Succiprol 95 mg prolonged - release tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Тева Фармасютикълс България ЕООД
АТС код:
C07AB2
дозиране:
95 mg prolonged - release tablets
Каталог на резюме:
Succiprol, 95 mg prolonged-release tablets x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 60, x 90, x 98, x 100, x 250, x 500; Calendar packs - x14, x 28, x 98
Номер на разрешението:
20130401
Дата Оторизация:
2014-08-11

Други продукти

search_alerts

share_this_information