Aerinaze

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Aerinaze
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Aerinaze
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • lettneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Deguna līdzekļi
 • Lækningarsvæði:
 • Rinīts, alerģisks, sezonas
 • Ábendingar:
 • Simptomātiska ārstēšana sezonas alerģiskas iesnas, kad kopā ar aizlikts deguns.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 16

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Autorizēts
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Leyfisdagur:
 • 30-07-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-01-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/817144/2011

EMEA/H/C/000772

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Aerinaze

Desloratadīns/pseidoefedrīns

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Aerinaze. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Aerinaze lietošanu.

Kas ir Aerinaze?

Aerinaze ir zāles, kas satur aktīvās vielas desloratidīnu (2,5 mg) un pseidoefedrīnu (120 mg). Tās ir

pieejamas kā zilas un baltas tabletes ar modificētu darbību. „Modificēta darbība” nozīmē, ka tabletes ir

izgatavotas tā, lai viena no aktīvajām vielām tiktu atbrīvota tūlīt, bet otra viela atbrīvota dažu stundu

laikā.

Kāpēc lieto Aerinaze?

Aerinaze lieto, lai ārstētu sezonālā alerģiskā rinīta simptomus (siena drudzi, deguna kanālu iekaisumu,

ko izraisa alerģija pret ziedputekšņiem) pacientiem ar aizliktu degunu.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Aerinaze?

Pieaugušiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ieteicamā Aerinaze deva ir viena tablete divreiz dienā,

ieņemot ar pilnu glāzi ūdens. Ārstēšanai ir jābūt pēc iespējas īsākai un tā ir jāizbeidz, kad simptomi,

galvenokārt aizliktais deguns, ir izzuduši. Nav ieteicama ārstēšana, kas ilgst vairāk nekā 10 dienas, jo

šo zāļu iedarbība uz deguna aizlikumu var mazināties. Kad deguns ir vaļā, pacienti var lietot

desloratidīnu vienu pašu.

Aerinaze darbojas?

Aerinaze satur divas aktīvās vielas: desloratadīnu, kas ir antihistamīna līdzeklis, un pseidoefedrīnu, kas

atbrīvo degunu no aizlikuma. Desloratadīns darbojas, bloķējot receptorus, kuriem parasti piesaistās

histamīns - viela organismā, kas izsauc alerģijas simptomus. Kad šie receptori ir bloķēti, histamīna

iedarbība nevar izpausties, un tas samazina alerģijas simptomus. Pseidoefedrīns darbojas, stimulējot

nervu galus, lai tie atbrīvo noradrenalīnu, kas liek asinsvadiem sašaurināties. Tas samazina no

asinsvadiem atbrīvotā šķidruma daudzumu, kā rezultātā deguns ir mazāk satūcis un tajā veidojas

mazāk gļotu. Aerinaze sastāvā abas aktīvās vielas ir kopā, jo antihistamīna līdzeklis viens pats var

nenodrošināt pietiekamu atvieglojumu no deguna aizlikuma.

Aerinaze tabletēm ir divi slāņi; viens no tiem satur desloratidīnu, bet otrs - pseidoefedrīnu.

Desl

oratadīns no sava slāņa tiek atbrīvots tūlīt pēc ieņemšanas, bet pseidoefedrīns atbrīvojas lēni -

12 stundu laikā. Tas nozīmē, ka pacientam šo tableti ir jāieņem tikai divas reizes dienā.

Desloratadīns ir pieejams Eiropas Savienībā (ES) kopš 2001. gada, un pseidoefedrīns tiek daudzus

gadus plaši izmantots bezrecepšu zālēs.

Kā noritēja Aerinaze izpēte?

Aerinaze efektivitāte tika novērtētas divos pamatpētījumos, kuros bija iesaistīti 1248 pacienti -

pieaugušie un pusaudži. Abos pētījumos Aerinaze salīdzināja ar desloratidīnu vienu pašu un

pseidoefedrīnu vienu pašu. Galvenie efektivitātes rādītāji bija izmaiņas siena drudža simptomu

izpausmes pakāpē pacientu ziņojumos pirms ārstēšanas uzsākšanas un visā 15 dienu ilgajā ārstēšanas

periodā. Pacienti pētījuma laikā reģistrēja simptomus dienasgrāmatā ik pēc 12 stundām, vērtējot to

izpausmes pakāpi atbilstīgi standarta simptomu skalai par iepriekšējām 12 stundām.

Kāds ir Aerinaze iedarbīgums šajos pētījumos?

Aerinaze simptomu samazināšanā bija efektīvākas par abām divām aktīvajām vielām, lietojot tās

vienas pašas. Vērtējot visus siena drudža simptomus, izņemot deguna aizlikumu, pacienti, kas lietoja

Aerinaze, ziņoja, ka simptomi mazinājās par 46,0% , salīdzinot ar 35,9% to pacientu grupā, kas lietoja

pseidoefedrīnu vienu pašu. Vērtējot deguna aizlikumu, pacienti, kas lietoja Aerinaze, ziņoja, ka

simptomi mazinājās par 37,4% , salīdzinot ar 26,7% to pacientu grupā, kas lietoja desloratidīnu vienu

pašu. Otrajā pētījumā bija līdzīgi rezultāti.

Kāds pastāv risks, lietojot Aerinaze?

Visbiežāk novērotās Aerinaze blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts), ir tahikardija

(paātrināta sirdsdarbība), sausa mute, reibonis, paaugstināta psihomotorā aktivitāte (nemiers),

faringīts (jēla rīkle), anoreksija (apetītes zudums), aizcietējumi, galvassāpes, nogurums, bezmiegs,

miegainība, miega traucējumi un nervozitāte. Pilns visu Aerinaze izraisīto blakusparādību apraksts ir

atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Aerinaze nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret desloratidīnu, pseidoefedrīnu vai

kādu citu šo zāļu sastāvdaļu, pret adrenerģiskiem līdzekļiem vai pret loratidīnu (citām zālēm, kuras

eto alerģiju ārstēšanai). Tās nedrīkst lietot cilvēki, kas lieto monoamīnoksidāzes inhibitoru (piemēram,

dažas depresijas ārstēšanai lietojamas zāles) vai kas pārtraukuši lietot kādu no šādām zālēm pēdējo

divu nedēļu laikā. Aerinaze nedrīkst lietot arī cilvēki, kam ir slēgtā kakta glaukoma (paaugstināts acs

iekšējais spiediens), urīna aizturēšana (urinēšanas grūtības), sirds vai asinsvadu slimības, ieskaitot

hipertensiju (augstu asinsspiedienu), hipertireoīdisms (pārāk liela vairogdziedzera aktivitāte) vai

hemorāģiskās triekas (asiņošanas smadzenēs izsauktas triekas) gadījumi slimības vēsturē.

Aerinaze

2. lappuse no 3

Aerinaze

3. lappuse no 3

Kāpēc Aerinaze tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Aerinaze, pārsniedz

šo zāļu radīto risku, lietojot tās sezonālā alerģiskā rinīta ārstēšanā, ja tas izpaužas kombinācijā ar

aizliktu degunu, un ieteica izsniegt Aerinaze registrācijas apliecību.

Cita informācija par Aerinaze.

Eiropas Komisija 2007. gada 30. jūlijā izsniedza Aerinaze reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Aerinaze EPAR teksts ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē : ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Aerinaze pieejama zāļu lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstama, sazinoties ar ārstu

vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10./2011.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Aerinaze 2,5 mg/120 mg ilgstošās darbības tabletes

desloratadine/pseudoephedrine sulphate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Aerinaze un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Aerinaze lietošanas

Kā lietot Aerinaze

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Aerinaze

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Aerinaze un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Aerinaze

Aerinaze tabletes satur divu aktīvo vielu kombināciju, desloratadīnu, kurš ir ar prethistamīna darbību

un pseidoefedrīna sulfātu ar tūsku mazinošu iedarbību.

Kā darbojas Aerinaze

Prethistamīna līdzekļi palīdz mazināt alerģijas izraisītos simptomus, novēršot ķermenī veidotās vielas

histamīna iedarbību. Tūsku mazinošie līdzekļi atvieglo elpošanas procesu caur degunu (aizliktu/pilnu

degunu).

Kad jālieto Aerinaze

Aerinaze tabletes mazina simptomus, kas saistīti ar sezonālu alerģisku rinītu (piemēram, siena drudzi),

tādus kā šķaudīšanu, izdalījumus vai niezi degunā un acīs, kad ir apgrūtināta elpošanu caur degunu,

pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

2.

Kas jāzina pirms Aerinaze lietošanas

Nelietojiet Aerinaze šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret desloratadīnu, pseidoefedrīna sulfātu, adrenerģiskām zālēm vai kādu citu

(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai pret loratadīnu;

ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens, sirds vai asinsvadu slimība vai insults anamnēzē;

ja Jums ir glaukoma, urinācijas traucējumi, urīnceļu nosprostojums vai hipertireoze;

ja Jūs pašlaik terapijā saņemat monoaminooksidāzes (MAO) inhibitorus (antidepresantus) vai

esat pārtraucis šo zāļu lietošanu pēdējo 14 dienu laikā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Noteikti stāvokļi var izsaukt īpašu jutību pret tās sastāvā esošo tūsku mazinošo līdzekli pseidoefedrīna

sulfātu. Pirms Aerinaze tablešu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir 60 gadu vai vairāk. Gados vecāki pacienti var būt jutīgāki pret šo zāļu

iedarbību;

ja Jums ir diabēts;

ja Jums

ir zarnu čūla, kā rezultātā radies kuņģa, tievo zarnu vai barības vada sašaurinājums

(stenozējoša peptiska čūla);

ja Jums ir zarnu nosprostojums (vārtnieka vai divpadsmitpirkstu zarnas nosprostojums);

ja Jums ir urīnpūšļa kakliņa nosprostojums;

ja Jums anamnēzē ir bijusi apgrūtināta elpošana sakarā ar plaušu muskulatūras

spazmām (bronhospazma);

ja Jums ir problēmas ar aknām, nierēm vai urīnpūsli.

Turklāt, ja Jums ir kāds no tālāk minētajiem stāvokļiem vai tie ir diagnosticēti, Jums tas jāpasaka

ārstam, farmaceitam vai medmāsai, jo viņi varētu Jums ieteikt pārtraukt lietot Aerinaze:

paaugstināts asinsspiediens,

paātrināta sirdsdarbība vai sirdsklauves,

sirdsdarbības ritma traucējumi,

slikta dūša un galvassāpes, kā arī, ja pastiprinās galvassāpes Aerinaze lietošanas laikā,

ja Jūsu vai ģimenes anamnēzē ir krampji,

smagas ādas reakcijas, kas ietver šādas pazīmes un simptomus: ādas apsārtums, daudz sīku

pūtīšu kopā ar drudzi vai bez tā.

Ja Jums ir paredzēta operācija, Jūsu ārsts var ieteikt Jums pārtraukt lietot Aerinaze 24 stundas pirms

tās.

Viena no Aerinaze sastāvā ietilpstošajām aktīvajām vielām - pseidoefedrīna sulfāts - var izraisīt

atkarību, turklāt lielas pseidoefedrīna sulfāta devas var būt toksiskas. Ilgstoša lietošana var izraisīt

situāciju, ka, lai sasniegtu vēlamo efektu, Aerinaze jālieto lielākās devās par rekomendētajām, kas

paaugstina pārdozēšanas risku. Ja Jūs pēkšņi pārtraucat zāļu lietošanu, var rasties depresija.

Laboratoriskie izmeklējumi

Ja Jums ir nozīmētas kādas ādas pārbaudes, Jūs nedrīkstat lietot Aerinaze vismaz 48 stundas pirms

pārbaužu veikšanas, jo antihistamīni var ietekmēt ādas izmeklējumu rezultātus.

Sportistiem, lietojot Aerinaze, var būt pozitīvi dopinga pārbaudes rezultāti.

Bērni

Nelietojiet šīs zāles bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, jo nav datu par iedarbību šiem pacientiem.

Citas zāles un Aerinaze

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis,

vai varētu lietot. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja Jūs lietojat:

uzpirkstītes glikozīdus, zāles, ko izmanto noteiktu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai;

zāles asinsspiediena regulēšanai (piem.,

metildopu, mekamilamīnu, rezerpīnu, veratres

alkaloīdus un guanetidīnu);

deguna gļotādas tūsku mazinošus līdzekļus, ko lieto perorāli vai degunā, tādus kā

fenilpropanolamīnu, fenilepinefrīnu, efedrīnu, oksimetazolīnu, nafazolīnu);

diētas tabletes (ēstgribu nomācošus līdzekļus);

amfetamīnus;

zāles migrēnas ārstēšanai, piemēram, melnā rudzu grauda alkaloīdus (tādus kā

dihidroergotamīnu, ergotamīnu vai metilergotamīnu);

zāles Parkinsona slimības vai neauglības ārstēšanai, piemēram, bromokriptīnu, kabergolīnu,

lizurīdu un pergolīdu;

antacīdus līdzekļus gremošanas vai kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai;

zāles caurejas ārstēšanai, ko sauc par kaolīnu;

tricikliskos antidepresantus (kā nortriptilīnu), antihistamīnus (kā cetirizīnu, feksofenadīnu).

Aerinaze kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu vai Jūs varat lietot alkoholu Aerinaze lietošanas laikā.

Aerinaze terapijas laikā alkohola lietošana nav ieteicama.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai

medmāsu.

Ja Jūs esat grūtniece, Aerinaze lietošana nav ieteicama.

Ir bijuši ziņojumi, ka Aerinaze sastāvā esošais pseidoefedrīna sulfāts samazina piena daudzumu

mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Aerinaze lietošana nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Rekomendējamās devās šīs zāles parasti neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot

mehānismus. Lai gan lielākai daļai cilvēku miegainību nenovēro, tiek ieteikts izvairīties no

aktivitātēm, kur nepieciešama garīga piepūle, kā transportlīdzekļa vadīšana vai mehānismu

apkalpošana.

3.

Kā lietot Aerinaze

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem. Neskaidrību

gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma un vecākiem

Ieteicamā deva ir viena tablete divas reizes dienā, uzdzerot glāzi ūdens, kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

Šīs zāles paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Tablete jānorij vesela, pirms norīšanas to nesasmalciniet, nelauziet un nesakošļājiet.

Nelietojiet tabletes vairāk kā tas ir norādīts instrukcijā. Nelietojiet tabletes biežāk nekā tiek

rekomendēts.

Nelietojiet šo medikamentu ilgāk par 10 dienām, ja vien Jūsu ārsts nav ieteicis to darīt.

Ja esat lietojis Aerinaze vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Aerinaze nekā Jums norādīts, paziņojiet par to nekavējoties savam ārstam,

farmaceitam vai medmāsai.

Ja esat aizmirsis lietot Aerinaze

Ja esat aizmirsis lietot devu paredzētā laikā, ieņemiet to, tiklīdz atceraties, un turpiniet lietošanu pēc

parastās terapijas shēmas. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Pētījumos ir

novērotas šādas blakusparādības.

Bieži: sekojošās blakusparādības var novērot līdz 1 no 10 pacientiem)

paātrināta sirdsdarbība

nemiers un pastiprināts

ķermeņa kustīgums

sausuma sajūta mutē

reibonis

rīkles iekaisums

samazināta ēstgriba

aizcietējums

nogurums

galvassāpes

miega traucējumi

nervozitāte

miegainība

Retāk: sekojošās blakusparādības var novērot līdz 1 no 100 pacientiem

sirdsklauves vai neregulāra

sirdsdarbība

pastiprināts ķermeņa

kustīgums

pietvīkums

karstuma viļņi

apmulsums

redzes miglošanās

sausuma sajūta acīs

deguna asiņošana

deguna kairinājums

deguna gļotādas iekaisums

izdalījumi no deguna

deguna blakusdobumu

iekaisums

sausuma sajūta rīklē

vēdersāpes

vēdergripa

slikta dūša

patoloģiska vēdera izeja

sāpīga vai apgrūtināta

urinēšana

cukurs urīnā

paaugstināts cukura

līmenis asinīs

slāpes

urinēšanas traucējumi

urinēšanas biežuma izmaiņas

nieze

drebuļi

pavājināta oža

aknu funkcionālo rādītāju

novirzes

nemiers

trauksme

aizkaitināmība

Ļoti reti: pēc desloratadīna tirdzniecības ziņots par sekojošām blakusparādībām, var novērot līdz 1 no

10000 pacientiem

smagas alerģiskas reakcijas

(apgrūtināta elpošana, sēcoša

elpošana, nieze, nātrene un

tūska)

izsitumi

vemšana

caureja

halucinācijas

muskuļu sāpes

krampji

aknu iekaisums

aknu funkcionālo rādītāju

novirzes

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

neadekvāta uzvedība

agresivitāte

sirdsdarbības izmaiņas

ķermeņa masas palielināšanās,

palielināta ēstgriba

Lietojot pseidoefedrīnu saturošas zāles, ziņots par smagām ādas reakcijām, kas ietver šādas pazīmes

un simptomus: drudzis, ādas apsārtums vai daudz sīku pūtīšu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Aerinaze

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc "Der. līdz".

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kāizmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aerinaze satur

Aktīvās vielas ir desloratadīns un pseidoefedrīna sulfāts.

Katra tablete satur 2,5 mg desloratadīna un 120 mg pseidoefedrīna sulfāta.

Citas sastāvdaļas ir:

Zilais, tūlītējas iedarbības slānis: kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, dinātrija

edetāts, citronskābe, stearīnskābe un krāsviela (indigokarmīns E 132, alumīnija

pārklājums).

Baltais, ilgstošās iedarbības slānis: hipromeloze 2208, mikrokristāliskā celuloze,

povidons K30, silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Aerinaze ārējais izskats un iepakojums

Aerinaze ir zili baltas ovālas divslāņu ilgstošās darbības tabletes ar apdruku “D12” uz zilā slāņa.

Aerinaze tabletes pa 2, 4, 7, 10, 14 vai 20 tabletēm ir iepakotas blisteros, kas veidoti no lamināta

blisteru plēves un noslēdzošas folijas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nīderlande

Ražotājs:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Beļģija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel :

0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888-5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel:

0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 214465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel.: + 40 21 529 2900

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.