Replagal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

агалсидаза алфа

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

A16AB03

INN (Международно Name):

agalsidase alfa

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Фабри болест

Терапевтични показания:

Replagal е показан за дългосрочна ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза болест на Fabry (дефицит на α-галактозидаза-А).

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-08-03

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REPLAGAL 1 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
агалсидаза алфа (agalsidase alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Replagal и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Replagal
3.
Как се прилага Replagal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Replagal
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REPLAGAL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Replagal е ензимът
агалсидаза алфа (1 mg/ml). Агал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Replagal 1 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml концентрат за инфузионен разтвор
съдържа 1 mg агалсидаза алфа _(_agalsidase
alfa_)*_.
Всеки флакон с 3,5 ml концентрат съдържа
3,5 mg агалсидаза алфа.
*агалсидаза алфа е човешки протеин
α-галактозидаза A, произведен в
човешка клетъчна линия
чрез генноинженерна технология.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа 14,2 mg
натрий във флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Replagal е показан за дългосрочана
ензимна заместителна терапия при
пациенти с потвърдена
диагноза за болест на Fabry (дефицит на
α-галактозидаза A).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Replagal трябва да се провежда
под контрол на лекар с опит в
лечението на
пациенти, страдащи от болестта на Fabry
или друго наследствено метаболитно
заболяване.
Дозировка
Replagal се прилага в доза от 0,2 mg/kg телесно
тегло през седмица чрез интравеноз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2022
Листовка Листовка чешки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2022
Листовка Листовка датски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2022
Листовка Листовка немски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2022
Листовка Листовка естонски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2022
Листовка Листовка гръцки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2022
Листовка Листовка английски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2015
Листовка Листовка френски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2022
Листовка Листовка италиански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2015
Листовка Листовка латвийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2015
Листовка Листовка литовски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2022
Листовка Листовка унгарски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2022
Листовка Листовка малтийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2015
Листовка Листовка полски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2022
Листовка Листовка португалски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2015
Листовка Листовка румънски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2022
Листовка Листовка словашки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2022
Листовка Листовка словенски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2015
Листовка Листовка фински 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2022
Листовка Листовка шведски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2022
Листовка Листовка норвежки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2022
Листовка Листовка исландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2022
Листовка Листовка хърватски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите