Vantavo (previously Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

alendronic киселина, colecalciferol

Beszerezhető a:

N.V. Organon

ATC-kód:

M05BB03

INN (nemzetközi neve):

alendronic acid, colecalciferol

Terápiás csoport:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Terápiás terület:

Остеопороза, постменопауза

Terápiás javallatok:

Лечение на постменопаузална остеопороза при пациенти с риск от недостиг на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото . Лечение постменопаузального на остеопороза при пациенти, които не получават витамин D добавки и излагайки се на недостатъчност на витамин D. Vantavo намалява риска от фрактури на гръбначния стълб и бедрото .

Termék összefoglaló:

Revision: 18

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2009-10-16

Betegtájékoztató

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VANTAVO 70 MG/2 800 IU ТАБЛЕТКИ
VANTAVO 70 MG/5 600 IU ТАБЛЕТКИ
алендронова киселина/холекалциферол
(alendronic acid/cholecalciferol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
−
Особено важно е да разберете
информацията в точка 3, преди да
започнете да приемате
лекарството.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява VANTAVO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете VANTAVO
3.
Как да приемате VANTAVO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VANTAVO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация

                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
и 70 микрограма (2 800 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 62 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 8 mg захароза.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Всяка таблетка съдържа 70 mg
алендронова киселина (alendronic acid) (като
натрий трихидрат)
_ _
и 140 микрограма (5 600 IU) холекалциферол
(cholecalciferol)
_ _
(витамин D
3
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза
(като лактоза, безводна) и 16 mg захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
VANTAVO 70 mg/2 800 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като капсула, маркирани
с контури на кост
от едната страна и „710“ от другата.
VANTAVO 70 mg/5 600 IU таблетки
Бели до почти бели таблетки с форма,
модифицирана като правоъгълник,
маркирани с контури
на кост от едната страна и „270“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők német 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 20-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 20-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők román 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 20-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 20-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 20-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 20-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 20-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 20-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 20-02-2024