Topotecan Hospira

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
topotecan
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
L01XX17
INN (International Name):
topotecan
Terapeutisk gruppe:
Andre antineoplastiske midler
Terapeutisk område:
Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft Neoplasmer, Småcellet Lungekræft
Terapeutiske indikationer:
Topotecan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med recidiveret småcellet lungekræft (SCLC), for hvem genbehandling med førsteliniebehandling ikke anses for passende. Topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til patienter med carcinoma af livmoderhalsen tilbagevendende efter strålebehandling, og for patienter med stadium IV sygdom. Patienter med tidligere udsættelse for cisplatin kræver en vedvarende behandling-fri interval til at retfærdiggøre, at behandling med kombination.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001192
Autorisation dato:
2010-06-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/001192

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrat til infusion, opløsning

topotecan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Topotecan Hospira

Sådan skal du tage Topotecan Hospira

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Topotecan Hospira hjælper med at ødelægge tumorer.Medicinen gives som intravenøs infusion i en

vene, på hospitalet af en læge eller en sygeplejerske.

Topotecan Hospira bruges til at behandle:

ovariekræft eller småcellet lungekræft, som er kommet igen efter kemoterapi

fremskreden livmoderhalskræft, hvis behandling med kirurgi eller stråleterapi ikke er mulig.

Ved behandling af livmoderhalskræft gives Topotecan Hospira sammen med et andet lægemiddel,

der kaldes cisplatin.

Din læge vil tage stilling til om behandling med Topotecan Hospira er bedre end fortsat behandling

med kemoterapi.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage topotecan hospira

Tag ikke Topotecan Hospira:

hvis du er allergisk over for topotecan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

hvis du ammer.

hvis dine blodtal er for lave. Det får du at vide af din læge på baggrund af resultaterne af din

sidste blodprøve.

Tal med lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du får denne medicin, skal din læge vide:

hvis du har nyreproblemer. Der kan være behov for at justere din dosis af Topotecan Hospira.

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

hvis du planlægger at blive far. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

Kontakt lægen hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Topotecan Hospira

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

naturlægemidler og medicin, som ikke er købt på recept.Husk at fortælle din læge, hvis du begynder

med at tage anden medicinunder behandlingen med Topotecan Hospira.

Graviditet og amning

Topotecan bør ikke gives til gravide kvinder. Et ufødt barn kan blive skadet før, under eller lige efter

behandlingen. Du skal bruge en sikker præventionsform. Spørg lægen om råd. Forsøg ikke på at blive

gravid før lægen siger, at det er sikkert

Mandlige patienter, som ønsker at blive far, skal spørge lægen til råds om familieplanlægning eller

behandling. Hvis din partner bliver gravid under din behandling, skal du straks fortælle det til lægen.

Du må ikke amme, hvis du bliver behandlet med topotecan. Du må ikke begynde at amme igen før,

din læge har fortalt dig, at det er sikkert gøre det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Topotecan kan medføre træthed.

Kør ikke bil eller betjen ikke maskiner, hvis du føler dig træt eller svag.

3.

Sådan skal du tage Topotecan Hospira

Den dosis af topotecan, som du vil få, vil blive beregnet af din læge, og afhænger af:

din legemsstørrelse (overfladeareal, målt i kvadratmeter ).

resultaterne af blodprøverne,der er taget førbehandlingens start.

din sygdom.

Den anbefalede dosis er

Ovariecancer eller småcellet lungecancer: 1,5 milligram pr. m

legemsoverflade pr. dag. Du vil få

behandling en gang daglig i 5 dage. Dette behandlingsmønster vil normalt blive gentaget hver 3. uge.

Livmoderhalskræft: 0,75 milligram pr. m

legemsoverflade pr. dag. Du vil få behandlingen en

gang daglig i 3 dage.

Ved behandling af livmoderhalskræft gives Topotectan Hospira sammen med et andet

lægemiddelstof, der kaldes cisplatin. Din læge vil fastlægge den korrekte dosering af cisplatin.

Behandlingen kan variere afhængigt af resultaterne af dine blodprøver.

Sådan gives topotecan

En læge eller sygeplejerske vil give dig topotecan i din arm som en infusion, der varer omkring 30

minutter.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger: Tal med lægen

Disse meget almindelige bivirkninger kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer, der får

Topotecan Hospira:

Tegn på infektion. Topotecan kan nedsætte antallet af hvide blodceller og nedsætte din

modstandsdygtighed over for infektioner. Dette kan være livstruende. Symptomerne omfatter:

feber

alvorlig forværring af din generelle tilstand

lokale symptomer, f.eks. ondt i halsen eller vandladningsproblemer (f.eks. en brændende

følelse, når du tisser, hvilket kan skyldes en urinvejsinfektion).

Lejlighedsvis kan stærke mavesmerter, feber og muligvis diarré (sjældent med blod) være tegn på

tyktarmsbetændelse (colitis).

Denne sjældne bivirkning kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer, der får Topotecan

Hospira

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungevævet (interstitiel lungesygdom). Du er

mest udsat, hvis du har eksisterende lungesygdom, har fået strålebehandling af dine lunger eller

tidligere har fået medicin, der gav skade på lungerne.

Symptomer inkluderer:

vejrtrækningsproblemer

hoste

feber

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer, da indlæggelse på hospital kan være

nødvendig.

Meget almindelige bivirkninger

De kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer, der får Topotecan Hospira

Følelse af træthed og slaphed (forbigående blodmangel). I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt

med en blodtransfusion.

Unormale blå pletter eller blødning, som skyldes et fald i antallet af de blodlegemer, der får blodet

til at størkne. Det kan medføre svær blødning fra relativt små skader som f.eks. et mindre snitsår. I

sjældnere tilfælde kan det medføre en mere alvorlig blødning (hæmorrhagi). Tal med din læge om,

hvordan du mindsker risikoen for blødning.

Tab af vægt og appetit (anoreksi), træthed, slaphed.

Kvalme, opkastning, diarre, mavesmerter, forstoppelse.

Betændelse og sår i mund, tunge og gummer.

Feber.

Hårtab.

Almindelige bivirkninger

De kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer, der får Topotecan Hospira

Allergi eller overfølsomhedsreaktioner (herunder udvikling af udslæt)

Gulfarvning af huden.

Utilpashed.

En kløende fornemmels.e

Sjældne bivirkninger

De kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer, der får Topotecan Hospira:

Alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaktioner.

Hævelser under hud eller slimhinder forårsaget af væskeophobninger (angioødem)

Lette smerter og betændelse på injektionsstedet

Kløende udslæt (eller nældefeber)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hyppigheden af nogle bivirkninger er ikke kendt (hændelser fra spontane rapporteringer,

og hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Alvorlige mavesmerter, kvalme, opkastning af blod, sort eller blodig afføring

(mulige

symptomer på perforering af mave-tarmkanalen).

Mundsår, synkebesvær, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, blodig afføring (mulige

tegn og symptomer på betændelse i mundslimhinden, maven og/eller tarmene

[slimhindeinflammation]).

Hvis du er i behandling for livmoderhalskræft, kan du få bivirkninger af den anden medicin

(cisplatin), som du vil få sammen med Topotecan Hospira. Disse bivirkninger er anført i

indlægssedlen for

cisplatin.

Indberetning af

bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Topotecan Hospira efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Denne medicin er til engangsbrug. Efter åbning skal produktet anvendes straks. Hvis det ikke

anvendes straks, kan Topotecan Hospira anvendes i op til 24 timer ved opbevaring i køleskab

(beskyttet mod lys) eller ved stuetemperatur (ved normale dagslys betingelser).

Hvis der er synlige partikler, bør produktet ikke bruges.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Topotecan Hospira indeholder:

Aktivt stof: topotecanhydrochlorid. Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 1 mg

topotecan (som hydrochlorid). Hvert hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 4 mg

topotecan (som hydrochlorid)

Øvrige indholdsstoffer: vinsyre (E334), saltsyre (E507), natriumhydroxid (E524) og vand til

injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Topotecan Hospira er et klart, gult eller gulgrønt koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som

leveres i farveløse hætteglas, som hvert indeholder 4 ml koncentrat. Topotecan Hospira leveres i to

pakningsstørrelser, som indeholder 1 eller 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien

eller

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN, Almere

Holland

eller

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Topotecan Hospira, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsfølringstilladelsen:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Aenorasis S.A.

Τel: + 30 210 6136332

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre

informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

h j e m meside

http://www.ema.europa.eu

Nedenstående oplysninger til læger og sundhedspersonale:

Opbevaring, brug, håndtering og bortskaffelse af Topotecan Hospira

Opbevaring

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den

ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug

For yderligere oplysninger henvises til produktresumeet.

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrat til infusion, opløsning, kræver fortynding til en

slutkoncentration på 25-50 mikrogram/ml før indgift til patienten. De godkendte fortyndingsmidler til

koncentratet er natriumchloridopløsning til injektion 9 mg/ml (0,9 %) og glucoseopløsning til

injektion 50 mg/ml (5 %). Brug aseptisk teknik ved yderligere fortynding af infusionsopløsningen.

Parenterale produkter skal inspiceres visuelt for uklarheder og misfarvning før indgift. Topotecan

Hospira er en gul/gulgrøn opløsning.

Før indgift af den første serie topotecan skal patienterne have et neutrofiltal på ≥1,5 x 10

/l, et

trombocyttal på ≥ 100 x 10

/l og et hæmoglobinniveau på ≥ 9g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Neutropeni og trombocytopeni skal behandles. For yderligere oplysninger se produktresumeet.

Dosering: Ovariecancer eller småcellet lungecancer

Initialdosis: 1,5 mg/m

legemsoverflade/dag, indgivet som en 30 minutters intravenøs infusion i

5 konsekutive dage med 3 ugers interval mellem starten af hver serie.

Efterfølgende doser: Topotecan bør ikke gives igen, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1 x 10

trombocyttallet ≥ 100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Dosering: Cervixcancer

Initialdosis: 0,75 mg/m

/dag indgivet som en 30 minutters intravenøs infusion på dag 1, 2 og 3.

Cisplatin gives efter topotecan som en intravenøs infusion på dag 1 i en dosis på 50 mg/m

/dag. Dette

behandlingsskema gentages hver 21. dag i 6 serier, eller indtil sygdommen progredierer.

Efterfølgende doser: Topotecan bør ikke gives igen, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1,5 x 10

trombocyttallet ≥ 100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Dosering: Patienter med nedsat nyrefunktion

De begrænsede data tyder på, at dosis skal reduceres hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion.

Der henvises til produktresumeet for yderligere information.

Dosering: Pædiatrisk population

Der foreligger begrænsede data. Bør ikke bruges.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved 25°C under normale lysforhold og ved 2 °C - 8

°C ved beskyttelse mod lys. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis

det ikke bruges straks, er opbevaringstiden og -betingelserne efter anbrud og indtil anvendelsen

brugerens ansvar. Opbevaringstiden vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2°C – 8°C,

medmindre rekonstitutionen/fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Håndtering og bortskaffelse

Følg de normale procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af lægemidler mod cancer:

Personalet skal oplæres tilstrækkeligt i tilberedning, administration og bortskaffelse af cytotoksiske

lægemidler.

Gravide kvinder blandt personalet må ikke arbejde med dette lægemiddel.

Personale, som håndterer dette lægemiddel skal bære beskyttelsesdragt, herunder maske,

beskyttelsesbriller og handsker.

Alle genstande, som er brugt under forberedelse, håndtering eller rengøring, herunder handsker, skal

anbringes i højrisikoaffaldsposer beregnet til forbrænding ved høj temperatur. Flydende

affaldsmateriale kan skylles ud i vasken med rigelige mængder vand.

Hvis man ved et uheld får lægemidlet på huden eller i øjnene, skal der straks skylles med rigelige

mængder vand. Hvis der er blivende irritation skal man kontakte en læge.

Medicinrester og affald heraf skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid).

Hvert 4 ml hætteglas indeholder 4 mg topotecan (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar gul til gulgrøn opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topotecan-monoterapi er indiceret til behandling af

patienter med metastaterande ovariekarcinom, hvor 1. linje-behandling eller efterfølgende

behandling er slået fejl.patienter med recidiverende, småcellet lungecancer (SCLC) for hvem

gentagelse af behandling med første linie behandling ikke anses for hensigtsmæssig (se pkt.

5.1).

Topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med cervixcancer, som

recidiverer efter strålebehandling og til patienter i sygdomsstadie IVB. For at berettige

kombinationsbehandling skal patienter, der tidligere har fået cisplatin, have et vedvarende

behandlingsfrit interval, for at kombinationsbehandlingen er berettiget (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Brug af topotecan bør begrænses til afdelinger, som er specialiseret i brug af cytotoksisk kemoterapi.

Topotecan bør kun administreres under overvågning af en læge, der har erfaring i brugen af

kemoterapi (se pkt. 6.6).

Dosering

Ved brug af topotecan i kombination med cisplatin bør cisplatins produktinformation konsulteres.

Før administration af den første behandlingsserie med topotecan skal patienten have et neutrofiltal på

≥ 1,5 x 10

/l, et trombocyttal på ≥ 100 x 10

/l og et hæmoglobinniveau på ≥ 9 g/dl (om nødvendigt

efter transfusion).

Ovariekarcinom og småcellet lungecancer

Første dosis

Den anbefalede topotecandosis er 1,5 mg/m

legemsoverflade/dag. Dosis gives som en 30 minutters

intravenøs infusion hver dag fem dage i træk med et interval på tre uger mellem begyndelsen af hver

behandling. Hvis behandlingen tåles godt, kan den fortsættes, indtil sygdommen progredierer (se

afsnit 4.8 og 5.1).

Efterfølgende doser

Topotecan bør ikke gives igen, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1 x 10

/l, trombocyttallet er ≥ 100 x

/l og hæmoglobinniveauet er ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

For at opretholde neutrofiltallet er det standard onkologisk praksis ved behandling af neutropeni enten

at administrere topotecan sammen med andre lægemidler (f.eks. G-CSF) eller at reducere dosis.

Dosis bør reduceres med 0,25 mg/m

/dag til 1,25 mg/m

/dag (eller derefter om nødvendigt ned til 1,0

mg/m

/dag) hos patienter, som får svær neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) i syv dage eller mere,

eller svær neutropeni med feber eller infektion, eller hos patienter, som får behandlingen udskudt på

grund af neutropeni.

Dosis skal ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til under 25 x 10

/l. I de kliniske studier

blev behandlingen med topotecan stoppet, hvis dosis var blevet reduceret til 1,0 mg/m

, og det blev

nødvendigt med yderligere reduktion af dosis for at håndtere bivirkninger.

Cervixcancer

Første dosis

Den anbefalede topotecandosis er 0,75 mg/m

legemsoverflade/dag. Dosis gives som intravenøs

infusion over 30 minutter på dag 1, 2 og 3. Cisplatin gives efter topotecandosis som intravenøs

infusion på dag 1 i en dosis på 50 mg/m

legemsoverflade/dag. Dette behandlingsmønster gentages

hver 21. dag seks gange, eller indtil sygdommen er progredieret.

Efterfølgende doser

Der bør ikke gives topotecan igen, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1,5 x 10

/l, trombocyttallet er ≥ 100

x 10

/l og hæmoglobinniveauet er ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

For at opretholde neutrofiltallet er det standard onkologisk praksis ved behandling af neutropeni enten

at give topotecan sammen med andre lægemidler (f.eks. G-CSF) eller at reducere dosis.

I de følgende serier bør dosis reduceres med 20 % til 0,60 mg/m

/dag (eller derefter om nødvendigt

ned til 0,45 mg/m

/dag) hos patienter, som får svær neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) i syv dage

eller mere, eller svær neutropeni med feber eller infektion, eller hos patienter, som får behandlingen

udskudt på grund af neutropeni.

Dosis bør ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til < 25 x 10

Særlige patientgrupper

pPatienter med nedsat nyrefunktion

Monoterapi ((ovariekarcinom og småcellet lungecancer)

Der findes ikke tilstrækkeligt med data til at anbefale behandling af patienter med en

creatininclearance på < 20 ml/min. Anvendelse af topotecan i denne gruppe af patienter anbefales

ikke (se pkt. 4.4).

Begrænsede data tyder på, at dosis bør reduceres hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Den

anbefalede topotecandosis ved monoterapi til patienter med ovariekarcinom eller småcellet

lungecancer og en creatininclearance mellem 20 og 39 ml/min er 0,75 mg/m

/dag i fem

sammenhængende dage.

Kombinationsbehandling (cervixcancer)

I de kliniske studier af kombinationsbehandling med topotecan og cisplatin til behandling af

cervixcancer blev behandlingen kun initieret hos patienter med serumcreatinin ≤ 1,5 mg/dl. Hvis

serumcreatinin under kombinationsbehandlingen med topotecan og cisplatin overstiger 1,5 mg/dl,

anbefales det at konsultere den eksisterende information om cisplatin vedrørende dosisreduktion og

fortsat behandling. Hvis behandlingen med cisplatin ophører, er der utilstrækkelige data om fortsat

behandling med topotecanmonoterapi til patienter med cervixcancer.

Patienter med nedsat leverfunktion

Et mindre antal patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik

intravenøst 1,5 mg/m2/dag topotecan i fem dage hver tredje uge. En reduktion i topotecan clearance

blev observeret. Der er dog ikke tilstrækkelige data til rådighed til at foretage en dosisanbefaling til

denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Der er utilstrækkelig erfaring med brugen af topotecan hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

(serum bilirubin ≥ 10 mg/dl) på grund af cirrose. Det anbefales ikke at anvende topotecan i denne

patientgruppe (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Topotecan skal rekonstitueres og fortyndes yderligere før brug (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

Amning (se pkt. 4.6)

Alvorlig knoglemarvssuppression før, den første serie indledes, dvs. har et neutrofiltal på <1,5 x

/l og/eller et trombocyttal på ≤ 100 x 10

/l ved baseline.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den hæmatologiske toksicitet er dosisafhængig, og det samlede blodbillede, herunder trombocyttallet,

bør fastlægges jævnligt (se pkt. 4.2).

Topotecan kan som andre cytostatika forårsage svær myelosuppression. Hos patienter, der er

behandlet med topotecan, er der rapporteret om myelosuppression, der har ført til sepsis, og om

dødsfald på grund af sepsis (se pkt. 4.8).

Neutropeni, som er induceret af topotecan, kan medføre neutropenisk colitis. I de kliniske studier med

topotecan har man set dødsfald på grund af neutropenisk colitis. Risikoen for neutropenisk colitis bør

overvejes hos patienter, som har feber, neutropeni og et kompatibelt mønster med mavesmerter.

Topotecan er blevet forbundet med rapporter om tilfælde af interstitiel lungesygdom (ILD), hvoraf

nogle var fatale (se pkt. 4.8). Underliggende risikofaktorer inkluderer tidligere ILD, pulmonal fibrose,

lungecancer, eksponering af thorax for stråler og brug af pneumotoksiske stoffer og/eller

kolonistimulerende faktorer. Patienter bør monitoreres for pulmonale symptomer, der tyder på ILD

(f.eks. hoste, feber, dyspnø og/eller hypoksi). Topotecan bør seponeres, hvis diagnosen ILD

bekræftes.

Topotecan-monoterapi og topotecan i kombination med cisplatin er almindeligt forbundet med klinisk

relevant trombocytopeni. Det bør der tages hensyn til, når Topotecan Hospira ordineres hvis det f.eks.

overvejes at behandle patienter med øget risiko for tumorblødning.

Som forventet har patienter med dårlig performance status (PS > 1) en lavere responsrate og en øget

incidens af komplikationer som f.eks. feber, infektion og sepsis (se pkt. 4.8). Det er vigtigt at vurdere

performance status omhyggeligt ved påbegyndelse af behandlingen for at sikre, at patienternes

performance status ikke forværres til PS 3.

Der er ikke tilstrækkelig erfaring med brug af topotecan til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(creatininclearance < 20 ml/min) eller svært nedsat leverfunktion (serumbilirubin ≥ 10 mg/dl) på

grund af cirrose. Topotecan bør ikke anvendes til disse patientgrupper (se pkt. 4.2).

Et mindre antal patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik

topotecan 1,5 mg/m

intravenøst i fem dage hver tredje uge. Der blev set en reduktion i

topotecanclearance. Der er dog ikke en tilstrækkelig mængde data tilgængelig til at kunne give en

anbefaling vedrørende dosering til denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in vivo farmakokinetiske interaktionsstudier på mennesker.

Topotecan hæmmer ikke humane P450-enzymer (se afsnit 5.2). I et populationsstudie med intravenøs

administration havde samtidig administration af granisetron, ondansetron, morfin eller

kortikosteroider ingen signifikant virkning på farmakokinetikken af total-topotecan (aktiv og inaktiv

form).

Når topotecan gives sammen med andre kemoterapeutika kan det være nødvendigt at reducere dosis af

de enkelte lægemidler for at forbedre tolerabiliteten. I kombination med et platinstof er der dog en

særlig sekvensafhængig interaktion, som afhænger af om platinstoffet gives på dag 1 eller 5 i forhold

til behandlingen med topotecan. Hvis cisplatin eller carboplatin gives på den første behandlingsdag

med topotecan, skal der gives en lavere dosis af begge stoffer for at forbedre tolerabiliteten,

sammenlignet med den dosis, der kan gives af platinstofferne, hvis de gives på dag 5 under

topotecanbehandlingen.

Tretten patienter med ovariecancer fik topotecan (0,75 mg/m

legemsoverflade/dag i 5

sammenhængende dage) og cisplatin (60 mg/m

legemsoverflade/dag på dag 1). Der blev set en lille

stigning i AUC (12 %, n=9) og i Cmax (23 %, n=11) på dag 5. Det anses for usandsynligt, at denne

stigning har klinisk relevans.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/prævention til mænd og kvinder

Prækliniske studier har vist, at topotecan medfører embryo/fosterdødelighed og misdannelser (se pkt.

5.3). Som for andre cytostatika kan topotecan forårsage fosterskader, hvorfor kvinder i den

fødedygtige alder bør rådes til at undgå graviditet, hvis de er i behandling med topotecan.

Som med al cytotoksisk kemoterapi, skal patienter, der behandles med topotecan, rådes til, at de eller

deres partner skal anvende en effektiv præventionsmetode.

Graviditet

Hvistopotecan anvendes under graviditet, eller hvis graviditet indtræder under behandlingen med

topotecan, skal patienten advares om den potentielle risiko for barnet.

Amning

Topotecan er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Selvom det ikke vides, om topotecan

udskilles i humant brystmælk, skal amning stoppes ved behandlingsstart.

Fertilitet

I reproduktionstoksiske studier med rotter er der ikke set påvirkning af fertilitet hos hverken hanner

eller hunner (se pkt. 5.3). Topotecan er dog som andre cytostatika genotoksisk, og påvirkning af

fertiliteten, inkl. den mandlige fertilitet, kan ikke udelukkes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier om virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis der forekommer vedvarende træthed og asteni, bør der dog udvises forsigtighed ved kørsel med

motorkøretøj eller ved betjening af maskineri.

4.8

Bivirkninger

I studier til dosisbestemmelse omfattende 523 patienter med recidiverende ovariecancer og 631

patienter med recidiverende, småcellet lungecancer, var den dosisbegrænsende toksicitet af

topotecanmonoterapi hæmatologisk. Toksiciteten var forudsigelig og reversibel. Der blev ikke fundet

tegn på kumulativ hæmatologisk eller non-hæmatologisk toksicitet.

Sikkerhedsprofilen fra de kliniske studier af behandling af cervixcancer med topotecan i kombination

med cisplatin er i overensstemmelse med, hvad der er set efter monoterapi med topotecan. Den

samlede hæmatologiske toksicitet er lavere hos patienter behandlet med topotecan i kombination med

cisplatin sammenlignet med topotecanmonoterapi, men højere end med cisplatin alene.

Der blev set flere bivirkninger, når topotecan blev givet i kombination med cisplatin. Disse

bivirkninger er dog tidligere set som følge af behandling med cisplatinmonoterapi og skyldtes ikke

topotecan. Den tilgængelige information om cisplatin bør konsulteres for at få oplysninger om alle

bivirkninger, som er forbundet med brugen af cisplatin.

De samlede sikkerhedsdata for topotecanmonoterapi fremgår af nedenstående tabel.

Bivirkningerne, som er nævnt nedenfor, er opdelt efter systemorganklasse og absolutte hyppigheder

(alle indberettede hændelser).

Hyppigheden defineres som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000),

ogikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver hyppighedssgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Infektion

Almindelig

Sepsis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Febril neutropeni, neutropeni (se mave-tarm-

kanalen), trombocytopeni, anæmi, leukopeni

Almindelig

Pancytopeni

Ikke kendt

Alvorlig blødning (associeret med trombocytopeni)

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhedsreaktion herunder udslæt

Sjælden

Anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi (muligvis alvorlig)

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Interstitiel lungesygdom (nogle tilfælde kan være

fatale)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning og diarre (alle muligvis

alvorlige), forstoppelse, mavesmerter

og mucositis

Ikke kendt

Gastrointestinal perforation

Lever og galdeveje

Almindelig

Hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Alopeci

Almindelig

Pruritus

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Pyreksi, astheni, træthed

Almindelig

Utilpashed

Meget sjælden

Ektravasation

†3

Ikke kendt

Slimhindeinflammation

Dødsfald på grund af sepsis er rapporteret for patienter i behandling med topotecan

(se pkt. 4.4).

Neutropenisk colitis, herunder fatal neutropenisk colitis,er set som en om

komplikation til topotecan-induceret neutropeni (se pkt. 4.4).

Reaktionerne har været milde og har generelt ikke krævet speciel behandling.

Bivirkningerne ovenfor kan forekomme med større hyppighed hos patienter, som har en dårlig

performance status (se pkt. 4.4).

Hyppighederne, som er forbundet med hæmatologiske og ikke-hæmatologiske bivirkninger, er anført

nedenfor og repræsenterer de bivirkningsrapporter, som anses for at være relateret eller muligvis

relateret til behandling med topotecan.

Hæmatologiske bivirkninger

Neutropeni:

Svær neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) under behandlingsserie 1 hos 55 % af patienterne med en

varighed ≥ syv dage hos 20 %. I alt blev der set neutropeni hos 77 % af patienterne (39 % af

behandlingerne). Sammen med alvorlig neutropeni forekom der feber eller infektion hos 16 % af

patienterne under serie 1 og totalt set hos 23 % af patienterne (6 % af behandlingerne). Den mediane

tid til indtræden af svær neutropeni var ni dage, og den mediane varighed syv dage. Svær neutropeni

varede længere end syv dage i 11 % af alle behandlingsserier. Blandt alle patienter, der blev behandlet

i de kliniske studier (herunder både patienter med svær neutropeni og patienter, der ikke fik svær

neutropeni), fik 11 % (4 % af behandlingsserierne) feber, og 26 % (9 % af behandlingsserierne)

infektion. Endvidere fik 5 % af alle de behandlede patienter sepsis (1 % af behandlingerne) (se pkt.

4.4).

Trombocytopeni:

Svær (trombocyttal under 25 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (8 % af behandlingsserierne), moderat

(trombocyttal mellem 25,0 og 50,0 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (15 % af behandlingsserierne).

Den mediane tid til indtræden af svær trombocytopeni var 15 dage, og den mediane varighed fem

dage.

Der blev givet trombocyttransfusioner i 4 % af behandlingsserierne. Der blev sjældent rapporteret om

signifikante senfølger af trombocytopeni inkl. dødelig tumorblødning.

Anæmi:

Moderat til alvorlig (hæmoglobin ≤ 8,0 g/dl) hos 37 % af patienterne (14 % af behandlingsserierne).

Der blev givet transfusioner af røde blodlegemer til 52 % af patienterne (21 % af

behandlingsserierne).

Non-hæmatologiske

Hyppigt rapporterede non-hæmatologiske bivirkninger var gastrointestinale f.eks. kvalme (52 %),

opkastning (32 %), diarre (18 %), obstipation (9 %) og mucositis (14 %). Hyppigheden af alvorlige

(grad 3 eller 4) kvalme, opkastning, diarre og mucositis var henholdsvis 4, 3, 2 og 1 %.

Der blev rapporteret om lette mavesmerter hos 4 % af patienterne.

Der forekom træthed hos ca. 25 % og asteni hos 16 % af patienterne, mens de blev behandlet med

topotecan. Hyppigheden af alvorlig (grad 3 eller 4) træthed og asteni var i begge tilfælde 3 %.

Der blev set total eller udtalt alopeci hos 30 % af patienterne, og partiel alopeci hos 15 %.

Andre alvorlige hændelserregistreret som relateret eller muligvis relateret til behandlingen med

topotecan var anoreksi (12 %), utilpashed (3 %) og hyperbilirubinæmi (1 %).

I sjældne tilfælde er der rapporteret overfølsomhedsreaktioner herunder udslæt, urticaria, angioødem

og anafylaktiske reaktioner. I de kliniske studier er udslæt rapporteret hos 4 % af patienterne og

pruritus hos 1,5 % af patienterne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning afformodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering er blevet rapporteret hos patienter i behandling med intravenøs topotecan (op til 10

gange den anbefalede dosis) og topotecan kapsler (op til 5 gange den anbefalede dosis). De tegn og

symptomer der blev observeret efter overdosering var i overensstemmelse med de kendte bivirkninger

forbundet med topotecan (se pkt. 4.8). De primære komplikationer forbundet med overdosering er

knoglemarvssuppression og mucositis. Yderligere er forhøjede leverenzymer blevet rapporteret ved

overdosering med topotecan intravenøst.

Der findes ikke nogen kendt antidot mod topotecan-overdosering. Yderligere behandling bør være

som klinisk indiceret eller efter anbefaling fra Giftlinjen.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer, andre antineoplastiske stoffer, ATC-kode:

L01XX17

Virkningsmekanisme

Topotecans anti-tumoraktivitet involverer hæmning af topoisomerase-1, et enzym, som er stærkt

involveret i DNA-replikationen, da det eliminerer den torsionale kæde, der opstår foran den

bevægelige replikationsgaffel. Topotecan hæmmer topoisomerase-1 ved at stabilisere det kovalente

kompleks af enzym og strengkløvet DNA, som er et intermediært produkt af den katalytiske

mekanisme. Den cellulære følge af hæmningen af topoisomerase-1, som er forårsaget af topotecan, er

en induktion af proteinassocierede enkelstrengsbrud på DNA.

Klinisk virkning og sikkerhed

Recidiverende ovariecancer

I en sammenlignende undersøgelse med topotecan og paclitaxel, hos patienter som tidligere var

behandlet for ovariecancer med platinbaseret kemoterapi (henholdsvis n = 112 og 114), var

responsraten (95 % CI) 20,5 % (13 %, 28 %) versus 14 % (8 %, 20 %) og median tid til progression

var 19 uger versus 15 uger (risiko ratio 0,7 [0,6, 1,0] for henholdsvis topotecan og paclitaxel. Median

tid for samlet overlevelse var 62 uger for topotecan versus 53 uger for paclitaxel (risiko ratio 0,9 [0,6,

1,3 ].

Responsraten i hele ovariecancer programmet (n = 392, alle tidligere behandlet med cisplatin eller

cisplatin og paclitaxel) var 16 %. I kliniske studier var mediantiden til respons 7,6-11,6 uger. Hos

patienter, som var refraktære, eller fik tilbagefald indenfor 3 måneder efter cisplatinbehandling (n =

186), var responsraten 10 %.

Disse data bør evalueres i lyset af den totale sikkerhedsprofil af lægemidlet, specielt den signifikante

hæmatologiske toksicitet (se pkt. 4.8).

En supplerende retrospektiv analyse blev udført på data fra 523 patienter med recidiverende

ovariecancer.Samlet set blev 87 fuldstændige og partielle responser observeret, heraf 13, som optrådte

mellem 5. og 6. serie, og 3, som optrådte derefter. Af de patienter, som fik flere end 6 serier

kemoterapi, fuldførte 91 % studiet som planlagt eller blev behandlet, indtil sygdommen

progredierede, og heraf blev kun 3 % ekskluderet på grund af bivirkninger.

Recidiverende SCLC

I et fase III studie (studie 478) blev oral topotecan plus Best Supportive Care (BSC) (n = 71)

sammenlignet med BSC alene (n = 70) hos patienter, som havde tilbagefald efter 1. linje behandling

(mediantid til progression [TTP] fra 1- linje behandling: 84 dage for oral topotecan plus BSC, 90 dage

for BSC alene) og for hvem gentagelse af behandling med intravenøs kemoterapi ikke var

hensigtsmæssig. Der var en statistisk signifikant forbedring i samlet overlevelse i gruppen, der fik oral

topotecan plus BSC sammenlignet med gruppen, der kun fik BSC (log-rank, p=0,0104). Den ikke-

justerede hazard ratio for gruppen, der fik oral topotecan plus BSC i forhold til gruppen, der kun fik

BSC var 0,64 (95 % CI: 0,45 og 0,90). Den mediane overlevelse for patienter, som blev behandlet

med oral topotecan plus BSC, var 25,9 uger (95 % CI: 18,3 og 31,6) sammenlignet med 13,9 uger (95

% CI: 11,1 og 18,6) for patienter, der fik BSC alene (p = 0,0104).

Patienternes egen rapportering af symptomer ved brug af ublindede vurderinger viste en klar tendens

til symptomforbedring med oral topotecan plus BSC.

Et fase II-studie (studie 065) og et fase III studie (studie 396) blev gennemført til vurdering af

virkningen af oral topotecan versus intravenøs topotecan til patienter, der havde oplevet tilbagefald ≥

90 dage efter afslutningen af et tidligere behandlingsforløb med kemoterapi (se tabel 1). I begge

studier medførte oral og intravenøs topotecan samme symptomlindring hos patienter med

recidiverende, sensitiv SCLC i henhold til patienternes egne rapporteringer på en ublindet

symptomskala.

Tabel 1. Oversigt over overlevelse, responsrate og tiden indtil progression hos patienter med

SCLC, der blev behandlet med oral topotecan eller intravenøs topotecan

Studie 065

Studie 396

Oral

topotecan

Intravenøs

topotecan

Oral

topotecan

Intravenøs

topotecan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Median overlevelse

(uger)

(95 % CI)

32,3

(26,3, 40,9)

25,1

(21,1, 33,0)

33,0

(29,1, 42,4)

35,0

(31,0, 37,1)

Hazard ratio

(95 % CI)

0,88 (0,59, 1,31)

0,88 (0,7, 1,11)

Responsrate (%)

(95 % CI)

23,1

(11,6, 34,5)

14,8

(5,3, 24,3)

18,3

(12,2, 24,4)

21,9

(15,3, 28,5)

Forskel i responsrate

(95 % CI)

8,3 (-6,6, 23,1)

-3,6 (-12,6, 5,5)

Median tid til

progression (uger)

(95 % CI)

14,9

(8,3, 21,3)

13,1

(11,6, 18,3)

11,9

(9,7, 14,1)

14,6

(13,3, 18,9)

Hazard ratio

(95 % CI)

0,90 (0,60, 1,35)

1,21 (0,96, 1,53)

N = totalt antal behandlede patienter.

CI = konfidensinterval.

I et andet randomiseret fase III studie, som sammenlignede intravenøs (IV) topotecan med

cyclophosphamid, doxorubicin og vincristin (CAV) hos patienter med recidiverende, sensitiv SCLC,

var den samlede responsrate 24,3 % for topotecan-gruppen sammenlignet med 18,3 % for CAV-

gruppen. Den mediane tid til progression var ens i de to grupper (hhv.13,3 uger og 12,3 uger). Den

mediane overlevelse for de to grupper var hhv. 25,0 og 24,7 uger. Hazard ratio for overlevelse med

intravenøs topotecan i forhold til CAV var 1,04 (95 % CI: 0,78 og 1,40).

Responsraten for topotecan i det kombinerede program for småcellet lungecancer (n=480) for

patienter med recidiverende sygdom efter første linie behandling var 20,2 %. Den mediane

overlevelse var 30,3 uger (95 % CI: 27,6 og 33,4).

I patientpopulationen med refraktær SCLC (patienter, som ikke responderer på første linie

behandling) var responsraten efter behandling med topotecan 4,0 %.

Cervixcancer

I et randomiseret, sammenlignende fase III studie, som blev udført af Gynaecological Oncology

Group (GOG 0179), blev topotecan + cisplatin (n=147) sammenlignet med cisplatin alene (n=146) i

behandlingen af histologisk bekræftet, persisterende, recidiverende eller stadium IVB cervixcancer,

hvor kurativ behandling med kirurgi og/eller stråleterapi ikke var vurderet hensigtsmæssig.

Behandling med topotecan + cisplatin resulterede i en statistisk signifikant forlængelse af den

samlede overlevelse i forhold til cisplatin-monoterapi efter justering for interimanalyser (log-rank, p =

0,033).

Tabel 2. Resultater fra studie GOG-0179

ITT population

Cisplatin

50 mg/m

2

på dag 1 hver

21. dag

Cisplatin

50 mg/m

2

på dag 1 +

topotecan

0,75 mg/m

2

i 3 dage hver 21. dag

Overlevelse (måneder)

(n = 146)

(n = 147)

Median (95 % CI)

6,5 (5,8, 8,8)

9,4 (7,9, 11,9)

Hazard ratio

(95 % CI)

0,76 (0,59-0,98)

Log rank, p-værdi

0,033

Patienter uden forudgående cisplatin-kemoterapi/stråleterapi

Cisplatin

Topotecan/cisplatin

Overlevelse (måneder)

(n = 46)

(n = 44)

Median (95 % CI)

8,8 (6,4, 11,5)

15,7 (11,9, 17,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

0,51 (0,31, 0,82)

Patienter med forudgående cisplatin- kemoterapi/stråleterapi

Cisplatin

Topotecan/cisplatin

Overlevelse (måneder)

(n = 72)

(n = 69)

Median (95 % CI)

5,9 (4,7, 8,8)

7,9 (5,5, 10,9)

Hazard ratio

(95 % CI)

0,85 (0,59, 1,21)

Hos patienter (n = 39) med recidiv inden for 180 dage efter kemoterapi/stråleterapi med cisplatin, var

den mediane overlevelse i den gruppe, der fik topotecan + cisplatin, 4,6 måneder (95 % CI: 2,6 og

6,1) versus 4,5 måneder (95 % CI: 2,9 og 9,6) for gruppen, der fik cisplatin alene med en hazard ratio

på 1,15 (0,59 og 2,23). Hos de patienter (n = 102), der fik recidiv efter 180 dage, var

medianoverlevelse i gruppen, der fik topotecan + cisplatin, 9,9 måneder (95 % CI: 7 og 12,6) og 6,3

måneder (95 % CI: 4,9 og 9,5) i gruppen, der fik cisplatin alene med en hazard ratio på 0,75 (95 % CI:

0,49 og 1,16).

Pædiatrisk population

Topotecan er også undersøgt hos børn, men der foreligger kun begrænsede data om effekt og

sikkerhed.

I et åbent studie hos børn (n = 108, alder: børn op til 16 år) med recidiverende eller progredierende

solide tumorer, blev topotecan givet i en startdosis på 2,0 mg/m

som intravenøs infusion over 30

minutter i 5 dage. Behandlingen blev gentaget hver 3. uge i op til et år afhængig af terapirespons. De

inkluderede tumortyper var: Ewings sarkom/primitiv neuroektoderm tumor, neuroblastom,

osteoblastom og rhabdomyosarcom. Der blev primært påvist antitumoraktivitet hos patienter med

neuroblastom. Toksiciteten af topotecan hos børn med recidiverende og refraktære solide tumorer

svarer til, hvad der tidligere er set for voksne patienter. I dette studie fik 46 patienter (43 %) G-CSF i

192 (42,1 %) behandlingsserier. Femogtres (60 %) fik transfusion af pakket blod, og 50 patienter (46

%) fik transfusion af trombocytter i henholdsvis 139 og 159 behandlingsserier (henholdsvis 30,5 % og

34,9 %). I et farmakokinetisk studie af børn med refraktære solide tumorer blev den maximalt

tolererede dosis (MTD) fastsat til 2,0 mg/m

/dag med G-CSF og 1,4 mg/m

/dag uden G-CSF på

baggrund af den toksiske grænseværdi for myelosuppression (se pkt. 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Topotecan havde en høj plasmaclearance på 62 l/time (SD 22) efter intravenøs indgift af

topotecandoser på 0,5 til 1,5 mg/m

, der blev givet som en 30 minutters infusion dagligt i 5 dage. Det

svarer til ca. 2/3 af blodgennemstrømningen gennem leveren. Topotecan havde ligeledes et højt

distributionsvolumen på omkring 132 l (SD 57) og en relativ kort halveringstid på 2-3 timer. En

sammenligning af de farmakokinetiske parametre tydede ikke på farmakokinetiske ændringer i løbet

af de 5 doseringsdage. Arealet under kurven øgedes nogenlunde i overensstemmelse med

dosisforøgelsen. Der er ringe eller ingen akkumulering af topotecan efter gentagen daglig dosering, og

der er ingen tegn på ændringer i farmakokinetikken efter multiple doser. Prækliniske studier tyder på,

at topotecans plasmaproteinbinding er lav (35 %), og at fordelingen mellem blodceller og plasma er

omtrent homogen.

Biotransformation

Elimineringen af topotecan er kun delvist undersøgt hos mennesker. Hydrolyse af laktonringen med

dannelse af et ringåbnet carboxylat er en vigtig udskillelsesvej for topotecan.

Under 10 % topotecan metaboliseres. I urin, plasma og fæces er der fundet en N-desmethylmetabolit,

som i et cellebaseret assay har vist sig at have samme eller mindre aktivitet end lægemiddelstoffet.

Det gennemsnitlige forhold mellem hovedmetabolittens og lægemiddelstoffets AUC var ˂ 10 % for

både topotecan og topotecanlakton. Der er fundet en O-glucuroniseret metabolit af topotecan og N-

desmethyltopotecan i urinen.

Elimination

Efter fem daglige topotecandoser blev der i alt genfundet 71 til 76 % af den indgivne intravenøse

dosis. Omtrent 51 % blev udskilt som uomdannet topotecan og 3 % blev udskilt som N-

desmethyltopotecan i urinen. Udskillelsen af uomdannet topotecan med fæces udgjorde 18 %, mens

den fækale eliminering af N-desmethyltopotecan var 1,7 %. Samlet set bidrog

N-desmethylmetabolitten i gennemsnit med mindre end 7 % (spændvidde 4 - 9 %) af det samlede

topotecanrelaterede materiale, som blev fundet i urin og fæces. Topotecan-O-glucuronid og N-

desmethyltopotecan-O-glucuronid i urinen udgjorde mindre end 2,0 %.

In vitro data fra humane levermikrosomer tyder på dannelsen af små mængder N-demethyleret

topotecan. In vitro hæmmede topotecan hverken de menneskelige P450-enzymer CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A eller CYP4A eller de menneskelige cytosoliske

enzymer dihydropyrimidin eller xanthinoxidase.

Ved indgift af topotecan i kombination med cisplatin (cisplatin på dag 1, topotecan på dag 1 til 5) blev

topotecans clearance reduceret på dag 5 sammenlignet med dag 1 (19,1 l/time/m

legemsoverflade

sammenlignet med 21,3 l/h/m

legemsoverflade [n = 9]) (se pkt. 4.5).

Særlige patientgrupper

Nedsat leverfunktion

Plasmaclearance hos patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl)

faldt til ca. 67 %, sammenlignet med en kontrolgruppe af patienter. Topotecans halveringstid steg med

ca. 30 %, men der blev ikke set nogen sikker ændring i distributionsvolumenet. Sammenlignet med

kontrolgruppen faldt topotecans totale plasmaclearance (aktiv og inaktiv form) kun ca. 10 % hos

patienter med nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Plasmaclearance hos patienter med nedsat nyrefunktion (creatininclearance mellem 41 og 60 ml/min)

faldt til ca. 67 %, sammenlignet med kontrolgruppen. Distributionsvolumenet var let nedsat, hvorved

halveringstiden kun steg med 14 %. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion faldt topotecans

plasmaclearance til 34 % af værdien for kontrolgruppens patienter. Den gennemsnitlige halveringstid

steg fra 1,9 time til 4,9 timer.

Alder/vægt

I et populationsstudie havde flere faktorer, herunder alder, vægt og ascites, ingen signifikant virkning

på topotecans totale clearance (aktiv og inaktiv form).

Pædiatrisk population

Topotecans farmakokinetik efter intravenøs infusion over 30 minutter i 5 dage blev undersøgt i to

studier. Det ene studie brugte et doseringsinterval på 1,4 mg/m

– 2,4 mg/m

/dag til børn (fra 2 år op

til 12 år, n = 18), til unge (fra 12 år til 16 år, n = 9) og til yngre voksne (fra 16 år til 21 år, n = 9) med

refraktære, solide tumorer. Det andet studie brugte et doseringsinterval på 2,0 mg/m

- 5,2 mg/m

børn (n = 8), unge (n = 3) og yngre voksne (n = 3) med leukæmi. I disse studier var der ingen synlige

forskelle i topotecans farmakokinetik hos børn, unge og yngre voksne med solide tumorer eller

leukæmi, men der er for få data til en definitiv konklusion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Som følge af dets virkemåde er topotecan genotoksisk over for pattedyrsceller (lymfomceller hos mus

og lymfocytter hos mennesker) in vitro samt knoglemarvsceller hos mus in vivo. Topotecan har også

vist sig at forårsage embryo- og fosterdødelighed, når det gives til rotter og kaniner.

I reproduktionstoksiske studier af topotecan til rotter sås ingen effekt på fertiliteten hos hverken

hanner eller hunner. Hos hunnerne blev dog set super-ovulation og let forhøjet præimplantationstab.

Det carcinogene potentiale af topotecan er ikke undersøgt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vinsyre (E334)

Saltsyre (E507) (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas inden åbning

3 år

Efter åbning

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved 25 °C under normale lysforhold og ved 2°C -

8°C ved beskyttelse mod lys. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis

det ikke bruges straks, er opbevaringstiden og -betingelserne efter anbrud og indtil anvendelsen

brugerens ansvar. Opbevaringstiden vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2°C - 8°C,

medmindre rekonstitutionen/fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml leveres i farveløse hætteglas af type I med en chlorbutylgummiprop,

aluminiumforsegling og plastiklukke (flip-off).

Hvert hætteglas indeholder 4 ml koncentrat.

Topotecan Hospira findes i pakninger med 1 og 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Topotecan Hospira leveres som et sterilt koncentrat, som indeholder 4 mg topotecan i 4 ml opløsning

(1 mg/ml).

Parenterale produkter skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før indgiften.

Topotecan Hospira er en gul/gulgrøn opløsning. Hvis der er synlige partikler, må produktet ikke

bruges.

Der kræves yderligere fortynding med enten 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning til injektion

eller 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning til injektion for at opnå en slutkoncentration på mellem 25 og

50 mikrogram/ml før indgift til patienten.

De normale procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af anticancermedicin skal overholdes,

dvs.:

− Personalet skal oplæres i fremstilling og administration af lægemidlet.

− Gravide kvinder blandt personalet må ikke arbejde med dette lægemiddel.

− Personale, som håndterer dette lægemiddel skal bære beskyttelsesdragt, herunder maske,

beskyttelsesbriller og handsker.

− Alle genstande, som er brugt under håndtering eller rengøring, herunder handsker, skal anbringes i

højrisikoaffaldsposer beregnet til forbrænding ved høj temperatur. Flydende affaldsmateriale kan

skylles ud i vasken med rigelige mængder vand.

− Hvis man ved et uheld får lægemidlet på huden eller i øjnene, skal der straks skylles med rigelige

mængder vand. Hvis der kommer blivende irritation, skal man kontakte en læge.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/633/001 (x1)

EU/1/10/633/002 (x5)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse:10 juni 2010

Dato for seneste fornyelse: 28 maj 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

EMA/112768/2015

EMEA/H/C/001192

EPAR - sammendrag for offentligheden

Topotecan Hospira

topotecan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Topotecan Hospira. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan Topotecan Hospira skal anvendes.

Hvad er Topotecan Hospira?

Topotecan Hospira er et koncentrat, der blandes til en opløsning til infusion (dråbetilførsel i en vene).

Det indeholder det aktive stof topotecan.

Topotecan Hospira er et »hybridt lægemiddel«. Det betyder, at Topotecan Hospira er identisk med et

»referencelægemiddel«, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Referencelægemidlet

Hycamtin fås som pulver til infusionsvæske, opløsning, og ikke som koncentrat.

Hvad anvendes Topotecan Hospira til?

Topotecan Hospira anvendes som enebehandling til patienter med tilbagefald af småcellet lungekræft

(hvor kræften er vendt tilbage). Det anvendes, når det ikke anbefales at gentage den oprindelige

behandling.

Det anvendes desuden sammen med cisplatin (et andet lægemiddel mod kræft) til behandling af

kvinder med livmoderhalskræft, hvis kræften er vendt tilbage efter strålebehandling, og når

sygdommen er fremskreden (stadium IVB: kræften har bredt sig fra livmoderhalsen til andre dele af

kroppen).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Topotecan Hospira?

Behandlingen med Topotecan Hospira bør kun gives under tilsyn af en læge med erfaring i anvendelse

af kemoterapi. Infusionerne bør indgives på en specialiseret kræftafdeling. Inden behandlingen bør

indholdet af hvide blodlegemer, blodplader og hæmoglobin i patientens blod kontrolleres for at sikre, at

det ligger over det fastlagte minimumsniveau. Hvis antallet af hvide blodlegemer bliver ved med at

være særdeles lavt, kan det være nødvendigt at justere dosis af dette lægemiddel eller give patienten

andre lægemidler.

Den nødvendige dosis Topotecan Hospira afhænger af den pågældende kræfttype og patientens højde

og vægt. Ved behandling af lungekræft gives Topotecan Hospira hver dag i fem dage med et interval

på tre uger mellem starten på hvert forløb. Behandlingen kan fortsætte, indtil sygdommen forværres.

Når Topotecan Hospira anvendes sammen med cisplatin til behandling af livmoderhalskræft, indgives

det som en infusion på dag 1, 2 og 3 (cisplatin gives på dag 1). Dette gentages hver 21. dag, indtil

patienten har fået seks kure, eller indtil sygdommen forværres.

De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Topotecan Hospira?

Det aktive stof i Topotecan Hospira, topotecan, er et lægemiddel mod kræft, der tilhører gruppen af

»topoisomerasehæmmere«. Det blokerer et enzym kaldet topoisomerase I, der medvirker ved delingen

af dna. Når enzymet blokeres, opstår der brud på dna-strengene. Dette forhindrer kræftcellerne i at

dele sig, så de til sidst dør. Topotecan Hospira påvirker også andre celler end kræftcellerne, hvilket

medfører bivirkninger.

Hvordan blev Topotecan Hospira undersøgt?

Virksomheden har fremlagt data fra faglitteraturen om topotecan. Der var ikke behov for supplerende

undersøgelser, da Topotecan Hospira indgives ved infusion og indeholder det samme aktive stof som

referencelægemidlet Hycamtin.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Topotecan Hospira?

Da Topotecan Hospira danner de samme mængder af det aktive stof i kroppen som

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Topotecan Hospira godkendt?

CHMP konkluderede, at Topotecan Hospira i overensstemmelse med EU’s krav har vist sig at være

sammenligneligt med Hycamtin. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de

identificerede risici, som for Hycamtin. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

Topotecan Hospira.

Andre oplysninger om Topotecan Hospira

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Topotecan Hospira den 10. juni 2010.

Den fuldstændige EPAR for Topotecan Hospira findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

Topotecan Hospira

EMA/112768/2015

Side 2/3

yderligere oplysninger om behandling med Topotecan Hospira, kan du læse indlægssedlen (også en del

af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2015.

Topotecan Hospira

EMA/112768/2015

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information