Voriconazole Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вориконазол

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

J02AC03

INN (Международно Name):

voriconazole

Терапевтична група:

Антимикотиков за подаване на заявления, получени триазола

Терапевтична област:

Aspergillosis; Candidiasis; Mycoses

Терапевтични показания:

Вориконазол обширн-спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст от две години и по-горе, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от Scedosporium СПП и. и Fusarium ѕрр. Вориконазол споразумение трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-05-16

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВОРИКОНАЗОЛ ACCORD 50 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ВОРИКОНАЗОЛ ACCORD 200 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
Вориконазол (Voriconazole)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Вориконазол Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Вориконазол Accord
3.
Как да приемате Вориконазол Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Вориконазол Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Вориконазол Accord 50 mg филмирани
таблетки
Вориконазол Accord 200 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Вориконазол Accord 50 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вориконазол (voriconazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като монохидрат).
Вориконазол Accord 200 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 200 mg
вориконазол (voriconazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 251 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Вориконазол Accord 50 mg филмирани
таблетки
Бели до почти бели кръгли филмирани
таблетки с диаметър приблизително 7,0
mm, с
вдлъбнато релефно означение “V50”
върху едната страна и гладки от
другата страна.
Вориконазол Accord
200 mg филмирани таблетки
Бели до почти бели кръгли филмирани
таблетки с дължина приблизително 15,6 mm
и ширина
7,8 mm, с вдлъбнато релефно означение
“V200” върху едната страна и гладки от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вориконазол Accord е широкоспектърен
триазо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2023
Листовка Листовка чешки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2023
Листовка Листовка датски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2023
Листовка Листовка немски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2021
Листовка Листовка естонски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2023
Листовка Листовка гръцки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2023
Листовка Листовка английски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-03-2016
Листовка Листовка френски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2023
Листовка Листовка италиански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-03-2016
Листовка Листовка латвийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-03-2016
Листовка Листовка литовски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2023
Листовка Листовка унгарски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2023
Листовка Листовка малтийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-03-2016
Листовка Листовка полски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2023
Листовка Листовка португалски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-03-2016
Листовка Листовка румънски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2023
Листовка Листовка словашки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2023
Листовка Листовка словенски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-03-2016
Листовка Листовка фински 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2023
Листовка Листовка шведски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2023
Листовка Листовка норвежки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2023
Листовка Листовка исландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2023
Листовка Листовка хърватски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите