Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Accord Healtcare Limited, UK
ATC կոդը:
C09CA4
Դոզան:
150 mg film-coated tablets
Ապրանքի ամփոփագիր:
Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28
Լիցենզավորման համարը:
20110600
Հաստատման ամսաթիվը:
2015-09-09

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Նմանատիպ ապրանքներ

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ