Amitriptylin Abcur 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amitriptylin abcur 10 mg filmdragerad tablett

abcur ab - amitriptylinhydroklorid - filmdragerad tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; amitriptylinhydroklorid 11,32 mg aktiv substans - amitriptylin

Amitriptylin Abcur 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amitriptylin abcur 25 mg filmdragerad tablett

abcur ab - amitriptylinhydroklorid - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; amitriptylinhydroklorid 28,3 mg aktiv substans - amitriptylin

Amitriptylin Abcur 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amitriptylin abcur 50 mg filmdragerad tablett

abcur ab - amitriptylinhydroklorid - filmdragerad tablett - 50 mg - amitriptylinhydroklorid 56,6 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - amitriptylin

Germanium(Ge-68)tetraklorid/Gallium(Ga-68)triklorid Eckert & Ziegler 0,74 -1,85 GBq Radionuklidgenerator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

germanium(ge-68)tetraklorid/gallium(ga-68)triklorid eckert & ziegler 0,74 -1,85 gbq radionuklidgenerator

eckert & ziegler radiopharma gmbh - gallium(ga-68)triklorid; germanium(ge-68)tetraklorid - radionuklidgenerator - 0,74 -1,85 gbq - germanium(ge-68)tetraklorid 0,74 - 1,85 gbq aktiv substans; gallium(ga-68)triklorid 0,74 - 1,85 gbq aktiv substans - Övriga diagnostiska radiofarmaka

DaTSCAN Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

datscan

ge healthcare b.v. - ioflupan (123l) - tomography, emission-computed, single-photon; lewy body disease; parkinson disease; alzheimer disease - diagnostiska radioaktiva läkemedel - detta läkemedel är endast för diagnostisk användning. datscan är indicerat för att upptäcka förlust av funktionell dopaminerga neuron terminaler i striatum:hos vuxna patienter med kliniskt osäker parkinsonistisk syndrom, till exempel personer med tidiga symtom, för att hjälpa till att skilja essentiell tremor från parkinsonistisk syndrom relaterat till idiopatisk parkinsons sjukdom, multipel systematrofi och progressiv supranukleär pares. datscan är inte att diskriminera mellan parkinsons sjukdom, multipel systematrofi och progressiv supranukleär pares. hos vuxna patienter, för att hjälpa till att skilja trolig demens med lewy organ från alzheimers sjukdom. datscan är inte att diskriminera mellan demens med lewy organ och parkinsons sjukdom, demens.

MIBG (I-131) GE Healthcare 185 - 740 MBq/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

mibg (i-131) ge healthcare 185 - 740 mbq/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

ge healthcare buchler gmbh & co. kg - jobenguan(i-131) - injektions-/infusionsvätska, lösning - 185 - 740 mbq/ml - bensylalkohol hjälpämne; jobenguan(i-131) 185 - 740 mbq aktiv substans - jobenguan(i-131)

MIBG (I-131) GE Healthcare 9,25 - 18,50 MBq/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

mibg (i-131) ge healthcare 9,25 - 18,50 mbq/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

ge healthcare buchler gmbh & co. kg - jobenguan(i-131) - injektions-/infusionsvätska, lösning - 9,25 - 18,50 mbq/ml - bensylalkohol hjälpämne; jobenguan(i-131) 9,25 - 18,5 mbq aktiv substans - jobenguan(i-131)

Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare 3,7 MBq/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

chromium (51-cr) edta ge healthcare 3,7 mbq/ml injektionsvätska, lösning

ge healthcare limited - krom(cr-51)edetat - injektionsvätska, lösning - 3,7 mbq/ml - bensylalkohol hjälpämne; krom(cr-51)edetat 3,7 mbq aktiv substans - krom(cr-51)edetat

Natriumjodid (I-131) GE Healthcare 74 MBq/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

natriumjodid (i-131) ge healthcare 74 mbq/ml injektionsvätska, lösning

ge healthcare buchler gmbh & co. kg - natriumjodid(i-131) - injektionsvätska, lösning - 74 mbq/ml - natriumjodid(i-131) 74 mbq aktiv substans - natriumjodid(i-131)

Natriumjodid (I-131) GE Healthcare 925 MBq/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

natriumjodid (i-131) ge healthcare 925 mbq/ml injektionsvätska, lösning

ge healthcare buchler gmbh & co. kg - natriumjodid(i-131) - injektionsvätska, lösning - 925 mbq/ml - natriumjodid(i-131) 925 mbq aktiv substans - natriumjodid(i-131)