Everolimus Novartis 0,1 mg Dispergerbar tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus novartis 0,1 mg dispergerbar tablett

novartis sverige ab - everolimus - dispergerbar tablett - 0,1 mg - everolimus 0,1 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - everolimus

Everolimus Novartis 0,25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus novartis 0,25 mg tablett

novartis sverige ab - everolimus - tablett - 0,25 mg - everolimus 0,25 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - everolimus

Everolimus Novartis 0,25 mg Dispergerbar tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus novartis 0,25 mg dispergerbar tablett

novartis sverige ab - everolimus - dispergerbar tablett - 0,25 mg - everolimus 0,25 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne - everolimus

Everolimus Novartis 0,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus novartis 0,5 mg tablett

novartis sverige ab - everolimus - tablett - 0,5 mg - everolimus 0,5 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - everolimus

Everolimus Novartis 0,75 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus novartis 0,75 mg tablett

novartis sverige ab - everolimus - tablett - 0,75 mg - everolimus 0,75 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - everolimus

Everolimus Teva 7,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus teva 7,5 mg tablett

teva sweden ab - everolimus - tablett - 7,5 mg - everolimus 7,5 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Everolimus Teva 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus teva 2,5 mg tablett

teva sweden ab - everolimus - tablett - 2,5 mg - everolimus 2,5 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne

Everolimus 2care4 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus 2care4 10 mg tablett

2care4 generics aps - everolimus - tablett - 10 mg - everolimus 10 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Everolimus Mylan 2,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus mylan 2,5 mg tablett

orifarm ab - everolimus - tablett - 2,5 mg - everolimus 2,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Everolimus Avansor 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

everolimus avansor 5 mg tablett

avansor pharma oy - everolimus - tablett - 5 mg - everolimus 5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne