Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Accord Healtcare Limited, UK
АТС код:
C09CA4
дозиране:
150 mg film-coated tablets
Каталог на резюме:
Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28
Номер на разрешението:
20110600
Дата Оторизация:
2015-09-09

Други продукти

search_alerts

share_this_information