Arepanrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус на грип сплит, инактивированная, съдържащ антигени*: A/Калифорния/7/2009 (Н1N1), V като деформация на (х-179а)*размножени в кокоши яйца.

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Грипни ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-03-23

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AREPANRIX СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ЗА НАЙ-АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ,
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С УЕБСАЙТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (EMEA):
HTTP://WWW.EMEA.EUROPA.EU/.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази
листовка нежелани реакции,
моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Arepanrix и за какво се
използва
2.
Преди да Ви бъде приложен Arepanrix
3.
Как се прилага Arepanrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Arepanrix
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AREPANRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Arepanrix е ваксина за предпазване
срещу пандемичен грип.
Пандемичният грип е
вид г
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Arepanrix суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия.
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)v
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
_(Pandemic influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated,
adjuvanted)) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
A/California/7/2009/(H1N1)v-подобен щам (X-179A)
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
Тази ваксина отговаря на препоръката
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемия.
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на суспензията и
емулсията се получава многодозова
ваксина във флакон. За
броя на дозите в един флакон, вижте
точка 6.5.
Помощни вещества
: ваксината съдър
жа 5 микрограма тиомерсал.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е полупрозрачна до почти
бяла опалесцираща суспензия, която
може да образув
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-10-2011
Листовка Листовка чешки 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-10-2011
Листовка Листовка датски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-10-2011
Листовка Листовка немски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-10-2011
Листовка Листовка естонски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-10-2011
Листовка Листовка гръцки 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-10-2011
Листовка Листовка английски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-10-2011
Листовка Листовка френски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-10-2011
Листовка Листовка италиански 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-10-2011
Листовка Листовка латвийски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-10-2011
Листовка Листовка литовски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-10-2011
Листовка Листовка унгарски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-10-2011
Листовка Листовка малтийски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-10-2011
Листовка Листовка полски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-10-2011
Листовка Листовка португалски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-10-2011
Листовка Листовка румънски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-10-2011
Листовка Листовка словашки 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-10-2011
Листовка Листовка словенски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-10-2011
Листовка Листовка фински 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-10-2011
Листовка Листовка шведски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-10-2011
Листовка Листовка норвежки 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-10-2011
Листовка Листовка исландски 25-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-10-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите