Replagal

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
20-09-2022
Ciri produk Ciri produk (SPC)
20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam (PAR)
29-07-2015

Bahan aktif:

агалсидаза алфа

Boleh didapati daripada:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Kod ATC:

A16AB03

INN (Nama Antarabangsa):

agalsidase alfa

Kumpulan terapeutik:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Kawasan terapeutik:

Фабри болест

Tanda-tanda terapeutik:

Replagal е показан за дългосрочна ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза болест на Fabry (дефицит на α-галактозидаза-А).

Ringkasan produk:

Revision: 28

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2001-08-03

Risalah maklumat

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REPLAGAL 1 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
агалсидаза алфа (agalsidase alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Replagal и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Replagal
3.
Как се прилага Replagal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Replagal
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REPLAGAL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Replagal е ензимът
агалсидаза алфа (1 mg/ml). Агал
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Replagal 1 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml концентрат за инфузионен разтвор
съдържа 1 mg агалсидаза алфа _(_agalsidase
alfa_)*_.
Всеки флакон с 3,5 ml концентрат съдържа
3,5 mg агалсидаза алфа.
*агалсидаза алфа е човешки протеин
α-галактозидаза A, произведен в
човешка клетъчна линия
чрез генноинженерна технология.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа 14,2 mg
натрий във флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Replagal е показан за дългосрочана
ензимна заместителна терапия при
пациенти с потвърдена
диагноза за болест на Fabry (дефицит на
α-галактозидаза A).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Replagal трябва да се провежда
под контрол на лекар с опит в
лечението на
пациенти, страдащи от болестта на Fabry
или друго наследствено метаболитно
заболяване.
Дозировка
Replagal се прилага в доза от 0,2 mg/kg телесно
тегло през седмица чрез интравеноз
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Czech 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Denmark 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Jerman 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Estonia 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Greek 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Inggeris 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Perancis 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Itali 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Latvia 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Lithuania 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Hungary 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Malta 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Belanda 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Poland 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Portugis 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Romania 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Slovak 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Slovenia 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Finland 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Sweden 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 29-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Norway 20-09-2022
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Iceland 20-09-2022
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 20-09-2022
Ciri produk Ciri produk Croat 20-09-2022
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 29-07-2015

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen