Ganfort

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

биматопрост, Тимолол

Pieejams no:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ATĶ kods:

S01ED51

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

bimatoprost, timolol

Ārstniecības grupa:

Офталмологични

Ārstniecības joma:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Ārstēšanas norādes:

Намаляване на вътреочното налягане при пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не са достатъчно отговорни за локални бета-блокери или простагландинови аналози.

Produktu pārskats:

Revision: 23

Autorizācija statuss:

упълномощен

Autorizācija datums:

2006-05-19

Lietošanas instrukcija

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
биматопрост/тимолол
(bimatoprost/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GANFORT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате GANFORT
3.
Как да използвате GANFORT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GANFORT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GANFORT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GANFORT съдържа две различни активни
вещества (
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 0,3 mg
биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol)
(като
6,8 mg тимололов малеат).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Безцветен до леко жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Понижение на вътреочното налягане
(ВОН) при възрастни пациенти с
откритоъгълна глаукома
или очна хипертензия, които се
повлияват недостатъчно от локални
бета-блокери или
простагландинови аналози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Препоръчителна доза при възрастни
(включително и при хора в старческа
възраст)_
Препоръчителната доза е една капка от
GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един
път дневно,
приложена или сутрин, или вечер.
Дозата трябва да се прилага по едно и
също време всеки ден.
Съществуващите литературни данни за
GANFORT предполагат по-добра ефективност
на
вечерното прилагане, в сравнение съ
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 21-10-2019
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 21-10-2019
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 29-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 20-07-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 20-07-2022
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 20-07-2022
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 29-09-2016

Skatīt dokumentu vēsturi