Neocolipor

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-06-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
E. coli F6 / E. coli jomā celma ag f41 / Rekombinantā e.coli ag k88 (vai f4) (ab, ac, ad) / Rekombinantā e.coli ag k99 (vai f5)
Pieejams no:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ATĶ kods:
QI09AB02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)
Ārstniecības grupa:
Sivēnmātēm, Sivēnmātes (nullipar)
Ārstniecības joma:
Inaktivēta baktēriju vakcīnas (ieskaitot mycoplasma, toxoid un chlamydia), Immunologicals par cūku dzimtas dzīvniekiem,
Ārstēšanas norādes:
Sivēnmātes enterotoksikozes samazināšanās, ko izraisa E. Coli celmi, kas pirmajās dzīves dienās izsaka adhīnus F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 un F41..
Produktu pārskats:
Revision: 13
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/V/C/000035
Autorizācija datums:
1998-04-14
EMEA kods:
EMEA/V/C/000035

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

07-10-2008

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

16-06-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Neocolipor

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

Zāļu sērijas ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

3.

ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 deva (2 ml)satur:

Aktīvās vielas:

E. coli adhezīns F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā ........................................................... 2.1 SA.U*

E. coli adhezīns F5, ne mazāk kā .......................................................................................... 1.7 SA.U*

E. coli adhezīns F6, ne mazāk kā .......................................................................................... 1.4 SA.U*

E. coli adhezīns F41, ne mazāk kā ........................................................................................ 1.7 SA.U*

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām.

Palīgviela(s):

Alumīnijs (kā hidroksīds) ...................................................................................................... 1.4 mg

4.

INDIKĀCIJA(-AS)

Sivēnu neonatālās enterotoksikozes samazināšanai, kuru ierosina

E. coli

celmi ar izteiktiem F4ab,

F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, pirmo dzīves dienu laikā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācija var izraisīt vieglu hipertermiju (mazāk par 1,5°C maksimāli 24 stundu laikā).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un remontcūkas)

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Viena 2 ml deva saskaņā ar šādu grafiku:

Primārā vakcinācija:

Pirmā injekcija:

5 līdz 7 nedēļas pirms atnešanās

Otrā injekcija:

2 nedēļas pirms atnešanās.

Revakcinācija:

1 injekcija 2 nedēļas pirms katras nākamās atnešanās.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Intramuskulārai injekcijai kaklā apvidū aiz auss.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Lietot sterilas šļirces un adatas. Ievadot ievērot aseptiku.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2ºC - 8ºC. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 3 stundas

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tā kā sivēnu aizsardzību nodrošina pirmpiens, tad ikvienam sivēnam pirmajās 6 dzīves stundās ir

jāuzņem pietiekošs pirmpiena daudzums.

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Nelietot kopā ar citām veterinārajām zālēm.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas savienojamību ar kādu citu. Tādēļ šī produkta drošība un

iedarbība, lietojot ar citiem medikamentiem (tajā pašā dienā vai citā laikā) nav pierādīta.

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šo produktu, griezties pēc medicīniskās palīdzības, pat ja nejauši injicēts

ļoti mazs produkta daudzums, un ņemiet līdzi zāļu lietošanas pamācību.

Pēc lietošanas mazgāt un dezinficēt rokas.

Nevēlamās blakus parādības netika novērotas pēc dubultas rekomendētās devas ievadīšanas.

Nesajaukt ar citu vakcīnu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām

bīstamiem atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

(http://www.ema.europa.eu

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana –tikai praktizējošam veterinārārstam.

Alumīnija hidroksīda adjuvantēta vakcīna satur inaktivētus

E. coli

celmus ar izteiktiem F4ab, F4ac,

F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, kas ierosina sivēnu neonatālo enterotoksikozi. Vakcīna izsauc

specifisku serokonversiju vakcinētām sivēnmātēm un remontcūkām; sivēni tiek pasīvi imunizēti,

uzņemot pirmpienu un pienu, kurš satur pret adhezīniem specifiskas antivielas

Kārba ar 5-devu 10 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 10-devu 20 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 25-devu 50 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 50-devu 100 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (2 ml)satur:

Aktīvās vielas:

E.coli adhezīns F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā ............................................................ 2.1 SA.U*

E.coli adhezīns F5, ne mazāk kā ........................................................................................... 1.7 SA.U*

E.coli adhezīns F6, ne mazāk kā ........................................................................................... 1.4 SA.U*

E.coli adhezīns F41, ne mazāk kā ......................................................................................... 1.7 SA.U*

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām.

Palīgviela(s):

Alumīnijs (kā hidroksīds) ...................................................................................................... 1.4 mg

Papildviela(s):

Tiomersāls

.............................................................................................................................

0,2 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai.

4.

KLĪNISKIE DATI

4.1

Mērķa sugas

Cūkas (sivēnmātes un remontcūkas).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Sivēnu neonatālās enterotoksikozes samazināšanai, kuru ierosina

E. coli

celmi ar izteiktiem F4ab,

F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, pirmo dzīves dienu laikā.

4.3

Kontrindikācijas

Nav.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

- Tā kā sivēnu imunoloģisko aizsardzību nodrošina pirmpiens, tad ikvienam sivēnam pirmajās 6

dzīves stundās ir jāuzņem pietiekošs pirmpiena daudzums.

- Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

- Nelietot kopā ar citām veterinārajām zālēm.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šo produktu, griezties pēc medicīniskās palīdzības, pat ja nejauši injicēts

ļoti mazs produkta daudzums, un ņemiet līdzi zāļu lietošanas instrukciju.

Pēc lietošanas mazgāt un dezinficēt rokas.

4.6

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Vakcinācija var izraisīt vieglu hipertermiju (mazāk par 1,5°C maksimāli 24 stundu laikā).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav speciālu norādījumu.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas savienojamību ar kādu citu. Tādēļ šī produkta drošība un

iedarbība, lietojot ar citiem medikamentiem (tajā pašā dienā vai citā laikā) nav pierādīta.

4.9

Devas un lietošanas veids

Pirms lietošanas flakonu labi saskalināt..

Lietot sterilas šļirces un adatas. Ievadot preparātu dzīvniekam ievērot aseptiku.

Injicēt vienu 2 ml deva intramuskulāri kaklā apvidū aiz auss apvidū, saskaņā ar šādu grafiku:

Primārā vakcinācija:

Pirmā injekcija:

5 līdz 7 nedēļas pirms atnešanās

Otrā injekcija:

2 nedēļas pirms atnešanās.

Revakcinācija:

1 injekcija 2 nedēļas pirms katras nākamās atnešanās.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nevēlamās blakusparādības netika novērotas pēc dubultas rekomendētās devas ievadīšanas.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

Imunoloģiskās īpašības

ATĶvet kods:

QI09AB02

Alumīnija hidroksīda adjuvantēta vakcīna satur inaktivētus

E. coli

celmus ar izteiktiem F4ab, F4ac,

F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, kas ierosina sivēnu neonatālo enterotoksikozi. Vakcīna izsauc

specifisku serokonversiju vakcinētām sivēnmātēm un remontcūkām; sivēni tiek pasīvi imunizēti,

uzņemot pirmpienu un pienu, kurš satur pret adhezīniem specifiskas antivielas.

6.

Farmaceitiskie dati

6.1

Papildvielu saraksts

Tiomersāls

Alumīnija hidroksīds

Nātrija hlorīds

6.2

Būtiska nesaderība

Nesajaukt ar citu vakcīnu.

6.3

Derīgums

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši 2 - 8 °C temperatūrā.

Pēc flakona atvēršanas: 3 stundas.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2ºC - 8ºC. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kārba ar 5-devu 10 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 10-devu 20 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 25-devu 50 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Kārba ar 50-devu 100 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek

pēc to lietošanas

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām

bistamiem atkritumiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/2/98/008/001-04

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 14/04/2003

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 11/03/2008

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

(http://www.ema.europa.eu

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikti.

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

© European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/035

EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR)

NEOCOLIPOR

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis

dokuments

ir

Eiropas

Publiskā

novērtējuma

ziņojuma

(EPAR)

kopsavilkums.

Tajā

ir

paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt

ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas

sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir

vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir

daļa no EPAR).

Kas ir Neocolipor?

Neocolipor

inaktivēta

vakcīna,

paredzēts

lietot

ļoti

jauniem

jaundzimušiem

sivēniem

enterotoksikozes (bakteriālas infekcijas, ko izraisa E. coli celmi) samazināšanai.

Kāpēc lieto Neocolipor?

Neocolipor

ievada

sivēnmātēm

jauncūkām,

imunizētu

pēcnācējus

pret

jaundzimušo

enterotoksikozi. Jauncūkas ir dzīvnieki, kas atnesušies retāk nekā divas reizes. Vakcīnu ievada kā

intramuskulāru injekciju.

Neocolipor darbojas?

Neocolipor satur inaktivētus E. coli celmus, kas izdala adhezīnus F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad

(K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) un F41.

Sivēnmāšu un jauncūku vakcinēšana nodrošina, ka to pēcnācēji pirmajās dzīves dienās iegūst pasīvu

imunitāti pret jaundzimušo enterotoksikozi, ko izsauc E. coli celmi, kas satur adhezīnus F4, F5, F6 un

F41.

Vakcīnu paredzēts pielietot piecas līdz septiņas nedēļas pirms atnešanās, otrreiz vakcinējot divas

nedēļas pirms atnešanās. Revakcinācija tiek veikta divas nedēļas pirms katras nākošās atnešanās.

© EMEA 2008

2. lpp. no 2

Kā noritēja Neocolipor izpēte?

Lai izvērtētu zāļu efektivitāti, tika veikti vairāki pētījumi gan laboratorijas, gan lauka apstākļos.

Tika iesniegti arī dati par drošumu, piemērojot ieteicamo šo zāļu lietošanu gan laboratorijas apstākļos,

gan lauka apstākļos. Šo zāļu drošums tika pietiekami apliecināts.

Kāds ir Neocolipor iedarbīgums šajos pētījumos?

Iesniegtie rezultāti uzrādīja statistisku nozīmību starp vakcinētajām un nevakcinētajām sivēnmātēm,

tādējādi demonstrējot vakcīnas iedarbīgumu. Atkārtota vakcinācija, ievērojot ieteiktos intervālus, bija

iedarbīga.

Kādas ir Neocolipor blakusparādības?

Vakcinācija var nedaudz paaugstināt dzīvnieka ķermeņa temperatūru (mazāk par 1,5°C ne ilgāk kā

24 stundu laikā).

Kāda piesardzība jāievēro personai, kas dod šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam lietošanas

pamācību vai etiķeti.

Cik ilgi ir jānogaida, līdz ārstēto dzīvnieku drīkst nokaut un tā gaļu lietot cilvēku pārtikā

(izdalīšanās periods)?

Nulle dienas (vakcīna nesatur sastāvdaļas, kas var apdraudēt cilvēkus, kuri lieto uzturā ar ieteikto devu

vakcinētus dzīvniekus).

Kāpēc Neocolipor tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām ir pierādīta

Neocolipor iedarbība enterotoksikozes mazināšanai jaundzimušiem sivēniem.

Cita informācija par Neocolipor.

Eiropas Komisija 2002. gada 9. augustā piešķīra Neocolipor reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā, uzņēmumam Mérial. Reģistrācijas apliecību atjaunoja. Informācija par šo zāļu

izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 08/2008.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju