Ganfort

Nchi: Umoja wa Ulaya

Lugha: Kibulgaria

Chanzo: EMA (European Medicines Agency)

Nunua Sasa

Shusha Taarifa za kipeperushi (PIL)
20-07-2022
Shusha Tabia za bidhaa (SPC)
20-07-2022

Viambatanisho vya kazi:

биматопрост, Тимолол

Inapatikana kutoka:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ATC kanuni:

S01ED51

INN (Jina la Kimataifa):

bimatoprost, timolol

Kundi la matibabu:

Офталмологични

Eneo la matibabu:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Matibabu dalili:

Намаляване на вътреочното налягане при пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не са достатъчно отговорни за локални бета-блокери или простагландинови аналози.

Bidhaa muhtasari:

Revision: 23

Idhini hali ya:

упълномощен

Idhini ya tarehe:

2006-05-19

Taarifa za kipeperushi

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
биматопрост/тимолол
(bimatoprost/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GANFORT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате GANFORT
3.
Как да използвате GANFORT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GANFORT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GANFORT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GANFORT съдържа две различни активни
вещества (
                
                Soma hati kamili
                
              

Tabia za bidhaa

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 0,3 mg
биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol)
(като
6,8 mg тимололов малеат).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Безцветен до леко жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Понижение на вътреочното налягане
(ВОН) при възрастни пациенти с
откритоъгълна глаукома
или очна хипертензия, които се
повлияват недостатъчно от локални
бета-блокери или
простагландинови аналози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Препоръчителна доза при възрастни
(включително и при хора в старческа
възраст)_
Препоръчителната доза е една капка от
GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един
път дневно,
приложена или сутрин, или вечер.
Дозата трябва да се прилага по едно и
също време всеки ден.
Съществуващите литературни данни за
GANFORT предполагат по-добра ефективност
на
вечерното прилагане, в сравнение съ
                
                Soma hati kamili
                
              

Nyaraka katika lugha zingine

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihispania 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihispania 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihispania 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kicheki 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kicheki 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kicheki 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kidenmaki 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kidenmaki 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kidenmaki 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kijerumani 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kijerumani 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kijerumani 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiestonia 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiestonia 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiestonia 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kigiriki 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kigiriki 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kigiriki 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiingereza 21-10-2019
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiingereza 21-10-2019
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiingereza 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifaransa 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifaransa 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifaransa 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiitaliano 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiitaliano 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiitaliano 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilatvia 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilatvia 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilatvia 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilithuania 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilithuania 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilithuania 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihungari 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihungari 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihungari 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kimalta 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kimalta 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kimalta 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiholanzi 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiholanzi 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiholanzi 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kipolandi 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kipolandi 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kipolandi 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kireno 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kireno 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kireno 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiromania 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiromania 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiromania 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovakia 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovakia 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovakia 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovenia 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovenia 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovenia 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifinlandi 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifinlandi 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifinlandi 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiswidi 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiswidi 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiswidi 29-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kinorwe 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kinorwe 20-07-2022
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiaisilandi 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiaisilandi 20-07-2022
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kroeshia 20-07-2022
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kroeshia 20-07-2022
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kroeshia 29-09-2016

Tazama historia ya hati