Adcirca (previously Tadalafil Lilly)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тадалафил

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

G04BE08

INN (Международно Name):

tadalafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

AdultsTreatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) classified as WHO functional class II and III, to improve exercise capacity (see section 5. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с колагенно съдово заболяване. Paediatric populationTreatment of paediatric patients aged 2 years and above with pulmonary arterial hypertension (PAH) classified as WHO functional class II and III.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-10-01

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADCIRCA 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тадалафил (tadalafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхнто заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява ADCIRCA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ADCIRCA
3.
Как да приемате ADCIRCA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ADCIRCA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ADCIRCA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ADCIRCA съдържа активното вещество
тадалафил.
ADCIRCA е за лечение на белодробна
артериална хипертония при възрастни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ADCIRCA 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
тадалафил (tadalafil_)._
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 233 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Оранжеви и с форма на бадем филмирани
таблетки 12,09 mm x 7,37 mm, маркирани от
едната
страна с „4467”
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Лечение на белодробна артериална
хипертония (БАХ), класифицирана според
СЗО като
функционален клас ІІ и ІІІ, за
подобряване на физическия капацитет
(вж. точка 5.1).
Ефикасност е демонстрирана при
идиопатична БАХ (ИБАХ) и при БАХ,
свързана с
колагенозни заболявания на съдовете.
Педиатрична популация
Лечение на педиатрични пациенти на
възраст 2 и повече години с белодробна
артериална
хипертония (БАХ), класифицирана според
СЗО като функционален клас II и III.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започва и
мониторира само от лекар с опит в
лечението на БА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-09-2023
Листовка Листовка чешки 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-09-2023
Листовка Листовка датски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-09-2023
Листовка Листовка немски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-09-2023
Листовка Листовка естонски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-09-2023
Листовка Листовка гръцки 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-09-2023
Листовка Листовка английски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-05-2023
Листовка Листовка френски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-09-2023
Листовка Листовка италиански 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-05-2023
Листовка Листовка латвийски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-05-2023
Листовка Листовка литовски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-09-2023
Листовка Листовка унгарски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-09-2023
Листовка Листовка малтийски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-05-2023
Листовка Листовка нидерландски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-05-2023
Листовка Листовка полски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-09-2023
Листовка Листовка португалски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-05-2023
Листовка Листовка румънски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-09-2023
Листовка Листовка словашки 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-09-2023
Листовка Листовка словенски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-05-2023
Листовка Листовка фински 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-09-2023
Листовка Листовка шведски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-09-2023
Листовка Листовка норвежки 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-09-2023
Листовка Листовка исландски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-09-2023
Листовка Листовка хърватски 22-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите