Cystagon

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2019

Aktiva substanser:
merkaptaminbitartrat
Tillgänglig från:
Recordati Rare Diseases
ATC-kod:
A16AA04
INN (International namn):
mercaptamine bitartrate
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
cystinos
Terapeutiska indikationer:
Cystagon är indicerat för behandling av beprövad nefropatisk cystinos. Cysteamin minskar cystinackumulering i vissa celler (t.ex.. leukocyter, muskel- och leverceller) hos nephropatiska cystinosepatienter och, när behandlingen påbörjas tidigt, försenar den utvecklingen av njursvikt.
Produktsammanfattning:
Revision: 16
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000125
Tillstånd datum:
1997-06-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000125

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

18-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

18-06-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

CYSTAGON 50 mg, hårda kapslar

CYSTAGON 150 mg, hårda kapslar

Cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig.Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symptom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad är CYSTAGON och vad används det för?

Innan du använder CYSTAGON

Hur du använder CYSTAGON

Eventuella biverkningar

Hur CYSTAGON ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ÄR CYSTAGON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Cystinos är en ämnesomsättningssjukdom kallad ”nefropatisk cystinos” vilken kännetecknas av en

onormal ackumulering av aminosyran cystin i olika organ i kroppen som njuren, ögat, muskler,

bukspottkörteln och hjärnan. Cystinansamling orsakar njurskador och en överdriven utsöndring av

glukos, proteiner och elektrolyter. Olika organ påverkas vid olika åldrar.

CYSTAGON förskrivs för att behandla denna ovanliga ärftliga sjukdom. CYSTAGON är ett

läkemedel som reagerar med cystin och sänker cystinhalten i cellerna.

2.

INNAN DU ANVÄNDER CYSTAGON

Använd inte CYSTAGON:

om du -eller ditt barn- är allergisk (överkänslig) mot cysteaminbitartrat eller penicillamin eller

något av övriga innehållsämnen i CYSTAGON.

om du är gravid, detta är särskilt relevant under första trimestern.

om du ammar.

Var särskilt försiktig med CYSTAGON:

När din eller ditt barns sjukdom har bekräftats av leukocytcystinmätningar, ska behandlingen

med CYSTAGON påbörjas så snart som möjligt.

Ett fåtal fall av hudförändringar på armbågarna som små hårda klumpar har rapporterats hos

barn som har behandlats med höga doser av olika cysteaminpreparat. Dessa hudförändringar

förekom tillsammans med hudbristningar och benskador såsom frakturer och

benmissbildningar, samt med översträckning i leder. Din läkare kan begära regelbundna

läkarundersökningar och röntgenundersökningar av huden och skelettet för att kontrollera

effekterna av läkemedlet. Undersök själv din eller ditt barns hud. Om några avvikelser

uppkommer i hud eller ben, kontakta din läkare omedelbart.

Din läkare kan begära att regelbundet kontrollera blodcellsantalet.

CYSTAGON har inte visats kunna förhindra ansamling av cystinkristaller i ögat. Om

cysteamindroppar har använts i ögonen skall denna behandling fortsätta.

Till skillnad från fosfocysteamin, en annan aktiv substans liknande cysteaminbitartrat,

innehåller CYSTAGON inte fosfat. Om du redan behandlas med fosfattillskott, kan denna dos

behöva ändras vid övergång från fosfocysteamin till CYSTAGON.

För att undvika risk för att kapseln hamnar i luftstrupen, ska kapslarna inte ges till barn under ca

6 år.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Intag av CYSTAGON med mat och dryck:

För barn under cirka 6 år kan de hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på maten (t ex mjölk,

potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning. Blanda inte med sura drycker

t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga instruktioner.

Graviditet

Du skall inte använda CYSTAGON om du är gravid. Ta kontakt med din läkare om du planerar att bli

gravid.

Amning

CYSTAGON skall inte användas om man ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

CYSTAGON kan orsaka viss dåsighet. När behandlingen inleds, bör du eller ditt barn inte delta i

riskfyllda aktiviteter, innan effekterna av läkemedlet är kända.

3.

HUR DU ANVÄNDER CYSTAGON

Använd alltid CYSTAGON enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din läkare om du

är osäker.

Dosen CYSTAGON som förskrivs till dig eller ditt barn beror på din eller ditt barns ålder och

kroppsvikt.

För barn upp till 12 år, baseras dosen på kroppsstorleken (ytan), den vanliga dosen är 1,30 g/m

kroppsyta per dag.

För patienter över 12 år och med en vikt över 50 kg, är den vanliga dosen 2 g/dag.

Den vanliga dosen skall inte i något fall överstiga 1,95 g/m

/dag.

CYSTAGON ska enbart tas eller ges via munnen och exakt enligt din eller ditt barns läkares

instruktioner. För att CYSTAGON ska ge rätt effekt, var noga med följande:

Följ läkarens instruktioner noga. Öka eller minska inte dosen av läkemedlet utan din läkares

medgivande.

Hårda kapslar skall inte ges till barn yngre än cirka 6 år, då de kan ha svårigheter att svälja dem

och kan kvävas. För barn under cirka 6 år kan hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på

maten (t ex mjölk, potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning.

Blanda inte med sura drycker t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga

instruktioner.

Din eller ditt barns behandling kan bestå av, förutom CYSTAGON, bland annat av kosttillskott

för att ersätta viktiga salter som förloras i urinen. Det är viktigt att dessa tillskott intages exakt

enligt instruktionerna. Om flera doser av tillskotten missas eller om svaghet eller slöhet inträder

skall behandlande läkare kontaktas.

Regelbundna blodprov för att mäta halten cystin i vita blodkroppar är nödvändiga för att kunna

bestämma den korrekta dosen av CYSTAGON. Den behandlande läkaren arrangerar dessa

provtagningar liksom provtagningar för att bestämma halten av kroppens viktiga salter i blod

och urin. Därigenom kan din eller ditt barns läkare korrekt beräkna dosen av dessa

tillskottsämnen.

CYSTAGON ska tas 4 gånger per dag, var 6:e timme, helst direkt efter eller tillsammans med föda.

Det är viktigt att ta dosen så nära var 6:e timme som möjligt.

Behandling med CYSTAGON är livslång, enligt instruktioner från behandlande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av CYSTAGON

Kontakta din eller ditt barns läkare eller sjukhusets akutmottagning omedelbart om mer läkemedel än

vad som föreskrivits har intagits eller vid slöhet.

Om du har glömt att ta CYSTAGON

Om en dos av läkemedlet missas, ska läkemedlet tas så snart som möjligt. Om mindre än två timmar

återstår till nästa dos så hoppa över den missade dosen och återgå till vanliga medicintider. Tag inte en

dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan CYSTAGON orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

CYSTAGON kan orsaka dåsighet eller medföra att individen blir mindre vaksam än vanligt. Försäkra

dig om att du vet hur du eller ditt barn reagerar på läkemedlet innan ni utför en aktivitet som kräver

full uppmärksamhet.

Följande biverkningar rapporterades: mycket vanlig (inträffade hos minst en av 10 patienter), vanlig

(inträffade hos minst en av 100 patienter), mindre vanlig (inträffade hos minst en av 1000 patienter),

ovanlig (inträffade hos minst en av 10 000 patienter), mycket ovanlig (inträffade hos minst en av 100

000 patienter).

Mycket vanliga: Kräkning, illamående, diarré, aptitlöshet, feber och sömnighet.

Vanliga: Buksmärtor eller obehag, dålig andedräkt och kroppslukt, hudutslag, magtarmkatarr,

trötthet, huvudvärk, encefalopati (hjärnsjukdom)samt onormala resultat av leverfunktionstest.

Mindre vanliga: Hudbristningar, hudförändringar (små hårda klumpar på armbågarna),

översträckning i lederna, bensmärta, benfraktur, skolios (krökning av ryggraden),

benmissbildningar och bräcklighet, missfärgning av hår, allvarlig allergisk reaktion, dåsighet,

krampanfall, nervositet, hallucinationer, minskning av antalet av vita blodkroppar, sår i mag-

och tarmkanalen som yttrar sig som blödning i mag-tarmkanalen samt njurpåverkan som yttrar

sig som svullnad av extremiteter och viktökning.

Eftersom vissa av ovannämnda biverkningar är allvarliga bör man be sin egen eller barnets läkare att

förklara eventuella varningssignaler.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

HUR CYSTAGON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Förvaras vid högst 25

C. Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat). En hård kapsel

CYSTAGON 50 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat). En hård kapsel

CYSTAGON 150 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse,

magnesiumstearat/natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, kapselhölje:

gelatin, titandioxid, svart bläck på hårda kapslar (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hårda kapslar

Cystagon 50 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTA 50 på nederdelen och

MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Cystagon 150 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTAGON 150 på nederdelen

och MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Recordati Rare Diseases

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrike

Tillverkare

Recordati Rare Diseases

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrike

eller

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denna bipacksedel godkändes senast den

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

CYSTAGON 50 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 50 mg cysteamin (som merkaptaminbitartrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Vit, ogenomskinlig hård kapsel märkt med CYSTA 50 på nederdelen och MYLAN på överdelen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

CYSTAGON är indicerat för behandling av verifierad nefropatisk cystinos. Cysteamin minskar

cystinackumulering i vissa celler (t.ex. leukocyter, muskel- och leverceller) hos patienter med

nefropatisk cystinos och, vid tidigt insatt behandling, fördröjer det utvecklingen av njurinsufficiens.

4.2

Dosering och administreringssätt

CYSTAGON behandling skall initieras under övervakning av läkare med erfarenhet av behandling av

cystinos.

Behandlingens mål är att hålla leukocytcystinnivåerna under 1 nmol hemicystin/mg protein.

Cystinhalten i vita blodkroppar måste därför mätas för att bestämma adekvat dosering.

Leukocytcystinhalten bör mätas 5 till 6 timmar efter administrering och bör kontrolleras ofta vid

behandlingens början (t.ex. månatligen) och var 3:e till 4:e månad vid stabil underhållsdosering.

För barn upp till 12 års ålder

, skall dosering av CYSTAGON ske baserat på kroppsytan

(g/m

/dag). Den rekommenderade dosen är 1,30 gram/m

/dag av fri bas uppdelat på fyra doser

dagligen.

För patienter över 12 års ålder och över 50 kg

, är den rekommenderade dosen av CYSTAGON

2 gram/dag uppdelat på fyra doser dagligen.

Startdosen bör vara 1/4 - 1/6 av beräknad underhållsdos och gradvis ökas under 4 - 6 veckor för att

undvika intolerans. Dosen skall höjas så länge den tolereras och leukocytcystinnivån är > 1 nmol

hemicystin/mg protein. Den maximala dos av CYSTAGON som användes i kliniska prövningar var

1,95 g/m

/dag.

Användning av doser högre än 1,95 g/m

/dag rekommenderas ej (se avsnitt 4.4).

Digestionstoleransen av cysteamin förbättras när den medicinska produkten tas strax efter eller

tillsammans med föda.

Till barn, cirka 6 år eller yngre, som ej kan svälja hårda kapslar, kan kapslarna öppnas och innehållet

strös på maten. Erfarenheten har visat att mat såsom mjölk, potatis och andra stärkelsebaserade

produkter verkar vara mest lämpade att blanda pulvret med. Emellertid bör sura drycker, t ex apelsin

juice, i allmänhet undvikas eftersom pulvret tenderar att inte blandas så bra och kan falla ut.

Patienter som dialyseras eller är transplanterade:

Erfarenheten visar att vissa former av cysteamin ibland tolereras mindre väl av dialyspatienter (dvs.

orsakar fler biverkningar). En noggrann övervakning av leukocytcystinnivåer rekommenderas hos

dessa patienter.

Patienter med leverinsufficiens:

Dosjustering är normalt inte nödvändig; emellertid bör leukocytcystinnivåerna övervakas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Behandling med CYSTAGON är kontraindicerad vid amning. CYSTAGON bör inte användas under

graviditet, speciellt inte under första trimestern, om det inte är absolut nödvändigt (se avsnitt 4.6 och

avsnitt 5.3), då medlet har teratogen effekt på djur.

CYSTAGON är kontraindicerat hos patienter som har utvecklat överkänslighet för penicillamin.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med CYSTAGON måste startas omedelbart efter det att diagnosen nefropatisk cystinos är

bekräftad för att uppnå maximal effekt.

Nefropatisk cystinos måste ha diagnosticeras med både kliniska tecken och biokemiska

undersökningar (leukocytcystin mätningar).

Fall av Ehlers-Danlos-liknande syndrom och vaskulära rubbningar på armbågarna har rapporterats hos

barn som har behandlats med höga doser av olika cysteaminberedningar (cysteaminklorohydrat eller

cysteamin eller cysteaminbitartrat) i de flesta fall över den maximala dosen 1,95 g/m

/dag. Dessa

hudlesioner associerades med vaskulär proliferation, hudbristningar och benlesioner.

Det rekommenderas därför att man kontrollerar huden regelbundet samt att man vid behov överväger

röntgenundersökningar av benvävnaden. Man bör också råda patienten själv eller föräldrarna att

undersöka huden. Om några liknande avvikelser uppkommer i hud eller ben, rekommenderas att man

sänker dosen av CYSTAGON.

Användning av doser högre än 1.95 g/m

/dag rekommenderas ej (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Regelbunden kontroll av blodstatus rekommenderas.

Oralt cysteamin har inte visats förebygga inlagring av cystinkristaller i ögonen. I de fall där cysteamin

ögondroppar används för detta ändamål, bör denna användning fortsätta.

Till skillnad från fosfocysteamin innehåller CYSTAGON inte fosfat. De flesta patienter erhåller

fosfattillskott sedan tidigare och denna dos kan behöva ändras vid övergång till CYSTAGON från

fosfocysteamin.

Odelade CYSTAGON hårda kapslar skall inte ges till barn under cirka 6 års ålder på grund av

aspirationsrisken (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. CYSTAGON kan tillföras tillsammans med elektrolyt- och

mineraltillskott nödvändiga vid behandling av Fanconi syndrom liksom tillsammans med vitamin D

och thyreoideahormoner. Indometacin och CYSTAGON har använts samtidigt hos vissa patienter. Hos

njurtransplanterade patienter har anti-rejektionsbehandlingar använts tillsammans med cysteamin.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med cysteaminbitartrat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter, inklusive teratogenes (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd. Effekten på graviditet av obehandlad cystinos är också okänd.

Därför bör CYSTAGON inte användas under graviditet, speciellt inte under första trimestern, om det

inte är absolut nödvändigt.

Om graviditet diagnostiseras eller planeras bör behandlingen tas upp till noggrant övervägande och

patienten måste informeras om cysteamins möjliga teratogena effekter.

Det är okänt om CYSTAGON utsöndras i bröstmjölk hos människa. Baserad på resultat från

djurförsök med ammande mödrar och nyfödda ungar (se avsnitt 5.3), är amning dock kontraindicerad

hos kvinnor som behandlas med CYSTAGON.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

CYSTAGON har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

CYSTAGON kan orsaka dåsighet. Vid inledning av behandling bör patienten inte utföra potentiellt

farliga uppgifter innan den individuella effekten av den medicinska produkten är känd.

4.8

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ungefär 35 % av patienterna. Biverkningarna omfattar

huvudsakligen gastrointestinalkanalen och centrala nervsystemet. I de fall där dessa effekter uppträder

i början av behandling med cysteamin, kan tillfälligt utsättande av behandlingen följt av gradvis

återinsättande vara effektivt för att öka toleransen.

Rapporterade biverkningar har listats nedan, enligt organsystem och frekvens. Frekvens har definierats

på följande sätt: mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥ 1/100, < 1/10) och mindre vanlig (≥ 1/1,000, <

1/100).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar

Vanlig:

Onormala leverfunktionstester

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanlig:

Leukopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig:

Huvudvärk, encefalopati

Mindre vanlig:

Dåsighet, krampanfall

Magtarmkanalen

Mycket vanlig:

Kräkningar, illamående, diarré

Vanlig:

Buksmärta, dålig andedräkt, dyspepsi,

gastroenterit

Mindre vanlig:

Sår i mag-tarmkanalen

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig:

Nefrotiskt syndrom

Hud och subkutan vävnad

Vanlig:

Onormal lukt från huden, utslag

Mindre vanlig:

Förändring av hårfärg,

hudbristningar, ömtålig hud (molluscoid

pseudotumör på armbågarna)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanlig:

Ledhyperextension, bensmärta,

genu valgum, osteopeni, kompressionsfraktur,

skolios.

Metabolism och nutrition

Mycket vanlig:

Anorexi

Allmänna symptom och/eller symptom vid

administreringsstället

Mycket vanlig:

Letargi, feber

Vanlig:

Kraftlöshet

Immunsystemet

Mindre vanlig:

Anafylaktisk reaktion

Psykiska störningar

Mindre vanlig:

Nervositet, hallucinationer

Efter behandlingens start har två fall av nefrotiskt syndrom rapporterats inom 6 månader, med

progressiv förbättring efter det att behandlingen avbrutits. Histologin visade i det ena fallet membranös

glomerulonefrit i njurtransplantatet och i det andra fallet hypersensibilitetsmedierad interstitiell nefrit.

Fall av Ehlers-Danlos-liknande syndrom och vaskulära rubbningar på armbågarna har rapporterats hos

barn som kroniskt behandlats med höga doser av olika cysteaminberedningar (cysteaminklorohydrat

eller cysteamin eller cysteaminbitartrat) i de flesta fall över den maximala dosen 1,95 g/m

/dag.

I vissa fall associerades dessa hudlesioner med vaskulär proliferation, hudbristningar och benlesioner

som sågs först under en röntgenundersökning. Bensjukdomar som rapporterats var genu valgum,

bensmärta och hyperextensiva leder, osteopeni, kompressionsfrakturer och skolios.

I fall där man utfört histopatologisk undersökning av huden, gav resultaten en antydan till

angioendoteliomatos.

En patient dog till följd av en akut cerebral ischemi med tydlig vaskulopati.

Hos vissa patienter gick hudlesionerna på armbågarna tillbaka efter att dosen CYSTAGON reducerats.

Man har antagit att cysteamins verkningsmekanism är att störa tvärbindningen av kollagenfibrer (se

avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

En överdos av cysteamin kan orsaka tilltagande letargi.

Skulle en överdosering inträffa, bör respiration och cirkulation understödjas på lämpligt sätt. Ingen

specifik antidot är känd. Det är inte känt om cysteamin avlägsnas via hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod:

A16AA04.

Friska individer och heterozygoter för cystinos har leukocytcystinnivåer på < 0,2 respektive vanligen

under 1 nmol hemicystin/mg protein. Individer med nefropatisk cystinos har förhöjda

leukocytcystinnivåer över 2 nmol hemicystin/mg protein.

Cysteamin reagerar med cystin och bildar en blandad disulfid av cysteamin och cystein, och cystein.

Denna blandade disulfid transporteras sedan ut ur lysosomerna via ett intakt lysintransportsystem.

Reduktionen i leukocytcystinnivån är korrelerad till plasmakoncentrationen av cysteamin under de 6

timmarna efter administrering av CYSTAGON.

Leukocytcystinnivån når sitt minimum (medelvärde (+/- sd) 1,8 +/- 0,8 timmar) något senare än

maxkoncentrationen av cysteamin (medelvärde (+/- sd) 1,4 +/- 0,4 timmar) och återgår till baseline

nivån samtidigt som plasma cysteaminkoncentrationen minskar 6 timmar efter administrering av

dosen.

I en klinisk studie var de ursprungliga leukocytcystinnivåerna 3,73 (från 0,13 till 19,8) nmol

hemicystin/mg protein och hölls nära 1 nmol hemicystin/mg protein med en cysteamindos mellan 1,3

och 1,95 gram/m

/dag.

I en tidigare studie behandlades 94 barn med nefropatisk cystinos med stigande doser av cysteamin för

att uppnå leukocytcystinnivåer mindre än 2 nmol hemicystin/mg protein 5 - 6 timmar efter dos, och

jämfördes med en historisk kontrollgrupp om 17 barn behandlade med placebo. Huvudsakliga

effektivitetsmått var serumkreatinin, beräknat kreatininclearance och tillväxt (längd). Den uppnådda

leukocytcystinnivån under behandlingen var i medel 1,7 ± 0,2 nmol hemicystin/mg protein. Hos de

cysteaminbehandlade patienterna bibehölls den glomerulära funktionen över tiden. Placebogruppen

däremot uppvisade stigande serumkreatinin. De behandlade patienterna bibehöll längdtillväxten

jämfört med obehandlade patienter. Emellertid ökade inte tillväxthastigheten tillräckligt för att

patienterna skulle komma ikapp normalkurvorna för sin egen ålder. Njurarnas tubulära funktioner

påverkades inte av behandlingen. Två andra studier har visat liknande resultat.

I alla studier var patientsvaret bättre då behandlingen insatts vid späd ålder och vid god njurfunktion.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter en enstaka peroral dos av cysteamin bitrartat motsvarande 1,05 g av cysteamin fri bas hos friska

försökspersoner var de genomsnittliga värdena (+/- sd) för tiden till maxkoncentration och

maxkoncentrationen i plasma 1,4 (+/- 0,5) timmar respektive 4,0 (+/- 1,0) mikrogram/ml. Hos

patienter vid steady state är dessa värden 1,4 (+/- 0,4) timmar respektive 2,6 (+/- 0,9) mikrogram/ml

efter en dos varierande mellan 225 och 550 mg.

Cysteaminbitartrat (CYSTAGON) är bioekvivalent med cysteaminhydroklorid och fosfocysteamin.

Plasmaproteinbindning av cysteamin in vitro, vilken sker huvudsakligen till albumin, är oberoende av

plasmakoncentrationen av läkemedlet inom det terapeutiska området och är i genomsnitt (+/- sd)

54,1% (+/- 1,5). Proteinbindningsgraden hos patienter vid steady state är liknande: 53,1 % (+/- 3,6)

och 51,1 % (+/- 4,5) 1,5 respektive 6 timmar efter administrering av dosen.

I en farmakokinetikstudie, som gjordes på 24 friska försökspersoner under 24 timmar, var medelvärdet

(+/- sd) för den terminala halveringstiden 4,8 (+/- 1,8) timmar.

Elimination av oförändrat cysteamin i urinen varierade mellan 0,3 % och 1,7 % av den totala dagliga

dosen hos fyra patienter. Största delen av cysteamin utsöndras som sulfat.

Mycket begränsade data tyder på att farmakokinetiska parametrar för cysteamin inte ändras signifikant

vid mild till moderat njurinsufficiens. Inga data finns tillgängliga beträffande patienter med svår

njurinsufficiens.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Genotoxicitetsstudier har utförts: även om det har rapporterats kromosomförändringar i odlade

eukaryota cellinjer i publicerade studier med cysteamin, visade specifika studier med cysteamin

bitartrat varken någon mutagen effekt i Ames test eller någon klastogen effekt i mikronukleus test på

musvävnad.

Reproduktionsstudier visade en embryofetotoxisk effekt (resorption och post-implantations förluster)

hos råttor vid en dos på 100 mg/kg/dag och hos kaniner som erhöll en dos cysteamin på 50 mg/kg/dag.

Teratogena effekter har beskrivits hos råttor som erhöll 100 mg cysteamin/kg/dag under

organogenesen. Detta motsvarar 0,6 g/m2/dag hos råttan vilket är mindre än hälften av den

rekommenderade kliniska underhållsdosen av cysteamin, d.v.s. 1,30 g/m2/dag. En nedsatt fertilitet hos

råttor vid en dos på 375 mg/kg/dag har observerats liksom en fördröjd viktökning. Vid denna dos

minskades också viktökning och överlevnad hos avkomman under laktationen. Höga doser cysteamin

försämrar lakterande moderdjurs förmåga att ge näring åt sina ungar. Enstaka doser av läkemedlet

inhiberar prolaktinsekretionen hos djur. Administration av cysteamin till nyfödda råttor inducerade

katarakter.

Höga doser av cysteamin, både orala och parenterala, ger duodenalsår hos råtta och mus men inte hos

apa. Försök med tillförsel av läkemedlet medför tömning av somatostatindepåerna hos flera djurslag.

Konsekvenserna av detta för klinisk användning av läkemedlet är okända.

Inga karcinogenstudier har genomförts med CYSTAGON.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Mikrokristallin cellulosa,

pregelatiniserad stärkelse,

magnesiumstearat/natriumlaurylsulfat,

kolloidal kiseldioxid,

kroskarmellosnatrium

Kapselhölje:

gelatin,

titandioxid,

svart bläck på hårda kapslar innehållande E172.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej tillämpbart.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE burkar om 100 och 500 hårda kapslar. Ett torkmedel innehållande svart aktivt kol och

silikatgelkorn är bilagd i burken.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Recordati Rare Diseases

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/039/001 (100 hårda kapslar per flaska), EU/1/97/039/002 (500 hårda kapslar per flaska)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 23 juni 1997.

Datum för senaste förnyelse: 23 juni 2007.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMAs hemsida

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

CYSTAGON 150 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 150 mg cysteamin (som merkaptaminbitartrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård Kapsel

Vit, ogenomskinlig hård kapsel märkt med CYSTAGON 150 på nederdelen och MYLAN på

överdelen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

CYSTAGON är indicerat för behandling av verifierad nefropatisk cystinos. Cysteamin minskar

cystinackumulering i vissa celler (t.ex. leukocyter, muskel- och leverceller) hos patienter med

nefropatisk cystinos och, vid tidigt insatt behandling, fördröjer det utvecklingen av njurinsufficiens.

4.2

Dosering och administreringssätt

CYSTAGON behandling skall initieras under övervakning av läkare med erfarenhet av behandling av

cystinos.

Behandlingens mål är att hålla leukocytcystinnivåerna under 1 nmol hemicystin/mg protein.

Cystinhalten i vita blodkroppar måste därför mätas för att bestämma adekvat dosering.

Leukocytcystinhalten bör mätas 5 till 6 timmar efter administrering och bör kontrolleras ofta vid

behandlingens början (t.ex. månatligen) och var 3:e till 4:e månad vid stabil underhållsdosering.

För barn upp till 12 års ålder

, skall dosering av CYSTAGON ske baserat på kroppsytan

(g/m

/dag). Den rekommenderade dosen är 1,30 gram/m

/dag av fri bas uppdelat på fyra doser

dagligen.

För patienter över 12 års ålder och över 50 kg

, är den rekommenderade dosen av CYSTAGON

2 gram/dag uppdelat på fyra doser dagligen.

Startdosen bör vara 1/4 - 1/6 av beräknad underhållsdos och gradvis ökas under 4 - 6 veckor för att

undvika intolerans. Dosen skall höjas så länge den tolereras och leukocytcystinnivån är > 1 nmol

hemicystin/mg protein. Den maximala dos av CYSTAGON som användes i kliniska prövningar var

1,95 g/m

/dag.

Användning av doser högre än 1.95 g/m

/dag rekommenderas ej (se avsnitt 4.4).

Digestionstoleransen av cysteamin förbättras när den medicinska produkten tas strax efter eller

tillsammans med föda.

Till barn, cirka 6 år eller yngre, som ej kan svälja hårda kapslar, kan kapslarna öppnas och innehållet

strös på maten. Erfarenheten har visat att mat såsom mjölk, potatis och andra stärkelsebaserade

produkter verkar vara mest lämpade att blanda pulvret med. Emellertid bör sura drycker, t ex apelsin

juice, i allmänhet undvikas eftersom pulvret tenderar att inte blandas så bra och kan falla ut.

Patienter som dialyseras eller är transplanterade:

Erfarenheten visar att vissa former av cysteamin ibland tolereras mindre väl (dvs. orsakar fler

biverkningar) av dialyspatienter. En noggrann övervakning av leukocytcystinnivåer rekommenderas

hos dessa patienter.

Patienter med leverinsufficiens:

Dosjustering är normalt inte nödvändig; emellertid bör leukocytcystinnivåerna övervakas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Behandling med CYSTAGON är kontraindicerad vid amning. CYSTAGON bör inte användas under

graviditet, speciellt inte under första trimestern, om det inte är absolut nödvändigt (se avsnitt 4.6 och

avsnitt 5.3), då medlet har teratogen effekt på djur.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med CYSTAGON måste startas omedelbart efter det att diagnosen nefropatisk cystinos är

bekräftad för att uppnå maximal effekt.

Nefropatisk cystinos måste ha diagnosticeras med både kliniska tecken och biokemiska

undersökningar (leukocytcystin mätningar).

Fall av Ehlers-Danlos-liknande syndrom och vaskulära rubbningar på armbågarna har rapporterats hos

barn som har behandlats med höga doser av olika cysteaminberedningar (cysteaminklorohydrat eller

cysteamin eller cysteaminbitartrat) i de flesta fall över den maximala dosen 1,95 g/m

/dag. Dessa

hudlesioner associerades med vaskulär proliferation, hudbristningar och benlesioner.

Det rekommenderas därför att man kontrollerar huden regelbundet samt att man vid behov överväger

röntgenundersökningar av benvävnaden. Man bör också råda patienten själv eller föräldrarna att

undersöka huden. Om några liknande avvikelser uppkommer i hud eller ben, rekommenderas att man

sänker dosen av CYSTAGON.

Användning av doser högre än 1.95 g/m

/dag rekommenderas ej (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Regelbunden kontroll av blodstatus rekommenderas.

Oralt cysteamin har inte visats förebygga inlagring av cystinkristaller i ögonen. I de fall där cysteamin

ögondroppar används för detta ändamål, bör denna användning fortsätta.

Till skillnad från fosfocysteamin innehåller CYSTAGON inte fosfat. De flesta patienter erhåller

fosfattillskott sedan tidigare och denna dos kan behöva ändras vid övergång till CYSTAGON från

fosfocysteamin.

Odelade CYSTAGON hårda kapslar skall inte ges till barn under cirka 6 års ålder på grund av

aspirationsrisken (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. CYSTAGON kan tillföras tillsammans med elektrolyt- och

mineraltillskott nödvändiga vid behandling av Fanconi syndrom liksom tillsammans med vitamin D

och thyreoideahormoner. Indometacin och CYSTAGON har använts samtidigt hos vissa patienter. Hos

njurtransplanterade patienter har anti-rejektionsmedel använts tillsammans med cysteamin.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med cysteaminbitartrat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter, inklusive teratogenes (se 5.3). Risken för människa är okänd.

Effekten på graviditet av obehandlad cystinos är också okänd.

Därför bör CYSTAGON inte användas under graviditet, speciellt inte under första trimestern, om det

inte är absolut nödvändigt.

Om graviditet diagnostiseras eller planeras bör behandlingen tas upp till noggrant övervägande och

patienten måste informeras om cysteamins möjliga teratogena effekter.

Det är okänt om CYSTAGON utsöndras i bröstmjölk hos människa. Baserad på resultat från

djurförsök med ammande mödrar och nyfödda ungar (se avsnitt 5.3) är amning dock kontraindicerad

hos kvinnor som behandlas med CYSTAGON.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

CYSTAGON har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

CYSTAGON kan orsaka dåsighet. Vid inledning av behandling bör patienten inte utföra potentiellt

farliga uppgifter innan den individuella effekten är känd.

4.8

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ungefär 35 % av patienterna. Biverkningarna omfattar

huvudsakligen gastrointestinalkanalen och centrala nervsystemet. I de fall där dessa effekter uppträder

i början av behandling med cysteamin, kan tillfälligt utsättande av behandlingen följt av gradvis

återinsättande vara effektivt för att öka toleransen.

Rapporterade biverkningar har listats nedan, enligt organsystem och frekvens. Frekvens har definierats

på följande sätt: mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥ 1/100, < 1/10) och mindre vanlig (≥ 1/1,000, <

1/100 Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar

Vanlig: Onormala leverfunktionstester

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanlig: Leukopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig: Huvudvärk, encefalopati

Mindre vanlig: Dåsighet, krampanfall

Magtarmkanalen

Mycket vanlig: Kräkningar, illamående, diarré

Vanlig: Buksmärta, dålig andedräkt, dyspepsi,

gastroenterit

Mindre vanlig: Sår i mag-tarmkanalen

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig: Nefrotiskt syndrom

Hud och subkutan vävnad

Vanlig: Onormal lukt från huden, utslag

Mindre vanlig: Förändring av hårfärg,

hudbristningar, ömtålig hud (molluscoid

pseudotumör på armbågarna)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanlig: Ledhyperextension, bensmärta,

genu valgum, osteopeni, kompressionsfraktur,

skolios.

Metabolism och nutrition

Mycket vanlig: Anorexi

Allmänna symptom och/eller symptom vid

administreringsstället

Mycket vanlig: Letargi, feber

Vanlig:Kraftlöshet

Immunsystemet

Mindre vanlig: Anafylaktisk reaktion

Psykiska störningar

Mindre vanlig: Nervositet, hallucinationer

Efter behandlingens start har fall av nefrotiskt syndrom rapporterats inom 6 månader, med progressiv

förbättring efter det att behandlingen avbrutits. Histologin visade i vissa fall membranös

glomerulonefrit i njurtransplantatet och i det andra fallet hypersensibilitetsmedierad interstitiell nefrit.

Fall av Ehlers-Danlos-liknande syndrom och vaskulära rubbningar på armbågarna har rapporterats hos

barn som kroniskt behandlats med höga doser av olika cysteaminberedningar (cysteaminklorohydrat

eller cysteamin eller cysteaminbitartrat) i de flesta fall över den maximala dosen 1,95 g/m

/dag.

I vissa fall associerades dessa hudlesioner med vaskulär proliferation, hudbristningar och benlesioner

som sågs först under en röntgenundersökning. Bensjukdomar som rapporterats var genu valgum,

bensmärta och hyperextensiva leder, osteopeni, kompressionsfrakturer och skolios.

I fall där man utfört histopatologisk undersökning av huden, gav resultaten en antydan till

angioendoteliomatos.

En patient dog till följd av akut cerebral ischemi med tydlig vaskulopati.

Hos vissa patienter gick hudlesionerna på armbågarna tillbaka efter att dosen CYSTAGON reducerats.

Man har antagit att cysteamins verkningsmekanism är att störa tvärbindningen av kollagenfibrer (se

avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

En överdos av cysteamin kan orsaka tilltagande letargi.

Skulle överdosering inträffa, bör respiration och cirkulation understödjas på lämpligt sätt. Ingen

specifik antidot är känd. Det är inte känt om cysteamin avlägsnas via hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod:

A16AA04.

Friska individer och heterozygoter för cystinos har leukocytcystinnivåer på < 0,2 respektive vanligen

under 1 nmol hemicystin/mg protein. Individer med nefropatisk cystinos har förhöjda

leukocytcystinnivåer över 2 nmol hemicystin/mg protein.

Cysteamin reagerar med cystin och bildar en blandad disulfid av cysteamin och cystein, och cystein.

Denna blandade disulfid transporteras sedan ut ur lysosomerna via ett intakt lysintransportsystem.

Reduktionen i leukocytcystinnivån är korrelerad till plasmakoncentrationen av cysteamin under de 6

timmarna efter administrering av CYSTAGON. Leukocytcystinnivån når sitt minimum (medelvärde

(+/- sd) 1,8 +/- 0,8 timmar) något senare än maxkoncentrationen av cysteamin (medelvärde (+/- sd) 1,4

+/- 0,4 timmar) och återgår till baseline nivån samtidigt som plasma cysteaminkoncentrationen

minskar 6 timmar efter administrering av dosen.

I en klinisk studie var de ursprungliga leukocytcystinnivåerna 3,73 (från 0,13 till 19,8) nmol

hemicystin/mg protein och hölls nära 1 nmol hemicystin/mg protein med en cysteamindos mellan 1,3

och 1,95 gram/m

/dag.

I en tidigare studie behandlades 94 barn med nefropatisk cystinos med stigande doser av cysteamin för

att uppnå leukocytcystinnivåer mindre än 2 nmol hemicystin/mg protein 5 - 6 timmar efter dos, och

jämfördes med en historisk kontrollgrupp om 17 barn behandlade med placebo. Huvudsakliga

effektivitetsmått var serumkreatinin, beräknat kreatininclearance och tillväxt (längd). Den uppnådda

leukocytcystinnivån under behandlingen var i medel 1,7 ± 0,2 nmol hemicystin/mg protein. Hos de

cysteaminbehandlade patienterna bibehölls den glomerulära funktionen över tiden. Placebogruppen

däremot uppvisade stigande serumkreatinin. De behandlade patienterna bibehöll längdtillväxten

jämfört med obehandlade patienter. Emellertid ökade inte tillväxthastigheten tillräckligt för att

patienterna skulle komma ikapp normalkurvorna för sin egen ålder. Njurarnas tubulära funktioner

påverkades inte av behandlingen. Två andra studier har visat liknande resultat.

I alla studier var patientsvaret bättre då behandlingen insatts vid späd ålder och vid god njurfunktion.

5.2

Farmakokinetiska regenskaper

Efter en enstaka peroral dos av cysteaminbitrartat motsvarande 1,05 g av cysteamin fri bas hos friska

försökspersoner var de genomsnittliga värdena (+/- sd) för tiden till maxkoncentration och

maxkoncentrationen i plasma 1,4 (+/- 0,5) timmar respektive 4,0 (+/- 1,0) mikrogram/ml. Hos

patienter vid steady state är dessa värden 1,4 (+/- 0,4) timmar respektive 2,6 (+/- 0,9) mikrogram/ml

efter en dos varierande mellan 225 och 550 mg.

Cysteaminbitartrat (CYSTAGON) är bioekvivalent med cysteaminhydroklorid och fosfocysteamin.

Plasmaproteinbindning av cysteamin in vitro, vilken sker huvudsakligen till albumin, är oberoende av

plasmakoncentrationen av läkemedlet inom det terapeutiska området och är i genomsnitt (+/- sd)

54,1% (+/- 1,5). Proteinbindningsgraden hos patienter vid steady state är liknande: 53,1 % (+/- 3,6)

och 51,1 % (+/- 4,5) 1,5 respektive 6 timmar efter administrering av dosen.

I en farmakokinetikstudie, som gjordes på 24 friska försökspersoner under 24 timmar, var medelvärdet

(+/- sd) för den terminala halveringstiden 4,8 (+/- 1,8) timmar.

Elimination av oförändrat cysteamin i urinen varierade mellan 0,3 % och 1,7 % av den totala dagliga

dosen hos fyra patienter. Största delen av cysteamin utsöndras som sulfat.

Mycket begränsade data tyder på att farmakokinetiska parametrar för cysteamin inte ändras signifikant

vid mild till moderat njurinsufficiens. Inga data finns tillgängliga beträffande patienter med svår

njurinsufficiens.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Genotoxicitetsstudier har utförts: även om det har rapporterats kromosomförändringar i odlade

eukaryota cellinjer i publicerade studier med cysteamin, visade specifika studier med

cysteaminbitartrat varken någon mutagen effekt i Ames test eller någon klastogen effekt i

mikronukleus test på musvävnad.

Reproduktionsstudier visade en embryofetotoxisk effekt (resorption och post-implantations förluster)

hos råttor vid en dos på 100 mg/kg/dag och hos kaniner som erhöll en dos cysteamin på 50 mg/kg/dag.

Teratogena effekter har beskrivits hos råttor som erhöll 100 mg cysteamin/kg/dag under

organogenesen. Detta motsvarar 0,6 g/m2/dag hos råttan vilket är mindre än hälften av den

rekommenderade kliniska underhållsdosen av cysteamin, d.v.s. 1,30 g/m2/dag. En nedsatt fertilitet hos

råttor vid en dos på 375 mg/kg/dag har observerats liksom en fördröjd viktökning. Vid denna dos

minskades också viktökning och överlevnad hos avkomman under laktationen. Höga doser cysteamin

försämrar lakterande moderdjurs förmåga att ge näring åt sina ungar. Enstaka doser av läkemedlet

inhiberar prolaktinsekretionen hos djur. Administration av cysteamin till nyfödda råttor inducerade

katarakter.

Höga doser av cysteamin, både orala och parenterala, ger duodenalsår hos råtta och mus men inte hos

apa. Försök med tillförsel av läkemedlet medför tömning av somatostatindepåerna hos flera djurslag.

Konsekvenserna av detta för klinisk användning av läkemedlet är okända.

Inga karcinogenstudier har genomförts med CYSTAGON.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Mikrokristallin cellulosa,

pregelatiniserad stärkelse,

magnesiumstearat/natriumlaurylsulfat,

kolloidal kiseldioxid,

kroskarmellosnatrium

Kapselhölje:

gelatin,

titandioxid,

svart bläck på hårda kapslar innehållande E172.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej tillämpbart.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE burkar om 100 och 500 hårda kapslar. Ett torkmedel innehållande svart aktivt kol och

silikatgelkorn är bilagd i burken.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Recordati Rare Diseases

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/039/003 (100 hårda kapslar per flaska), EU/1/97/039/004 (500 hårda kapslar per flaska)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 23 juni 1997.

Datum för senaste förnyelse: 23 juni 2007.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMAs hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/371445/2015

EMEA/H/C/000125

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cystagon

merkaptamin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cystagon.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Cystagon?

Cystagon är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen merkaptamin (kallas också

cysteamin). Det finns som kapslar (50 mg och 150 mg).

Vad används Cystagon för?

Cystagon används för att behandla patienter som har nefropatisk cystinos (nefropatisk innebär att

symtomen kommer från njurarna). Cystinos är en ovanlig ärftlig sjukdom som kännetecknas av att

cystin, en aminosyra som finns naturligt i kroppen, ansamlas i vissa celler, särskilt i njurarna och

ögonen, och skadar dem.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Cystagon?

Cystagonbehandling ska inledas av en läkare med erfarenhet av att behandla cystinos.

Cystinhalten i vita blodkroppar ska mätas för att justera dosen.

För barn upp till 12 år beräknas den rekommenderade dagliga dosen efter kroppsyta (beräknas utifrån

patientens längd och vikt), med 1,30 gram/m

uppdelat på fyra doser per dag. För patienter över 12 år

och en vikt över 50 kg är den rekommenderade dagliga dosen 2 gram uppdelat på fyra doser per dag.

Startdoserna ska vara en fjärdedel till en sjättedel av de förväntade slutliga doserna. Startdosen bör

Cystagon

EMA/CHMP/371445/2015

Sida 2/2

ökas gradvis under 4–6 veckor. Den maximala dosen bör aldrig överstiga 1,95 gram per kvadratmeter

kroppsyta och dag. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Cystagon?

Den aktiva substansen i Cystagon, merkaptamin, reagerar med cystin för att bilda en annan aminosyra

som kallas cystein, och med en förening som kallas cystein-cysteaminsalt. Det här saltet kan kroppen

avlägsna från cellerna. Mängden cystin i organen minskas därför och detta begränsar skadan på dessa

organ.

Hur har Cystagons effekt undersökts?

Cystagon har undersökts i tre huvudstudier med 234 patienter under en tolvårsperiod. Studierna

omfattade barn och nyligen rekryterade patienter på vilka två olika doser testades. Eftersom sjukdomen

är mycket allvarlig var det av etiska skäl inte möjligt att direkt jämföra Cystagon med en

placebobehandling (overksam behandling). Jämförelsen gjordes istället med en grupp patienter som

hade behandlats med en placebobehandling som ingick i ett annat oberoende försök. I studierna tittade

man på njurfunktion, överlevnad och tillväxt hos patienterna.

Vilken nytta har Cystagon visat vid studierna?

De tre studierna visade att Cystagon fördröjer njurproblem och behovet av dialys eller

njurtransplantation när behandlingen startar vid låg ålder. Det förbättrar också överlevnaden och

tillväxten för de behandlade barnen.

Vilka är riskerna med Cystagon?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cystagon (uppträder hos mer än 1 av 10 patienter) är

aptitförlust, kräkning, illamående, diarré, letargi (brist på energi) och feber. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Cystagon finns i bipacksedeln.

Cystagon får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot cysteamin, mot något annat

innehållsämne, eller mot ett läkemedel som kallas penicillamin. Det bör inte heller ges till kvinnor som

ammar eller är gravida (särskilt under graviditetens första tre månader) om det inte är absolut

nödvändigt.

Varför har Cystagon godkänts?

Cystinos är en ovanlig, livshotande sjukdom och Cystagon anses vara ett läkemedel som gör nytta vid

behandling av denna sjukdom. CHMP fann att nyttan med Cystagon är större än riskerna och

rekommenderade att Cystagon skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Cystagon

Den 23 juni 1997 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Cystagon som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Cystagon finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen