Ganfort

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

биматопрост, Тимолол

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

АТС код:

S01ED51

INN (Международно Name):

bimatoprost, timolol

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Терапевтични показания:

Намаляване на вътреочното налягане при пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не са достатъчно отговорни за локални бета-блокери или простагландинови аналози.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-05-19

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
биматопрост/тимолол
(bimatoprost/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GANFORT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате GANFORT
3.
Как да използвате GANFORT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GANFORT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GANFORT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GANFORT съдържа две различни активни
вещества (
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 0,3 mg
биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol)
(като
6,8 mg тимололов малеат).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Безцветен до леко жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Понижение на вътреочното налягане
(ВОН) при възрастни пациенти с
откритоъгълна глаукома
или очна хипертензия, които се
повлияват недостатъчно от локални
бета-блокери или
простагландинови аналози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Препоръчителна доза при възрастни
(включително и при хора в старческа
възраст)_
Препоръчителната доза е една капка от
GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един
път дневно,
приложена или сутрин, или вечер.
Дозата трябва да се прилага по едно и
също време всеки ден.
Съществуващите литературни данни за
GANFORT предполагат по-добра ефективност
на
вечерното прилагане, в сравнение съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2022
Листовка Листовка чешки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2022
Листовка Листовка датски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2022
Листовка Листовка немски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2022
Листовка Листовка естонски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2022
Листовка Листовка гръцки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2022
Листовка Листовка английски 21-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-09-2016
Листовка Листовка френски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2022
Листовка Листовка италиански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-09-2016
Листовка Листовка латвийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-09-2016
Листовка Листовка литовски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2022
Листовка Листовка унгарски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2022
Листовка Листовка малтийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-09-2016
Листовка Листовка полски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2022
Листовка Листовка португалски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-09-2016
Листовка Листовка румънски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2022
Листовка Листовка словашки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2022
Листовка Листовка словенски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-09-2016
Листовка Листовка фински 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2022
Листовка Листовка шведски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2022
Листовка Листовка норвежки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2022
Листовка Листовка исландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2022
Листовка Листовка хърватски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите