Succiprol 95 mg prolonged - release tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
06-03-2023

から入手可能:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ATCコード:

C07AB2

投薬量:

95 mg prolonged - release tablets

製品概要:

Succiprol, 95 mg prolonged-release tablets x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 60, x 90, x 98, x 100, x 250, x 500; Calendar packs - x14, x 28, x 98

承認日:

2014-08-11

この製品に関連するアラートを検索