Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 40 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

telmisartan/hydroklortiazid medical valley 40 mg/12,5 mg tablett

medical valley invest ab, - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 40 mg/12,5 mg - telmisartan 40 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - telmisartan och diuretika

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Glenmark 40 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

telmisartan/hydrochlorothiazide glenmark 40 mg/12,5 mg tablett

glenmark pharmaceuticals europe limited - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 40 mg/12,5 mg - telmisartan 40 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; mannitol hjälpämne - telmisartan och diuretika

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 80 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

telmisartan/hydroklortiazid medical valley 80 mg/12,5 mg tablett

medical valley invest ab, - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 80 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; telmisartan 80 mg aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - telmisartan och diuretika

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Glenmark 80 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

telmisartan/hydrochlorothiazide glenmark 80 mg/12,5 mg tablett

glenmark pharmaceuticals europe limited - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 80 mg/12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; telmisartan 80 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - telmisartan och diuretika

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Glenmark 80 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

telmisartan/hydrochlorothiazide glenmark 80 mg/25 mg tablett

glenmark pharmaceuticals europe limited - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 80 mg/25 mg - mannitol hjälpämne; telmisartan 80 mg aktiv substans; hydroklortiazid 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - telmisartan och diuretika

Lesamor 40 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lesamor 40 mg/12,5 mg tablett

stada arzneimittel ag - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 40 mg/12,5 mg - hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; telmisartan 40 mg aktiv substans - telmisartan och diuretika

Lesamor 80 mg/12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lesamor 80 mg/12,5 mg tablett

stada arzneimittel ag - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 80 mg/12,5 mg - telmisartan 80 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans - telmisartan och diuretika

Lesamor 80 mg/25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lesamor 80 mg/25 mg tablett

stada arzneimittel ag - hydroklortiazid; telmisartan - tablett - 80 mg/25 mg - hydroklortiazid 25 mg aktiv substans; telmisartan 80 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - telmisartan och diuretika

Actelsar HCT Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

actelsar hct

actavis group hf - telmisartan, hydroklortiazid - essential hypertension - agents acting on the renin-angiotensin system, angiotensin ii antagonists and diuretics - behandling av essentiell hypertoni. actelsar hct fast dos kombination (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) är indicerat hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras på ett adekvat sätt på telmisartan ensam. actelsar hct fast dos kombination (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) är indicerat hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras på ett adekvat sätt på telmisartan ensam. actelsar hct fast dos kombination (80 mg telmisartan / 25 mg hydroklortiazid) är indicerat hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras på ett adekvat sätt på actelsar hct 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) eller vuxna som tidigare har stabiliserats på telmisartan och hydroklortiazid ges separat.

Kinzalkomb Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

kinzalkomb

bayer ag - telmisartan, hydroklortiazid - hypertension - agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet - behandling av essentiell hypertoni. kinzalkomb fast dos kombination (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid, 80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) är indicerat för patienter vars blodtryck inte är tillräckligt kontrollerat på telmisartan ensam. kinzalkomb fast dos kombination (80 mg telmisartan / 25 mg hydroklortiazid) är indicerat för patienter vars blodtryck inte är tillräckligt kontrollerat på kinzalkomb (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) eller patienter som tidigare har stabiliserats på telmisartan och hydroklortiazid anges separat.