Evista

Država: Europska Unija

Jezik: finski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
07-06-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
07-06-2022

Aktivni sastojci:

raloksifeeni-hydrokloridi

Dostupno od:

Substipharm

ATC koda:

G03XC01

INN (International ime):

raloxifene

Terapijska grupa:

Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet,

Područje terapije:

Osteoporoosi, postmenopausaalinen

Terapijske indikacije:

Evista on tarkoitettu osteoporoosin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn postmenopausaalisilla naisilla. Sääriluun, mutta ei lonkan murtumien, esiintyminen merkittävästi vähentynyt on osoitettu. When determining the choice of Evista or other therapies, including oestrogens, for an individual postmenopausal woman, consideration should be given to menopausal symptoms, effects on uterine and breast tissues, and cardiovascular risks and benefits.

Proizvod sažetak:

Revision: 30

Status autorizacije:

valtuutettu

Datum autorizacije:

1998-08-05

Uputa o lijeku

                23
B. PAKKAUSSELOSTE
24
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
EVISTA 60 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
raloksifeenihydrokloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka
kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4.
TÄSSÄ SELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Evista on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Evista-tabletteja
3.
Miten Evistaa otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Evista-tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ EVISTA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN_ _
_ _
Evistan sisältämä lääkeaine on raloksifeenihydrokloridi.
Evistaa
käytetään
vaihdevuosi-iän
ohittaneiden
naisten
osteoporoosin
hoitoon
ja
ehkäisyyn.
Se
vähentää
nikamamurtumien
riskiä
vaihdevuodet
ohittaneilla
naisilla,
joilla
on
osteoporoosi.
Lonkkamurtumien riskin vähenemistä ei ole osoitettu.
Näin Evista toimii:
Evista kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä Selektiiviset
EstrogeeniReseptorin Muuntelijat
(SERM). Kun nainen tulee vaihdevuosi-ikään, elimistön
naissukuhormonin, estrogeenin pitoisuus
laskee.
Evistalla
on
joitakin
estrogeenin
edullisista
vaikutuksista
naisilla,
jotka
ovat
ohittaneet
vaihdevuosi-iän.
Osteoporoosi on sairaus, joka heikentää ja haurastuttaa luita -
tämä sairaus on erityisen tavallinen
vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Vaikkakaan osteoporoosi ei
välttämättä aiheuta aluksi oireita,
taudin seurauksena todennäköisyys saada luun murtumia, etenkin
sel
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Evista 60 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 60 mg
raloksifeenihydrokloridia, mikä vastaa 56 mg vapaata
raloksifeeniemästä.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
Yksi tabletti sisältää laktoosia (149,40 mg)
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Valkoisia, soikion muotoisia tabletteja.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Evista -hoidon aihe on osteoporoosin hoito ja ehkäisy vaihdevuodet
ohittaneilla naisilla. Evista -hoito
vähentää merkittävästi nikamamurtumien ilmaantuvuutta, mutta ei
lonkkamurtumien ilmaantuvuutta.
Kun vaihdevuodet ohittaneen naisen kohdalla päätetään hoidon
valinnasta Evistan tai muun hoidon
välillä estrogeenihoito mukaan lukien, on syytä huomioida
lääkehoidon vaikutukset vaihdevuosien
aiheuttamiin
oireisiin,
kohtuun,
rintarauhaskudokseen
sekä
sydän-
ja
verisuonisairauksien
vaaratekijöihin (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa suun kautta.
Tabletin voi ottaa mihin aikaan
vuorokaudesta tahansa ja aterioista riippumatta. Taudin luonteesta
johtuen Evista on tarkoitettu
pitkäaikaiseen käyttöön.
Naisille, joiden ruokavalio sisältää vähän kalsiumia,
suositellaan kalsium- ja D-vitamiinilisää.
_Iäkkäät potilaat _
Iäkkäiden potilaiden annosta ei tarvitse pienentää.
_Annostus munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille _
Evistaa ei saa käyttää, jos potilaalla on vaikea munuaisten
vajaatoiminta (ks. kohta 4-3). Kohtalaisessa
ja lievässä munuaisten vajaatoiminnassa Evistaa tulee käyttää
varoen.
_Annostus maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille _
Evistaa ei saa käyttää, jos potilaalla on vaikea maksan
vajaatoiminta (ks. kohta 4.3 ja 4.4.).
_Pediatriset potilaat _
Evistaa ei saa antaa lapsille. Ei ole asianmukaista käyttää Evistaa
pediatrisille potilaille.
3
4.3
VASTA-AIHEET
Yli
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 07-06-2022
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 31-03-2009
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 07-06-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 07-06-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 07-06-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 07-06-2022

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata