Karbicombi  8 mg/12.5 mg tablets

Krajina: Bulharsko

Jazyk: bulharčina

Zdroj: Изпълнителна агенция по лекарствата

Kúpte ho teraz

Príbalový leták Príbalový leták (PIL)
04-04-2022

Dostupné z:

KRKA, d.d. Novo Mesto

ATC kód:

C09DA6

Dávkovanie:

8 mg/12.5 mg tablets

Prehľad produktov:

Karbicombi, 8 mg/12.5 mg tablets - blisters PVC/PVDC x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98 blisters OPA/Al/PVC x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98

Dátum Autorizácia:

2015-08-07

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom