GONAL-f

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
09-10-2023

Aktiivinen ainesosa:

follitropiini alfa

Saatavilla:

Merck Europe B.V.

ATC-koodi:

G03GA05

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

follitropin alfa

Terapeuttinen ryhmä:

Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet,

Terapeuttinen alue:

Anovulation; Reproductive Techniques, Assisted; Infertility, Female; Hypogonadism

Käyttöaiheet:

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti, PCOD) naisilla, jotka ovat olleet välinpitämättömiä hoito clomiphene sitraatti. Stimulaatio multifollicular kehityksen potilailla, joille tehdään primaari munasarjojen toimintahäiriö varten avusteiset lisääntymismenetelmät (ART), kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), sukusolujen siirto munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootti siirto munanjohtimeen (ZIFT). GONAL-f: ää yhdessä luteinisoiva hormoni (LH) - valmisteen suositellaan follikkelien kehittymisen stimulointiin naisilla, joilla on vaikea LH-ja FSH-puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden käytettiin endogeenista seerumin LH-tasoa.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 26

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

1995-10-20

Pakkausseloste

                120
B. PAKKAUSSELOSTE
121
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
GONAL-F 75 IU INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN
follitropiinialfa
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
•
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
•
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
•
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
•
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä GONAL-f on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GONAL-f-valmistetta
3.
Miten GONAL-f-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
GONAL-f-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
_ _
GONAL-f-kuiva-aineen ja liuottimen saattaminen käyttövalmiiksi ja
liuoksen käyttäminen
1.
MITÄ GONAL-F ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ GONAL-F ON
GONAL-f sisältää lääkettä nimeltä follitropiinialfa.
Follitropiinialfa on ”follikkelia stimuloiva
hormoni” (FSH), joka kuuluu gonadotropiinien hormoniryhmään.
Gonadotropiinit vaikuttavat
lisääntymiseen ja hedelmällisyyteen.
Mihin GONAL-f-valmistetta käytetään
AIKUISILLA NAISILLA
GONAL-f-valmistetta käytetään:
•
auttamaan munasolun vapautumisessa munasarjasta (ovulaatiossa)
naisilla, joilla ei tapahdu
ovulaatiota ja joita klomifeenisitraattihoito ei ole auttanut
•
yhdessä ”lutropiinialfa” -nimisen (luteinisoiva hormoni eli LH)
lääkkeen kanssa auttamaan
munasolun vapautumisessa munasarjasta (ovulaatiossa) naisilla, joiden
elimistö tuottaa hyvin
vähän gonadotropiineja (FSH- ja LH-hormoneja)

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
GONAL-f 75 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Jokainen injektiopullo sisältää 5,5 mikrogrammaa
follitropiinialfaa*, joka vastaa 75 IU:ta. Jokainen
millilitra käyttövalmiiksi saatettua liuosta sisältää 75 IU:ta.
* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH),
joka tuotetaan kiinanhamsterin
munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
Kuiva-aineen ulkonäkö: valkoinen lyofilisoitu pelletti.
Liuottimen ulkonäkö: kirkas väritön liuos.
Käyttövalmiiksi saatetun liuoksen pH on 6,5–7,5.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Aikuiset naiset
_ _
•
Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla,
joilla ei ole saatu vastetta
klomifeenisitraattihoidolla.
•
Useiden follikkelien samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla,
joille halutaan saada
aikaan superovulaatio avusteisten lisääntymismenetelmien yhteydessä
(esimerkiksi
_in vitro -_
koeputkihedelmöitys (IVF) ja gameetin tai tsygootin vieminen
munanjohtimeen).
•
GONAL-f-valmiste on tarkoitettu, käytettäessä yhdessä luteinisoiva
hormoni (LH) -valmisteen
kanssa, follikkelikehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on
vaikea LH- ja FSH-puutos.
Aikuiset miehet
_ _
•
GONAL-f on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille,
joilla on synnynnäinen tai
hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen
koriongonadotropiinin (hCG)
kanssa.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
GONAL-f-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla
on kokemusta
hedelmättömyyshäiriöiden hoidosta.
3
Annostus
GONAL-f-valmisteen annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisille
FSH-valmisteille. GONAL-f-
valmistetta koskevien kliinisten arvioiden perusteella
päivittäisannosten, annostelun ja hoidon
seurannan ei tulisi erota niistä, joita käytetään tällä
hetkellä vir
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 09-10-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 28-09-2010
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 09-10-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 09-10-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 09-10-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia