Succiprol 95 mg prolonged - release tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: Изпълнителна агенция по лекарствата

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
06-03-2023
产品特点 产品特点 (SPC)
06-03-2023

可用日期:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ATC代码:

C07AB2

剂量:

95 mg prolonged - release tablets

產品總結:

Succiprol, 95 mg prolonged-release tablets x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 60, x 90, x 98, x 100, x 250, x 500; Calendar packs - x14, x 28, x 98

授权日期:

2014-08-11

搜索与此产品相关的警报