Advagraf

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe BV

АТС код:

L04AD02

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-04-23

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ADVAGRAF 0,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ADVAGRAF 1 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ADVAGRAF 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ADVAGRAF 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
Такролимус (Tacrolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Advagraf и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Advagraf
3.
Как да приемате Advagraf
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Advagraf
6.
Съдържание на опаковката и
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Advagraf 0,5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Advagraf 1 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Advagraf 3 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Advagraf 5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Advagraf 0,5 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 0,5 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка капсула съдържа 51,09 mg лактоза.
Печатното мастило, използвано за
маркиране на капсулата, съдържа следи
от соев
лецитин (0,48% от общото количество на
печатното мастило).
Advagraf 1 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 1 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка капсула съдържа 102,17 mg лактоза.
Печатно мастило, използвано за
маркиране на капсулата, съдържа следи
от соев лецитин
(0,48% от общото количество на печатното
мастило).
Advagraf 3 mg твърди капсули с удължено
освобождаване
Всяка твърда капсула с удължено
освобождаване съдържа 3 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-10-2023
Листовка Листовка чешки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-10-2023
Листовка Листовка датски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-10-2023
Листовка Листовка немски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-10-2023
Листовка Листовка естонски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-10-2023
Листовка Листовка гръцки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-10-2023
Листовка Листовка английски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-03-2008
Листовка Листовка френски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-10-2023
Листовка Листовка италиански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-03-2008
Листовка Листовка латвийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-03-2008
Листовка Листовка литовски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-10-2023
Листовка Листовка унгарски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-10-2023
Листовка Листовка малтийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-03-2008
Листовка Листовка нидерландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-03-2008
Листовка Листовка полски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-10-2023
Листовка Листовка португалски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-03-2008
Листовка Листовка румънски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-10-2023
Листовка Листовка словашки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-10-2023
Листовка Листовка словенски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-03-2008
Листовка Листовка фински 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-10-2023
Листовка Листовка шведски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-10-2023
Листовка Листовка норвежки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-10-2023
Листовка Листовка исландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-10-2023
Листовка Листовка хърватски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите