Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
21-03-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
06-06-2022

Tillgänglig från:

Accord Healtcare Limited, UK

ATC-kod:

C09CA4

Dos:

150 mg film-coated tablets

Produktsammanfattning:

Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28

Tillstånd datum:

2015-09-09

Sök varningar relaterade till denna produkt