Succiprol 95 mg prolonged - release tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

АТС код:

C07AB2

дозиране:

95 mg prolonged - release tablets

Каталог на резюме:

Succiprol, 95 mg prolonged-release tablets x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 60, x 90, x 98, x 100, x 250, x 500; Calendar packs - x14, x 28, x 98

Дата Оторизация:

2014-08-11

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите