Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
06-06-2022

から入手可能:

Accord Healtcare Limited, UK

ATCコード:

C09CA4

投薬量:

150 mg film-coated tablets

製品概要:

Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28

承認日:

2015-09-09

この製品に関連するアラートを検索