Equilis Prequenza

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

kmene vírusu chrípky koní: A / equine-2 / South Africa / 4/03, A / equine-2 / Newmarket / 2/93

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QI05AA01

INN (Medzinárodný Name):

vaccine against equine influenza in horses

Terapeutické skupiny:

kone

Terapeutické oblasti:

koňovitých vírus chrípky

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia koní od šiestich mesiacov proti chrípke koní na zníženie klinických príznakov a vylučovanie vírusu po infekcii.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-07-08

Príbalový leták

                13
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
14
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Equilis Prequenza injekčná suspenzia pre kone
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Equilis Prequenza injekčná suspenzia pre kone
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)
Každá dávka 1 ml obsahuje :
Účinné látky:
Kmene vírusu chrípky koní:
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
1
antigénové ELISA jednotky
Adjuvans:
Iscom Matrix obsahujúci:
Purifikovaný saponín
375 mikrogramov
Cholesterol 125 mikrogramov
Lecitín 62,5 mikrogramov
Číra opaleskujúca suspenzia.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia koní od veku 6 mesiacov proti equinnej influenze na zníženie klinických príznakov a
vylučovania vírusu po infikovaní.
Influenza
Nástup imunity:
2 týždne po základnej vakcinácii
Trvanie imunity:
5 mesiacov po základnej vakcinácii
12 mesiacov po prvej revakcinácii
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
15
Difúzny tvrdý alebo mäkký opuch (priemeru max. 5 cm) sa môže zriedkavo vyskytnúť v mieste
vpichu, ktorý ustúpi v priebehu 2 dní. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť bolesť v mieste
vpichu spôsobujúca dočasné obmedzenie funkcie (stuhnutosť). Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa
môže vyskytnúť lokálna reakcia presahujúca 5 cm a s možnosťou pretvávania dlhšie ako 2 dni.
Horúčka, niekedy sprevádzaná letargiou a inapetenciou, sa môže vyskytnúť vo veľmi zriedkavých
prípadoch , počas jedného dňa a za výnimočných okolností počas 3 dní.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Equilis Prequenza injekčná suspenzia pre kone
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka 1 ml obsahuje:
Účinné látky:
Kmene vírusu chrípky koní::
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
1
antigénové jednotky
Adjuvans:
Iscom Matrix obsahujúci:
Purifikovaný saponín
375 mikrogramov
Cholesterol 125 mikrogramov
Lecitín
62,5 mikrogramov
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Číra, opaleskujúca suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Kone.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Aktívna imunizácia koní od veku 6 mesiacov proti equninnej influenze na zníženie klinických príznakov
a vylučovania vírusu po infikovaní.
Influenza
Nástup imunity:
2 týždne po základnej vakcinácii
Trvanie imunity:
5 mesiacov po základnej vakcinácii
12 mesiacov po prvej revakcinácii
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Žriebätá nevakcinovať pred vekom 6 mesiacov, zvlášť narodené kobylám, ktoré boli revakcinované
v posledných dvoch mesiacoch gravidity, pretože je možnosť ovplyvňovania materskými protilátkami.
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
3
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Neuplatňujú sa.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu
pre používateľov alebo obal lekárovi.
4.6
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Difúzny tvrdý alebo mäkký opuch (priemeru max. 5 cm) sa môže zriedkavo vyskytnúť v mieste
vpichu, ktorý ustúpi v priebehu 2 dní. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť bolesť v mieste
vpichu spôsobujúca dočasné obmedzenie funkc
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-12-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 23-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-12-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-12-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-12-2020

Zobraziť históriu dokumentov