Viracept

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
10-06-2014

Bahan aktif:

нелфинавир

Tersedia dari:

Roche Registration Ltd.

Kode ATC:

J05AE04

INN (Nama Internasional):

nelfinavir

Kelompok Terapi:

Антивирусни средства за системно приложение

Area terapi:

ХИВ инфекции

Indikasi Terapi:

Viracept е посочена в антиретровирусната комбинация лечението на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1)-инфектирани възрастни, юноши и деца от три години на възраст и стар. В протеиназы-инхибитор (ПИ)-опитни пациенти, избор на nelfinavir трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .

Ringkasan produk:

Revision: 25

Status otorisasi:

Отменено

Tanggal Otorisasi:

1998-01-22

Selebaran informasi

                65
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
66
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIRACEPT 50 MG/G ПЕРОРАЛЕН ПРАХ
Нелфинавир (Nelfinavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано на Вас. Не
го преотстъпвайт
е на други хора. То може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или
обезпокоителна, или
забележите други, неописани в тази
листовка нежелани реакции, моля,
уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво пред
ставлява Viracept и за какво се използва
2.
Преди да приемете Viracept
3.
Как да приемате Viracept
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Viracept
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIRACEPT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIRACEPT
Viracept съдържа лекарство, наречено
нелфинавир, което представлява
„протеазен инхибитор”.
Той принадлежи към група лекар
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VIRACEPT 50 mg/g перорален прах
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Бутилката съдържа 144 g перорален прах.
Всеки грам от пероралния прах съдържа
нелфинавир
мезилат, еквивалентен на 50 mg
нелфинавир (nelfinavir).
Помощни вещества:
-
Съдържа захарозен палмитат: 10,0 mg на
грам перорален прах. 10,0 mg захарозен
палмитат, който е естер, теоретично са
еквивалентни на максимално 5,9 mg
напълно
хидролизирана захароза.
-
Съдържа аспартам (E951): 20,0 mg аспартам на
грам перорален прах.
-
Съдържа калий: 50,0 mg от калиев
дихидрогенфосфат, еквивалентни на 22,5
mg калий на
грам перорален прах.
Вижте точка 4.4.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален прах
Бял до почти бял аморфен прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VIRAСEPT е показан при комбинирано
антиретровирусно лечение на
възрастни, юноши и деца
на 3 години и по-големи, инфектирани с
човешки имунодефицитен вирус (НIV-1).
При пациенти, лекувани с протеазни
инхибитори (ПИ), изборът на нелфин
авир трябва да се
основава на инди
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 10-06-2014
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 10-06-2014
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 10-06-2014
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 10-06-2014

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen