Viracept

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

нелфинавир

Предлага се от:

Roche Registration Ltd.

АТС код:

J05AE04

INN (Международно Name):

nelfinavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Viracept е посочена в антиретровирусната комбинация лечението на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1)-инфектирани възрастни, юноши и деца от три години на възраст и стар. В протеиназы-инхибитор (ПИ)-опитни пациенти, избор на nelfinavir трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1998-01-22

Листовка

                65
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
66
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIRACEPT 50 MG/G ПЕРОРАЛЕН ПРАХ
Нелфинавир (Nelfinavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано на Вас. Не
го преотстъпвайт
е на други хора. То може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или
обезпокоителна, или
забележите други, неописани в тази
листовка нежелани реакции, моля,
уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво пред
ставлява Viracept и за какво се използва
2.
Преди да приемете Viracept
3.
Как да приемате Viracept
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Viracept
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIRACEPT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIRACEPT
Viracept съдържа лекарство, наречено
нелфинавир, което представлява
„протеазен инхибитор”.
Той принадлежи към група лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VIRACEPT 50 mg/g перорален прах
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Бутилката съдържа 144 g перорален прах.
Всеки грам от пероралния прах съдържа
нелфинавир
мезилат, еквивалентен на 50 mg
нелфинавир (nelfinavir).
Помощни вещества:
-
Съдържа захарозен палмитат: 10,0 mg на
грам перорален прах. 10,0 mg захарозен
палмитат, който е естер, теоретично са
еквивалентни на максимално 5,9 mg
напълно
хидролизирана захароза.
-
Съдържа аспартам (E951): 20,0 mg аспартам на
грам перорален прах.
-
Съдържа калий: 50,0 mg от калиев
дихидрогенфосфат, еквивалентни на 22,5
mg калий на
грам перорален прах.
Вижте точка 4.4.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален прах
Бял до почти бял аморфен прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VIRAСEPT е показан при комбинирано
антиретровирусно лечение на
възрастни, юноши и деца
на 3 години и по-големи, инфектирани с
човешки имунодефицитен вирус (НIV-1).
При пациенти, лекувани с протеазни
инхибитори (ПИ), изборът на нелфин
авир трябва да се
основава на инди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-06-2014
Листовка Листовка чешки 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-06-2014
Листовка Листовка датски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-06-2014
Листовка Листовка немски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-06-2014
Листовка Листовка естонски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-06-2014
Листовка Листовка гръцки 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-06-2014
Листовка Листовка английски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-06-2014
Листовка Листовка френски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-06-2014
Листовка Листовка италиански 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-06-2014
Листовка Листовка латвийски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-06-2014
Листовка Листовка литовски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-06-2014
Листовка Листовка унгарски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-06-2014
Листовка Листовка малтийски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-06-2014
Листовка Листовка полски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-06-2014
Листовка Листовка португалски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-06-2014
Листовка Листовка румънски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-06-2014
Листовка Листовка словашки 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-06-2014
Листовка Листовка словенски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-06-2014
Листовка Листовка фински 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-06-2014
Листовка Листовка шведски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-06-2014
Листовка Листовка норвежки 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-06-2014
Листовка Листовка исландски 10-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-06-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите