Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

ブルガリア - ブルガリア語 - Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
06-06-2022
から入手可能:
Accord Healtcare Limited, UK
ATCコード:
C09CA4
投薬量:
150 mg film-coated tablets
製品概要:
Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28
承認番号:
20110600
承認日:
2015-09-09

完全なドキュメントを読む

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する