Olazax Disperzi

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-06-2020

Aktiivinen ainesosa:

olantsapiini

Saatavilla:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 

ATC-koodi:

N05AH03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

olanzapine

Terapeuttinen ryhmä:

psyykenlääkkeiden

Terapeuttinen alue:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Käyttöaiheet:

AdultsOlanzapine on tarkoitettu skitsofrenian hoitoon. Olantsapiini on ylläpitää tehokkaasti kliinistä paranemista aikana, jatkoa hoito potilailla, jotka ovat osoittaneet ensimmäisen hoitovasteen. Olantsapiini on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maanisen jakson. Potilailla, joiden maaninen episodi on vastannut olanzapine hoito, olantsapiini on osoitettu uusiutumisen ehkäisyyn potilailla, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 12

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2009-12-10

Pakkausseloste

                86
B. PAKKAUSSELOSTE
87
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
OLAZAX DISPERZI 5 MG SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT
OLAZAX DISPERZI 10 MG SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT
OLAZAX DISPERZI 15 MG SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT
OLAZAX DISPERZI 20 MG SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT
Olantsapiini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen,
vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä
pakkausselosteessa Ks.
kohta 4.

.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Olazax Disperzi on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Olazax Disperzi
-tabletteja
3.
Miten Olazax Disperzi -tabletteja otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Olazax Disperzi -tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ OLAZAX DISPERZI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Olazax
Disperzi
sisältää
vaikuttavana
aineena
olantsapiinia.
Olazax
Disperzi
kuuluu
psykoosilääkkeiden ryhmään ja sitä käytetään seuraavien
sairauksien hoitoon:

Skitsofrenia, johon kuuluu kuulo-, näkö- tai aistiharhoja,
harhaluuloja, poikkeuksellista
epäluuloisuutta ja syrjäänvetäytymistä. Tästä sairaudesta
kärsivillä ihmisillä voi olla myös
masennusta, ahdistuneisuutta tai jännittyneisyyttä.

Kohtalaiset ja vaikeat maniavaiheet jossa oireina ilmenee normaalista
poikkeavalla tavalla
kohonnut mieliala ja sairaalloinen hyvänolontunne.
Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä Olazx Disperzi-lääkkeen on
osoitettu ehkäisevän näiden oireiden
uusiutumista potilailla, joiden maniavaiheesee
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Olazax Disperzi 5 mg suussa hajoavat tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 5 mg olantsapiinia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi suussa hajoava tabletti
sisältää 0,23 mg aspartaamia
Täydellinen apuaineluettelo, ks. Kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, suussa hajoava
Väriltään keltaisia, pyöreitä, tasapintaisia, viistoreunaisia
tabletteja, joissa toisella puolella merkintä
‘B’.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
_Aikuiset _
Olantsapiinia käytetään skitsofrenian hoitoon.
Jatkuvalla olantsapiinihoidolla voidaan ylläpitää kliinistä tehoa
potilailla, jotka ovat primaaristi
vastanneet hoitoon.
Olantsapiinia käytetään kohtalaisten ja vaikeiden maniavaiheiden
hoitoon.
Se on tarkoitettu estämään kaksisuuntaisen mielialahäiriön
uusiutumista potilailla, joiden
maniavaiheen hoidossa on saatu vaste olantsapiinilla (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
_Aikuiset _
Skitsofrenia:
Aloitusannokseksi suositellaan 10 mg olantsapiinia kerran päivässä.
Maniavaiheiden hoito:
Monoterapiassa aloitusannos on 15 mg olantsapiinia kerran päivässä.
Yhdistelmähoidossa
aloitusannos on 10 mg olantsapiinia kerran päivässä (ks. kohta
5.1).
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön estohoito:
Suositeltu aloitusannos on 10 mg olantsapiinia kerran päivässä.
Olantsapiinia maniavaiheiden hoitoon saaneilla potilailla estohoitoa
voidaan jatkaa samalla
annoksella.
Jos potilaalla ilmenee uusi maaninen, sekamuotoinen tai depressiivinen
vaihe, olantsapiinihoitoa tulee
jatkaa (hoitoannos optimoidaan tarpeen mukaan) lisäämällä
mielialaoirelääkitys kliinisen tarpeen
mukaan.
3
Skitsofrenian, maniavaiheiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön
uusiutumisen eston hoidossa
päivittäinen annos voidaan säätää kliinisen hoitovasteen mukaan
annosvälille 5 - 20 mg
vuorokaudessa.
Suositellun aloitusannoksen nostamista suositellaan vain kliinisen
tilan uudelleen arvioinnin
jälkeen eikä annosta tulisi n
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-06-2020
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 15-08-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-06-2020
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-06-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-06-2020

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia