Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Accord Healtcare Limited, UK

АТС код:

C09CA4

дозиране:

150 mg film-coated tablets

Каталог на резюме:

Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28

Дата Оторизация:

2015-09-09

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите