Voriconazole Accord

Country: Evrópusambandið

Tungumál: búlgarska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)
14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla (PAR)
15-03-2016

Virkt innihaldsefni:

вориконазол

Fáanlegur frá:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC númer:

J02AC03

INN (Alþjóðlegt nafn):

voriconazole

Meðferðarhópur:

Антимикотиков за подаване на заявления, получени триазола

Lækningarsvæði:

Aspergillosis; Candidiasis; Mycoses

Ábendingar:

Вориконазол обширн-спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст от две години и по-горе, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от Scedosporium СПП и. и Fusarium ѕрр. Вориконазол споразумение трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции.

Vörulýsing:

Revision: 17

Leyfisstaða:

упълномощен

Leyfisdagur:

2013-05-16

Upplýsingar fylgiseðill

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВОРИКОНАЗОЛ ACCORD 50 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ВОРИКОНАЗОЛ ACCORD 200 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
Вориконазол (Voriconazole)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Вориконазол Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Вориконазол Accord
3.
Как да приемате Вориконазол Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Вориконазол Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допъл
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Вориконазол Accord 50 mg филмирани
таблетки
Вориконазол Accord 200 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Вориконазол Accord 50 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вориконазол (voriconazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като монохидрат).
Вориконазол Accord 200 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 200 mg
вориконазол (voriconazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 251 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Вориконазол Accord 50 mg филмирани
таблетки
Бели до почти бели кръгли филмирани
таблетки с диаметър приблизително 7,0
mm, с
вдлъбнато релефно означение “V50”
върху едната страна и гладки от
другата страна.
Вориконазол Accord
200 mg филмирани таблетки
Бели до почти бели кръгли филмирани
таблетки с дължина приблизително 15,6 mm
и ширина
7,8 mm, с вдлъбнато релефно означение
“V200” върху едната страна и гладки от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вориконазол Accord е широкоспектърен
триазо
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni spænska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill danska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni danska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla danska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni þýska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni gríska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni enska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni franska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni pólska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni finnska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni sænska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 15-03-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni norska 14-06-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 14-06-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 14-06-2023
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 14-06-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla króatíska 15-03-2016

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru