Aloxi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палоносетрон хидрохлорид

Предлага се от:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

АТС код:

A04AA05

INN (Международно Name):

palonosetron

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants, , серотонин (5HT3) антагонисти

Терапевтична област:

Vomiting; Cancer

Терапевтични показания:

Aloxi показан при възрастни за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия,профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия. Aloxi е посочено в педиатрични пациенти на 1 месец и по-възрастни:за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия и профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-03-22

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALOXI 250 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Палоносетрон (Palonosetron)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Aloxi и за какво се
използва.
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Aloxi.
3.
Как да Ви се прилага Aloxi.
4.
Възможни нежелани реакции.
5.
Как да съхранявате Aloxi.
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ALOXI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Aloxi съдържа активното вещество
палоносетрон. Принадлежи към група
л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aloxi 250 микрограма инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml разтвор съдържа 50 микрограма
палоносетрон (palonosetron)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Всеки флакон от 5 ml разтвор съдържа 250
микрограма палоносетрон (под формата
на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Aloxi е показан при възрастни за:
•
предотвратяване на силно гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна антитуморна
химиотерапия,
•
предотвратяване на гадене и
повръщане, свързани с умерено
еметогенна антитуморна
химиотерапия.
Aloxi е показан при педиатрични пациенти
на възраст 1 месец и по-големи за:
•
предотвратяване на остро гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна антитуморна
химиотерапия, и предотвратяване на
гадене и повръщане, свързани с умерено
еметогенна
антитуморна химиотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Aloxi трябва да се използва само преди
прилагане на химиотерапия. Този
лекарствен прод
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-07-2018
Листовка Листовка чешки 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-07-2018
Листовка Листовка датски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-07-2018
Листовка Листовка немски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-07-2018
Листовка Листовка естонски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-07-2018
Листовка Листовка гръцки 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-07-2018
Листовка Листовка английски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-04-2015
Листовка Листовка френски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-07-2018
Листовка Листовка италиански 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-04-2015
Листовка Листовка латвийски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-04-2015
Листовка Листовка литовски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-07-2018
Листовка Листовка унгарски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-07-2018
Листовка Листовка малтийски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-04-2015
Листовка Листовка полски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-07-2018
Листовка Листовка португалски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-04-2015
Листовка Листовка румънски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-07-2018
Листовка Листовка словашки 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-07-2018
Листовка Листовка словенски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-04-2015
Листовка Листовка фински 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-07-2018
Листовка Листовка шведски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-07-2018
Листовка Листовка норвежки 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-07-2018
Листовка Листовка исландски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-07-2018
Листовка Листовка хърватски 19-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-04-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите