Vantavo (previously Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

alendronic киселина, colecalciferol

זמין מ:

N.V. Organon

קוד ATC:

M05BB03

INN (שם בינלאומי):

alendronic acid, colecalciferol

קבוצה תרפויטית:

Лекарства за лечение на костни заболявания

איזור תרפויטי:

Остеопороза, постменопауза

סממני תרפויטית:

Лечение на постменопаузална остеопороза при пациенти с риск от недостиг на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото . Лечение постменопаузального на остеопороза при пациенти, които не получават витамин D добавки и излагайки се на недостатъчност на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото .

leaflet_short:

Revision: 18

מצב אישור:

упълномощен

תאריך אישור:

2009-10-16

עלון מידע

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VANTAVO 70 MG/2 800 IU ТАБЛЕТКИ
VANTAVO 70 MG/5 600 IU ТАБЛЕТКИ
алендронова киселина/холекалциферол
(alendronic acid/cholecalciferol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
−
Особено важно е да разберете
информацията в точка 3, преди да
започнете да приемате
лекарството.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява VANTAVO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете VANTAVO
3.
Как да приемате VANTAVO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VANTAVO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация

                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
и 70 микрограма (2 800 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 62 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 8 mg захароза.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
_ _
и 140 микрограма (5 600 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 16 mg захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като капсула, маркирани
с контури на кост
от едната страна и „710“ от другата.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като правоъгълник,
маркирани с контури
на кост от едната страна и „270“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע דנית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע גרמנית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע אסטונית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע יוונית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע אנגלית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע צרפתית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע איטלקית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע לטבית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע ליטאית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע הונגרית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע מלטית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע הולנדית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע פולנית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע רומנית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע סלובקית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע סלובנית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע פינית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע שוודית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 20-08-2015
עלון מידע עלון מידע נורבגית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 20-02-2024
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 20-02-2024
עלון מידע עלון מידע קרואטית 20-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 20-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 20-08-2015

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה