.3
80
кучета 10-20 kg
2.14
134
120.6
160
кучета 20-40 kg
4.28
268
241.2
320
кучета 40-60 kg
6.42
402
361.8
480
Ексципиенти:
Бутилхидроксианизол (0,02 %)
Бутилхидрокситолуен (0,01 %).
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Бистър, кехлибарен до жълтеникав
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Третиране и профилактика против
опаразитяване на кучета с кърлежи (
_Ixodes ricinus, _
_Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis,
Derma
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2018
Листовка Листовка чешки 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2018
Листовка Листовка датски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2018
Листовка Листовка немски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2018
Листовка Листовка естонски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2018
Листовка Листовка гръцки 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2018
Листовка Листовка английски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2018
Листовка Листовка френски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2018
Листовка Листовка италиански 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2018
Листовка Листовка латвийски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2018
Листовка Листовка литовски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2018
Листовка Листовка унгарски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2018
Листовка Листовка малтийски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2018
Листовка Листовка полски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2018
Листовка Листовка португалски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2018
Листовка Листовка румънски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2018
Листовка Листовка словашки 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2018
Листовка Листовка словенски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2018
Листовка Листовка фински 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2018
Листовка Листовка шведски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2018
Листовка Листовка норвежки 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2018
Листовка Листовка исландски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2018
Листовка Листовка хърватски 27-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите