Emend Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

emend

merck sharp & dohme b.v. - aprepitant - vomiting; postoperative nausea and vomiting; cancer - antiemetika og antinauseants, - emend 40 mg hårde kapsler er indiceret til forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning (ponv) hos voksne. emend er også tilgængelig som 80 mg og 125 mg, hårde kapsler til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos voksne og unge fra 12 år (se separat resumé af produktets egenskaber). emend er også tilgængelig som 165 mg hårde kapsler til forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med meget emetogenic cisplatin-baseret kemoterapi mod kræft hos voksne og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi hos voksne. emend også findes som pulver til oral suspension til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos børn, småbørn, og spædbørn i alderen fra 6 måneder til under 12 år. emend 80 mg og 125 mg, 165 mg hårde emend-kapsler og pulver til oral suspension gives som del af kombinationsbehandling.

Varuby Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

varuby

tesaro bio netherlands b.v. - rolapitant - vomiting; nausea; cancer - antiemetika og antinauseants, - forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Cerenia Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cerenia

zoetis belgium sa - maropitant citrat - alimentary tract and metabolism - dogs; cats - tabletter hunde: til forebyggelse af kvalme induceret ved kemoterapi. til forebyggelse af opkast induceret af motion sygdom. til forebyggelse og behandling af opkastning i forbindelse med cerenia injektionsvæske, opløsning og i kombination med andre understøttende foranstaltninger. løsning til injectiondogs:til behandling og forebyggelse af kvalme, der er fremkaldt af kemoterapi. til forebyggelse af opkastning bortset fra det, der induceres af motionssygdom. til behandling af opkastning, i kombination med andre understøttende foranstaltninger. til forebyggelse af perioperative kvalme og opkastning og forbedring i nyttiggørelse af generel anæstesi efter brug af μ-opioid receptor agonist morfin. katte: til forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme, bortset fra det, der fremkaldes af bevægelsessyge. til behandling af opkastning, i kombination med andre understøttende foranstaltninger.

Prevomax Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

prevomax

dechra regulatory b.v. - maropitant - alimentary tract and metabolism, andre antiemetika - cats; dogs - hunde:til behandling og forebyggelse af kvalme, der er fremkaldt af chemotherapyfor forebyggelse af opkastning, bortset fra at der er fremkaldt af motion sicknessfor behandling af opkastning, i kombination med andre støttende measuresfor forebyggelse af perioperative kvalme og opkastning og forbedring i nyttiggørelse af generel anæstesi efter brug af μ-opioid receptor agonist morphinecats:til forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme, bortset fra, at der er fremkaldt af motion sicknessfor behandling af opkastning, i kombination med andre støttende foranstaltninger.

Vominil 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

vominil 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

vetviva richter gmbh - maropitantcitrat (monohydrat) - injektionsvæske, opløsning - 10 mg/ml

Ivemend Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ivemend

merck sharp & dohme b.v. - fosaprepitant - vomiting; cancer - antiemetika og antinauseants, - forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos voksne og pædiatriske patienter i alderen fra 6 måneder og ældre. ivemend 150 mg, der gives som en del af en kombinationsbehandling.