Replagal

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
15-09-2021
Активна съставка:
агалсидаза алфа
Предлага се от:
Shire Human Genetic Therapies AB
АТС код:
A16AB03
INN (Международно Name):
agalsidase alfa
Терапевтична група:
Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,
Терапевтична област:
Фабри болест
Терапевтични показания:
Replagal е показан за дългосрочна ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза болест на Fabry (дефицит на α-галактозидаза-А).
Каталог на резюме:
Revision: 23
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000369
Дата Оторизация:
2001-08-03
EMEA код:
EMEA/H/C/000369

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 15-09-2021
Листовка Листовка
чешки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 15-09-2021
Листовка Листовка
датски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 15-09-2021
Листовка Листовка
немски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 15-09-2021
Листовка Листовка
естонски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 15-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 15-09-2021
Листовка Листовка
английски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 29-07-2015
Листовка Листовка
френски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 15-09-2021
Листовка Листовка
италиански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 29-07-2015
Листовка Листовка
латвийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 29-07-2015
Листовка Листовка
литовски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 15-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 15-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 29-07-2015
Листовка Листовка
нидерландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 29-07-2015
Листовка Листовка
полски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 15-09-2021
Листовка Листовка
португалски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 29-07-2015
Листовка Листовка
румънски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 15-09-2021
Листовка Листовка
словашки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 15-09-2021
Листовка Листовка
словенски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 29-07-2015
Листовка Листовка
фински 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 15-09-2021
Листовка Листовка
шведски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 15-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 15-09-2021
Листовка Листовка
исландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 15-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 29-07-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Replagal 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

агалсидаза алфа (agalsidase alfa)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Replagal и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Replagal

Как се прилага Replagal

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Replagal

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Replagal и за какво се използва

Активното вещество на Replagal е ензимът агалсидаза алфа (1mg/ml). Агалсидаза алфа е форма

на човешкия ензим α-галактозидаза. Той се произвежда чрез включване на гена за синтезиране

на α-галактозидаза A в клетки. След това ензимът се отстранява от клетките и се преработва до

стерилен концентрат за инфузионен разтвор.

Replagal се използва за лечение на възрастни пациенти, както и на юноши и деца над 7 години,

с потвърдена диагноза болест на Fabry. Прилага се като дългосрочна ензимна заместителна

терапия, когато ензимът липсва в организма или нивото му е по-ниско от нормалното, както

това е при болестта на Fabry.

След 6-месечна терапия Replagal значително намалява болката при пациентите, в сравнение с

пациентите, лекувани с плацебо. Replagal намалява левокамерната маса при лекуваните

пациенти, в сравнение с лекуваните с плацебо пациенти. Тези резултати предполагат,че

симптомите на заболяването се подобряват или заболяването става стабилно.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Replagal

Не трябва да Ви бъде прилаган Replagal

ако сте алергични към агалсидаза алфа или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да Ви бъде приложен Replagal.

Трябва да съобщите незабавно на Вашия лекар, ако по време на или след инфузията забележите

някой от посочените ефекти:

висока температура, втрисане, изпотяване, сърцебиене;

повръщане;

замаяност;

уртикария;

подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, устната кухина или гърлото,

което може да причинява затруднено преглъщане или дишане.

Вашият лекар може да спре временно инфузията (за 5-10 min.) до отзвучаване на симптомите,

след което отново да я продължи.

Вашият лекар може също така да приложи лечение на симптомите с други лекарства

(антихистаминови продукти или кортикостероиди). В повечето случаи можете да продължите

да се лекувате с Replagal дори и при появяване на посочените симптоми.

Ако получите тежка алергична реакция (от анафилактичен тип), приложението на Replagal ще

бъде прекратено незабавно и Вашият лекар ще ви включи подходящо лечение.

Ако лечението с Replagal доведе до образуване на антитела във вашия организъм, това няма да

попречи на действието на препарата и те могат да изчезнат с времето.

Ако страдате от напреднала форма на бъбречно заболяване, може да установите, че лечението с

Replagal има ограничен ефект върху бъбреците. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди

да използвате Replagal.

Деца

Опитът при деца на възраст 0-6 години е ограничен и поради това не може да бъде препоръчана

доза за тази възрастова група.

Други лекарства и Replagal

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако използвате лекарства, които съдържат хлорохин, амиодарон,

бенохин или гентамицин. Съществува теоретичен риск от понижена активност на агалсидаза

алфа.

Бременност и кърмене

Много ограничени клинични данни от случаи на бременност с излагане на Replagal не показват

наличие на нежелани реакции върху майката и новороденото.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Можете да шофирате и да използвате машини, докато се лекувате с Replagal.

Replagal съдържа натрий

Това лекарство съдържа 14,2 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във

всеки флакон. Това количество е еквивалентно на 0,7% от препоръчителния максимален дневен

хранителен прием на натрий за възрастен.

Водене на дневник

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват от Вашия медицински специалист.

Говорете с Вашия медицински специалист, ако не сте сигурни.

3.

Как се прилага Replagal

Това лекарство трябва да се прилага и контролира от подходящо обучен персонал, който ще

изчисли и дозата, която ще Ви бъде приложена.

Препоръчителната доза е инфузия на 0,2 mg на всеки килограм от теглото Ви. Това прави около

14 mg или 4 флакона (стъклени шишенца) Replagal за средностатистически индивид (70 kg).

Употреба при деца и юноши

При деца и юноши на възраст 7-18 години може да се използва доза от 0,2 mg/kg през седмица.

При децата и юношите съществува по-голяма вероятност, отколкото при възрастните, да

получат реакция, свързана с инфузията. Информирайте Вашия лекар, ако получите някакви

нежелани реакции по време на инфузията.

Начин на приложение

Преди употреба Replagal трябва да се разреди в 9 mg/ml (0,9%) разтвор на натриев хлорид. След

разреждане Replagal се въвежда венозно. Обикновено това се прави в ръката Ви.

Инфузията се прави през седмица.

Всеки път въвеждането на Replagal през вената ще отнема по 40 минути. Вашето лечение ще

бъде наблюдавано от лекар, който е специализиран в лечението на болестта на Fabry.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако получите тежка алергична (от анафилактичен тип) реакция, прилагането на Replagal трябва

да се прекрати незабавно и Вашият лекар трябва да започне подходящо лечение.

Повечето нежелани реакции са леки до умерени. Повече от 1 на 10 души (честота „много

чести“) може да получи реакция по време на или след инфузия на Replagal (свързана с

инфузията реакция). Тези реакции включват втрисане, главоболие, гадене, повишена

температура, умора, нестабилност, затруднено дишане, треперене, кашлица и повръщане.

Някои реакции обаче могат да бъдат сериозни и да се нуждаят от лечение. При пациенти с

болест на Fabry, която засяга структурите на сърцето, могат да възникнат свързани с инфузията

реакции, засягащи сърцето, включително исхемия на сърдечния мускул и сърдечна

недостатъчност („с неизвестна честота“ (от наличните данни не може да бъде направена

оценка)). Вашият лекар може временно да прекрати инфузията (5-10 минути), докато

симптомите отшумят и след това отново да започне инфузията. Освен това Вашият лекар може

лекува симптомите с други лекарства (антихистамини или кортикостероиди). В повечето

случаи може да Ви бъде приложен Replagal дори при възникване на тези симптоми.

Списък на други нежелани реакции:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

отоци (напр. на крака, ръце);

изтръпване или скованост или болка в пръстите на ръцете или краката;

звънтене в ушите;

сърцебиене;

възпалено гърло;

коремна болка, диария;

обрив на мястото на инфузията;

болки в гърба или крайниците, мускулни болки, ставни болки;

болка в гръдния кош, симптоми на настинка, треска, гадене.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души:

усещане за променен вкус на храната, продължителен сън;

сълзене на очите;

засилено звънтене в ушите;

ускорен пулс, нарушение на сърдечния ритъм;

повишено кръвно налягане, ниско кръвно налягане, зачервяване на лицето;

дрезгав глас, болки или стягане в гърлото, хрема;

коремен дискомфорт;

акне, зачервяване или сърбеж по кожа, или петна по кожата, прекомерно потене;

дискомфорт в мускулите и костите, отичане на крайниците или ставите;

свръхчувствителност;

стягане в гърдите, силно усещане за липса на енергия, усещане за студ или горещина,

грипоподобни симптоми, дискомфорт.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души:

тежка алергична (от анафилактичен тип) реакция;

нарушен мигателен рефлекс;

учестен пулс;

ниско ниво на кислород в кръвта и лепкави гърлени секрети;

промяна в обонянието;

събиране на течност под кожата, което може да доведе до отичане в някои части на тялото,

промяна в цвета на кожата, подобно на дантела, напр. на краката;

усещане за тежест;

обрив на мястото на инжектиране.

Деца и юноши

Като цяло нежеланите реакции, съобщени при деца, са сходни с тези, съобщени при възрастни.

Въпреки това при тях по-често възникват свързани с инфузията реакции (повишена

температура, затруднено дишане, болки в гърдите) и влошаване на болката.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Replagal

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C - 8

Не използвайте Replagal, ако забележите обезцветяване или присъсвие на чужди тела.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Replagal

Активното вещество е агалсидаза алфа. Всеки ml Replagal съдържа 1 mg агалсидаза алфа.

Другите съставки са:

Натриев дихидрогенфосфат монохидрат

Полисорбат 20

Натриев хлорид

Натриев хидроксид

Вода за инжекции

Как изглежда Replagal и какво съдържа опаковката

Replagal представлява концентрат за инфузионен разтвор. Вашето лекарство се предлага във

флакони, съдържащи 3,5 mg/3,5 ml агалсидаза алфа. Произвеждат се опаковки по 1, 4 или 10

флакона в опаковка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Shire Human Genetic Therapies AB

Lindhagensgatan 120

112 51 Stockholm

Швеция

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Производител

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited,

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Ирландия

Дата на последно преразглеждане на листовката .

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата : http://www.ema.europa.eu/. Там са посочени и линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Указания за употреба, манипулиране и изхвърляне

Лечението с Replagal трябва да се провежда под контрол на лекар с опит в лечението на

пациенти с болестта на Fabry или други наследствени метаболитни заболявания.

Replagal се прилага в доза от 0,2 mg/kg телесно тегло през седмица чрез интравенозна инфузия

в продължение на 40 минути.

Да се изчисли дозата и броя на необходимите флакони Replagal.

Общият необходим обем Replagal концентрат да се разреди със 100 ml 9 mg/ml (0,9%)

натриев хлорид инфузионен разтвор. Трябва да се полагат грижи за осигуряване на

стерилността на приготвяните разтвори, тъй като Replagal не съдържа никакви

консерванти или бактериостатични агенти; трябва да се спазва асептична техника. След

разреждането разтворът трябва да се разбърка внимателно, но да не се разклаща.

Преди приложението разтворът трябва да се огледа за наличие на видими частици и

обезцветяване.

Инфузионният разтвор трябва да се приложи за период от 40 минути, посредством

интравенозна система с вграден филтър. Тъй като не съдържа консервант, препоръчва се

приложението да започне колкото може по-скоро. Доказано е обаче, че разтворът показва

химична и физична стабилност за 24 часа при 25°C.

Replagal не трябва да се прилага едновременно с други вещества в една и съща

интравенозна система.

Само за еднократна употреба. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от

него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Replagal 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 1 mg агалсидаза алфа (agalsidase alfa)*.

Всеки флакон с 3,5 ml концентрат съдържа 3,5 mg агалсидаза алфа.

*агалсидаза алфа е човешки протеин α-галактозидаза A, произведен в човешка клетъчна линия

чрез генноинженерна технология.

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа 14,2 mg натрий във флакон.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Бистър и безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Replagal е показан за дългосрочана ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена

диагноза за болест на Fabry (дефицит на α-галактозидаза A).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Replagal трябва да се провежда под контрол на лекар с опит в лечението на

пациенти, страдащи от болестта на Fabry или друго наследствено метаболитно заболяване.

Дозировка

Replagal се прилага в доза от 0,2 mg/kg телесно тегло през седмица чрез интравенозна инфузия

в течение на 40 минути.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не са провеждани изпитвания при пациенти над 65 години и понастоящем режим на дозиране

при такива пациенти не може да се препоръча, тъй като още не са установени безопасността и

ефикасността.

Пациенти с чернодробно увреждане

Не са провеждани изпитвания при пациенти с чернодробно увреждане.

Пациенти с бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Наличието на напреднало бъбречно увреждане (изчислена СГФ < 60mL/min) може да ограничи

повлияването на бъбреците от ензимната заместителна терапия. Има на разположение

ограничени данни при пациенти на диализа или след бъбречна трансплантация, не се

препоръчва корекция на дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Replagal при деца на възраст 0-6 години все още не са

установени. Наличните понастоящем данни са описани в точка 5.1, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

В клинични проучвания при деца (7-18 години), които получават Реплагал 0,2 mg/kg на всеки

две седмици, не са установени неочаквани проблеми с безопасността (вж. точка 5.1).

Начин на приложение

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

Инфузионният разтвор трябва да се приложи за период от 40 минути посредством интравенозна

система с вграден филтър.

Replagal не трябва да се прилага едновременно с други вещества в една и съща интравенозна

система.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Идиосинкразна реакция, свързана с инфузията

13,7% от възрастните пациентите, лекувани с Replagal в клинични изпитвания са получили

идиосинкразни реакции, свързани с инфузията. Четири от 17 (23,5%) педиатрични пациенти на

възраст ≥7 години, включени в клинични проучвания, са получили поне една реакция, свързана

с инфузията, за период на лечение 4,5 години (средна продължителност приблизително 4

години). Три от 8 (37,5%) педиатрични пациенти на възраст <7 години са получили най-малко

една реакция, свързана с инфузията, при средна продължителност на наблюдението 4,2 години.

Най-честите симптоми са тръпки, главоболие, гадене, пирексия, зачервяване и умора. Сериозни

реакции към инфузиите се съобщават нечесто; съобщените симптоми включват пирексия,

тръпки, тахикардия, уртикария, гадене/повръщане, ангионевротичен едем със стягане в

гърлото, хриптене и подуване на езика. Други свързани с инфузията симптоми могат да

включват замаяност и обилно изпотяване. Преглед на кардиологичните събития показва, че

инфузионните реакции може да са свързани с хемодинамичен стрес, отключващ кардиологични

събития при пациенти с предшестващи кардиологични прояви на болестта на Fabry.

Свързаните с инфузията реакции по принцип се появяват за първи път в рамките на първите 2-4

месеца след започване на лечението с Реплагал, макар да има и съобщения за появяването им и

по-късно (след 1 година).Тези ефекти намаляват с времето. Ако се появят леки до умерени

остри реакции към инфузията, незабавно трябва да бъде потърсена медицинска помощ и да

бъдат предприети адекватни действия. Инфузията може да бъде временно прекъсната (за 5 до

10 минути) до отзвучаване на симптомите, след което да бъде подновена. Леките до преходни

ефекти могат да не изискват медицинско лечение или прекъсване на инфузията. В допълнение,

пероралното или интравенозно предварително третиране с антихистаминови препарати и/или

кортикостероиди от 1 до 24 часа преди инфузията може да предотврати реакциите след това в

случаите, когато се е наложило провеждане на симптоматично лечение.

Реакции на свръхчувствителност

Съобщени са реакции на свръхчувствителност. Приложението на Replagal трябва да бъде

прекратено незабавно и трябва да бъде започнато подходящо лечение, ако се появят тежки

реакции на свръхчувствителност или анафилактични реакции. Трябва да бъдат спазвани

действащите медицински стандарти за спешно лечение.

Антитела към протеина

Както спрямо всички лекарствени продукти, представляващи протеини, пациентите могат да

образуват антитела срещу протеина в препарата. Имунен отговор с нисък титър на IgG

антителата се наблюдава в приблизително 24% от пациентите мъже, лекувани с Реплагал. На

базата на ограничени данни се установява, че този процент е по-нисък (7%) при мъжката

педиатрична популация. Данните сочат, че тези IgG антитела се развиват след приблизително

3-12 месеца лечение. След 12 до 54 месеца лечение 17% от пациентите на лечение с Replagal

все още са позитивни за антитела, докато при 7% се появяват доказателства за развитие на

имунен толеранс на базата на изчезването на IgG антителата с времето. Останалите 76% са

отрицателни за антитела през целия период. При педиатричните пациенти на възраст > 7

години, 1 от 16 пациенти от мъжки пол е положителен при изследване за IgG антиагалсидазни

алфа антитела по време на проучването. Не е установено повишаване на честотата на

нежеланите събития за този пациент. При педиатричните пациенти на възраст > 7 години, 0 от 7

пациенти от мъжки пол са положителни при изследване за IgG антиагалсидазни алфа антитела.

При много ограничен брой пациенти в клинични изпитвания са съобщени гранични

положителни резултати за IgE антитела, които не се свързани с анафилаксия.

Пациенти с бъбречно увреждане

Наличието на напреднало бъбречно увреждане може да ограничи реналния отговор на

ензимната заместителна терапия, вероятно поради подлежащи необратими патологични

изменения. В такива случаи загубата на бъбречна функция остава в рамките на очаквания

обхват на естественото прогресиране на болестта.

Натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Replagal не трябва да се прилага едновременно с хлорохин, амиодарон, бенохин или

гентамицин, тъй като тези вещества имат потенциала да подтискат вътреклетъчната α-

галактозидазна активност.

Тъй като самата α-галактозидаза А е ензим, препаратът би бил малко вероятен кандидат за

цитохром P450 медиирани взаимодействия лекарство-лекарство. Лекарствени продукти за

причинени от невропатии болки (като карбамазепин, фенитоин и габапентин) са прилагани

едновременно с препарата при повечето пациенти в клинични изпитвания без някакви данни за

взаимодействия.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Съществуват много ограничени данни от случаи на бременност с експозиция на Replagal.

Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с

бременността или ембрионалното/феталното развитие при експозиция по време на

органогенезата (вж. точка 5.3). Изисква се повишено внимание, когато се предписва на

бременна жена.

Кърмене

Не е известно дали Replagal се екскретира в кърмата. Replagal трябва да се предписва с

повишено внимание на кърмещи жени.

Фертилитет

Не са наблюдавани ефекти върху фертилитета в репродуктивни проучвания при мъжки

плъхове.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Replagal не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила за безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са свързани със самата инфузия реакции, които се

появяват при 13,7% от възрастните пациентите, лекувани с Replagal в клинични изпитвания.

Повечето нежелани ефекти са леки до умерени по степен на тежест.

Табличен списък на нежеланите реакции

На Таблица 1 са изброени нежеланите реакции, съобщени за 344-мата пациенти, лекувани с

Replagal в клинични изпитвания, включително 21 пациенти с анамнеза за бъбречна

недостатъчност в терминална фаза, 30 педиатрични пациенти (≤ 18 години) и 17 пациентки,

както и от постмаркетингови спонтанни съобщения. Информацията е представена по системо-

органна класификация и честота (много чести ≥ 1/10; чести ≥ 1/100 до <1/10; нечести ≥ 1/1 000

до <1/100). Нежеланите реакции, категоризирани като „с неизвестна честота (от наличните

данни не може да бъде направена оценка)”, са получени от постмаркетингови спонтанни

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност. Появяването на дадено

събитие при отделен пациент се дефинира като нечесто с оглед на броя лекувани пациенти. При

един пациент могат да се проявят няколко нежелани реакции.

При агалсидаза алфа са установени следните нежелани реакции:

Таблица 1

Системо-органен

клас

Нежелани реакции

Много чести

Чести

Нечести

С неизвестна

честота

Нарушения на

метаболизма и

храненето

периферен

оток

Нарушения на

нервната система

главоболие,

замаяност,

невропатна

болка, тремор,

хипоестезия,

парестезия

дисгеузия,

хиперсомния,

паросмия

Нарушения на очите

увеличено

сълзоотделяне

отслабен

корнеален

рефлекс

Нарушения на ухото и

лабиринта

шум в ушите

засилване на

шума в ушите

Сърдечни нарушения

палпитации

тахикардия,

предсърдно

мъждене

тахиаритмия

миокардна

исхемия,

сърдечна

недостатъч-

ност,

вентрикуларни

екстрасистоли

Съдови нарушения

хипертония,

хипотония,

зачервяване

Респираторни, гръдни

и медиастинални

нарушения

диспнея,

кашлица,

назофарингит,

фарингит

дрезгав глас,

стягане в

гърлото,

ринорея

понижено

кислородно

насищане,

повишена

гърлена

секреция

Стомашно-чревни

нарушения

повръщане,

гадене,

стомашна

болка, диария

стомашен

диском-форт

Нарушения на кожата

и подкожната тъкан

обрив

уртикария,

еритем,

сърбеж, акне,

хиперхидроза,

ангионевроти-

чен едем,

ливедо

ретикуларис

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната тъкан

артралгия,

болки в

крайниците,

миалгия, болки

в гърба

мускулно-

скелетен

дискомфорт,

миалгия

периферни

отоци, ставни

отоци

усещане за

тежест

Нарушения на

имунната система

свръхчувстви-

телност

анафилактич-

на реакция,

Прочетете целия документ

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/396624/2015

EMEA/H/C/000369

Резюме на EPAR за обществено ползване

Replagal

agalsidase alfa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Replagal. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Replagal.

Какво представлява Replagal?

Replagal e лекарство, което съдържа активното вещество агалзидаза алфа (agalsidase alfa).

Предлага се под формата на концентрат, от който се приготвя инфузионен разтвор (вливане) за

вена.

За какво се използва Replagal?

Replagal се използва за лечение на пациенти с болестта на Фабри, рядко наследствено заболяване.

Пациентите с болестта на Фабри нямат достатъчно количество от ензима, наречен алфа-

галактозидаза А. Този ензим обикновено разгражда мастното вещество, наречено

глоботриаозилцерамид (Gb3 or GL-3). Ако ензимът отсъства, Gb3 не може да бъде разграден и се

натрупва в клетките, например в бъбречните клетки.

Хората с болестта на Фабри могат да имат много на брой признаци и симптоми, включително

тежки състояния като бъбречна недостатъчност, сърдечни проблеми и удар.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Replagal?

Лечението с Replagal трябва да се извършва от лекар с опит в лечението на пациенти с болестта

на Фабри или други наследствени метаболитни заболявания.

Replagal

EMA/396624/2015

Страница 2/3

Replagal се прилага веднъж на всеки 2 седмици, под формата на инфузия от 0,2 mg на килограм

телесно тегло за период от време над 40 минути. Предназначен е за продължителна употреба.

Как действа Replagal?

Replagal е ензимозаместваща терапия. Ензимозаместващата терапия снабдява пациентите с

ензима, който им липсва. Replagal е предназначен да замени човешкия ензим алфа-

галактозидаза A, който липсва при хората с болестта на Фабри. Активното вещество в Replagal,

агалзидаза алфа, е копие на човешкия ензим, произвеждан по метод, познат като „рекомбинантна

ДНК технология“ — от бактерии, получили ген (ДНК), което им дава възможност да произвеждат

ензима. Заместващият ензим помага да се разгради Gb3 и да се спре натрупването

(акумулирането) му в клетките.

Как е проучен Replagal?

Replagal е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в две основни проучвания, обхващащи общо 40

пациенти от мъжки пол. Първото проучване измерва ефекта от Replagal върху болката, докато

второто проучване измерва неговия ефект върху масата на лявата камера (сърдечен мускул),

измерване на количеството на Gb3 в клетките на сърцето. Разгледан е също така ефектът от

прилагане на ежеседмични дози вместо през две седмици. Проведено е допълнително проучване

при 15 пациентки. Replagal е оценен и в допълнителни проучвания при 38 деца на възраст от 7

години и повече.

Какви ползи от Replagal са установени в проучванията?

След 6 месеца лечение Replagal намалява значително болката при пациентите в сравнение с

пациентите, лекувани с плацебо. Replagal намалява масата на лявата камера средно с 11,5 g,

докато при пациентите, получаващи плацебо, има увеличение на масата на лявата камера с

21,8 g. Ефектите при пациентките са сравними с резултатите, наблюдавани при пациентите от

мъжки пол, а ежеседмичното прилагане не показва предимства пред стандартния режим на

лечение. При децата, които получават лечение с Replagal, няма неочаквано увеличение на

сърдечната маса, като нивата на Gb3 в кръвта им са намалени.

Какви са рисковете, свързани с Replagal?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Replagal (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са причинени по-скоро от инфузията, отколкото от лекарството. Тези реакции са

предимно студени тръпки, главоболие, гадене, повишена температура (треска), болка и

дискомфорт, зачервяване и слабост (умора), като рядко са тежки. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при Replagal, вижте листовката.

Защо Replagal е разрешен за употреба?

CHMP реши, че при пациентите с болестта Фабри лечението с Replagal може да доведе до

дългосрочни клинични ползи. CHMP реши, че ползите от Replagal са по-големи от рисковете, и

препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Първоначално Replagal е одобрен при „извънредни обстоятелства“, тъй като болестта е рядка и

към момента на одобряването е предоставена ограничена информация. Тъй като компанията е

предоставила необходимата допълнителна информация, „извънредните обстоятелства“ отпадат на

20 юли 2015 г.

Replagal

EMA/396624/2015

Страница 3/3

Допълнителна информация за Replagal:

На 3 август 2001 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Replagal, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Replagal може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Replagal прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация