SevoFlo

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SevoFlo
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SevoFlo
  Европейски съюз
 • Език:
 • румънски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Câini, Pisici
 • Терапевтична област:
 • Anestezic prin inhalare
 • Терапевтични показания:
 • Pentru inducerea și întreținerea anesteziei la câini și pisici.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 16

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizat
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000072
 • Дата Оторизация:
 • 10-12-2002
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000072
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/CHMP/92087/2007

EMEA/V/C/000072

SevoFlo (sevofluran)

Prezentare generală a SevoFlo și a motivelor autorizării sale în UE

Ce este SevoFlo și pentru ce se utilizează?

SevoFlo este un anestezic general pentru câini și pisici. SevoFlo se folosește pentru a induce și

pentru a menține anestezia generală (pierderea cunoștinței). SevoFlo conține substanța activă

sevofluran, o substanță chimică lichidă la temperatura camerei, dar care devine gazoasă (se

evaporează) prin încălzire.

Pentru mai multe informații, citiți prospectul.

Cum se utilizează SevoFlo?

SevoFlo se administrează cu ajutorul echipamentului special pentru anestezie, de obicei într-un

amestec controlat de gaze care conține și oxigen. Câinele sau pisica respiră amestecul de gaze, ceea

ce îi provoacă pierderea cunoștinței. Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție

medicală. Pentru mai multe informații despre utilizarea SevoFlo, citiți prospectul sau adresați-vă

medicului veterinar sau farmacistului.

Cum acționează SevoFlo?

După ce câinele sau pisica respiră amestecul de oxigen și sevofluran, sevofluranul este inhalat în

plămâni și transportat către creier, prin sânge. Sevofluranul imită acțiunea GABA, o substanță care

reduce în mod natural activitatea cerebrală și blochează acțiunea glutamatului, care stimulează

activitatea creierului. Aceste acțiuni combinate duc împreună la pierderea cunoștinței.

Ce beneficii a prezentat SevoFlo pe parcursul studiilor?

În studiile efectuate pe câini, SevoFlo a fost la fel de eficace în a induce și a menține anestezia ca

alți agenți anestezici, cum ar fi izofluranul (un alt gaz anestezic), tiopentalul, propofolul și ketamina

în combinație cu diazepamul. La câini, SevoFlo a produs relativ ușor și rapid o fază de inducere a

anesteziei, urmată de o recuperare bună. Studiile au arătat că sevofluranul poate fi folosit în

siguranță în asociere cu alte medicamente utilizate în mod obișnuit la câini înaintea sau în timpul

operațiilor, pentru menținerea anesteziei.

SevoFlo (sevofluran)

EMA/CVMP/92087/2007

Pagina 2/2

O trecere în revistă a literaturii de specialitate publicate arată că SevoFlo este eficace pentru

anestezia pisicilor și compatibil cu o serie de sedative și medicamente împotriva durerii, folosite în

anestezie. Eficacitatea SevoFlo a fost comparabilă cu cea a izofluranului. În plus, de peste 10 ani,

SevoFlo este utilizat frecvent ca anestezic pentru pisici în afara indicațiilor terapeutice (utilizare

neautorizată oficial) și, prin urmare, utilizarea lui la pisici este considerată ca fiind „bine stabilită”.

Care sunt riscurile asociate cu SevoFlo?

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu SevoFlo, care pot afecta mai mult de 1 animal din 10,

sunt hipotensiune, respirație rapidă, tensiune musculară, agitație, incapacitate temporară de a

respira, spasme musculare ușoare și vărsături.

SevoFlo este contraindicat la animale cu susceptibilitate genetică la hipertermie malignă. Aceasta

este o afecțiune rară, potențial mortală, declanșată de regulă de expunerea la anumite anestezice

generale și asociată cu spasme musculare și temperatură foarte mare.

Pentru lista completă a reacțiilor adverse asociate cu SevoFlo și pentru lista completă de restricții,

citiți prospectul.

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează

medicamentul sau intră în contact cu animalul?

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru SevoFlo au fost incluse informații

referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul

medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale.

La oameni, inhalarea accidentală de vapori de sevofluran poate cauza simptome ca frisoane, greață,

dureri de cap, hipotensiune, scăderea frecvenței cardiace și chiar a frecvenței respiratorii. De aceea,

la manipularea Sevoflo trebuie luate măsuri de precauție: trebuie îndepărtată imediat orice

scurgere, vaporii nu trebuie inhalați și trebuie evitat orice contact oral cu produsul. Femeile gravide

sau care alăptează nu au voie să intre în contact cu produsul și, de asemenea, trebuie să evite sălile

de operație și zonele de îngrijire postoperatorie a animalelor unde produsul este sau a fost folosit

recent. În caz de contact accidental cu pielea sau cu ochii sau pentru informații suplimentare trebuie

consultat prospectul.

De ce este SevoFlo autorizat în UE?

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile SevoFlo sunt mai mari decât

riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE.

Alte informații despre SevoFlo

SevoFlo a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la

11 decembrie 2002.

Mai multe informații despre SevoFlo se pot găsi pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în martie 2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PROSPECT

PROSPECT

SevoFlo 100% vapori de inhalat, lichid pentru câini și pisici

1.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU

ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent

ME11 5EL

MAREA BRITANIE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

SevoFlo 100% vapori de inhalat, lichid pentru câini și pisici

sevofluran

3.

DECLARAREA SUBSTANŢEI (SUBSTANŢELOR) ACTIVE ŞI A ALTOR

INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

100% sevofluran

4.

INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru inducerea şi menţinerea anesteziei.

5.

CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la sevofluran sau la alţi agenţi anestezici

halogenaţi.

Nu se utilizează la animale cu predispoziţie genetică cunoscută sau suspicionată de hipertermie

malignă.

6.

REACŢII ADVERSE

Hipotensiunea arterială, tahipnee, tensiune musculară, excitație, apnee, fasciculări musculare și

vărsăturile au fost raportate ca fiind reacții adverse foarte frecvente, pe baza experienței de raportare

spontană post-autorizare.

O depresie dependentă de doză a funcţiei respiratorii este frecvent observată în timpul utilizării

sevofluranului, prin urmare este necesară o monitorizare atentă a acestei funcţii pe durata anesteziei cu

sevofluran, cu ajustarea corespunzătoare a concentraţiei inhalate a sevofluranului.

Bradicardia indusă de anestezie este frecvent observată în timpul anesteziei cu sevofluran. Poate fi

inversată prin administrarea anticolinergicelor.

Pe baza experienței de raportare spontană post-autorizare foarte rar s-au raportat mersul legănat,

eructație, salivaţie, cianoză, contracţii ventriculare premature şi depresie cardiopulmonară excesivă.

La câini în urma administrării de sevofluran, la fel ca şi în cazul altor agenţi anestezici halogenaţi, se

pot constata creşteri tranzitorii ale aspartat-aminotransferazei (AST), alanin-aminotransferazei (ALT),

lactat-dehidrogenazei (LDH), bilirubinei şi numărului de leucocite. La pisici, creșteri tranzitorii ale

AST și ALT pot să apară la sevofluran, totuși, enzimele hepatice tind să rămână în intervalul normal.

Hipotensiunea apărută în timpul anesteziei cu sevofluran poate conduce la scăderea fluxului sanguin

renal.

Nu poate fi exclusă posibilitatea declanşării de către sevofluran a unor episoade de hipertermie

malignă la câini și pisici care prezintă o predispoziţie în acest sens.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)

- Frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau

credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7.

SPECII ŢINTĂ

Câini și pisici

8.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI

MOD DE ADMINISTRARE

Concentraţia inhalată:

SevoFlo trebuie administrat prin intermediul unui vaporizator calibrat în mod special pentru

administrarea de sevofluran, astfel încât concentraţia administrată să poată fi controlată cu acurateţe.

SevoFlo nu conţine stabilizatori şi nu afectează în nici un fel calibrarea sau funcţionarea acestor

vaporizatoare. Administrarea sevofluranului trebuie să se facă în mod individualizat, în funcţie de

răspunsul câinelui sau al pisici.

Premedicaţie:

Necesitatea utilizării unei premedicaţii, precum şi alegerea acesteia, este lăsată la latitudinea medicului

veterinar. Dozele premedicaţiilor preanestezice pot fi mai mici decât cele indicate în documentaţia

acestora pentru situaţiile de medicaţie unică.

Inducerea anesteziei:

În cazul inducerii anesteziei cu sevofluran cu administrare utilizând mască, la câinii sănătoşi sunt

utilizate concentraţii inhalate de 5 până la 7% de sevofluran în mediu de oxigen și 6 până la 8%

sevofluran în mediu de oxigen la pisici, în scopul inducerii anesteziei destinate intervenţiilor

chirurgicale. Este de aşteptat ca aceste concentraţii să producă anestezie chirurgicală în decurs de 3

până la 14 minute la câini și între 2 și 3 minute la pisici. Concentrația de sevofluran pentru inducție,

poate fi stabilită de la început sau atinsă în mod treptat, pe durata a 1 până la 2 minute. Utilizarea

premedicaţiilor nu influenţează concentraţia de sevofluran necesară pentru inducerea anesteziei.

Menţinerea anesteziei:

Sevofluranul poate fi utilizat pentru menţinerea anesteziei induse cu sevofluran administrat utilizând

mască sau agenţi injectabili. Concentraţia de sevofluran necesară pentru menţinerea anesteziei este

mult mai mică decât cea necesară pentru inducerea acesteia.

La câinii sănătoşi, nivelurile anesteziei destinate intervenţiilor chirurgicale pot fi menţinute cu ajutorul

unor concentraţii inhalate de 3,3 până la 3,6%, în condiţiile utilizării unei premedicaţii. În absenţa

premedicaţiei, concentraţiile inhalate de sevofluran situate între 3,7 şi 3,8% vor furniza anestezie la

niveluri utilizabile în scopuri chirurgicale la câini sănătoşi. În cazul pisicii, anestezia chirurgicală este

menținută cu concentrații de sevofluran de 3,7-4,5%. Prezenţa unei stimulări chirurgicale poate

necesita o creştere a concentraţiei de sevofluran. Utilizarea unor agenţi injectabili de inducţie, în lipsa

oricărei premedicaţii, are o influenţă minoră asupra concentraţiilor de sevofluran necesare pentru

menţinerea anesteziei. Regimurile de anestezie ce includ premedicaţii cu opioide, alfa-2-agonişti,

benzodiazepină sau fenotiazină fac posibilă utilizarea unor concentraţii mai scăzute de sevofluran

pentru menţinerea anesteziei.

9.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Numai pentru utilizare inhalatorie, utilizând un gaz transportor corespunzător. SevoFlo trebuie

administrat prin intermediul unui vaporizator calibrat în mod special pentru administrarea de

sevofluran, astfel încât concentraţia administrată să poată fi controlată cu acurateţe. SevoFlo nu

conţine stabilizatori şi nu afectează calibrarea sau funcţionarea acestor vaporizatoare.

Administrarea anesteziei generale trebuie să se facă în mod individual, în funcţie de răspunsul

câinelui.

Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare sau alte forme de interacţiune

Anestezice cu administrare intravenoasă:

Administrarea de sevofluran este compatibilă cu utilizarea barbituricelor cu administrare intravenoasă

şi a propofolului și la pisici cu alfaxalonă și ketamina. La câini administrarea concomitentă a

tiopentalului poate creşte uşor sensibilitatea la aritmiile cardiace induse prin mecanism adrenergic.

Benzodiazepine şi opioide:

Administrarea sevofluranului este compatibilă cu cea a benzodiazepinelor şi opioidelor utilizate în

mod frecvent în practica veterinară. La fel ca şi în cazul altor anestezice inhalatorii, valoarea

concentraţiei minime alveolare (CMA) a sevofluranului este redusă prin administrarea concomitentă

de benzodiazepine şi opioide.

Fenotiazine şi alfa-2-agonişti:

Administrarea sevofluranului este compatibilă cu cea a fenotiazinelor şi alfa-2-agoniştilor utilizaţi în

mod frecvent în practica veterinară. Alfa-2-agoniştii prezintă un efect slab anestezic, prin urmare doza

de sevofluran trebuie redusă în mod corespunzător. Datele disponibile privind efectele alfa-2-

agoniştilor cu potenţă ridicată (medetomidina, romifidina și dexmedetomidina) utilizaţi ca

premedicaţie sunt limitate. Prin urmare, utilizarea lor trebuie să se facă cu precauţie. Utilizarea alfa-2-

agoniştilor determină bradicardie care poate apare când sunt utilizați cu sevofluranul. Bradicardia

poate fi reversibilă prin administrare de anticolinergice.

Anticolinergice:

Studiile la câini și pisici au arătat că utilizarea anticolinergicelor pentru premedicație este compatibilă

cu anestezia cu sevofluran la câini și pisici.

În cadrul unui studiu de laborator, utilizarea unui regim de anestezie cu acepromazină/oximorfonă/

tiopental/sevofluran s-a soldat cu perioade prelungite de recuperare la toţi câinii trataţi, prin

comparaţie cu perioadele de recuperare constatate la câinii anesteziaţi numai cu sevofluran.

Utilizarea sevofluranului împreună cu relaxantele musculare non-depolarizante nu a fost evaluată la

câini. La pisici sevofluranul a demonstrat că exercită un efect blocant neuromuscular, dar acest lucru

este evident doar la doze mari. La om utilizarea sevofluranului creşte atât intensitatea cât şi durata

blocajului neuromuscular indus de relaxantele musculare non-depolarizante. Au fost utilizați agenți

blocanți neuromusculari la pisicile anesteziate cu sevofluran fără efecte neașteptate.

10.

TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A nu se refrigera.

A se păstra flaconul bine închis.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă după {EXP}.

Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Anestezicele halogenate volatile pot reacţiona cu absorbanţii de dioxid de carbon (CO

) uscaţi, cu

producerea de monoxid de carbon (CO), ceea ce poate conduce la instalarea unor niveluri ridicate ale

carboxihemoglobinemiei la unii câini. Pentru a minimaliza această reacţie în cazul utilizării circuitelor

de anestezie inhalatorie, SevoFlo nu trebuie să fie circulat prin sodă calcinată sau hidroxid de bariu

care a fost lăsat să se usuce.

Reacţia exotermă care apare între sevofluran şi absorbanţii de CO

creşte pe măsură ce absorbanţii de

se deshidratează (devin uscaţi), aşa cum se întâmplă în cazul pasajului unui gaz uscat, pe o

perioadă îndelungată, prin canistrele cu absorbant de CO

. În rare cazuri, a fost raportată apariţia unei

încălziri excesive, a fumului şi/sau a focului în agregatele de anestezie, în cursul utilizării unui

absorbant de CO

deshidratat şi a sevofluranului. O scădere neobişnuită a profunzimii anesteziei faţă

de nivelul aşteptat având în vedere reglajul utilizat pentru vaporizator ar putea indica o încălzire

excesivă a canistrei cu absorbant de CO

În cazul în care se suspectează că absorbantul de CO

ar putea fi deshidratat, acesta trebuie înlocuit. În

cazul majorităţii absorbanţilor de CO

, deshidratarea nu este neapărat reflectată de o schimbare a

culorii indicatorului de culoare. Prin urmare, lipsa unei schimbări semnificative a culorii nu trebuie

considerată ca indicaţie a hidratării adecvate. Înlocuirea absorbanţilor de CO

trebuie să se facă în mod

regulat, indiferent de starea indicatorului de culoare.

1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(fluorometoxi)propena (C

O), cunoscută şi sub denumirea de compusul

A, se produce în urma interacţiunii sevofluranului cu soda calcinată sau cu hidroxid de bariu. Reacţia

cu hidroxidul de bariu produce o cantitate mai mare de compus A decât reacția cu soda calcinată. În

interiorul unui sistem de circulaţie cu absorbant, concentraţia sa creşte odată cu creşterea

concentraţiilor de sevofluran şi scăderea debitelor de gaz proaspăt. S-a constatat că rata de degradare a

sevofluranului în soda calcinată creşte odată cu creşterea temperaturii. Întrucât reacţia dioxidului de

carbon cu absorbanţii este exotermă, această creştere de temperatură va depinde de cantitatea de CO

absorbită, care la rândul ei va depinde de debitul de gaz proaspăt care intră în sistemul de circulaţie al

anestezicului, de starea metabolismului câinelui şi de rata ventilaţiei. Deşi este cunoscut faptul că

compusul A acţionează ca o nefrotoxină dependentă de doză la şobolani, mecanismul acestui efect de

toxicitate renală nu este cunoscut. Trebuie evitată anestezia pe o perioadă îndelungată, cu un flux

scăzut de sevofluran, din cauza riscului de acumulare a compusului A.

În perioada de menţinere a anesteziei, creşterea concentraţiei de sevofluran produce o scădere

dependentă de doză a tensiunii arteriale. Din cauza gradului scăzut de solubilitate a sevofluranului în

sânge, aceste modificări hemodinamice pot interveni mai rapid decât în cazul altor anestezice volatile.

Pe durata anesteziei cu sevofluran, tensiunea arterială trebuie monitorizată la intervale mici de timp.

Trebuie să fie asigurată disponibilitatea imediată pentru ventilaţie artificială, suplimentare cu oxigen şi

resuscitare circulatorie. Scăderea excesivă a tensiunii arteriale sau depresia respiratorie se pot datora

profunzimii anesteziei şi pot fi corectate prin scăderea concentraţiei inhalate de sevofluran. De

asemenea, solubilitatea scăzută a sevofluranului facilitează eliminarea rapidă pe cale pulmonară.

Potenţialul nefrotoxic al anumitor AINS, în condiţiile utilizării lor în perioada perioperatorie, poate fi

exacerbat de apariţia episoadelor de hipotensiune pe durata anesteziei cu sevofluran. În scopul

menţinerii unui flux sanguin renal adecvat, trebuie evitată apariţia episoadelor prelungite de

hipotensiune (scăderea valorii medii a tensiunii arteriale sub 60 mmHg) la câinii și pisici aflaţi sub

anestezie cu sevofluran.

În comun cu toți agenții volatili, sevofluranul poate determina hipotensiune arterială la animalele

hipovolemice, cum ar fi cele care necesită intervenție chirurgicală pentru a repara leziunile traumatice,

iar doze mai mici trebuie administrate în asociere cu analgezice adecvate.

Sevofluranul poate declanșa episoade de hipertermie malignă la câinii și pisicile sensibile. În cazul

apariţiei hipertermiei maligne, fluxul de anestezic trebuie întrerupt imediat şi trebuie să se

administreze oxigen 100% cu ajutorul unor tuburi de anestezie noi şi a unui balon de reinhalare.

Trebuie instituit imediat un tratament adecvat.

Câini și pisici cu stare de sănătate compromisă sau debilitaţi:

Este posibil să fie nevoie de o ajustare a dozelor de sevofluran la animale de vârstă înaintată sau

debilitaţi. Este posibil să apară necesitatea unei reduceri a dozelor necesare pentru menţinerea

anesteziei cu aproximativ 0,5% la câinii de vârstă înaintată (mai exact, între 2,8% şi 3,1% pentru câinii

de vârstă înaintată la care s-a administrat premedicaţie şi între 3,2% şi 3,3% pentru câinii de vârstă

înaintată la care nu s-a administrat premedicaţie). Nu există informații privind ajustarea dozei de

întreținere la pisici. Ajustarea este, așadar, lăsată la latitudinea medicului veterinar. Experienţa clinică

limitată privind administrarea sevofluranului la animale cu insuficienţă renală, hepatică sau

cardiovasculară sugerează faptul că sevofluranul ar putea fi utilizat în condiţii de siguranţă în aceste

situaţii. Totuşi, se recomandă ca aceste animale să fie monitorizate atent pe durata anesteziei cu

sevofluran.

Sevofluranul poate cauza o creştere uşoară a presiunii intracraniene (PIC) în condiţii de normocapnie

la câini. La câinii care prezintă leziuni ale capului sau alte stări care pot atrage creşterea riscului de

PIC se recomandă ca inducerea hipocapniei să se facă prin hiperventilaţie controlată, în scopul

prevenirii schimbărilor PIC.

Există date limitate care să susțină siguranța sevofluranului la animale cu vârsta mai mică de 12

săptămâni. Prin urmare, acesta trebuie utilizat numai la aceste animale în conformitate cu evaluarea

raportului beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Gestaţia şi lactaţia:

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației sau lactației. Cu toate

acestea, există o experienţă clinică limitată cu privire la utilizarea sevofluranului după inducţia cu

propofol, la căţele și pisici supuse operaţiei de cezariană şi nu s-au raportat efecte patologice la căţele

și pisici sau la căței și pisoi. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată

de medicul veterinar responsabil.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi):

Supradozarea cu SevoFlo poate provoca depresie respiratorie avansată. De aceea, se recomandă

monitorizarea atentă a funcţiei respiratorii şi susţinerea ei, dacă este cazul, prin suplimentare de oxigen

şi/sau ventilaţie asistată.

În cazul unei depresii cardiopulmonare severe se întrerupe administrarea sevofluranului, se asigură

permeabilitatea căilor respiratorii şi se instituie ventilaţia asistată sau controlată, cu administrare de

oxigen pur. Depresia cardiovasculară trebuie tratată prin administrarea de agenţi de expandare a

volumului plasmatic, vasopresoare, antiaritmice şi alte abordări corespunzătoare.

Din cauza solubilităţii scăzute a sevofluranului în sânge, creşterea concentraţiei poate conduce la

variaţii hemodinamice rapide (scăderi dependente de doză ale tensiunii arteriale), prin comparaţie cu

alte anestezice volatile. Scăderile excesive ale tensiunii arteriale sau depresia respiratorie pot fi

corectate prin scăderea concentraţiei inhalate de sevofluran sau prin oprirea administrării acestuia.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la

animale:

Pentru a minimaliza expunerea la vaporii de sevofluran se recomandă următoarele:

Ori de câte ori este posibil, utilizaţi o sondă endotraheală cu manşon pentru administrarea

SevoFlo în perioada de menţinere a anesteziei.

Evitaţi procedurile cu administrare utilizând mască pentru inducerea anesteziei prelungite sau

pentru menţinerea anesteziei generale.

Asiguraţi-vă că sălile de operaţie şi spaţiile destinate recuperării animalelor dispun de ventilaţie

adecvată sau de sisteme de evacuare pentru prevenirea acumulării vaporilor de anestezic.

Toate sistemele de evacuare/extragere trebuie să fie întreţinute în mod adecvat.

Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să nu intre în contact cu produsul şi să evite sălile

de operaţie şi spaţiile destinate recuperării animalelor.

Dozarea SevoFlo trebuie să se facă cu grijă, orice reziduu trebuind înlăturat imediat.

Nu inhalaţi vaporii în mod direct.

Evitaţi contactul la nivelul gurii.

Anestezicele halogenate pot provoca leziuni hepatice. Aceasta este o reacţie idiosincratică

întâlnită ocazional, observată în urma expunerilor repetate.

Din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător, utilizarea de filtre de cărbune activ la

echipamentele de evacuare a vaporilor este considerată o practică agreată.

Expunerea directă a ochilor poate cauza iritaţie uşoară. În caz de expunere a ochilor, aceştia trebuie

spălaţi cu apă din abundenţă timp de 15 minute. În cazul în care iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă

medicală.

În caz de contact accidental la nivelul pielii, spălaţi suprafaţa afectată cu apă din abundenţă.

La om, simptomele supraexpunerii la vaporii de sevofluran (inhalare) includ depresia respiratorie,

hipotensiunea, bradicardia, frisoane, greaţă şi dureri de cap. În cazul apariţiei acestor simptome, va fi

scoasă persoana respectivă din apropierea sursei de expunere şi solicitaţi asistenţă medicală.

Sfat adresat medicilor:

Menţineţi permeabilitatea căilor respiratorii şi administraţi tratament simptomatic şi de susţinere.

13.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU

A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse

trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

14.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentelor http://www.ema.europa.eu/.

15.

ALTE INFORMAŢII

Numai pentru uz veterinar.

SevoFlo este ambalat într-o cutie de carton conţinând un flacon de 250 ml din polietilen-naftalat

(PEN), cu sistem de închidere Quik-Fil.