Vantavo (previously Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

alendronic киселина, colecalciferol

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

M05BB03

INN (Международно Name):

alendronic acid, colecalciferol

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на постменопаузална остеопороза при пациенти с риск от недостиг на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото . Лечение постменопаузального на остеопороза при пациенти, които не получават витамин D добавки и излагайки се на недостатъчност на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото .

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-16

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VANTAVO 70 MG/2 800 IU ТАБЛЕТКИ
VANTAVO 70 MG/5 600 IU ТАБЛЕТКИ
алендронова киселина/холекалциферол
(alendronic acid/cholecalciferol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
−
Особено важно е да разберете
информацията в точка 3, преди да
започнете да приемате
лекарството.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява VANTAVO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете VANTAVO
3.
Как да приемате VANTAVO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VANTAVO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
и 70 микрограма (2 800 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 62 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 8 mg захароза.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
_ _
и 140 микрограма (5 600 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 16 mg захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като капсула, маркирани
с контури на кост
от едната страна и „710“ от другата.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като правоъгълник,
маркирани с контури
на кост от едната страна и „270“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2024
Листовка Листовка чешки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2024
Листовка Листовка датски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2024
Листовка Листовка немски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2024
Листовка Листовка естонски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2024
Листовка Листовка гръцки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2024
Листовка Листовка английски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-08-2015
Листовка Листовка френски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2024
Листовка Листовка италиански 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-08-2015
Листовка Листовка латвийски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-08-2015
Листовка Листовка литовски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2024
Листовка Листовка унгарски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2024
Листовка Листовка малтийски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-08-2015
Листовка Листовка полски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2024
Листовка Листовка португалски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-08-2015
Листовка Листовка румънски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2024
Листовка Листовка словашки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2024
Листовка Листовка словенски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-08-2015
Листовка Листовка фински 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2024
Листовка Листовка шведски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2024
Листовка Листовка норвежки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2024
Листовка Листовка исландски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2024
Листовка Листовка хърватски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт