Carbaglu

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
19-07-2023

Aktiivinen ainesosa:

karglumiinihappoa

Saatavilla:

Recordati Rare Diseases

ATC-koodi:

A16AA05

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

carglumic acid

Terapeuttinen ryhmä:

Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet,

Terapeuttinen alue:

Amino Acid Metabolism, Inborn Errors; Propionic Acidemia

Käyttöaiheet:

Carbaglu on tarkoitettu hoito:hyperammonaemia koska N-asetyyli-syntaasin ensisijainen puutos;hyperammonaemia koska isovaleriaa acidaemia;hyperammonaemia koska methymalonic acidaemia;hyperammonaemia koska propioni-acidaemia.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 19

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2003-01-24

Pakkausseloste

                19
B. PAKKAUSSELOSTE
20
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
CARBAGLU 200 MG DISPERGOITUVAT TABLETIT
KARGLUUMIHAPPO
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa
muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Carbaglu on ja mihin sitä käytetään.
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Carbaglu-valmistetta
3.
Miten Carbaglu-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5
Carbaglu-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ CARBAGLU ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Carbaglu saattaa auttaa liian korkean plasman ammoniakkitason
(kohonneen veren
ammoniakkipitoisuuden) alentamisessa. Ammoniakki on erityisen
myrkyllistä aivoille ja johtaa
vakavissa tapauksissa tajunnan tason alenemiseen ja koomaan.
Hyperammonemia saattaa johtua
•
tietyn maksaentsyymin, N-asetyyliglutamaattisyntaasin, puutteesta.
Potilaat, joilla on tämä
harvinainen sairaus, eivät pysty poistamaan proteiinin nauttimisen
jälkeen kertyvää
typpijätettä.
Tämä sairaus kestää potilaan koko eliniän ja vaatii siksi
jatkuvaa hoitoa.
•
Isovaleriaanahappoverisyys, metyylimalonihappoverisyys ja
propionihappoverisyys. Näitä
sairastavat potilaat tarvitsevat hoitoa hyperammonemiakriiseissä.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT CARBAGLU-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA CARBAGLU-VALMISTETTA:
- jos olet allerginen kargluumihapolle tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE
I
VALMISTEYHTEENVETO_ _
_ _
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Carbaglu 200 mg dispergoituvat tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Jokainen tabletti sisältää 200 mg kargluumihappoa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Dispergoituva tabletti
Tabletit ovat valkoisia, pitkulaisia ja niissä on 3 katkaisulovea ja
merkintä toisella puolella.
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Carbaglu-valmistetta käytetään
•
Primaarisesta N-asetyyliglutamaattisyntaasin puutteesta johtuvan
hyperammonemian hoitoon.
•
Isovaleriaanahappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon.
•
Metyylimalonihappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon.
•
Propionihappoverisyydestä johtuvan hyperammonemian hoitoon.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Carbaglu-hoito tulee aloittaa aineenvaihduntahäiriöihin
erikoistuneen lääkärin valvonnan alaisena.
Annostus:
•
N-asetyyliglutamaattisyntaasin puutokseen
Hoito voidaan aloittaa kliinisten tietojen perusteella jopa
ensimmäisenä elinpäivänä.
Päivittäisen alkuannoksen on oltava 100 mg/kg, ja tarvittaessa jopa
250 mg/kg.
Annos on tämän jälkeen säädettävä yksilöllisesti normaalin
ammoniakkitason ylläpitämiseksi
plasmassa (ks. kappale 4.4).
Ajan mittaan annosta ei tarvitse välttämättä lisätä kehon painoa
vastaavasti, mikäli riittävä
aineenvaihdunnan hallinta on saavutettu; päiväannokset vaihtelevat
välillä 10 mg/kg - 100 mg/kg.
_Kargluumihapon vaikutuskoe_
On aiheellista testata potilaan reaktiot kargluumihapolle ennen
pitkäaikaishoitoa. Esimerkiksi:
-
Aloita hoito koomassa olevalle lapselle annoksella 100 - 250
mg/kg/päivä ja mittaa
ammoniumin pitoisuus plasmassa ainakin ennen jokaista lääkitystä;
pitoisuuden tulisi
normalisoitua muutamassa tunnissa Carbaglun antamisesta.
-
Anna 3 päivänä 100 - 200 mg/kg/päiväannos potilaille, joilla on
kohtalainen hyperammonemia
pitäen samalla syödyn proteiinin määrä vakiona. Mittaa
toistuvasti ammoniumin määrä
plasmassa 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 19-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 19-07-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 19-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 19-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 19-07-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia