Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

abacavir/lamivudine medical valley 600 mg/300 mg filmdragerad tablett

medical valley invest ab, - abakavirsulfat; lamivudin - filmdragerad tablett - 600 mg/300 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; lamivudin 300 mg aktiv substans; abakavirsulfat 702,762 mg aktiv substans

Finasteride Medical Valley 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

finasteride medical valley 5 mg filmdragerad tablett

medical valley invest ab, - finasterid - filmdragerad tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; finasterid 5 mg aktiv substans

Bisoprolol Medical Valley 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bisoprolol medical valley 5 mg filmdragerad tablett

medical valley invest ab, - bisoprololfumarat - filmdragerad tablett - 5 mg - bisoprololfumarat 5 mg aktiv substans

Darunavir Medical Valley 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

darunavir medical valley 600 mg filmdragerad tablett

medical valley invest ab, - darunavirpropylenglykolsolvat - filmdragerad tablett - 600 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; darunavirpropylenglykolsolvat 683,33 mg aktiv substans; para-orange aluminiumlack hjälpämne

Quetiapin Medical Valley 400 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

quetiapin medical valley 400 mg depottablett

medical valley invest ab, - kvetiapinfumarat - depottablett - 400 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; kvetiapinfumarat 460,48 mg aktiv substans

Quetiapin Medical Valley 50 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

quetiapin medical valley 50 mg depottablett

medical valley invest ab, - kvetiapinfumarat - depottablett - 50 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; kvetiapinfumarat 57,56 mg aktiv substans

Quetiapin Medical Valley 300 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

quetiapin medical valley 300 mg depottablett

medical valley invest ab, - kvetiapinfumarat - depottablett - 300 mg - kvetiapinfumarat 345,36 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne

Quetiapin Medical Valley 150 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

quetiapin medical valley 150 mg depottablett

medical valley invest ab, - kvetiapinfumarat - depottablett - 150 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; kvetiapinfumarat 172,68 mg aktiv substans

Quetiapin Medical Valley 200 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

quetiapin medical valley 200 mg depottablett

medical valley invest ab, - kvetiapinfumarat - depottablett - 200 mg - laktos (vattenfri) hjälpämne; kvetiapinfumarat 230,24 mg aktiv substans

Baclofen Medical Valley 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

baclofen medical valley 10 mg tablett

medical valley invest ab, - baklofen - tablett - 10 mg - baklofen 10 mg aktiv substans