Softacort 3,35 mg/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

softacort 3,35 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

laboratoires thea - hydrokortisonnatriumfosfat - Ögondroppar, lösning i endosbehållare - 3,35 mg/ml - hydrokortisonnatriumfosfat 3,35 mg aktiv substans

Zalerg 0,25 mg/ml Ögondroppar, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

zalerg 0,25 mg/ml ögondroppar, lösning

laboratoires thea - ketotifenvätefumarat - Ögondroppar, lösning - 0,25 mg/ml - ketotifenvätefumarat 0,345 mg aktiv substans; glycerol hjälpämne - ketotifen

Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning

laboratoires thea - dorzolamidhydroklorid; timololmaleat - Ögondroppar, lösning - 20 mg/ml + 5 mg/ml - dorzolamidhydroklorid 22,25 mg aktiv substans; timololmaleat 6,83 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - kombinationer

Monoprost 50 mikrogram/ml Ögondroppar, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

monoprost 50 mikrogram/ml ögondroppar, lösning

laboratoires thea - latanoprost - Ögondroppar, lösning - 50 mikrogram/ml - latanoprost 50 mikrog aktiv substans; sorbitol hjälpämne; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne

Mydrane 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

mydrane 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

laboratoires thea - fenylefrinhydroklorid; lidokainhydroklorid, vattenfri; tropikamid - injektionsvätska, lösning - 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml - tropikamid 0,2 mg aktiv substans; fenylefrinhydroklorid 3,1 mg aktiv substans; lidokainhydroklorid, vattenfri 10 mg aktiv substans

Azyter 15 mg/g Ögondroppar, lösning i endosbehållare Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

azyter 15 mg/g ögondroppar, lösning i endosbehållare

laboratoires thea - azitromycin (dihydrat) - Ögondroppar, lösning i endosbehållare - 15 mg/g - azitromycin (dihydrat) 15 mg aktiv substans - azitromycin

Aprokam 50 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprokam 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning

laboratoires thea - cefuroximnatrium - pulver till injektionsvätska, lösning - 50 mg - cefuroximnatrium 52,6 mg aktiv substans - cefuroxim

Voltaren Ophtha 1 mg/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

voltaren ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

laboratoires thea - diklofenaknatrium - Ögondroppar, lösning i endosbehållare - 1 mg/ml - diklofenaknatrium 1 mg aktiv substans; makrogolglycerolricinoleat hjälpämne; borsyra hjälpämne - diklofenak

Lakrimont 2 mg/g Ögongel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lakrimont 2 mg/g ögongel

laboratoires thea - karbomer - Ögongel - 2 mg/g - sorbitol hjälpämne; karbomer 2 mg aktiv substans - tårsubstitut och övriga indifferenta medel

Monoprost 50 mikrogram/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

monoprost 50 mikrogram/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

laboratoires thea - latanoprost - Ögondroppar, lösning i endosbehållare - 50 mikrogram/ml - latanoprost 50 mikrog aktiv substans; sorbitol hjälpämne; makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne - latanoprost