Karbicombi  8 mg/12.5 mg tablets

ブルガリア - ブルガリア語 - Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
04-04-2022
から入手可能:
KRKA, d.d. Novo Mesto
ATCコード:
C09DA6
投薬量:
8 mg/12.5 mg tablets
製品概要:
Karbicombi, 8 mg/12.5 mg tablets - blisters PVC/PVDC x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98 blisters OPA/Al/PVC x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98
承認番号:
20110288
承認日:
2015-08-07

完全なドキュメントを読む

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する