Emend

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-12-2019

Aktiv bestanddel:
Aprepitant
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
A04AD12
INN (International Name):
aprepitant
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Opkastning, Postoperative Kvalme og Opkastning, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Emend 40 mg hårde kapsler er indiceret til forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne. Emend er også tilgængelig som 80 mg og 125 mg, hårde kapsler til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos voksne og unge fra 12 år (se separat Resumé af Produktets Egenskaber). Emend er også tilgængelig som 165 mg hårde kapsler til forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med meget emetogenic cisplatin-baseret kemoterapi mod kræft hos voksne og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi hos voksne. Emend også findes som pulver til oral suspension til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos børn, småbørn, og spædbørn i alderen fra 6 måneder til under 12 år. Emend 80 mg og 125 mg, 165 mg hårde Emend-kapsler og pulver til oral suspension gives som del af kombinationsbehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 26
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000527
Autorisation dato:
2003-11-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000527

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-03-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel til brugeren

EMEND 40 mg hårde kapsler

aprepitant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage EMEND

Sådan skal du tage EMEND

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EMEND indeholder det aktive stof aprepitant og tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

”neurokinin 1 (NK

) receptorantagonister” (antiemetika). Der er et specifikt område i hjernen, der

kontrollerer kvalme og opkastning. EMEND virker ved at blokere signalerne til det område og

anvendes til at forebygge kvalme og opkastning efter operation hos voksne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage EMEND

Tag ikke EMEND:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i EMEND

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager EMEND.

Før behandling med dette lægemiddel skal du fortælle lægen, hvis du har en leversygdom, da leveren

er vigtig ved nedbrydning af medicinen i kroppen. Det kan derfor være nødvendigt for lægen at

kontrollere din leverfunktion.

Børn og unge

Giv ikke EMEND 40 mg til børn og unge under 18 år, da 40 mg kapsler ikke er undersøgt hos denne

gruppe.

Brug af anden medicin sammen med EMEND

Dette lægemiddel kan påvirke anden medicin.

Virkningen af EMEND eller anden medicin kan påvirkes, hvis du tager EMEND sammen med anden

medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Hormonholdige lægemidler til forebyggelse af graviditet som fx p-piller, plastre, implantater og

visse former for hormonspiral virker måske ikke tilstrækkeligt, når de tages sammen med

EMEND. Du skal anvende et andet eller et supplerende ikke-hormonalt graviditetsforebyggende

middel under behandling med EMEND og i op til 2 måneder efter, du har taget EMEND.

Pimozid (mod psykisk sygdom)

Terfenadin, astemizol (mod høfeber og andre allergiske lidelser)

Cisaprid (til behandling af problemer med fordøjelsen)

Lægemidler der indeholder sekalealkaloider (til behandling af migræne)

Rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

Phenytoin (til behandling af krampeanfald)

Carbamazepin (til behandling af depression og epilepsi)

Midazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)

Perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)

Proteasehæmmere (til behandling af hiv-infektioner)

Nefazodon (til behandling af depression)

Ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

Itraconazol, vorconazol, posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)

Kortikosteroider (såsom dexamethason).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du er

gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

For informaton om forebyggelse af graviditet se "Brug af anden medicin sammen med EMEND".

Det vides ikke, om EMEND udskilles i modermælk; derfor anbefales det ikke at amme under

behandling med dette lægemiddel. Før du tager dette lægemiddel, er det vigtigt, at du fortæller lægen,

om du ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have anvendt EMEND. Hvis du

bliver svimmel eller søvnig, skal du undgå at køre bil eller betjene maskiner, efter du har fået dette

lægemiddel (se punkt 4 Bivirkninger).

EMEND indeholder saccharose

EMEND kapsler indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage EMEND

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

En 40 mg kapsel inden for 3 timer før, du skal bedøves.

Slug kapslen hel sammen med væske.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage EMEND og kontakt straks lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke akut lægebehandling kan være nødvendig:

Nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær (hyppigheden er ikke kendt, kan

ikke vurderes ud fra tilgængelige data); disse symptomer er tegn på en allergisk reaktion.

Andre bivirkninger, som er rapporteret, er anført nedenfor.

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer):

Smerter i øverste del af maven, unormale tarmlyde, mundtørhed, kvalme, mavebesvær, alvorlig

forstoppelse, dårlig tarmfunktion (sub-ileus)

Nedsat følelse eller følsomhed (især i huden), føleforstyrrelser, talebesvær

Formindsket pupilstørrelse, nedsat synsskarphed (tab af syn)

Søvnbesvær

Langsom hjerterytme (puls)

Hvæsende vejrtrækning, åndenød.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden, alvorlig hudreaktion).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke kapslen ud af blisterpakningen, før du er klar til at indtage den.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EMEND indeholder:

Aktivt stof: Aprepitant. Hver kapsel indeholder 40 mg aprepitant.

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose

(E463), natriumlaurilsulfat, gelatine, titandioxid (E171), shellak, kaliumhydroxid, sort jernoxid

(E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

40 mg kapslen er ugennemsigtig med hvid kerne og sennepsgul kappe med "464" og "40 mg" præget

med sort blæk på kapslen.

EMEND 40 mg hårde kapsler fås i følgende pakningsstørrelser:

Aluminiumblister indeholdende 1 stk. 40 mg kapsel

5 stk. aluminiumblisterpakning hver indeholdende 1 stk. 40 mg kapsel

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

EMEND 165 mg hårde kapsler

aprepitant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet , hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage EMEND

Sådan skal du tage EMEND

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EMEND indeholder det aktive stof aprepitant og tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

"neurokinin 1 (NK

) receptorantagonister". I hjernen er der et særligt område, som kontrollerer

kvalme og opkastning. EMEND virker ved at blokere signalerne til dette område, hvorved kvalme og

opkastning mindskes. EMEND bruges hos voksne i kombination med anden medicin til at

forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapibehandling (behandling af kræft), der

indeholder cisplatin (en kraftig udløser af kvalme og opkastning) og sammen med kemoterapi, der er

en moderat udløser af kvalme og opkastning (fx cyclophosphamid, doxorubicin eller epirubicin).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage EMEND

Tag ikke EMEND:

hvis du er allergisk over for aprepitant eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6)

sammen med medicin, der indeholder pimozid (til behandling af psykiske sygdomme),

terfenadin og astemizol (til behandling af høfeber og andre allergiske tilstande), cisaprid (til

behandling af fordøjelsesproblemer). Fortæl det til din læge, hvis du tager disse lægemidler,

idet din behandling skal justeres, før du begynder at tage EMEND.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager dette lægemiddel.

Før behandling med EMEND skal du fortælle lægen, om du har en leversygdom, fordi leveren er

vigtig ved nedbrydning af lægemidlet i kroppen. Derfor skal lægen måske overvåge din levers tilstand.

Børn og unge

Giv ikke EMEND 165 mg til børn og unge under 18 år, da 165 mg kapsler ikke er undersøgt hos

denne gruppe.

Brug af anden medicin sammen med EMEND

EMEND kan påvirke andre lægemidler både under og efter behandling med EMEND. Der er visse

lægemidler, der ikke må tages sammen med EMEND (såsom pimozid, terfenadin, astemizol og

cisaprid), eller som kræver justering af dosis (se også Tag ikke EMEND).

Virkningen af EMEND eller anden medicin kan påvirkes, hvis du tager EMEND sammen med anden

medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Hormonholdigt lægemiddel til forebyggelse af graviditet som fx p-piller, plastre, implantater og

visse former for hormonspiral virker måske ikke tilstrækkeligt, når de tages sammen med

EMEND. Du skal anvende et andet eller et supplerende ikke-hormonalt graviditetsforebyggende

middel

under behandling med EMEND og i op til 2 måneder efter, du har taget EMEND.

Ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus (medicin der hæmmer dannelsen af antistoffer)

Alfentanil, fentanyl (til behandling af smerter)

Quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

Irinotecan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (medicin til behandling af cancer)

Lægemidler der indeholder sekalealkaloidderivater såsom ergotamin og diergotamin (til

behandling af migræne)

Warfarin, acenocoumarol (midler til blodfortynding; blodprøver kan være påkrævet)

Rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

Phenytoin (til behandling af krampeanfald)

Carbamazepin (til behandling af depression eller epilepsi)

Midazolam, triazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)

Perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)

Proteasehæmmere (til behandling hiv-infektioner)

Ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

Itraconazol, voriconazol, posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)

Nefazodon (til behandling af depression)

Kortikosteroider (såsom dexamethason og methylprednisolon)

Angstdæmpende medicin (såsom alprazolam)

Tolbutamid (medicin til behandling af diabetes (sukkersyge)).

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel

under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du er

gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til

råds, før du tager dette lægemiddel.

For oplysninger angående prævention, se "Brug af anden medicin sammen med EMEND".

Det vides ikke, om EMEND udskilles i modermælk; derfor anbefales det ikke at amme under

behandling med dette lægemiddel. Før du tager lægemidlet, er det vigtigt, at du fortæller lægen, om du

ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have taget EMEND. Hvis du bliver

svimmel eller søvnig, skal du undgå at køre bil eller bruge maskiner, efter du har taget dette

lægemiddel (se Bivirkninger).

EMEND indeholder saccharose

EMEND kapsler indeholder saccharose. Hvis din læge har informeret dig om, at du er overfølsom

over for visse sukkerarter, skal du kontakte lægen før du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage EMEND

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Tag EMEND kapslen den første dag i kemoterapiperioden sammen

med anden medicin for at forebygge kvalme og opkastning. Lægen vil bede dig om at fortsætte med at

tage anden medicin, herunder et kortikosteroid (fx dexamethason) og et "5HT

-antagonist" (fx

ondansetron) til at forebygge kvalme og opkastning de følgende tre dage.

Den sædvanlige dosis EMEND er en 165 mg kapsel den første dag i kemoterapiperioden. Tag kapslen

1 time før du skal starte din kemoterapibehandling.

EMEND kan tages med eller uden mad.

Slug kapslen hel sammen med væske.

Hvis du har taget for mange EMEND kapsler

Du må ikke tage flere kapsler end lægen har foreskrevet. Hvis du har taget for mange kapsler, skal du

straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage EMEND

Spørg lægen til råds, hvis du har glemt en dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage EMEND og kontakt straks lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke øjeblikkelig lægehjælp kan være nødvendig.

Nældefeber, udslæt, kløe, besvær med at trække vejret eller synke – (hyppigheden er ikke

kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): disse er tegn på en allergisk reaktion.

Andre bivirkninger, som er blevet indberettet, ses nedenfor:

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Hovedpine

Træthed

Appetitløshed

Hikke

Stigning i antal leverenzymer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer):

Svimmelhed, søvnighed

Akne, udslæt

Angst

Opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen

Øget smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning

Svaghed, generel utilpashed

Hedeture

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Feber med øget risiko for infektion, fald i antal røde blodlegemer.

Sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer):

Koncentrationsbesvær, mangel på energi, smagsforstyrrelser

Øget hudfølsomhed over for solen, kraftigt øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende

udslæt, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden alvorlig hudreaktion)

Eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering

Bakterieinfektion, svampeinfektion

Svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarm og tyktarm, sår i munden, oppustethed

Hyppigere vandladning, større urinudskillelse end normalt, sukker eller blod i urinen

Gener i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på

Hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen

Tåreflåd, øjenkløe

Ringen for ørerne

Muskelspasmer, muskelsvækkelse

Udtalt tørst

Langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar

Fald i antal hvide blodlegemer, lavt indhold af natrium i blodet, vægttab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blister og pakning efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke kapslen ud af blisterpakningen, før du er klar til at indtage den.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse forholdsregler vil medvirke til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EMEND indeholder:

Aktivt stof: Aprepitant. Hver kapsel indeholder 165 mg aprepitant.

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose

(E463), natriumlaurilsulfat, gelatine, titandioxid (E171), indigocarmin (E132), shellac,

kaliumhydroxid og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

165 mg kapslen er ugennemsigtig med en lyseblå kappe og hvid kerne med "466" og "165 mg" præget

med sort blæk på den ene side af kapslen og Merck-logoet på den anden side.

EMEND 165 mg hårde kapsler fås i æsker i følgende pakningsstørrelser:

Aluminiumblister med en 165 mg kapsel

6 stk. aluminiumblistre hver indeholdende1 stk. 165 mg kapsel.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel:

+32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

email@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

EMEND 125 mg hårde kapsler

EMEND 80 mg hårde kapsler

aprepitant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Hvis du har et barn, der tager EMEND, skal du læse denne

information grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller barnet personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du eller barnet får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage eller give EMEND

Sådan skal du tage EMEND

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EMEND indeholder det aktive stof aprepitant og tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

"neurokinin 1 (NK

) receptorantagonister". I hjernen er der et særligt område, som kontrollerer

kvalme og opkastning. EMEND virker ved at blokere signalerne til dette område, hvorved kvalme og

opkastning mindskes. EMEND kapsler bruges hos voksne og unge fra 12-års alderen i kombination

med anden medicin til at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapibehandling

(behandling af kræft), der er kraftige og moderate udløsere af kvalme og opkastning (fx cisplatin,

cyclophosphamid, doxorubicin eller epirubicin).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage eller give EMEND

Tag ikke EMEND:

hvis du eller barnet er allergisk over for aprepitant eller et af de øvrige indholdsstoffer i

EMEND (angivet i punkt 6).

sammen med medicin, som indeholder pimozid (til behandling af psykiske lidelser), terfenadin

og astemizol (til behandling af høfeber og andre allergitilstande), cisaprid (til behandling af

problemer med fordøjelsen). Fortæl lægen, hvis du eller barnet anvender disse lægemidler, da

behandlingen i så fald skal justeres, før du eller barnet begynder behandling med EMEND.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager EMEND eller giver

lægemidlet til barnet.

Før behandling med EMEND skal du fortælle lægen, hvis du eller barnet har en leversygdom, da

leveren er vigtig ved nedbrydning af medicinen i kroppen. Det kan derfor være nødvendigt for lægen

at kontrollere din eller barnets leverfunktion.

Børn og unge

Giv ikke EMEND 80 mg og 125 mg kapsler til børn under 12 år, da 80 mg og 125 mg kapsler ikke er

undersøgt hos denne gruppe.

Brug af anden medicin sammen med EMEND

EMEND kan påvirke anden medicin både under og efter behandling med EMEND. Der er noget

medicin, som ikke må tages sammen med EMEND (såsom pimozid, terfenadin, astemizol og cisaprid)

eller som kræver justering af dosis (se også "Tag ikke EMEND").

Virkningen af EMEND eller anden medicin kan påvirkes, hvis du eller barnet tager EMEND sammen

med anden medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen eller

apotekspersonalet, hvis du eller barnet tager et eller flere af følgende lægemidler:

Hormonholdigt lægemiddel til forebyggelse af graviditet som fx p-piller, plastre, implantater og

visse former for hormonspiral virker måske ikke tilstrækkeligt, når de tages sammen med

EMEND. Du skal anvende et andet eller et supplerende ikke-hormonalt graviditetsforebyggende

middel under behandling med EMEND og i op til 2 måneder efter, du har taget EMEND.

Ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus (medicin der hæmmer dannelsen af antistoffer)

Alfentanil, fentanyl (til behandling af smerter)

Quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

Irinotecan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (medicin til behandling af cancer)

Lægemidler der indeholder sekalealkaloider, såsom ergotamin og diergotamin (til behandling af

migræne)

Warfarin, acenocoumarol (midler til blodfortynding; det kan måske være nødvendigt at tage

blodprøver)

Rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

Phenytoin (til behandling af krampeanfald)

Carbamazepin (til behandling af depression og epilepsi)

Midazolam, triazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)

Perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)

Proteasehæmmere (til behandling af hiv-infektioner)

Ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

Itraconazol, voriconazol, posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)

Nefazodon (til behandling af depression)

Kortikosteroider (såsom dexamethason og methylprednisolon)

Angstdæmpende medicin (såsom alprazolam)

Tolbutamid (medicin til behandling af diabetes).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du eller

barnet er gravid eller ammer, har mistanke om, at du eller barnet er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge lægen til råds, før du eller barnet tager dette lægemiddel.

For information om forebyggelse af graviditet se "Brug af anden medicin sammen med EMEND".

Det vides ikke, om EMEND udskilles i modermælk; derfor anbefales det ikke at amme under

behandling med dette lægemiddel. Før du eller barnet tager dette lægemiddel, er det vigtigt at fortælle

lægen, om du eller barnet ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have anvendt EMEND. Hvis du eller

barnet bliver svimmel eller søvnig, skal du eller barnet undgå at køre bil, køre på cykel eller betjene

maskiner eller værktøj, efter at have fået dette lægemiddel (se punkt 4 Bivirkninger).

EMEND indeholder saccharose

EMEND kapsler indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du eller barnet tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig eller barnet, at du eller barnet ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage EMEND

Tag altid lægemidlet eller giv lægemidlet til barnet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller

sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet. Tag altid EMEND sammen med anden medicin for at forebygge kvalme og

opkastning. Efter behandlingen med EMEND kan lægen bede dig eller barnet om at fortsætte med at

tage andre lægemidler, herunder et kortikosteroid (fx dexamethason) og et "5HT

-antagonist" (fx

ondansetron) til at forebygge kvalme og opkastning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Dag 1:

En 125 mg kapsel 1 time før du starter på kemoterapibehandlingen

og

Dag 2 og 3:

En 80 mg kapsel hver dag.

Tag EMEND om morgenen, hvis du ikke skal have kemoterapi.

Tag EMEND 1 time før kemoterapibehandlingen starter, hvis du skal have kemoterapi.

EMEND kan tages med eller uden mad.

Slug kapslen hel sammen med væske.

Hvis du har taget for mange EMEND kapsler

Du eller barnet må ikke tage flere kapsler end lægen har foreskrevet. Hvis du eller barnet har taget for

mange kapsler, skal du eller barnet straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage EMEND

Hvis du eller barnet har glemt at tage en dosis, skal du kontakte lægen for vejledning.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage EMEND og kontakt straks lægen, hvis du eller barnet bemærker en eller flere

af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke akut lægebehandling kan være

nødvendig:

Nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær (hyppigheden er ikke kendt, kan

ikke vurderes ud fra tilgængelige data); disse symptomer er tegn på en allergisk reaktion.

Andre bivirkninger, som er rapporteret, er anført nedenfor.

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Hovedpine

Træthed

Appetitløshed

Hikke

Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer):

Svimmelhed, søvnighed

Akne, udslæt

Angst

Opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen

Øget smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning

Svaghed, generel utilpashed

Hedeture/rødme i ansigtet eller huden

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Feber med øget risiko for infektion, fald i antal røde blodlegemer.

Sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer):

Koncentrationsbesvær, manglende energi, smagsforstyrrelser

Øget hudfølsomhed over for solen, kraftigt øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende

udslæt, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden alvorlig hudreaktion)

Eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering

Bakterieinfektion, svampeinfektion

Svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarmen og tyktarmen, sår i munden, oppustethed

Hyppig vandladning, større urinmængde end normalt, sukker eller blod i urinen

Ubehag i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på

Hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen

Tåreflåd og øjenkløe

Ringen for ørerne

Muskelspasmer, muskelsvækkelse

Udtalt tørst

Langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar

Fald i antal hvide blodlegemer, lavt indhold af natrium i blodet, vægttab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller barnet oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke kapslen ud af blisterpakningen, før du er klar til at indtage den.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EMEND indeholder:

Aktivt stof: Aprepitant. Hver 125 mg kapsel indeholder 125 mg aprepitant. Hver 80 mg kapsel

indeholder 80 mg aprepitant.

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose

(E463), natriumlaurilsulfat, gelatine, titandioxid (E171), shellak, kaliumhydroxid og sort

jernoxid (E172). 125 mg kapslen indeholder også rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

125 mg kapslen er ugennemsigtig med hvid kerne og lyserød kappe med "462" og "125 mg" præget

med sort blæk på kapslen.

80 mg kapslen er ugennemsigtig med hvid kerne og kappe med ”461” og ”80 mg” præget med sort

blæk på kapslen.

EMEND 125 mg og 80 mg hårde kapsler fås i følgende pakningsstørrelser:

Aluminiumblisterpakning indeholdende 1 stk. 80 mg kapsel

2-dages behandlingspakning indeholdende 2 stk. 80 mg kapsler

5 stk. aluminiumblisterpakninger hver indeholdende 1 stk. 80 mg kapsel

Aluminiumblisterpakning indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel

5 stk. aluminiumblisterpakning hver indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel

3-dages behandlingspakning indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel og 2 stk. 80 mg kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

email@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cypus Limited.

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

EMEND 125 mg pulver til oral suspension

aprepitant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Denne indlægsseddel er skrevet til den forælder eller plejer, som

skal give medicinen til barnet – læs denne information grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til barnet personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller barnet får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at give EMEND

Sådan skal du give EMEND

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EMEND indeholder det aktive stof ”aprepitant”. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

”neurokinin 1 (NK

)-receptorantagonister”. I hjernen er der et særligt område, som kontrollerer

kvalme og opkastning. EMEND virker ved at blokere signalerne til dette område, hvorved kvalme og

opkastning mindskes. Pulver til oral suspension anvendes hos børn i alderen 6 måneder til under 12 år

i kombination med anden medicin til at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med

kemoterapibehandling (behandling af kræft), der er kraftige og moderate udløsere af kvalme og

opkastning (fx cisplatin, cyclophosphamid, doxorubicin eller epirubicin).

2.

Det skal du vide, før du begynder at give EMEND

Giv ikke EMEND:

hvis barnet er allergisk over for aprepitant eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis barnet bruger lægemidler, der indeholder “pimozid” (til behandling af psykiske lidelser).

hvis barnet bruger “terfenadin” eller “astemizol” (til behandling af høfeber og andre

allergitilstande).

hvis barnet bruger “cisaprid” - (til behandling af problemer med fordøjelsen).

Du må ikke give barnet dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for barnet. Fortæl barnets

læge, hvis barnet anvender et eller flere af ovenstående lægemidler. Dette skyldes, at behandlingen

skal justeres, før barnet begynder at tage dette lægemiddel. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du giver lægemidlet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du giver dette lægemiddel til barnet.

Leverproblemer

Før behandlingen med EMEND påbegyndes skal du fortælle lægen, hvis barnet har leverproblemer.

Dette skyldes, at leveren er vigtig ved nedbrydning af lægemidlet i kroppen. Det kan derfor være

nødvendigt for lægen at kontrollere barnets leverfunktion under behandlingen.

Børn og unge

Giv ikke EMEND pulver til oral suspension til børn under 6 måneder eller som vejer under 6 kg, eller

til unge mellem 12 og 18 år, da pulver til oral suspension ikke er undersøgt hos denne gruppe.

Brug af anden medicin sammen med EMEND

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis barnet tager anden medicin

eller har gjort det for nylig. Dette skyldes, at EMEND kan påvirke virkningen af andre lægemidler i

løbet af og efter behandlingen med EMEND. Andre lægemidler kan også påvirke virkningen af dette

lægemiddel.

Giv ikke EMEND og fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis barnet bruger et eller flere af

følgende lægemidler (se også under ”Giv ikke EMEND”). Dette skyldes, at behandlingen skal

justeres, før barnet begynder behandlingen med EMEND:

pimozid - til behandling af psykiske lidelser

terfenadin og astemizol - til behandling af høfeber og andre allergitilstande

cisaprid - til behandling af problemer med fordøjelsen

Giv ikke dette lægemiddel og fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis noget af ovenstående

gælder for barnet.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis barnet tager et eller flere af følgende

lægemidler:

lægemidler, der påvirker immunsystemet – såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus

alfentanil, fentanyl (til behandling af smerter)

quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

irinotecan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (medicin til behandling af kræft)

lægemidler, der indeholder ”sekalealkaloider” – såsom ergotamin og diergotamin (til

behandling af migræne)

warfarin, acenocoumarol (blodfortyndende medicin). Dit barn skal eventuelt have taget

blodprøver i løbet af behandlingen med EMEND

rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

phenytoin (til behandling af krampeanfald)

carbamazepin (til behandling af depression og epilepsi)

midazolam, triazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)

perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)

proteasehæmmere (til behandling af hiv-infektioner)

ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

itraconazol, voriconazol, posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)

nefazodon (til behandling af depression)

kortikosteroider (såsom dexamethason og methylprednisolon)

angstdæmpende medicin såsom alprazolam

tolbutamid (medicin til behandling af sukkersyge diabetes)

præventionsmidler, herunder p-piller, plastre, implantater og visse former for hormonspiral.

Disse virker måske ikke tilstrækkeligt, når de tages sammen med dette lægemiddel. Du skal

anvende et andet eller et supplerende ikke-hormonelt præventionsmiddel under behandlingen

med dette lægemiddel og i op til 2 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Hvis noget af ovenstående gælder for barnet (eller hvis du er i tvivl), skal du kontakte lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du giver dette lægemiddel til barnet.

Graviditet og amning

Lægemidlet må ikke bruges under graviditet eller amning, medmindre det er klart nødvendigt.

For information vedrørende graviditet, amning eller prævention skal du spørge din læge til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have anvendt EMEND. Hvis barnet

bliver svimmel eller søvnig, skal de undgå at køre på cykel eller betjene værktøj eller maskiner.

EMEND indeholder saccharose og lactose

Pulver til oral suspension indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du giver denne

medicin til barnet, hvis lægen har fortalt dig, at barnet ikke kan tåle visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du give EMEND

Læger og sundhedspersonale: Se instruktionen til læger og sundhedspersonale vedrørende

klargøring af den orale suspension sidst i denne indlægsseddel. Denne fortæller, hvordan du skal

tilberede en dosis EMEND pulver til oral suspension.

Forældre og plejere: Giv altid lægemidlet til barnet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller

sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Det er meget vigtigt at dette lægemiddel gives nøjagtigt som angivet nedenfor.

For hver dosis EMEND vil du få en fyldt dispenseringssprøjte til oral anvendelse, som

indeholder den dosis, der er ordineret til barnet.

Opbevar dispenseringssprøjten i køleskabet (mellem 2 °C og 8 °C), indtil du skal give

medicinen til barnet.

Brug medicinen inden for 2 dage, efter du har fået den fra sundhedspersonalet.

Medicinen kan opbevares ved almindelig temperatur (højst 30 °C) i op til 3 timer før

anvendelse.

Medicinens farve i dispenseringssprøjten kan have forskellige nuancer af lyserød (let til mørk

lyserød). Dette er normalt, og det er ok at bruge medicinen.

Tag hætten af dispenseringssprøjten til oral anvendelse.

Placer spidsen af dispenseringssprøjten i barnets mund langs indersiden af kinden

enten i højre eller venstre side.

Tryk langsomt stemplet hele vejen ned, til al medicinen i dispenseringssprøjten er

givet.

Kontakt barnets læge eller sundhedspersonale, hvis barnet ikke kunne tage hele dosen.

Smid ikke medicin ud med spildevand eller husholdningsaffald. Bed apotekspersonalet om at

bortskaffe medicin, du ikke længere bruger. Disse forholdsregler vil medvirke til at beskytte

miljøet.

Hvor meget skal barnet have

Lægen udregner den rigtige dosis af pulver til oral suspension på basis af barnets vægt.

Du må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden først at tale med lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvornår lægemidlet skal gives

Dag 1:

Giv lægemidlet en time før kemoterapibehandlingen starter.

Dag 2 og dag 3:

Giv lægemidlet om morgenen, hvis barnet ikke skal have kemoterapi.

Giv lægemidlet en time før kemoterapibehandlingen starter, hvis barnet skal have kemoterapi.

EMEND kan tages med eller uden mad.

Giv altid dette lægemiddel sammen med anden medicin for at forebygge kvalme og opkastning. Efter

behandlingen med EMEND kan lægen bede barnet fortsætte med at tage anden medicin til

forebyggelse af kvalme og opkastning, som kan omfatte:

et kortikosteroid – såsom dexamethason og

en ”5-HT

antagonist” – såsom ondansetron.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har givet for meget EMEND

Du må ikke give barnet mere af dette lægemiddel, end lægen anbefaler. Hvis du har givet barnet for

meget af lægemidlet, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at give EMEND

Kontakt lægen, hvis du har glemt at give barnet en dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Stop med at give dette lægemiddel og kontakt straks lægen, hvis du eller barnet bemærker et eller flere

af følgende alvorlige bivirkninger. Barnet kan have behov for akut lægebehandling:

allergisk reaktion – tegn på dette kan være nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller

synkebesvær (det vides ikke, hvor ofte dette sker).

Stop med at give dette lægemiddel og kontakt straks lægen, hvis du bemærker et eller flere af

ovenstående alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du eller barnet bemærker et

eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Forstoppelse eller fordøjelsesbesvær

Hovedpine

Træthedsfølelse

Appetitløshed

Hikke

Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet (fremgår af blodprøver).

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Svimmelhed eller søvnighed

Akne, udslæt

Angst

Opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen

Smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning

Svaghed, generel utilpashed

Hedeture/rødme i ansigtet eller huden

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Feber med øget risiko for infektion, lavt antal røde blodlegemer (fremgår af blodprøver).

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Koncentrationsbesvær, manglende energi, smagsforstyrrelse

Øget hudfølsomhed over for solen, kraftigt øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende

udslæt, Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse (sjælden alvorlig

hudreaktion)

Eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering

Bakterieinfektion, svampeinfektion

Svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarmen og tyktarmen, sår i munden, oppustethed

Hyppig vandladning, større urinmængde end normalt, sukker eller blod i urinen

Ubehag i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på

Hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen

Tåreflåd, øjenkløe

Ringen for ørerne

Muskelspasmer, muskelsvækkelse

Udtalt tørst

Langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar

Lavt antal hvide blodlegemer, lavt indhold natrium i blodet, vægttab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis barnet oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Før rekonstitution:

EMEND vil sædvanligvis blive opbevaret af sundhedspersonalet. Oplysninger vedrørende

opbevaringen, hvis du skulle få brug for dem, er som følger:

Giv ikke dette lægemiddel til barnet efter den udløbsdato, der står på kartonen og folieposen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Efter rekonstitution:

Den orale suspension kan opbevares ved almindelig temperatur (højst 30 °C) i op til 3 timer, før den

gives. Den kan også opbevares i køleskab (mellem 2 °C og 8 °C) i op til 72 timer.

Smid ikke medicin ud med spildevand eller husholdningsaffald. Bed apotekspersonalet om at

bortskaffe medicin, du ikke længere bruger. Disse forholdsregler vil medvirke til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EMEND indeholder:

Aktivt stof: aprepitant. Hver foliepose indeholder 125 mg aprepitant. Efter rekonstitution

indeholder 1 ml oral suspension 25 mg aprepitant.

Øvrige indholdsstoffer: hydroxypropylcellulose (E463), natriumlaurilsulfat (E487), saccharose

og lactose (se punkt 2 under “EMEND indeholder saccharose og lactose”), rød jernoxid (E172)

og natriumstearylfumarat (E485).

Udseende og pakningsstørrelser

Pulver til oral suspension er et lyserødt til svagt lyserødt pulver i en foliepose til engangsbrug.

Karton til engangsbrug

Pakningsstørrelse: En karton indeholder en foliepose, en 1 ml og en 5 ml dispenseringssprøjte til oral

anvendelse (polypropylen med silikonegummi stempelpakning), en hætte og et blandebæger

(polypropylen).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 44824000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 (0) 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktion til sundhedspersonalet vedrørende tilberedning af den orale suspension

Hver pakning med EMEND indeholder en foliepose

med pulver til oral suspension, en 1 ml og en 5 ml

dispenseringssprøjte til oral anvendelse, en hætte

og et blandebæger.

Fyld

blandebægeret

stuetempereret

drikkevand.

Fyld

dispenseringssprøjten

oral

anvendelse med 4,6 ml vand fra blandebægeret.

Sørg for, at der ikke er luft i

dispenseringssprøjten (hvis der er luft

tilstede, skal det fjernes).

Hæld alt det vand ud, der er tilbage i

blandebægeret.

Sprøjt de 4,6 ml vand fra dispenseringssprøjten

tilbage i blandebægeret.

Hver foliepose med EMEND til oral suspension

indeholder 125 mg aprepitant, som skal hældes

ned i de 4,6 ml

vand, hvilket giver en endelig

koncentration på 25 mg/ml.

Hold folieposen med EMEND-pulveret

oral

suspension

lodret

ryst

indholdet

bunden, før folieposen åbnes.

Hæld hele folieposens indhold ned i de 4,6 ml

vand

blandebægeret

låget,

klikker på plads.

Blande-

bæger

Foliepose

EMEND

5 ml dispenserings-

sprøjte

1 ml dispenserings-

sprøjte

Indlægs-

seddel

Hætt

Bland EMEND-suspensionen forsigtigt ved at

slynge

rundt

gange;

vend

derefter

forsigtigt blandebægeret rundt 5 gange.

forhindre

skumdannelse

blandebægeret ikke rystes. Blandingen bliver

mudret lyserød til svagt lyserød.

Tjek

EMEND-blandingen

klumper

eller

skumdannelse:

Hvis der er klumper i blandingen, skal du

gentage

trin

indtil

ikke

flere

klumper.

Hvis der er skumdannelse, skal du vente, til

skummet forsvinder, før du fortsætter til trin

Fyld dispenseringssprøjten med den ordinerede

dosis fra blandebægeret i

henhold til tabellen

nedenfor.

Vælg dispenseringssprøjte på baggrund af

dosis:

Brug 1 ml dispenseringssprøjten,

hvis dosis er 1 ml eller mindre.

Brug 5 ml dispenseringssprøjten,

hvis dosis er over 1 ml.

Det er normalt, at der er medicin tilbage i

bægeret.

Sørg for, at der ikke er luft i

dispenseringssprøjten (hvis der er luft tilstede,

skal det fjernes).

Sørg for, at dispenseringssprøjten indeholder

den ordinerede dosis.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

EMEND oral

suspension

25 mg/ml

3 mg/kg oralt

Maksimal dosis 125 mg

2 mg/kg oralt

Maksimal dosis 80 mg

2 mg/kg oralt

Maksimal dosis 80 mg

Sæt hætten på dispenseringssprøjten, indtil den

klikker på plads.

Hvis

dosis

ikke

gives

umiddelbart

efter

afmåling,

de(n)

fyldte

dispenseringssprøjte(r)

oral

anvendelse

opbevares i køleskab (mellem 2 °C og 8 °C) i

op til 72 timer før anvendelse. Når dosis (doser)

gives til plejere, skal de instrueres i at opbevare

dispenseringssprøjten i køleskabet, indtil de er

klar til at indgive dosis.

orale

suspension

opbevares

almindelig temperatur (højst

C) i op til 3

timer før administration.

1 ml dis-

pense-

rings-

sprøjte

eller

5 ml dis-

pense-

rings-

sprøjte

Kasser al overskydende suspension og affald heraf.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EMEND 40 mg hårde kapsler.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 40 mg aprepitant.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 40 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Kapslerne er ugennemsigtige med hvid kerne og sennepsgul kappe med "464" og "40 mg" præget med

sort blæk på den ene halvdel af kapslen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EMEND 40 mg er indiceret til forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos

voksne.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Retningslinjer for klinisk behandling, der tager hensyn til behovet for profylaktisk behandling mod

postoperativ kvalme og opkastning (PONV), bør overvejes.

Den anbefalede orale dosis EMEND er en enkelt 40 mg dosis inden for 3 timer før anæstesi.

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig til ældre patienter (se pkt. 5.2).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller til hæmodialysepatienter i

det sene stadie (end stage) af nyresygdom (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let nedsat leverfunktion. Der foreligger begrænsede

data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter med svært

leverfunktion. Aprepitant bør anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af EMEND 40 mg hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Data,

der foreligger på nuværende tidspunkt, er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Den hårde kapsel bør sluges hel.

EMEND kan tages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for

patienter med svært leverfunktion. EMEND bør derfor anvendes med forsigtighed til disse patienter

(se pkt. 5.2).

CYP3A4-interaktioner

EMEND (40 mg) bør anvendes med forsigtighed til patienter, der samtidigt får pimozid, terfenadin,

astemizol, cisaprid eller sekalealkaloidderivater. Aprepitants hæmning af cytokrom P450 isoenzym

3A4 (CYP3A4) kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer i disse aktive substanser, som

potentielt kan forårsage alvorlige bivirkninger (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af hormonale kontraceptiva

Effekten af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af EMEND.

Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes under behandling med

EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND (se pkt. 4.5).

For yderligere information om potentiel interaktion for aprepitant ved højere og multiple doser se

Produktresuméet for EMEND 80 mg hårde kapsler og EMEND 125 mg hårde kapsler.

Hjælpestoffer

EMEND kapsler indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose-galactosemalabsorption eller suckrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aprepitant er et substrat og en dosiafhængig hæmmer og inducer af CYP3A4. Aprepitant er også en

inducer af CYP2C9. Under behandling forårsager enkelt 40 mg aprepitantdosen, der anbefales til

PONV, en svag hæmning af CYP3A4. Efter behandling forårsager EMEND en forbigående mild

induktion af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering. Aprepitant er blevet undersøgt ved højere doser.

Under behandling mod kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (CINV) er 3-dages

behandlingsregimet med 125 mg/80 mg aprepitant en moderat hæmmer af CYP3A4. Aprepitant ser

ikke ud til at interagere med transportstoffet P-glykoprotein, som den udeblevne interaktion mellem

aprepitant og digoxin viser.

Aprepitants effekt på andre aktive substansers farmakokinetik

CYP3A4-hæmning

Som en svag hæmmer af CYP3A4 kan aprepitant (40 mg) øge plasmakoncentrationen af samtidigt

oralt administrerede aktive substanser, som metaboliseres gennem CYP3A4. Den totale eksponering

for oralt administrerede CYP3A4-substrater kan øges op til ca. 1,5 gange efter en enkelt 40 mg

aprepitantdosis. Virkningen af aprepitant på plasmakoncentrationen af intravenøst administrerede

CYP3A4-substrater forventes at være mindre.

EMEND 40 mg bør anvendes med forsigtighed til patienter, der får pimozid, terfenadin, astemizol,

cisaprid eller sekalealkaloidderivater. Aprepitants hæmning af CYP3A4 kan resultere i forhøjede

plasmakoncentrationer af disse aktive substanser, hvilket potentielt kan frembringe alvorlige

reaktioner.

Kortikosteroider

Dexamethason: Når en enkelt dosis på 40 mg aprepitant blev administreret sammen med en enkelt oral

dosis dexamethason 20 mg, forhøjedes AUC for dexamethason 1,45 gange. Man bør derfor ikke

justere dosis.

Methylprednisolon: Selvom samtidig administration af methylprednisolon med en enkelt 40 mg dosis

aprepitant ikke er undersøgt, forårsager en enkelt 40 mg dosis aprepitant en svag hæmning af

CYP3A4, og det forventes ikke at ændre methylprednisolons plasmakoncentration i klinisk signifikant

grad. Man bør derfor ikke justere dosis.

Midazolam

Ved samtidig administration af en enkelt dosis aprepitant 40 mg og en enkelt oral dosis midazolam

2 mg øgedes AUC for oralt administreret midazolam 1,2 gange; denne effekt blev ikke anset for at

være klinisk signifikant.

Induktion

Som en mild inducer af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering kan aprepitant nedsætte

plasmakoncentrationen af de substrater, der elimineres af disse inden for to uger efter

behandlingsstart. For CYP2C9- og CYP3A4-substraterne er induktionen forbigående med maksimal

effekt efter 3-5 dage. Effekten kan bevares i få dage og forventes at være klinisk insignifikant to uger

efter afsluttet behandling med EMEND. Data mangler vedrørende virkningen af CYP2C8 og

CYP2C19. Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, der metaboliseres af CYP2C9

(fx phenytoin, warfarin) kan medføre lavere plasmakoncentrationer af disse substanser. Baseret på

interaktionsundersøgelser med tolbutamid og kontraceptiva kan den samlede eksponering af samtidigt

administrerede aktive substanser, der metaboliseres via CYP2C9 eller CYP3A4, reduceres op til 15-

30%.

Hormonale kontraceptiva

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af

EMEND. Der bør anvendes alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder under

behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND.

5-HT

3

-antagonister

I kliniske interaktionsundersøgelser havde aprepitant ingen vigtig klinisk virkning på

farmakokinetikken for ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (dolasetrons aktive metabolit).

Andre lægemidlers virkning på aprepitants farmakokinetik

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som hæmmer CYP3A4-aktivitet (fx

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon og

proteasehæmmere), bør kun ske med stor forsigtighed, idet kombinationen forventes at resultere i

mange gange forhøjede plasmakoncentrationer af aprepitant (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som er stærke inducere af CYP3A4-aktivitet

(fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital), bør undgås, idet kombinationen resulterer i

reducerede plasmakoncentrationer af aprepitant. Dette kan nedsætte virkningen af EMEND. EMEND

og naturlægemidler med perikon (Hypericum perforatum) bør ikke administreres samtidigt.

Ketoconazol

Når en enkelt 125 mg dosis aprepitant blev administreret på dag 5 af et 10-dages behandlingsregime

med 400 mg/dag ketoconazol, der er en stærk CYP3A4-hæmmer, øgedes AUC for aprepitant ca.

5 gange og aprepitants gennemsnitshalveringstid øgedes ca. 3 gange.

Rifampicin

Når en enkelt 375 mg dosis aprepitant blev administreret på dag 9 i et 14-dages behandlingsregime

med 600 mg/dag rifampicin, der er en stærk CYP3A4-inducer, faldt AUC for aprepitant med 91% og

gennemsnitshalveringstiden faldt med 68%.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception hos mænd og kvinder

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat under behandling og i 28 dage efter

administration af EMEND. Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes

under behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste EMEND-dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er for aprepitant ingen kliniske data vedrørende eksponerede graviditeter. I dyreforsøg var der

ingen indikation af direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet,

embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Den mulige virkning på

reproduktion af forandringer i neurokininregulering er ikke kendt. EMEND bør ikke anvendes under

graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Aprepitant udskilles i mælken hos diegivende rotter. Det vides ikke, om aprepitant udskilles i human

mælk. Derfor bør man ikke amme under behandling med EMEND.

Fertilitet

Fertilitetsstudier viste ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

parringsaktivitet, fertilitet, embryonal/føtal udvikling eller sædkvalitet og motilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

EMEND kan have en mindre indvirkning på evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Svimmelhed og træthed kan forekomme efter administration af EMEND (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen for aprepitant blev undersøgt hos ca. 6.500 voksne.

Der er rapporteret om bivirkninger hos ca. 4% af voksne i behandling med 40 mg aprepitant

sammenlignet med ca. 6% af patienterne i behandling med 4 mg ondansetron i.v. I kontrollerede

kliniske undersøgelser af voksne, der fik generel anæstesi, fik 564 patienter 40 mg aprepitant oralt og

538 patienter fik 4 mg ondansetron i.v. De fleste af de rapporterede bivirkninger i disse kliniske

undersøgelser blev beskrevet som milde til moderate i intensitet.

Den almindeligste bivirkning, som blev rapporteret med højere incidens hos voksne, der blev

behandlet med 40 mg aprepitant (1,1%), end hos dem, der fik behandling med ondansetron (1,0%) var

forhøjet ALAT.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger blev observeret i PONV-studier hos voksne, der fik behandling med aprepitant

og med en højere incidens end hos patienterne i behandling med ondansetron eller ved anvendelse

efter markedsføring:

Frekvenser defineres som; Meget almindelig (≥ 1/10) Almindelig (≥ 1/100 til <1/10) Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100) Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner inklusive

anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Ikke almindelig

Nervesystemet

Dysartri, hypæstesi, føleforstyrrelser

Ikke almindelig

Øjne

Myosis, nedsat synsskarphed

Ikke almindelig

Hjerte

Bradykardi

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø, hvæsende vejrtrækning

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Smerter i øvre del af abdomen, anormale

tarmlyde, mundtørhed, kvalme, mavegener,

obstipation*, sub-ileus*

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus, udslæt, urticaria, Stevens-Johnsons

syndrom/toksisk epidermal nekrolyse

Ikke kendt

Undersøgelser

Stigning i ALAT

Almindelig

*Rapporteret hos patienter, der tog en højere dosis aprepitant.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der blev observeret yderligere bivirkninger hos voksne, som blev behandlet med aprepitantregimet

(125 mg/80 mg) mod kvalme og opkastning induceret ved kemoterapi (CINV) og med højere incidens

end for standardbehandling: Oppustethed, mavesmerter, acne, anæmi, angst, øget ASAT, asteni, øget

alkalisk fosfatase i blodet, hyponatriæmi, candidiasis, kardiovaskulære sygdomme, gener i brystet,

kognitiv forstyrrelse, conjunctivitis, hoste, nedsat appetit, desorientering, svimmelhed, perforeret

duodenalulcus, dysgeusi, dyspepsi, dysuri, eructatio, euforisk stemning, hård afføring, træthed, febril

neutropeni, flatulens, gangforstyrrelser, gastroøsofageal refluxlidelse, glucose i urinen, hikke,

hedeture, hyperhidrosis, letargi, utilpashed, muskelspasmer, muskelsvækkelse, kvalme*, neutropen

colitis, fald i neutrofiltal, ødemer, orofaryngeal smerte, palpitationer, lysfølsomhedsreaktioner,

pollakisuri, polydipsi, næseflåd, kløende udslæt, positiv test for røde blodlegemer i urinen, seborré,

hudlæsioner, nysen, døsighed, stafylokokinfektion, stomatitis, halsirritation, tinnitus, øget

urinmængde, opkastning*, vægttab.

*Kvalme og opkastning var effektparametre de første 5 dage efter kemoterapibehandling og først derefter

indberettet som bivirkninger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering bør EMEND seponeres og almindelig understøttende behandling og

overvågning iværksættes. På grund af aprepitants antiemetiske virkning vil lægemiddelinduceret

opkastning sandsynligvis ikke være effektiv.

Aprepitant kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiemetika og kvalmestillende lægemidler.

ATC kode: A04AD12

Aprepitant er en selektiv højaffinitets antagonist på human substans P neurokinin 1 (NK

) receptorer.

I 2 multicenter, randomiserede, dobbeltblindede, aktive komparator-kontrollerede fase-III kliniske

undersøgelser med parallelle grupper hos voksne blev aprepitant sammenlignet med ondansetron til

forebyggelse af PONV hos 1.658 patienter, der fik foretaget åben abdominal kirurgi. Størstedelen af

de voksne var kvinder (>90%), som primært fik foretaget gynækologiske operationer. Patienterne blev

randomiseret til at få 40 mg aprepitant, 125 mg aprepitant eller 4 mg ondansetron. Aprepitant blev

givet oralt med 50 ml vand 1-3 timer før anæstesi. Ondansetron blev givet intravenøst umiddelbart før

påbegyndelse af anæstesi. Den antiemetiske virkning af aprepitant blev vurderet i løbet af perioden på

0-48 timer efter afsluttet kirurgi.

Resultaterne viser, at en højere procentdel af voksne postoperativt oplevede komplet respons (ingen

opkastning og ingen erstatningsterapi) med aprepitant 40 mg end med ondansetron 4 mg (nedre

grænse for konfidensintervallet er 0,0, som indikerer borderline signifikans) som beskrevet i Tabel 1.

Tabel 1

Procent post-operative voksne, som responderer pr. behandlingsgruppe

Kombinerede resultater fra to fase-III-undersøgelser

Aprepitant

40 mg oralt

(N=541)

Ondansetron

4 mg i.v.

(N=526)

Forskel i

procentpoint (%)

og 95 % CI

95 % CI

Komplet respons

(0-24 timer)

298/541

(55,1)

258/526

(49,0)

(0,0: 11,8)

Komplet repons: Ingen opkastning og ingen erstatningsterapi.

Forskel (%) beregnet som aprepitant 40 mg minus ondansetron 4 mg.

Forskel (%) og 95 % CI (konfidensinterval) beregnet ved hælp af stratificeret Miettinen-Nurminen metode med anvendelse

af Cochran-Mantel-Haenszel vægte.

En analyse har vist, at risikoreduktionen for at kaste op ved behandling med aprepitant 40 mg i

perioden 0 til 24 timer set i forhold til ondansetron 4 mg var 53,3 % (95 % CI: 35,3 til 66,3). Analysen

tog udgangspunkt i tidspunktet for, hvornår patienterne fik supplerende behandling.

Pædiatrisk population

Aprepitants sikkerhed og eksplorative virkning blev vurderet i et klinisk fase I-studie (n=50) med et

40 mg pulver til oral suspension. Procentdelen af forsøgspersoner, som rapporterede ingen opkastning

i løbet af de første 24 timer efter operation, var tilsvarende for de forsøgspersoner, der fik aprepitant

versus ondansetron. Ingen nye sikkerhedsproblemer blev identificeret. Dataene fra dette lille studie

understøtter imidlertid ikke en konklusion vedrørende det optimale doseringsregime. Yderligere

studier til vurdering af anvendelse af aprepitant hos pædiatriske patienter er igangværende (se pkt. 4.2

for information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Aprepitant udviser nonlineær farmakokinetik. Såvel clearance som absolut biotilgængelighed falder

ved øget dosis.

Absorption

Den gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed for aprepitant er 67 % for 80 mg kapslen og

for aprepitant fremkom efter ca. 4 timer (t

Efter oral administration af en enkelt 40 mg dosis EMEND under faste var AUC

0-∞

(middel

2,1 µg∙t/ml og C

var 0,7

0,24 µg/ml. Medianen t

var 3,0 timer.

Indtagelse af en dosis på 40 mg sammen med et standard morgenmåltid resulterede i et fald i

aprepitants C

på 18 %, men påvirkede ikke AUC. Dette anses ikke for at være klinisk relevant.

Fordeling

Aprepitant er stærkt proteinbundet, med et gennemsnit på 97 %. Den geometriske gennemsnitsværdi

af distributionsvolumen ved steady state (Vd

) er ca. 66 liter hos mennesker.

Biotransformation

Aprepitant metaboliseres i stort omfang. Hos raske, unge voksne tegner aprepitant sig for ca. 19 % af

radioaktiviteten i plasma over 72 timer efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

fosaprepitant, der er et prodrug for aprepitant, hvilket indikerer en væsentlig tilstedeværelse af

metabolitter i plasma. Der er identificeret tolv metabolitter af aprepitant i human plasma. Metabolisme

af aprepitant finder hovedsagelig sted via oxidation i morfolinringen og i sidekæderne, og de

resulterende metabolitter var kun svagt aktive. In vitro undersøgelser, som anvendte humane

levermikrosomer, indikerer, at aprepitant hovedsagelig metaboliseres via CYP3A4 og muligvis med

mindre deltagelse via CYP1A2 og CYP2C19.

Elimination

Aprepitant udskilles omdannet i urinen. Metabolitterne udskilles i urinen og via galdevejene over i

fæces. Efter en enkelt intravenøst administreret 100 mg dosis af [

C]-fosaprepitant, der er et prodrug

for aprepitant til raske personer, genfandtes 57 % af radioaktiviteten i urinen og 45 % i fæces.

Plasmaclearance af aprepitant er dosisafhængig, idet clearance faldt ved øget dosis og varierede fra

ca. 60 til 72 ml/min i det terapeutiske dosisområde. Den terminale halveringstid er ca. 9 timer efter

administration af en enkelt 40 mg dosis.

Farmakokinetik hos specielle populationer

Ældre: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant på dag 1 og 80 mg én gang

dagligt på dag 2 til 5 er AUC

0-24 timer

for aprepitant 21 % højere på dag 1 og 36 % højere på dag 5 hos

ældre (

65 år) set i forhold til yngre voksne. C

var 10 % højere på dag 1 og 24 % højere på dag 5

hos ældre i forhold til yngre voksne. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk relevante.

Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig til ældre patienter.

Køn: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant er C

for aprepitant 16 % højere

hos kvinder sammenlignet med mænd. Halveringstiden for aprepitant er 25 % lavere hos kvinder

sammenlignet med mænd, og t

ses cirka samtidig. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk

relevante. Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig set i forhold til køn.

Nedsat leverfunktion: Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) har ingen klinisk relevant

indflydelse på aprepitants farmakokinetik. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Konklusioner vedrørende indflydelse af moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse B) på aprepitants farmakokinetik kan ikke udledes af de tilgængelige data. Der er ingen

kliniske eller farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse

Nedsat nyrefunktion: En enkelt 240 mg dosis aprepitant blev administreret til patienter med svært

nedsat nyrefunktion (CrCl< 30 ml/min) og til hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af

nyresygdom.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion faldt AUC

for total-aprepitant (ubunden og

proteinbundet) med 21 % og C

faldt med 32 %, set i forhold til raske personer. For

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom faldt AUC

af total-aprepitant med

42 % og C

faldt med 32 %. Grundet beskedne fald i proteinbindingen for aprepitant hos patienter

med nyresygdom påvirkedes AUC for det farmakologisk aktive, ubundne aprepitant ikke signifikant

hos patienter med nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer. Hæmodialyse påbegyndt 4

eller 48 timer efter dosering havde ingen signifikant virkning på farmakokinetikken for aprepitant;

mindre end 0,2 % af dosis genfandtes i dialysatet.

Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller for

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom.

Pædiatrisk population: I et studie med et pulver til oral suspension resulterede en enkeltdosis af

40 mg aprepitant administreret til unge patienter (i alderen 12 -17 år) i et gennemsnitligt AUC

0-48t

6 µg/ml med en gennemsnitlig peakplasmakoncentration (C

) på 0,5 µg/ml, og forekom efter cirka

4 timer. Administration af doser justeret efter legemsoverflade til patienter i alderen 6 måneder til

under 12 år opnåede et gennemsnitligt AUC

0-48t

over 4 µg/ml med en gennemsnitlig C

over

0,5 µg/ml, der forekom efter cirka 3 timer.

Relationen mellem koncentration og effekt

Ved brug af en høj-specifik NK

-receptortracer, har positron emissionstomografi (PET)-undersøgelser

hos raske unge mænd vist, at aprepitant penetrerer hjernebarrieren og sætter sig på NK

-receptorer på

en dosis- og plasmakoncentrationsafhængig måde. Plasmakoncentrationer af aprepitant opnået efter 3-

dages

behandlingsregime med EMEND forventes

at optage mere end 95 % af hjernens NK

receptorer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter enkelt dosis og efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. Det bør bemærkes, at systemisk eksponering til voksne

hanrotter var lavere end terapeutisk eksponering til mennesker ved 40 mg. Derfor kan der ikke

foretages adækvat vurdering af de potentielle virkninger på fertiliteten hos hanrotter. I en 9 måneders

undersøgelse med hunde blev der dog ikke fundet ændringer i organvægt ej heller gjort grove eller

histomorfologiske fund i kønsorganerne hos hanhunde ved systemisk eksponering 35 gange over den

terapeutiske eksponering til mennesker ved 40 mg. Selvom der ikke sås bivirkninger i

reproduktionsundersøgelser, når voksne hundyr blev udsat for 3,5-4 gange den terapeutiske

eksponering til mennesker ved 40 mg, vides det ikke, om ændringer i neurokinin-regulationen kan

påvirke selve forplantningen.

I et toksicitetsstudie med unge rotter, som blev behandlet fra dag 10 til dag 63 postnatalt, førte

aprepitant til en tidligere vaginalåbning hos hunner fra 250 mg/kg to gange dagligt og til en forsinket

præputial separation hos hanner fra 10 mg/kg to gange dagligt. Der var ingen margin for klinisk

relevant eksponering. Der var ingen behandlingsrelateret indvirkning på parring, fertilitet eller

embryonal- og fosteroverlevelse og ingen patologiske ændringer i de reproduktive organer. I et

toksicitetsstudie med unge hunde, som blev behandlet fra dag 14 til dag 42 postnatalt, blev der set

reduceret testikelvægt og størrelse af Leydig-celler hos hanner ved 6 mg/kg/dag, og øget uterusvægt,

hypertrofi af livmoderen og livmoderhalsen og ødemer i det vaginale væv blev set hos hunner fra

4 mg/kg/dag. Der var ingen margin for klinisk relevant eksponering for aprepitant. Disse fund anses

ikke for at være kliniske relevante ved kortidsbehandling i henhold til det anbefalede dosisregime.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Saccharose

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Hydroxypropylcellulose (E463)

Natriumlaurilsulfat

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Prægeblæk

Shellac

Kaliumhydroxid

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for beskyttelse mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Der findes forskellige pakningsstørrelser.

Aluminiumsblister indeholdende 1 stk. 40 mg kapsel.

5 aluminiumsblistre hver indeholdende 1 stk. 40 mg kapsel.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/262/007

EU/1/03/262/008

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. november 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EMEND findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EMEND 165 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 165 mg aprepitant.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 165 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Kapslerne er ugennemsigtige med lyseblå kappe og en hvid kerne med "466" og "165 mg" præget med

sort blæk på den ene side af kapslen og Merck-logoet på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning i forbindelse med højemetogen cisplatinbaseret

cancerkemoterapi hos voksne.

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen cancerkemoterapi hos

voksne.

EMEND 165 mg gives som del af en kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

EMEND 165 mg gives kun på dag 1, ca. en time før start af kemoterapi som del af et

behandlingsregime, som også omfatter et kortikosteroid og en 5-HT

antagonist.

Følgende behandlingsregimer anbefales hos voksne til forebyggelse af kvalme og opkastning i

forbindelse med emetogen cancerkemoterapi:

Højemetogen kemoterapi-behandlingsregime

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

EMEND

165 mg oralt

Ingen

Ingen

Ingen

Dexamethason

12 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt to

gange dagligt

8 mg oralt to

gange dagligt

5-HT

antagonister

Standarddosering af

5-HT

-antagonister.

produktinformatione

n for den valgte 5-

-antagonist for

information om

hensigtsmæssig

dosering

Ingen

Ingen

Ingen

Dexamethason skal indgives 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1 og om morgenen på dag

2 til 4. Dexamethason skal også indgives om aftenen på dag 3 og 4. Dexamethasondosis tager højde

for lægemiddelinteraktioner.

Moderat emetogen kemoterapi-behandlingsregime

Dag 1

EMEND

165 mg oralt

Dexamethason

12 mg oralt

5-HT

-antagonister

Standarddosering af 5-

-antagonister. Se

produktinformationen

for den valgte 5-HT

antagonist for

information om

hensigtsmæssig

dosering

Dexamethason skal administreres 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1. Dexamethason-

dosis tager højde for interaktioner med den aktive substans.

Data vedrørende virkningsgraden for kombination med andre kortikosteroider og 5-HT

-antagonister

er begrænsede. For yderligere oplysninger om administration sammen med kortikosteroider se pkt.

4.5. Se produktresuméet for samtidigt administrerede 5-HT

-antagonister.

Fosaprepitant 150 mg, et frysetørret aprepitant-prodrug til intravenøs administration, fås også som

enkeltdosis og kan anvendes som alternativ til oral EMEND 165 mg.

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 5.2).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

ikke

nødvendig

patienter

nedsat

nyrefunktion

eller

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering

ikke

nødvendig

patienter

mild

nedsat

leverfunktion.

foreligger

begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter med svært

nedsat leverfunktion. Aprepitant bør anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4 og

5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af EMEND 165 mg hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data. Andre lægemiddelformuleringer/styrker kan være mere hensigtsmæssige med

hensyn til administration til denne population.

Administration

Den hårde kapsel bør sluges hel.

EMEND kan tages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt 6.1).

Samtidig administration med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion

Der er begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter

med svært nedsat leverfunktion. EMEND bør anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt.

5.2).

CYP3A4-interaktioner

EMEND bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får aktive substanser, som

primært metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et smalt terapeutisk virkningsområde, såsom

ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, sekalealkaloidderivater, fentanyl og

quinidin (se pkt. 4.5). Endvidere bør samtidig administration med irinotecan udvises med særlig

forsigtighed, da kombinationen kan resultere i øget toksicitet.

Samtidig administration af warfarin (CYP2C9-substrat)

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør International Normaliseret Ratio (INR) overvåges nøje

under behandling med EMEND og i 14 dage efter anvendelse af EMEND (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af hormonale kontraceptiva

Effekten af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af EMEND.

Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes under behandling med

EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

EMEND kapsler indeholder saccharose. Patienter med sjælden, medfødt fructoseintolerans, glucose-

galactosemalabsorption eller sukrase-isomaltasemangel bør ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aprepitant er et substrat, en moderat hæmmer samt inducer af CYP3A4. Aprepitant inducerer også

CYP2C9. CYP3A4 hæmmes i op til 4 dage under behandling med EMEND. EMEND forårsager en

forbigående mild induktion af CYP2C9, CYP3A4 samt glukuronidering ca. en uge efter behandling.

Aprepitant ser ikke ud til at interagere med transportstoffet P-glykoprotein, som den udeblevne

interaktion mellem aprepitant og digoxin viser.

Aprepitants effekt på andre aktive substansers farmakokinetik

CYP3A4-hæmning

Som en moderat hæmmer af CYP3A4 kan aprepitant øge plasmakoncentrationen af samtidigt

administrerede aktive substanser, som metaboliseres gennem CYP3A4. Den totale eksponering af

oralt administrerede CYP3A4-substrater kan øges op til ca. 3 gange i 2 dage efter en enkelt dosis på

165 mg EMEND, og falder til baseline ca. 4 dage efter dosering af 165 mg EMEND. Virkningen af

aprepitant på plasmakoncentrationen af intravenøst administrerede CYP3A4-substrater forventes at

være mindre. EMEND må ikke anvendes samtidigt med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid

(se pkt. 4.3). Aprepitants hæmning af CYP3A4 kan medføre forhøjet plasmakoncentration af disse

aktive substanser, hvilket kan medføre potentielt alvorlige eller livstruende reaktioner. Det tilrådes at

udvise forsigtighed ved samtidig administration af EMEND og aktive substanser, der primært

metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et smalt terapeutisk virkningsområde såsom ciclosporin,

tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl og quinidin (se pkt.

4.4).

Kortikosteroider

Dexamethason: Der er ikke udført interaktionsstudier med aprepitant 165 mg og dexamethason;

følgende studie med 200 mg aprepitant bør dog overvejes ved anvendelse af EMEND 165 mg sammen

med oral dexamethason. Når aprepitant blev givet som en enkelt dosis på 200 mg på fuld mave (let

normalt morgenmåltid) på dag 1 sammen med oral dexamethason, der blev administreret oralt som 12

mg på dag 1 og 8 mg på dag 2 til og med dag 4, steg dexamethasons AUC

0-24t

med 2,1 og 2,3 gange på

dag 1 og 2, i mindre grad på dag 3 (1,4-gange stigning) og havde ingen virkning på dag 4 (1,1-gang).

Den daglige dosis dexamethason på dag 1 og 2 bør reduceres med ca. 50%, når det administreres

sammen med EMEND 165 mg på dag 1 for at opnå den samme eksponering af dexamethason, som når

det gives uden EMEND 165 mg.

Methylprednisolon:

ikke

udført

interaktionsstudier

aprepitant

methylprednisolon; følgende studie med et aprepitantregime på 125 mg/80 mg bør dog overvejes ved

anvendelse af EMEND 165 mg sammen med methylprednisolon. Når EMEND blev givet som et

regime på 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3, steg methylprednisolons AUC, et CYP3A4-

substrat, med 1,3 gange på dag 1 og 2,5 gange på dag 3, når methylprednisolon blev administreret

samtidigt i.v. som 125 mg på dag 1 og oralt som 40 mg på dag 2 og 3.

Ved kontinuerlig behandling med methylprednisolon kan methylprednisolons AUC falde på senere

tidspunkter inden for 14 dage efter initiering af EMEND-dosis på grund af aprepitants inducerende

virkning på CYP3A4. Denne virkning kan forventes at være mere udtalt for oralt administreret

methylprednisolon.

Kemoterapeutika

Der er ikke udført interaktionsstudier med aprepitant 165 mg og kemoterapeutika; baseret på studier

med 3-dages regime med oral aprepitant og docetaxel og viroralbin forventes EMEND 165 mg dog

ikke at have klinisk relevant interaktion med docetaxel og vinoralbin i.v. Når EMEND, i

farmakokinetiske undersøgelser, blev givet som et regimen på 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2

og 3, påvirkede det ikke docetaxels farmakokinetik, når dette blev administreret intravenøst på dag 1

eller vinorelbin, når dette blev administreret intravenøst på dag 1 eller dag 8. Da effekten af EMEND

på oralt administrerede CYP3A4-substraters farmakokinetik er større end EMENDs effekt på

intravenøst administrerede CYP3A4-substraters famakokinetik, kan interaktion med oralt

administrerede kemoterapeutika, som metaboliseres primært eller delvist af CYP3A4 (fx etoposid,

vinorelbin) ikke udelukkes. Forsigtighed tilrådes og yderligere monitorering kan være nødvendig hos

patienter, som får lægemidler, der primært eller delvist metaboliseres af CYP3A4 (se pkt. 4.4). Efter

markedsføring er der rapporteret om neurotoksicitet, der er en potentiel bivirkning af ifosfamid, efter

samtidig administration af aprepitant og ifosfamid.

Immunsuppressiva

Efter en enkelt 165 mg dosis aprepitant kan en forbigående moderat stigning forventes i to dage,

muligvis efterfulgt af et let fald, i eksponering af immunosuppressiva, der metaboliseres af CYP3A4

(fx ciclosporin, tacrolimus, everolimus og sirolimus). På grund af den korte varighed af den forhøjede

eksponering og på basis af TDM (Therapeutic Dose Monitoring) anbefales dosisreduktion af det

immunsuppressive lægemiddel ikke på den dag, hvor EMEND 165 mg administreres samt dagen efter.

Midazolam

Der er ikke udført interaktionsstudier med aprepitant 165 mg og midazolam; følgende studie med 200

mg aprepitant bør dog overvejes, når EMEND 165 mg sammen med lægemidler, der metaboliseres

gennem CYP3A4. I et studie med 2 mg midazolam, der blev administreret oralt sammen med 200 mg

aprepitant på fuld mave (let normalt morgenmåltid), steg midazolams AUC

0-∞

, et sensitivt CYP3A4-

substrat, 3,2 gange på dag 1. Der fremkom ingen klinisk betydningsfuld virkning på dag 4

(midazolams AUC

0-∞

steg 1,2 gange), og en mindre ændring i midazolams AUC

0-∞

sås på dag 8 (fald

på 35%).

Potentielle virkninger af de øgede plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner,

som metaboliseres gennem CYP3A4 (alprazolam, triazolam), bør overvejes, når disse lægemidler

administreres sammen med EMEND 165 mg.

Induktion

Som en mild inducer af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering kan aprepitant nedsætte

plasmakoncentrationen af de substrater, der elimineres af disse. Denne virkning kan vise sig ca. 7

dage efter administration af en enkelt dosis EMEND 165 mg. Virkningen bevares i få dage, hvorefter

den langsomt aftager, og 14 dage efter afsluttet behandling med EMEND er den klinisk insignifikant.

En enkelt dosis aprepitant 200 mg på dag 1 administreret sammen med midazolam, et sensitivt

CYP3A4-substrat, på dag 1, 4 og 8 medførte en reduktion på 35% af midazolam AUC

0-∞

på dag 8. Det

forventes, at EMEND 165 mg vil medføre lignende induktion af CYP2C9, CYP3A4 og

glukuronidering i forhold til den, som administration af et 3-dages oral aprepitant-regime medførte, og

for hvilket der er set en forbigående induktion med maksimal virkning 6-8 dage efter den første dosis

aprepitant. Det 3-dages oral aprepitant-regime medførte en reduktion på omkring 30-35% af CYP2C9-

substraternes AUC og et fald på op til 64% i ethinylestradiols dalkoncentration. Der mangler data

vedrørende virkningen på CYP2C8 og CYP2C19. Der bør udvises forsigtighed, når warfarin,

acenocoumarol, tolbutamid, phenytoin eller andre aktive substanser, som metaboliseres gennem

CYP2C9, administreres sammen med EMEND 165 mg.

Warfarin

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling skal protrombintiden (INR) monitoreres omhyggeligt

under behandlingen og i 14 dage efter anvendelse af EMEND 165 mg til kvalme og opkastning

fremkaldt af kemoterapibehandling (se pkt. 4.4). Når en enkelt 125 mg dosis EMEND blev

administreret på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 til raske forsøgspersoner, som var stabile på

kronisk warfarinbehandling, var der ingen virkning af EMEND på AUC af R(+) eller S(-) warfarin i

plasma på dag 3; der var dog et fald på 34% i dalkoncentrationen af S(-) warfarin (et CYP2C9-

substrat) ledsaget af et fald på 14% i INR 5 dage efter afslutning af EMEND.

Tolbutamid

Når EMEND blev givet som 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 faldt tolbutamids (et

CYP2C9-substrat) AUC med 23% på dag 4, 28% på dag 8 og 15% på dag 15, når en enkelt dosis

tolbutamid 500 mg blev administreret oralt før administration af 3-dages regimet med EMEND på dag

4, 8 og 15.

Hormonale kontraceptiva

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af

EMEND. Der bør anvendes alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder under

behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND.

I et klinisk studie blev der givet enkeltdoser af et oralt kontraceptivt lægemiddel indeholdende

ethinylestradiol og norethindron fra dag 1 til og med dag 21 sammen med EMEND. EMEND blev

givet som et regime på 125 mg på dag 8 og 80 mg/dag på dag 9 og 10 sammen med ondansetron 32

mg i.v. på dag 8 og oral dexamethason som 12 mg på dag 8 og 8 mg/dag på dag 9, 10 og 11. Fra dag 9

til og med dag 21 i dette studie var der et fald på 64% i ethinylestradiols dalkoncentration og et fald

på 60% i norethindrons dalkoncentration.

5-HT

3

antagonister

I kliniske interaktionsstudier havde aprepitant ingen klinisk betydningsfuld virkning på

farmakokinetikken for ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (dolasetrons aktive metabolit),

når det blev givet som et regime på 125 mg på dag 1 og 80 mg på dag 2 og 3.

Andre lægemidlers virkning på aprepitants farmakokinetik

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som hæmmer CYP3A4-aktivitet (fx

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon og

proteasehæmmere), bør kun ske med forsigtighed, idet kombinationen forventes at medføre

mangedobbelt forhøjede plasmakoncentrationer af aprepitant (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som er stærke inducere af CYP3A4-aktivitet

(fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital), bør undgås, idet kombinationen medfører

reducerede plasmakoncentrationer af aprepitant, der kan nedsætte virkningen af EMEND. EMEND og

naturlægemidler med perikon (Hypericum perforatum) bør ikke administreres samtidigt.

Ketoconazol

Når en enkelt 125 mg dosis aprepitant blev administreret på dag 5 af et 10-dages behandlingsregime

med 400 mg/dag ketoconazol, der er en stærk CYP3A4-hæmmer, steg aprepitants AUC ca. 5 gange og

aprepitants gennemsnitshalveringstid steg ca. 3 gange.

Rifampicin

Når en enkelt 375 mg dosis aprepitant blev administreret på dag 9 i et 14-dages behandlingsregime

med 600 mg/dag rifampicin, der er en stærk CYP3A4-inducer, faldt aprepitants AUC med 91%, og

gennemsnitshalveringstiden faldt med 68%.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Antikonception hos mænd og kvinder

Virkningen af hormonale antikonceptiva kan være nedsat under behandling og i 28 dage efter

administration af EMEND. Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes

under behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste EMEND-dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er ingen tilgængelige kliniske data for aprepitant på eksponerede graviditeter. Muligheden for

reproduktionstoksicitet med aprepitant er ikke fuldt beskrevet, idet eksponeringsniveauer over den

terapeutiske eksponering hos mennesker ved doser på 125 mg/80 mg og 165 mg ikke kunne opnås i

dyreforsøg. I disse forsøg var der ingen indikation af direkte eller indirekte skadelige virkninger med

hensyn til graviditet, embryonal-/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Den

mulige virkning på reproduktion af forandringer i neurokininreguleringen er ikke kendt. EMEND bør

ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Aprepitant udskilles i mælken hos diegivende rotter. Det er ukendt, om aprepitant udskilles i human

mælk; derfor bør man ikke amme under behandling med EMEND.

Fertilitet

Aprepitants mulige virkning på fertiliteten er ikke fuldt beskrevet, idet eksponeringsniveauer over den

terapeutiske eksponering hos mennesker ikke kunne opnås i dyreforsøg. I disse fertilitetsstudier var

der ingen indikation af direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til parringsaktivitet,

fertilitet, embryonal/føtal udvikling eller spermtal og motilitet (se pkt. 5.3)

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

EMEND kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Svimmelhed

og træthed kan forekomme efter indtagelse af EMEND (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Aprepitants sikkerhedsprofil er vurderet hos ca. 6.500 voksne.

Baseret på en sammenlignelig farmakokinetisk/farmakodynamisk profil forventes et 1-dags oralt

regime med EMEND 165 mg at have den samme profil med hensyn til sikkerhed og tolerabilitet som

1-dags regimet for fosaprepitant 150 mg og det 3-dages regime med oral aprepitant hos patienter i

kemoterapibehandling (se pkt. 5.2).

Højemetogen kemoterapibehandling (HEC): De almindeligste bivirkninger, som blev rapporteret med

højere incidens hos voksne, der blev behandlet med 3-dages regimet med oral aprepitant, end hos de

patienter, der fik standardbehandling var: hikke (4,6% mod 2,9%), forhøjet ALAT (2,8% mod 1,1%),

dyspepsi (2,6% mod 2,0%), obstipation (2,4% mod 2,0%), hovedpine (2,0% mod 1,8%) og nedsat

appetit (2,0% mod 0,5%).

Moderat emetogen kemoterapibehandling (MEC): Den almindeligste bivirkning, som blev rapporteret

med højere incidens hos de patienter, der blev behandlet med 3-dages regimet med oral aprepitant,

end hos de patienter, der fik standardbehandling, var træthed (1,4% mod 0,9%).

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger blev observeret i en poolet analyse af HEC-

og MEC-studier med højere

incidens

aprepitant

standardbehandling

voksne

eller

anvendelse

efter

markedsføring:

Frekvenser defineres som: Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis, stafylokokinfektion

Sjælden

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni, anæmi

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner inklusive

anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Almindelig

Polydipsi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Angst

Ikke almindelig

Desorientering, eufori

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed, døsighed

Ikke almindelig

Kognitiv forstyrrelse, letargi, dysgeusi

Sjælden

Øjne

Conjunctivitis

Sjælden

Øre og labyrint

Tinnitus

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Bradykardi, kardiovaskulær sygdom

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Almindelig

Orofaryngeale smerter, nysen, hoste, næseflåd,

halsirritation

Sjælden

Mave-tarmkanalen

Obstipation, dyspepsi

Almindelig

Opstød, kvalme*, opkastning*, gastroøsofageal

reflukslidelse, mavesmerter, mundtørhed,

flatulens

Ikke almindelig

Perforeret duodenalulcus, stomatitis,

oppustethed, hård afføring, neutropen colitis

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt, akne

Ikke almindelig

Lysfølsomhed, hyperhidrose, seborré,

hudlæsioner, kløende udslæt, Stevens-Johnsons

syndrom/toksisk epidermal nekrolyse

Sjælden

Pruritus, urticaria

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelsvækkelse, muskelkramper

Sjælden

Nyrer og urinveje

Dysuri

Ikke almindelig

Pollakisuri

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Asteni, utilpashed

Ikke almindelig

Ødemer, gener i brystet, gangforstyrrelse

Sjælden

Undersøgelser

Stigning i ALAT

Almindelig

Stigning i ASAT, øget alkalisk fosfatase i blodet

Ikke almindelig

Positiv test for røde blodceller i urinen, fald i

natrium i blodet, vægttab, fald i neutrofiltal,

glucose i urinen, øget diurese

Sjælden

*Kvalme og opkastning var effektparametre de første 5 dage efter kemoterapibehandling og først derefter

indberettet som bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningsprofilen hos voksne i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-cyklus) i HEC- og MEC-

studierne i op til 6 efterfølgende kemoterapicykler var generelt de samme, som sås i første cyklus.

I et supplerende aktivt-kontrolleret klinisk studie hos 1.169 voksne patienter, der fik 3-dages oralt

aprepitantregime og HEC, var bivirkningsprofilen generelt den samme, som sås i de andre HEC-

studier med 3-dages oralt aprepitantregime.

Der sås yderligere bivirkninger hos patienter, som blev behandlet med aprepitant mod postoperativ

kvalme og opkastning (PONV) og med højere incidens end for ondansetron: smerter i øvre del af

abdomen, anormale tarmlyde, obstipation*, dysartri, dyspnø, hypæstesi, søvnløshed, myosis, kvalme,

sensoriske forstyrrelser, mavegener, subileus*, nedsat synsskarphed, hvæsende vejrtrækning.

*Rapporteret hos patienter, der fik højere doser aprepitant.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

tilfælde

overdosering

bør

EMEND

seponeres og almindelig understøttende behandling og

monitorering iværksættes. På grund af aprepitants antiemetiske virkning vil lægemiddelinduceret

opkastning sandsynligvis ikke være effektiv.

Aprepitant kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og kvalmestillende lægemidler.

ATC kode: A04AD12

Aprepitant er en selektiv højaffinitets antagonist på human substans P neurokinin-1 (NK

) receptorer.

Fosaprepitant, et aprepitant-prodrug som ved intravenøs administration hurtigt konverteres til

aprepitant.

Baseret på en sammenlignelig farmakokinetisk/farmakodynamisk profil forventes EMEND 165 mg 1-

dags oralt regime at have den samme virkningsprofil som fosaprepitant 150 mg 1-dags regime og oral

aprepitant 3-dages regime (se pkt. 5.2).

3-dages aprepitantregime hos voksne

I 2 randomiserede, dobbeltblindede studier med i alt 1.094 voksne patienter, der fik kemoterapi,

herunder cisplatin

70 mg/m

, blev aprepitant i kombination med et ondansetron/dexamethason

behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med et standardbehandlingsregime (placebo plus

ondansetron 32 mg i.v. på dag 1 plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1 og 8 mg oralt to gange

dagligt på dag 2 til 4). Selvom en intravenøs ondansetrondosis på 32 mg blev anvendt i kliniske

studier, er dette ikke længere den anbefalede dosis. Se informationen for den valgte 5-HT

-antagonist

for information om hensigtsmæssig dosering.

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen opkastningsepisoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1. Resultaterne

evalueredes for hvert enkelt studie og kombineret for begge studier.

En opsummering af nøgleresultaterne for den kombinerede analyse kan ses i tabel 1.

Tabel 1

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=521)

Standardbehandling

(N=524)

Forskelle*

% (95% CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

67,7

86,0

71,5

47,8

73,2

51,2

19,9

12,7

20,3

(14,0; 25,8)

(7,9; 17,6)

(14,5; 26,1)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

71,9

86,8

76,2

49,7

74,0

53,5

22,2

12,7

22,6

(16,4; 28,0)

(8,0; 17,5)

(17,0; 28,2)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS <25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

25-120 timer

72,1

74,0

64,9

66,9

(1,6; 12,8)

(1,5; 12,6)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn og samtidig kemoterapi, som var inkluderet i den primære analyse af

odds ratio og logistiske modeller.

For en patient i aprepitantregimet var der kun data i den akutte fase, og patienten blev ekskluderet fra analyserne fra den

totale og forsinkede fase; for en patient i standardregimet var der kun data i den forsinkede fase, og patienten blev ekskluderet

fra analyserne fra den totale og akutte fase.

Den anslåede tid indtil første opkastning i den kombinerede analyse er vist ved Kaplan-Meier plot i

figur 1.

Figur 1

Procent voksne patienter, som forbliver opkastningsfrie over tid - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

100%

Procent Patienter

Tid (timer)

Aprepitant regime (N=520)

Standard behandling (N=523)

Statistisk signifikante forskelle i virkning sås i hvert af de to individuelle studier.

I de samme to kliniske undersøgelser fortsatte 851 voksne patienter i gentagne

kemoterapibehandlinger (multi-cyklus) og op til 5 yderligere kemoterapibehandlinger. Virkningen af

aprepitantregimet så ud til at blive opretholdt i alle behandlingerne.

I et randomiseret, dobbeltblindet studie med i alt 866 voksne patienter (864 kvinder, 2 mænd), der fik

kemoterapi, herunder cyclophosphamid 750-1500 mg/m

; eller cyclophosphamid 500-1500 mg/m

doxorubicin (≤ 60 mg/m

) eller epirubicin (≤ 100 mg/m

), blev aprepitant i kombination med et

ondansetron/dexamethason behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med standardbehandling

(placebo plus ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver 12. time på dag 2 og 3) plus

dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen opkastnings episoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1.

En opsummering af nøgleresultaterne ses i tabel 2.

Tabel 2

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=433)

Standardbehandling

(N=424)

Forskelle*

% (95% CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

50,8

75,7

55,4

42,5

69,0

49,1

(1,6; 15,0)

(0,7; 12,7)

(-0,4; 13,0)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

75,7

87,5

80,8

58,7

77,3

69,1

17,0

10,2

11,7

(10,8; 23,2)

(5,1; 15,3)

(5,9; 17,5)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS < 25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

60,9

79,5

65,3

55,7

78,3

61,5

(-1,3; 11,9)

(-4,2; 6,8)

(-2,6; 10,3)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn (< 55år, ≥ 55 år) og investigatorgruppe, som var inkluderet i den

primære analyse af odds ratio og logistiske modeller.

For en patient i aprepitantregimet var der kun data i den akutte fase, og patienten blev ekskluderet fra analyserne fra den

totale og forsinkede fase.

I samme kliniske studie fortsatte 744 voksne patienter i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-

cyklus) og op til 3 yderligere kemoterapibehandlinger. Virkningen af aprepitantregimet så ud til at

blive opretholdt i alle behandlingerne.

I et andet randomiseret, dobbeltblindet, klinisk multicenterstudie med parallelle grupper blev

aprepitantregimet sammenlignet med standardbehandling hos 848 voksne patienter (652 kvinder, 196

mænd), som fik et kemoterapiregime, der inkluderede i.v.-behandling med oxaliplatin, carboplatin,

epirubicin, idarubicin, ifosfamid, irinotecan, daunorubicin, doxorubicin, cyclophosphamid i.v. (<1.500

mg/m

) eller cytarabin (>1 g/m

). De patienter, der fik aprepitantregimet, fik kemoterapi for

forskellige tumortyper, herunder 52% med brystcancer, 21% med gastrointestinal cancer, herunder

kolorektal cancer, 13% med lungecancer og 6% med gynækologisk cancer. Aprepitantregimet i

kombination med et ondansetron/dexamethason-regime (se pkt. 4.2) blev sammenlignet med

standardbehandlingen (placebo i kombination med ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver

12. time på dag 2 og 3) plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på vurderingen af følgende primære og vigtige sekundære endepunkter: Ingen

opkastning i hele perioden (0-120 timer efter kemoterapi), vurdering af sikkerhed og tolerabilitet af

aprepitantregimet mht. kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (CINV) samt komplet

respons (defineret som ingen opkastning og ingen anvendelse af erstatningsterapi) totalt i perioden (0-

120 timer efter kemoterapi). Desuden vurderedes "no significant nausea" i hele perioden (0-120 timer

efter kemoterapi) som et eksplorativt endepunkt, og i de akutte og forsinkede faser som en post-hoc

analyse.

En opsummering af nøgleresultaterne ses i tabel 3.

Tabel 3

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og -fase i undersøgelse 2 – cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapi

Aprepitant

behandlingsregime

(N= 425)

Standard-

terapi

(N= 406)

Forskelle*

% (95% CI)

Komplet Respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

68,7

89,2

70,8

56,3

80,3

60,9

12,4

(5,9; 18,9)

(4,0; 13,8)

(3,5; 16,3)

Ingen opkastning (ingen opkastning uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

76,2

92,0

77,9

62,1

83,7

66,8

14,1

11,1

(7,9; 20,3)

(3,9; 12,7)

(5,1; 17,1)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS <25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

73,6

90,9

74,9

66,4

86,3

69,5

(1,0; 13,4)

(0,2; 9,0)

(-0,7; 11,5)

*Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn og region, som blev inkluderet i den primære analyse med

anvendelse af logistiske modeller.

Fordelen ved aprepitant-kombinationsterapi i den totale studiepopulation var hovedsageligt drevet af

de resultater, der sås hos patienter, der blev dårligt kontrolleret med standardregimet, som for

eksempel hos kvinder, selvom resultaterne numerisk var bedre, når man så bort fra alder, tumortype

eller køn. Komplet respons på aprepitantregimet og standardbehandlingen opnåedes hos henholdsvis

209/324 (65%) og 161/320 (50%) blandt kvinderne og hos 83/101 (82%) og 68/87 (78%) blandt

mændene.

1-dags regime med fosaprepitant 150 mg hos voksne

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindet, aktivt-kontrolleret studie blev fosaprepitant 150 mg

(N=1.147) sammenlignet med et 3-dages aprepitantregime (N=1.175) hos voksne patienter, der fik et

HEC-regime herunder cisplatin (≥70 mg/m

). Fosaprepitantregimet bestod af fosaprepitant 150 mg på

dag 1 i kombination med ondansetron 32 mg i.v. på dag 1 og dexamethason 12 mg på dag 1, 8 mg på

dag 2 og 8 mg to gange dagligt på dag 3 og 4. Aprepitantregimet bestod af aprepitant 125 mg på dag 1

og 80 mg/dag på dag 2 og 3 i kombination med ondansetron 32 mg i.v. på dag 1 og dexamethason

12 mg på dag 1 og 8 mg dagligt på dag 2 til og med 4. Fosaprepitant placebo, aprepitant placebo og

dexamethason placebo (om aftenen på dag 3 og 4) blev anvendt for at opretholde blindingen (se pkt.

4.2). Selvom en intravenøs ondansetrondosis på 32 mg blev anvendt i de kliniske studier, er dette ikke

længere den anbefalede dosis. Se informationen for den valgte 5-HT

-antagonist for information om

hensigtsmæssig dosering.

Virkningen var baseret på en vurdering af følgende sammensatte mål: Komplet respons både totalt og

i de forsinkede faser og ingen opkastning i hele perioden. Fosaprepitant 150 mg var non-inferiør i

forhold til 3-dages behandlingsregimet med aprepitant. En opsummering af de primære og sekundære

endepunkter fremgår af tabel 4.

Tabel 4

Procent voksne patienter, der responderer pr. behandlingsgruppe og -fase – cyklus 1

Højemetogen kemoterapi

ENDEPUNKTER*

Fosaprepitant-

regime

(N= 1.106)**

Aprepitant-

regime

(N= 1.134)**

Forskelle

% (95% CI)

Komplet respons

Totalt

Forsinket fase

§§

71,9

74,3

72,3

74,2

-0,4

(-4,1; 3,3)

(-3,5; 3,7)

Ingen opkastning

Totalt

72,9

74,6

-1,7

(-5,3; 2,0)

*Primært endepunkt står med fed.

**N: Antal patienter inkluderet i den primære analyse af det totale respons.

Forskel og konfidensinterval (CI) blev beregnet ved anvendelse af metoden fremsat af Miettinen og Nurminen

og korrigeret for køn.

Komplet respons = ingen opkastning og ingen anvendelse af erstatningsterapi.

Totalt = 0-120 timer efter initiering af kemoterapi med cisplatin.

§§

Forsinket fase = 25-120 timer efter initiering af kemoterapi med cisplatin.

Pædiatrisk population

Studier til vurdering af anvendelse af aprepitant hos pædiatriske patienter er igangværende (se pkt. 4.2

for information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Aprepitant udviser nonlineær farmakokinetik. Såvel clearance som absolut biotilgængelighed falder

ved øget dosis.

Absorption

Aprepitants AUC

0-∞

efter administration af 165 mg svarede til AUC

0-∞

for 150 mg fosaprepitant i.v.,

mens C

var 2,4 gange lavere.

Efter oral administration af en enkelt 165 mg dosis aprepitant til raske frivillige var aprepitants

gennemsnitlige AUC

0-∞

32,5 µgt/ml og aprepitant gennemsnitlige maksimale koncentration var

1,67 µg/ml.

Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) for aprepitant fremkom efter ca. 4 timer (t

Oral administration af kapslerne sammen med et normalt let morgenmåltid og et morgenmåltid med

højt fedtindhold medførte en stigning i aprepitants AUC

0-∞

på optil henholdsvis 8% og 47%. Denne

stigning ansås ikke for at være klinisk relevant.

Fordeling

Aprepitant er stærkt proteinbundet, med et gennemsnit på 97%. Den geometriske gennemsnitsværdi af

distributionsvolumen ved steady state (Vd

) er ca. 66 liter hos mennesker.

Biotransformation

Aprepitant metaboliseres i stort omfang. Hos raske, unge voksne tegner aprepitant sig for ca. 19% af

radioaktiviteten i plasma over 72 timer efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis [

fosaprepitant, et aprepitant-prodrug, hvilket indikerer en væsentlig tilstedeværelse af metabolitter i

plasma. Der er identificeret tolv aprepitant-metabolitter i human plasma. Metabolisme af aprepitant

finder hovedsageligt sted via oxidation i morfolinringen og i sidekæderne, og de resulterende

metabolitter var kun svagt aktive. In vitro undersøgelser, som anvendte humane levermikrosomer,

indikerer at aprepitant hovedsageligt metaboliseres gennem CYP3A4 og muligvis med mindre

deltagelse via CYP1A2 og CYP2C19.

Elimination

Aprepitant udskilles omdannet i urinen. Metabolitterne udskilles i urinen og via galdevejene over i

fæces. Efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

C]-fosaprepitant, et aprepitant-

prodrug, til raske forsøgspersoner genfandtes 57% af radioaktiviteten i urinen og 45% i fæces.

Plasmaclearance af aprepitant er dosisafhængig, idet clearance faldt ved øget dosis og varierede fra

ca. 60 til 72 ml/min i det terapeutiske dosisområde. Den terminale halveringstid varierede fra ca. 9 til

13 timer.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Ældre: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant på dag 1 og 80 mg én gang

dagligt på dag 2 til og med 5 er aprepitants AUC

0-24 timer

21% højere på dag 1 og 36% højere på dag 5

hos ældre (

65 år) set i forhold til yngre voksne. C

var 10% højere på dag 1 og 24% højere på dag

5 hos ældre i forhold til yngre voksne. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk relevante.

Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Køn: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant er C

for aprepitant 16% højere

hos kvinder sammenlignet med mænd. Aprepitants halveringstid er 25% lavere hos kvinder

sammenlignet med mænd, og t

ses cirka på samme tid. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk

relevante. Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig set i forhold til køn.

Nedsat leverfunktion: Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) har ingen klinisk relevant

indflydelse på aprepitants farmakokinetik. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Konklusioner vedrørende indflydelse af moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse B) på aprepitants farmakokinetik kan ikke udledes af de tilgængelige data. Der er ingen

kliniske eller farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse

Nedsat nyrefunktion: En enkelt 240 mg dosis EMEND blev administreret til patienter med svært

nedsat nyrefunktion (CrCl <30 ml/min) og til hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af

nyresygdom.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion faldt AUC

for total-aprepitant (ubundet og

proteinbundet) med 21% og C

faldt med 32% set i forhold til raske forsøgspersoner. Hos

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom faldt AUC

af total-aprepitant med

42% og C

faldt med 32%. Grundet beskedne fald i aprepitants proteinbinding hos patienter med

nyresygdom påvirkedes det farmakologisk aktive, ubundne aprepitants AUC ikke signifikant hos

patienter med nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer. Hæmodialyse påbegyndt 4 eller

48 timer efter dosering havde ingen signifikant virkning på aprepitants farmakokinetik; mindre end

0,2% af dosis genfandtes i dialysatet.

Dosisjustering af EMEND var ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom.

Forholdet mellem koncentration og virkning

Ved brug af en høj-specifik NK

-receptortracer har positron emissionstomografi (PET) studier hos

raske unge mænd vist, at aprepitant penetrerer hjernebarrieren og sætter sig på NK

-receptoren på en

dosis- og plasmakoncentrationsafhængig måde. Plasmakoncentrationer af aprepitant opnået efter 3-

dages behandlingsregime med EMEND anses for at optage mere end 95% af hjernens NK

-receptorer.

Et PET-studie hos raske unge mænd, som fik en enkelt oral dosis 165 mg aprepitant eller en enkelt

dosis 150 mg fosaprepitant i.v., viste lignende forhold vedrørende hjernens NK

-receptorer ved t

(≥99%), 24 timer (≥99%), 48 timer (≥97%) og 120 timer (37 til 76%) efter dosering. Aprepitants

besættelse af hjernens NK

-receptorer korrelerer godt med aprepitants plasmakoncentration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter en enkelt dosis og gentagne doser, genotoksicitet, karcinogentet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet. Det bør imidlertid anføres, at systemisk eksponering hos gnavere var den samme

eller lavere end terapeutisk eksponering hos mennesker ved doser på 125 mg/80 mg og 165 mg.

Selvom der ikke sås bivirkninger i reproduktionsstudier med humane doser, er optagelsen hos dyr ikke

tilstrækkelig til at udføre en sikker risikovurdering hos mennesker.

I et toksicitetsstudie med unge rotter, som blev behandlet fra dag 10 til dag 63 postnatalt, førte

aprepitant til en tidligere vaginalåbning hos hunner fra 250 mg/kg to gange dagligt og til en forsinket

præputial separation hos hanner fra 10 mg/kg to gange dagligt. Der var ingen margin for klinisk

relevant eksponering. Der var ingen behandlingsrelateret indvirkning på parring, fertilitet eller

embryonal- og fosteroverlevelse og ingen patologiske ændringer i de reproduktive organer. I et

toksicitetsstudie med unge hunde, som blev behandlet fra dag 14 til dag 42 postnatalt, blev der set

reduceret testikelvægt og størrelse af Leydig-celler hos hanner ved 6 mg/kg/dag, og øget uterusvægt,

hypertrofi af livmoderen og livmoderhalsen og ødemer i det vaginale væv blev set hos hunner fra

4 mg/kg/dag. Der var ingen margin for klinisk relevant eksponering for aprepitant. Disse fund anses

ikke for at være kliniske relevante ved kortidsbehandling i henhold til det anbefalede dosisregime.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Saccharose

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Hydroxypropylcellulose (E463)

Natriumlaurilsulfat

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

Prægeblæk

Shellac

Kaliumhydroxid

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminiumblister med en 165 mg kapsel.

6 aluminiumblistre; hver med en 165 mg kapsel.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/03/262/009

EU/1/03/262/010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. november 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EMEND findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EMEND 125 mg hårde kapsler.

EMEND 80 mg hårde kapsler.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver 125 mg kapsel indeholder 125 mg aprepitant. Hver 80 mg kapsel indeholder 80 mg aprepitant.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 125 mg saccharose (i 125 mg kapslen)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

80 mg saccharose (i 80 mg kapslen)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

125 mg kapslerne er ugennemsigtige med hvid kerne og lyserød kappe med "462" og "125 mg" præget

med sort blæk på den ene halvdel af kapslen. 80 mg kapslerne er ugennemsigtige med hvid kerne og

kappe med "461" og "80 mg" præget med sort blæk på den ene halvdel af kapslen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med højemetogen og moderat emetogen

cancerkemoterapi hos voksne og unge fra 12-års alderen.

EMEND 125 mg/80 mg gives som en del af en kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

EMEND gives i 3 dage som del af et behandlingsregime, som også omfatter et kortikosteroid samt en

5-HT

-antagonist. Den anbefalede dosis er 125 mg oralt én gang dagligt en time før start af

kemoterapi på dag 1 og 80 mg oralt én gang dagligt på dag 2 og 3 om morgenen.

Følgende behandlingsregimer anbefales hos voksne til forebyggelse af kvalme og opkastning i

forbindelse med moderat emetogen cancerkemoterapi:

Højemetogen kemoterapi-behandlingsregime

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

EMEND

125 mg oralt

80 mg oralt

80 mg oralt

Ingen

Dexamethason

12 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt

5-HT

antagonister

Standarddosering af

5-HT

-antagonister.

produktinformatione

n for den valgte 5-

-antagonist for

information om

hensigtsmæssig

dosering

Ingen

Ingen

Ingen

Dexamethason skal indgives 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1 og om morgenen på dag

2 til 4. Dexamethasondosis tager højde for lægemiddelinteraktioner.

Moderat emetogen kemoterapi-behandlingsregime

Dag 1

Dag 2

Dag 3

EMEND

125 mg oralt

80 mg oralt

80 mg oralt

Dexamethason

12 mg oralt

Ingen

Ingen

5-HT

antagonister

Standarddosering af

5-HT

-antagonister.

produktinformationen

for den valgte 5-HT

antagonist for

information om

hensigtsmæssig

dosering

Ingen

Ingen

Dexamethason skal indgives 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1. Dexamethasondosis

tager højde for lægemiddelinteraktioner.

Pædiatrisk population

Unge (i alderen 12-17 år)

EMEND gives i 3 dage som en del af et behandlingsregime, som inkluderer en 5-HT

-antagonist. Den

anbefalede dosis for kapsler af EMEND er 125 mg oralt på dag 1 og 80 mg oralt på dag 2 og 3.

EMEND administreres oralt 1 time før kemoterapi på dag 1, 2 og 3. Hvis der ikke gives kemoterapi på

dag 2 og 3, skal EMEND administreres om morgenen. Se produktresuméet (SmPC) for den valgte 5-

-antagonist for information om hensigtsmæssig dosering. Hvis et kortikosteroid, såsom

dexamethason, administreres sammen med EMEND, skal kortikosteroiddosis administreres ved 50 %

af den sædvanlige dosis (se pkt. 4.5 og 5.1).

Sikkerheden og virkningen af 80 mg og 125 mg kapslen er ikke klarlagt hos børn under 12 år. Der

foreligger ingen data. Se SmPC for pulver til oral suspension for hensigtsmæssig dosering til

spædbørn, småbørn og børn i alderen 6 måneder til under 12 år.

Generelt

Data om virkningsgraden for kombinationen med andre kortikosteroider og 5-HT

antagonister er

begrænsede. For yderligere oplysninger om administration sammen med kortikosteroider se pkt. 4.5.

Se SmPC for samtidigt indgivne 5-HT

-antagonister.

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 5.2).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller til hæmodialysepatienter i

det sene stadie (end stage) af nyresygdom (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let nedsat leverfunktion. Der foreligger begrænsede

data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter med svært nedsat

leverfunktion. Aprepitant bør anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Den hårde kapsel bør sluges hel.

EMEND kan indtages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for

patienter med svært nedsat leverfunktion. EMEND bør derfor anvendes med forsigtighed til disse

patienter (se pkt. 5.2).

CYP3A4-interaktioner

EMEND bør anvendes med forsigtighed til patienter, som er i samtidig oral behandling med aktive

substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4 og som har et smalt terapeutisk

virkningsområde såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

sekalealkaloidderivater, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.5). Endvidere bør der udvises særlig

forsigtighed ved samtidig behandling med irinotecan, idet kombinationen kan resultere i øget

toksicitet.

Samtidig administration med warfarin (et CYP2C9-substrat)

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør International Normaliseret Ratio (INR) overvåges nøje

under behandling med EMEND og i 14 dage efter hvert 3-dages behandlingsregime med EMEND (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af hormonale kontraceptiva

Effekten af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af EMEND.

Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes under behandling med

EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

EMEND kapsler indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose-galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aprepitant (125 mg/80 mg) er et substrat, en moderat hæmmer, samt inducer af CYP3A4. Aprepitant

inducerer også CYP2C9. CYP3A4 hæmmes under behandling med EMEND. Efter afsluttet

behandling forårsager EMEND en forbigående mild induktion af CYP2C9, CYP3A4 samt

glukuronidering. Aprepitant ser ikke ud til at interagere med transportstoffet P-glykoprotein, som den

udeblevne interaktion mellem aprepitant og digoxin viser.

Aprepitants effekt på andre aktive substansers farmakokinetik

CYP3A4-hæmning

Som en moderat hæmmer af CYP3A4 kan aprepitant (125 mg/80 mg) øge plasmakoncentrationen af

samtidigt oralt administrerede aktive substanser, som metaboliseres gennem CYP3A4. Den totale

eksponering for oralt administrerede CYP3A4-substrater kan øges op til ca. 3 gange under 3-dages

behandlingen med EMEND. Virkningen af aprepitant på plasmakoncentrationen af intravenøst

administrerede CYP3A4-substrater forventes at være mindre. EMEND må ikke anvendes samtidigt

med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.3). Aprepitants hæmning af CYP3A4 kan

resultere i forhøjet plasmakoncentration af disse aktive substanser, hvilket kan medføre potentielt

alvorlige eller livstruende reaktioner. Det tilrådes at udvise forsigtighed ved samtidig administration

af EMEND og orale aktive substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et

smalt terapeutisk virkningsområde såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

diergotamin, ergotamin, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.4).

Kortikosteroider

Dexamethason: Den normale orale dexamethasondosis bør reduceres med ca. 50 %, når den samtidig

administreres med EMEND 125 mg/80 mg dosisregime. Dexamethasondosis blev i kliniske

undersøgelser for kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi valgt for at tage højde for

lægemiddelinteraktioner (se pkt. 4.2). Når EMEND blev administreret som et behandlingsregime med

125 mg indgivet samtidig med 20 mg dexamethason oralt på dag 1, og EMEND indgivet som

80 mg/dag med dexamethason 8 mg indgivet samtidig oralt på dag 2 til 5, forhøjedes AUC for

dexamethason, et CYP3A4-substrat, 2,2 gange på dag 1 og 5.

Methylprednisolon: Den normale intravenøse methylprednisolondosis bør reduceres med ca. 25 %, og

den normale orale methylprednisolondosis bør reduceres med ca. 50 %, når de administreres samtidig

med EMEND 125 mg/80 mg dosisregime. Når EMEND blev administreret som et behandlingsregime

med 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 sammen med methylprednisolon 125 mg

intravenøst på dag 1 og 40 mg oralt på dag 2 og 3, øgedes AUC for methylprednisolon, et CYP3A4-

substrat, 1,3 gange på dag 1 og 2,5 gange på dag 3.

På grund af aprepitants inducerende virkning på CYP3A4 kan AUC for methylprednisolon, ved

kontinuerlig administration af methylprednisolon, mindskes i op til 2 uger efter behandlingsstart med

EMEND. Denne virkning forventes at være mere udtalt for oralt administreret methylprednisolon.

Kemoterapeutika

Når EMEND, i farmakokinetiske undersøgelser, blev givet som et regimen på 125 mg på dag 1 og

80 mg/dag på dag 2 og 3, påvirkede det ikke doxetaxels farmakokinetik, når dette blev administreret

intravenøst på dag 1 eller vinorelbin, når dette blev administreret intravenøst på dag 1 eller dag 8. Da

effekten af EMEND på oralt administrerede CYP3A4-substraters farmakokinetik er større end

EMENDs effekt på intravenøst administrerede CYP3A4-substraters farmakokinetik, kan interaktion

med oralt administrerede kemoterapeutika, som metaboliseres primært eller delvist af CYP3A4 (fx

etoposid, vinorelbin) ikke udelukkes. Forsigtighed tilrådes og yderligere monitorering kan være

nødvendig hos patienter, som får lægemidler, der primært eller delvist metaboliseres af CYP3A4 (se

pkt. 4.4). Efter markedsføring er der rapporteret om neurotoksicitet, der er en potentiel bivirkning af

ifosfamid, efter samtidig administration af aprepitant og ifosfamid.

Immunsuppressiva

Under det 3-dages CINV-regimen forventes en forbigående moderat stigning efterfulgt af et let fald i

eksponeringen af immunsuppressiva, der metaboliseres af CYP3A4 (fx ciclosporin, tacrolimus,

everolimus og sirolimus). På grund af 3-dages regimets korte varighed og de tidsbestemte begrænsede

ændringer i eksponeringen frarådes dosisreduktion af immunsuppressiva i de 3 dage, hvor EMEND

også administreres.

Midazolam

Ved samtidig administration af EMEND (125 mg/80 mg) og midazolam eller andre benzodiazepiner

som metaboliseres via CYP3A4 (alprazolam, triazolam) bør muligheden for forhøjede

plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner overvejes.

EMEND forhøjede AUC for midazolam, et følsomt CYP3A4-substrat, 2,3 gange på dag 1 og 3,3

gange på dag 5, når en oral enkeltdosis midazolam 2 mg administreredes samtidig på dag 1 og dag 5

med et EMEND behandlingsregime på 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2-5.

I en anden undersøgelse med intravenøs administration af midazolam blev EMEND givet som 125 mg

på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3, og midazolam 2 mg blev indgivet intravenøst inden

administration af 3 dages EMEND-behandlingsregime og på dag 4, 8 og 15. EMEND øgede AUC for

midazolam med 25 % på dag 4 og nedsatte AUC for midazolam med 19 % på dag 8 og 4 % på dag 15.

Disse effekter vurderedes ikke at være klinisk vigtige.

I en tredje undersøgelse med intravenøs og oral administration af midazolam blev EMEND givet som

125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 sammen med ondansetron 32 mg på dag 1,

dexamethason 12 mg på dag 1 og 8 mg på dag 2-4. Denne kombination (dvs. EMEND, ondansetron og

dexamethason) sænkede AUC for oral midazolam 16 % på dag 6, 9 % på dag 8, 7 % på dag 15 og

17 % på dag 22. Disse effekter vurderedes ikke at være klinisk vigtige.

En supplerende undersøgelse blev udført med intravenøs administration af midazolam og EMEND.

Intravenøs midazolam 2 mg blev givet 1 time efter oral administation af en enkelt dosis EMEND

125 mg. Plasma AUC for midazolam øgedes 1,5 gange. Denne virkning blev ikke anset for at være

klinisk signifikant.

Induktion

Som en mild inducer af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering kan aprepitant nedsætte

plasmakoncentrationen af substrater, der er elimineret på denne måde inden for to uger efter

behandlingsstart. Denne virkning viser sig eventuelt først efter afslutning af en 3-dages behandling

med EMEND. For CYP2C9 og CYP3A4-substrater er induktionen forbigående, og maksimal effekt

opnås efter 3-5 dage efter afslutning af 3-dages EMEND behandling. Effekten opretholdes i nogle få

dage, aftager derefter langsomt og er uden klinisk signifikans to uger efter afslutning af EMEND

behandling. Mild induktion af glukuronidering ses også med 80 mg oral aprepitant givet i 7 dage. Der

mangler data vedrørende effekt på CYP2C8 og CYP2C19. Der bør udvises forsigtighed, når warfarin,

acenocoumarol, tolbutamid, phenytoin eller andre aktive substanser, som vides at blive metaboliseret

af CYP2C9, administreres i denne periode.

Warfarin

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør prothrombintiden (INR) overvåges nøje under

behandling med EMEND og i 2 uger efter hvert 3 dages behandlingsregime med EMEND til kvalme

og opkastning forårsaget af kemoterapi (se pkt. 4.4). Når en enkelt dosis EMEND 125 mg

administreredes på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 til raske personer, som var stabiliseret på

kronisk warfarinbehandling, var der ikke virkning af EMEND på plasma AUC for R(+) eller

S(-)warfarin bestemt på dag 3; der var imidlertid et 34 % fald i S(-)warfarins (et CYP2C9 substrat)

dalkoncentration fulgt af et 14 % fald i INR 5 dage efter afsluttet behandling med EMEND.

Tolbutamid

Når en enkelt dosis tolbutamid 500 mg blev indgivet oralt, inden administration af 3 dages

behandlingsregimen af EMEND, og på dag 4, 8 og 15, nedsatte EMEND, administreret som 125 mg

på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3, AUC for tolbutamid (et CYP2C9 substrat) med 23 % på dag 4,

28 % på dag 8 og 15 % på dag 15.

Hormonale kontraceptiva

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af

EMEND. Der bør anvendes alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder under

behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND.

I en klinisk undersøgelse blev der i 21 dage givet enkelte doser oral kontraception, indeholdende

ethinyløstradiol og norethindron. EMEND blev samtidigt givet som 125 mg på dag 8 og som

80 mg /dag på dag 9 og 10 sammen med ondansetron 32 mg intravenøst på dag 8 og oral

dexamethason givet som 12 mg på dag 8 og som 8 mg/dag på dag 9, 10 og 11. I dette studie var der fra

dag 9 til og med dag 21 op til 64 % fald i dalkoncentrationen for etinyløstradiol og et fald på op til 60

% i dalkoncentrationen for norethindron.

5-HT

3

-antagonister

I kliniske interaktionsundersøgelser havde aprepitant ingen vigtig klinisk virkning på

farmakokinetikken for ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (dolasetrons aktive metabolit).

Andre lægemidlers virkning på aprepitants farmakokinetik

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som hæmmer CYP3A4-aktivitet (fx

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon og

proteasehæmmere), bør kun ske med stor forsigtighed, idet kombinationen forventes at resultere i

mange gange forhøjede plasmakoncentrationer af aprepitant (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af EMEND og lægemidler, som er stærke inducere af CYP3A4-aktivitet (fx

rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital), bør undgås, idet kombinationen resulterer i

reducerede plasmakoncentrationer af aprepitant. Dette kan nedsætte virkningen af EMEND. EMEND

og naturlægemidler med perikon (Hypericum perforatum), bør ikke administreres samtidigt.

Ketoconazol

Når en enkelt 125 mg dosis af aprepitant administreredes på dag 5 af et 10-dages behandlingsregime

med 400 mg/dag ketoconazol, der er en stærk CYP3A4-hæmmer, øgedes AUC for aprepitant ca. 5

gange og aprepitants gennemsnitshalveringstid øgedes ca. 3 gange.

Rifampicin

Når en enkelt 375 mg dosis af EMEND administreredes på dag 9 i et 14-dages behandlingsregime

med 600 mg/dag rifampicin, der er en stærk CYP3A4-inducer, faldt AUC for aprepitant med 91 % og

gennemsnitshalveringstiden faldt med 68 %.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception hos mænd og kvinder

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat under behandling og i 28 dage efter

administration af EMEND. Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes

under behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste EMEND-dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er for aprepitant ingen kliniske data vedrørende eksponerede graviditeter. Risikoen for

reproduktionstoksicitet på grund af aprepitant er ikke tilstrækkeligt belyst, idet der i

dyreundersøgelser ikke kunne opnås resultater for eksponering over terapeutiske doser til mennesker

med 125 mg/80 mg dosering. Disse undersøgelser indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige

virkninger med hensyn til graviditet, embryonal-/føtaludvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se

pkt. 5.3). Den mulige virkning på reproduktion af forandringer i neurokininregulering er ikke kendt.

EMEND bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Aprepitant udskilles i mælken hos diegivende rotter. Det vides ikke, om aprepitant udskilles i human

modermælk. Derfor bør man ikkeamme under behandling med EMEND.

Fertilitet

Risikoen for indvirkning af aprepitant på fertilitet er ikke tilstrækkeligt belyst, idet der i dyreforsøg

ikke kunne opnås resultater for eksponering over terapeutiske doser til mennesker. Disse

fertilitetsstudier viste ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger med henyn til parringsaktivitet,

fertilitet, embryonal-/føtaludvikling eller sædkvalitet og motilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

EMEND kan have en mindre indvirkning på evnen til at køre bil, cykle og betjene maskiner.

Svimmelhed og træthed kan forekomme efter administration af EMEND (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen for aprepitant blev undersøgt hos ca. 6.500 voksne i flere end 50 studier og

184 børn og unge i 2 betydningsfulde kliniske studier med pædiatriske patienter.

Højemetogen kemoterapibehandling (HEC): De almindeligste bivirkninger, som blev rapporteret med

højere incidens hos voksne, der var i aprepitantbehandling end i standardbehandling var: Hikke (4,6 %

mod 2,9 %), forhøjet ALAT (2,8 % mod 1,1 %), dyspepsi (2,6% mod 2,0%), obstipation (2,4 % mod

2,0 %), hovedpine (2,0 % mod 1,8 %) og nedsat appetit (2,0 % mod 0,5 %).

Moderat emetogen kemoterapibehandling (MEC): Den almindeligste bivirkning, som blev rapporteret

med højere incidens hos patienter, der var i aprepitantbehandling end i standardbehandling, var

træthed (1,4 % mod 0,9 %).

De hyppigst forekomne bivirkninger, som blev rapporteret med højere incidens ved

aprepitantbehandling end ved kontrolbehandling hos de pædiatriske patienter, mens de fik emetogen

cancerkemoterapi, var hikke (3,3 % versus 0,0 %) og ansigtsrødme (1,1 % versus 0,0 %).

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger blev observeret i en poolet analyse af HEC- og MEC-studier med en højere

incidens med aprepitant end med standardbehandling hos voksne eller pædiatriske patienter eller ved

anvendelse efter markedsføring. Frekvenskategorierne, der er angivet i tabellen, er baseret på studier

med voksne; de frekvenser, som blev observeret i studierne med pædiatriske patienter, var

sammelignelige eller lavere, medmindre det er angivet i tabellen. Nogle mindre almindelige

bivirkninger i den voksne population blev ikke observeret i de pædiatriske studier.

Frekvenser defineres som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis, stafylokokinfektion

Sjælden

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni, anæmi

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner inklusive

anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Almindelig

Polydipsi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Angst

Ikke kendt

Desorientering, euforisk stemning

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed, døsighed

Ikke almindelig

Kognitiv forstyrrelse, letargi, dysgeusi

Sjælden

Øjne

Conjunctivitis

Sjælden

Øre og labyrint

Tinnitus

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Bradykardi, kardiovaskulær sygdom

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hedeture/ansigtsrødme

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Almindelig

Orofaryngeale smerter, nysen, hoste, næseflåd,

halsirritation.

Sjælden

Mave-tarmkanalen

Obstipation, dyspepsi

Almindelig

Ructus, kvalme

, opkastning

,gastroesophageal

refluxlidelse, mavesmerter, mundtørhed,

flatulens

Ikke almindelig

Perforeret dudenalulcus, stomatitis, oppustethed,

hård afføring, neutropen colitis.

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt, akne

Ikke almindelig

Lysfølsomhedsreaktion, hyperhidrose, seborré,

hudlæsioner, kløende udslæt, Stevens-Johnsons

syndrom/toksisk epidermal nekrolyse

Sjælden

Pruritus, urticaria

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelsvækkelse, muskelspasmer

Sjælden

Nyrer og urinveje

Dysuri

Ikke almindelig

Pollakiuria

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Asteni, utilpashed

Ikke almindelig

Ødemer, gener i brystet, gangforstyrrelser

Sjælden

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Undersøgelser

Stigning i ALAT

Almindelig

Stigning i ASAT, øget alkalisk fosfatase i blodet

Ikke almindelig

Positiv test for røde blodlegemer i urinen,

hyponatriæmi, vægttab, fald i neutrofiltal,

glucose i urinen, øget urinmængde

Sjælden

Kvalme og opkastning var i de første 5 dage efter kemoterapibehandling effektparametre og blev først derefter

indberettet som bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningsprofilen hos voksne i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-cyklus) i HEC- og MEC-

undersøgelserne i op til 6 efterfølgende kemoterapicykler var de samme som sås i første cyklus.

I et supplerende aktivt kontrolleret klinisk studie med 1.169 voksne patienter, der fik aprepitant og

HEC, var bivirkningsprofilen generelt den samme som i andre HEC-studier med aprepitant.

Der blev observeret yderligere bivirkninger hos de voksne patienter, som blev behandlet med

aprepitant mod postoperativ kvalme og opkastning (PONV) og med højere incidens end for

ondansetron: Smerter i øvre del af abdomen, anormale øvre tarmlyde, obstipation*, dysartri, dyspnø,

hypoæstesi, søvnløshed, myosis, kvalme, sensorisk forstyrrelse, mavegener, sub-ileus*, nedsat

synsskarphed, hvæsende vejrtrækning.

*Rapporteret hos patienter, der tog en højere dosis aprepitant.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering bør EMEND seponeres og almindelig understøttende behandling og

overvågning iværksættes. På grund af aprepitants antiemetiske virkning vil lægemiddelinduceret

opkastning sandsynligvis ikke være effektiv.

Aprepitant kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiemetika og kvalmestillende lægemidler.

ATC kode: A04AD12

Aprepitant er en selektiv højaffinitets antagonist på human substans P neurokinin 1 (NK

) receptorer.

3-dages aprepitantregime hos voksne

I 2 randomiserede, dobbeltblindede undersøgelser omfattende totalt 1.094 voksne patienter, der fik

kemoterapi, inkluderende cisplatin

70 mg/m

, blev aprepitant i kombination med et

ondansetron/dexamethason behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med standardbehand-

lingsregime (placebo plus ondansetron 32 mg intravenøst på dag 1 plus dexamethason 20 mg oralt på

dag 1 og 8 mg oralt to gange dagligt på dag 2 til 4). Selvom en intravenøs ondansetrondosis på 32 mg

blev anvendt i kliniske studier, er dette ikke længere den anbefalede dosis. Se produktinformationen

for den valgte 5-HT

-antagonist for information om hensigtsmæssig dosering.

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen emetiske episoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1. Resultaterne

evalueredes for hver enkelt undersøgelse og kombineret for begge undersøgelser.

En opsummering af nøgleresultaterne for den kombinerede analyse kan ses i tabel 1.

Tabel 1

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=521)

Standardbehandling

(N=524)

Forskelle*

% (95 % CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

67,7

86,0

71,5

47,8

73,2

51,2

19,9

12,7

20,3

(14,0; 25,8)

(7,9; 17,6)

(14,5; 26,1)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

71,9

86,8

76,2

49,7

74,0

53,5

22,2

12,7

22,6

(16,4; 28,0)

(8,0; 17,5)

(17,0; 28,2)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS < 25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

25-120 timer

72,1

74,0

64,9

66,9

(1,6; 12,8)

(1,5; 12,6)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn og samtidig kemoterapibehandling, som var inkluderet i den primære

analyse af odds ratio og logistiske modeller.

En patient i aprepitantregimet havde kun data i den akutte fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den totale og

forsinkede fase; en patient i standardregimet havde kun data i den forsinkede fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den

totale og akutte fase.

Den anslåede tid indtil første opkastning i den kombinerede analyse er vist ved Kaplan-Meier plot i

figur 1.

Figur 1

Procent voksne patienter, som forbliver opkastningfrie over tid - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

100%

Procent Patienter

Tid (timer)

Aprepitant regime (N=520)

Standard behandling (N=523)

Statistisk signifikante forskelle i virkning observeredes i hver af de to individuelle undersøgelser.

I samme to kliniske undersøgelser fortsatte 851 voksne patienter i gentagne kemoterapibehandlinger

(multi-cyklus) og op til 5 yderligere kemoterapibehandlinger. Virkningen af aprepitant

behandlingsregimet vedligeholdtes tilsyneladende i alle behandlingerne.

I en randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse omfattende totalt 866 voksne patienter (864 kvinder, 2

mænd), der fik kemoterapi, inkluderende cyclophosphamid 750-1500 mg/m

; eller cyclophosphamid

500-1500 mg/m

og doxorubicin (≤ 60 mg/m

) eller epirubicin (≤ 100 mg/m

), blev aprepitant i

kombination med et ondansetron/dexamethason behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med

standardbehand-lingsregime (placebo plus ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver 12. time

på dag 2 og 3) plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen emetiske episoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1.

En opsummering af nøgleresultaterne for den kombinerede analyse kan ses i tabel 2.

Tabel 2

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=433)

Standardbehandling

(N=424)

Forskelle*

% (95 % CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

50,8

75,7

55,4

42,5

69,0

49,1

(1,6; 15,0)

(0,7; 12,7)

(-0,4; 13,0)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

75,7

87,5

80,8

58,7

77,3

69,1

17,0

10,2

11,7

(10,8; 23,2)

(5,1; 15,3)

(5,9; 17,5)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS < 25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

60,9

79,5

65,3

55,7

78,3

61,5

(-1,3; 11,9)

(-4,2; 6,8)

(-2,6; 10,3)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn (< 55 år, ≥ 55 år) og investigatorgruppe, som var inkluderet i den

primære analyse af odds ratio og logistiske modeller.

En patient i aprepitantregimet havde kun data i den akutte fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den totale og

forsinkede fase.

I samme kliniske undersøgelse fortsatte 744 voksne patienter i gentagne kemoterapibehandlinger

(multi-cyklus)

yderligere

kemoterapibehandlinger.

Virkningen

aprepitant

behandlingsregimet vedligeholdtes tilsyneladende i alle behandlingerne.

I en anden randomiseret, dobbeltblindet, klinisk multicenterundersøgelse med parallelle grupper blev

aprepitantregimet sammenlignet med standardbehandling hos 848 voksne patienter (652 kvinder, 196

mænd), som fik et kemoterapiregime, der inkluderede i.v.behandling med oxaliplatin, carboplatin,

epirubicin, idarubicin, ifosfamid, irinotecan, daunorubicin, doxorubicin, cyclophosphamid (<1.500

mg/m

eller

cytarabin

(>1

patienter,

aprepitantregimet,

kemoterapi

forskellige tumortyper, herunder 52% med brystcancer, 21% med gastrointestinal cancer, herunder

kolorektal cancer, 13% med lungecancer og 6% med gynækologisk cancer. Aprepitantregimet i

kombination

ondansetron/dexamethason-regime

pkt.

4.2)

blev

sammenlignet

standardbehandlingen (placebo i kombination med ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver

12. time på dag 2 og 3) plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på vurderingen af følgende primære og vigtige sekundære endepunkter: Ingen

opkastning i hele perioden (0-120 timer efter kemoterapi), vurdering af sikkerhed og tolerabilitet af

aprepitantregimet mht.

kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (CINV) samt komplet

respons (defineret som ingen opkastning og ingen anvendelse af erstatningsterapi) i hele perioden (0-

120 timer efter kemoterapi). Desuden vurderedes "no significant nausea" i hele perioden (0-120 timer

efter kemoterapi) som et eksplorativt endepunkt, og i de akutte og forsinkede faser som en post-hoc

analyse.

En opsummering af nøgleresultaterne fra undersøgelserne fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og -fase i undersøgelse 2 – cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapi

Aprepitant

behandlingsregim

(N= 425)

Standard-

terapi

(N= 406)

Forskelle*

% (95 % CI)

Komplet Respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

68,7

89,2

70,8

56,3

80,3

60,9

12,4

(5,9; 18,9)

(4,0; 13,8)

(3,5; 16,3)

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af

erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

76,2

92,0

77,9

62,1

83,7

66,8

14,1

11,1

(7,9; 20,3)

(3,9; 12,7)

(5,1; 17,1)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS <25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

73,6

90,9

74,9

66,4

86,3

69,5

(1,0; 13,4)

(0,2; 9,0)

(-0,7; 11,5)

*Konfidensintervallerne (CI) blev beregnet uden justering for køn og region, som blev inkluderet i den primære

analyse med anvendelse af logistiske modeller.

Fordelen ved aprepitant-kombinationsterapi i den totale undersøgelsespopulation var hovedsageligt

drevet af de resultater, der sås hos patienter, der blev dårligt kontrolleret med standardregimet, som

for eksempel hos kvinder, selvom resultaterne numerisk var bedre, når man så bort fra alder,

tumortype eller køn. Komplet respons på aprepitantregimet og standardbehandlingen opnåedes hos

henholdsvis 209/324 (65%) og 161/320 (50%) blandt kvinderne og hos 83/101 (82%) og 68/87 (78%)

blandt mændene.

Pædiatrisk population

I et randomiseret, dobbeltblindet, aktivt komparatorkontrolleret klinisk studie, som inkluderede

302 børn og unge (i alderen 6 måneder til 17 år), der fik moderat emetogen eller højemetogen

kemoterapi, blev aprepitantregimet sammenlignet med et kontrolregime mht. forebyggelse af CINV.

Virkningen af aprepitantregimet blev evalueret i en enkelt cyklus (cyklus 1). Patienterne fik mulighed

for at få ikke-blindet aprepitant i efterfølgende cyklusser (valgfrie cyklusser 2-6); virkningen blev dog

ikke vurderet i disse valgfrie cyklusser. Aprepitantregimet for unge i alderen 12 til 17 år (n=47)

bestod af EMEND kapsler 125 mg oralt på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 i kombination med

ondansetron på dag 1. Aprepitantregimet for børn i alderen 6 måneder til under 12 år (n=105) bestod

af EMEND pulver til oral suspension 3,0 mg/kg (op til 125 mg) oralt på dag 1 og 2,0 mg/kg (op til

80 mg) oralt på dag 2 og 3 i kombination med ondansetron på dag 1. Kontrolregimet for unge i

alderen 12 til 17 år (n=48) og børn i alderen 6 måneder til under 12 år (n=102) bestod af placebo for

aprepitant på dag 1, 2 og 3 i kombination med ondansetron på dag 1. Henholdsvis EMEND eller

placebo og ondansetron blev administreret 1 time og 30 minutter før initiering af kemoterapi. Brug af

intravenøs dexamethason blev tilladt som en del af antiemetika-regimet for pædiatriske patienter i

begge aldersgrupper efter lægens vurdering. En dosisreduktion (50 %) af dexamethason var påkrævet

for pædiatriske patienter, der fik aprepitant. Ingen dosisreduktion var påkrævet for pædiatriske

patienter, der fik kontrolregimet. 29 % af de pædiatriske patienter i aprepitantregimet og 28 % i

kontrolregimet brugte dexamethason som en del af regimet i cyklus 1.

EMENDs antiemetiske aktivitet blev vurderet over en 5-dags (120 timer) periode efter initiering af

kemoterapi på dag 1. Det primære endepunkt var komplet respons i den forsinkede fase (25 til

120 timer efter initiering af kemoterapi) i cyklus 1. En opsummering af nøgleresultaterne i studierne

fremgår af tabel 4.

Tabel 4

Antal (%) pædiatriske patienter med komplet respons og ingen opkastning ud fra behandlingsgruppe

og fase – cyklus 1 (Intent to treat-population)

Aprepitantregime

n/m (%)

Kontrolregime

n/m (%)

PRIMÆRT ENDEPUNKT

Komplet respons

– forsinket fase

77/152 (50,7)

39/150 (26,0)

ANDRE FORUDSPECIFICEREDE ENDEPUNKTER

Komplet respons

– akut fase

101/152 (66,4)

78/150 (52,0)

Komplet respons

– total fase

61/152 (40,1)

30/150 (20,0)

Ingen opkastning

– total fase

71/152 (46,7)

32/150 (21,3)

Komplet

respons

Ingen

opkastning

eller

opkastningsfornemmelser

ingen

brug

erstatningsterapi.

p < 0,01 ved sammenligning med kontrolregimet

p < 0,05 ved sammenligning med kontrolregimet

Ingen opkastning = Ingen opkastning eller opkastningsfornemmelser

n/m = Antal patienter med ønsket respons/antal inkluderede patienter på dette tidspunkt.

Akut fase: 0 til 24 timer efter initiering af kemoterapi.

Forsinket fase: 25 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

Total fase: 0 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

Den anslåede tid til første opkastning efter initiering af kemoterapibehandling var længere med

aprepitantregimet (anslået mediantid til første opkastning var 94,5 timer) sammenlignet med

kontrolregimet (anslået mediantid til første opkastning var 26,0 timer) som vist i Kaplan-Meier-

kurverne i figur 2.

Figur 2

Tid til første opkastningsepisode fra start af administration af kemoterapi - pædiatriske patienter i den

totale fase - cyklus 1 (Intent to treat-population)

En analyse af virkningen i subpopulationerne i cyklus 1 viste at, uanset alderskategori, køn, brug af

dexamethason til antiemetika-profylakse og kemoterapiens emetogenicitet, aprepitantregimet gav

bedre kontrol end kontrolregimet med hensyn til endepunkterne for komplet respons.

Tid (timer) siden første administration af kemoterapi

Patienter i procent

Aprepitantregime (N=152)

Kontrolregime (N=150)

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Aprepitant udviser nonlineær farmakokinetik. Såvel clearance som absolut biotilgængelighed falder

ved øget dosis.

Absorption

Den gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed for aprepitant er 67 % for 80 mg kapslen og 59

% for 125 mg kapslen. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) for aprepitant fremkom

efter ca. 4 timer (t

). Oral administration af kapslerne sammen med et normalt morgenmåltid på ca.

800 kilokalorier resulterede i en øgning på op til 40 % i AUC for aprepitant. Denne øgning ansås ikke

for værende klinisk relevant.

Farmakokinetikken for aprepitant er nonlineær i det kliniske dosisområde. For raske unge voksne var

øgningen i AUC

26 % højere end dosisproportionaliteten mellem 80 mg og 125 mg enkeltdoser

administreret på fuld mave.

Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis af EMEND på dag 1 og 80 mg én gang dagligt på

dag 2 og 3 var AUC

0-24 timer

(middel

SD) henholdsvis 19,6

2,5 µg∙t/ml på dag 1 og 21,2

6,3 µg∙t/ml

på dag 3. C

var henholdsvis 1,6

0,36 µg/ml på dag 1 og 1,4

0,22 µg/ml på dag 3.

Fordeling

Aprepitant er stærkt proteinbundet, med et gennemsnit på 97 %. Den geometriske gennemsnitsværdi

af distributionsvolumen ved steady state (Vd

) er ca. 66 liter hos mennesker.

Biotransformation

Aprepitant metaboliseres i stort omfang. Hos raske, unge voksne tegner aprepitant sig for ca. 19 % af

radioaktiviteten i plasma over 72 timer efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

fosaprepitant, der er et prodrug for aprepitant, hvilket indikerer en væsentlig tilstedeværelse af

metabolitter i plasma. Der er identificeret tolv metabolitter af aprepitant i human plasma. Metabolisme

af aprepitant finder hovedsagelig sted via oxidation i morfolinringen og i sidekæderne, og de

resulterende metabolitter var kun svagt aktive. In vitro undersøgelser som anvendte humane

levermikrosomer indikerer at aprepitant hovedsagelig metaboliseres via CYP3A4 og muligvis med

mindre deltagelse via CYP1A2 og CYP2C19.

Elimination

Aprepitant udskilles omdannet i urinen. Metabolitterne udskilles i urinen og via galdevejene over i

fæces. Efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

C]-fosaprepitant, der er et prodrug

for aprepitant til raske personer genfandtes 57 % af radioaktiviteten i urinen og 45 % i fæces.

Plasmaclearance af aprepitant er dosisafhængig, idet clearance faldt ved øget dosis og varierede fra

ca. 60 til 72 ml/min i det terapeutiske dosisområde. Den terminale halveringstid varierede fra ca. 9 til

13 timer.

Farmakokinetik hos specielle populationer

Ældre: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis af aprepitant på dag 1 og 80 mg én gang

dagligt på dag 2 til 5 er AUC

0-24 timer

for aprepitant 21 % højere på dag 1 og 36 % højere på dag 5 hos

ældre (

65 år) set i forhold til yngre voksne. C

var 10 % højere på dag 1 og 24 % højere på dag 5

hos ældre i forhold til yngre voksne. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk relevante.

Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig til ældre patienter.

Køn: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant er C

for aprepitant 16 % højere

hos kvinder sammenlignet med mænd. Halveringstiden for aprepitant er 25 % lavere hos kvinder

sammenlignet med mænd, og t

ses cirka samtidig. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk

relevante. Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig set i forhold til køn.

Nedsat leverfunktion: Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) har ingen klinisk relevant

indflydelse på farmakokinetikken for aprepitant. Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let

nedsat leverfunktion. Konklusioner vedrørende indflydelse af moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pughklasse B) på farmakokinetikken for aprepitant kan ikke udledes af de tilgængelige data. Der er

ingen kliniske eller farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse C).

Nedsat nyrefunktion: En enkelt 240 mg dosis af EMEND blev administreret til patienter med svært

nedsat nyrefunktion (CrCl <30 ml/min) og til hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af

nyresygdom.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion faldt AUC

for total-aprepitant (ubunden og

proteinbundet) med 21 % og C

faldt med 32 %, set i forhold til raske personer. For

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom faldt AUC

af total-aprepitant med

42 % og C

faldt med 32 %. Grundet beskedne fald i proteinbindingen for aprepitant hos patienter

med nyresygdom påvirkedes AUC for det farmakologisk aktive, ubundne aprepitant ikke signifikant

hos patienter med nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer. Hæmodialyse påbegyndt 4

eller 48 timer efter dosering havde ingen signifikant virkning på farmakokinetikken for aprepitant;

mindre end 0,2 % af dosis genfandtes i dialysatet.

Dosisjustering af EMEND var ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller for

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom.

Pædiatrisk population: Som en del af et 3-dags regime resulterede dosering af aprepitant-kapsler

(125/80/80-mg) hos unge patienter (i alderen 12 til 17 år) i et AUC

0-24t

på over 17 µgt/ml på dag 1

med koncentrationer (C

) ved afslutningen af dag 2 og 3 på over 0,4 µg/ml hos størstedelen af

patienterne. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) var cirka 1,3 µg/ml på dag 1, og

forekom efter cirka 4 timer. Som en del af et 3-dags regime resulterede dosering af aprepitant pulver

til oral suspension (3/2/2-mg/kg) hos patienter i alderen 6 måneder til under 12 år i et AUC

0-24t

på over

17 µgt/ml på dag 1 med koncentrationer (C

) ved afslutningen af dag 2 og 3 på over 0,1 µg/ml hos

størstedelen af patienterne. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) var cirka 1,2 µg/ml

på dag 1, og forekom efter mellem 5 og 7 timer.

En farmakokinetisk populationsanalyse af aprepitant hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til

og med 17 år) tyder på, at køn og race har ingen klinisk betydningsfuld effekt på aprepitants

farmakokinetik.

Relation mellem koncentration og effekt:

Ved brug af en høj-specifik NK

-receptortracer har positron emissionstomografi (PET) undersøgelser

i raske unge mænd vist, at aprepitant penetrerer hjernebarrieren og sætter sig på NK

-receptoren på en

dosis- og plasmakoncentrationsafhængig måde. Plasmakoncentrationer af aprepitant opnået efter 3-

dages behandlingsregime med EMEND hos voksne anses for at optage mere end 95 % af hjernens

-receptorer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter enkelt dosis og gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet. Det bør imidlertid anføres, at systemisk eksponering til gnavere var den samme

eller lavere end terapeutisk eksponering til mennesker ved 125 mg/80 mg dosering. Selvom der ikke

sås bivirkninger i reproduktionsundersøgelser med humane doser, er optagelsen hos dyr ikke

tilstrækkelig til at udføre en sikker risikovurdering for mennesker.

I et toksicitetsstudie med unge rotter, som blev behandlet fra dag 10 til dag 63 postnatalt, førte

aprepitant til en tidligere vaginalåbning hos hunner fra 250 mg/kg to gange dagligt og til en forsinket

præputial separation hos hanner fra 10 mg/kg to gange dagligt. Der var ingen margin for klinisk

relevant eksponering. Der var ingen behandlingsrelateret indvirkning på parring, fertilitet eller

embryonal- og fosteroverlevelse og ingen patologiske ændringer i de reproduktive organer. I et

toksicitetsstudie med unge hunde, som blev behandlet fra dag 14 til dag 42 postnatalt, blev der set

reduceret testikelvægt og størrelse af Leydig-celler hos hanner ved 6 mg/kg/dag, og øget uterusvægt,

hypertrofi af livmoderen og livmoderhalsen og ødemer i det vaginale væv blev set hos hunner fra

4 mg/kg/dag. Der var ingen margin for klinisk relevant eksponering for aprepitant. Disse fund anses

ikke for at være kliniske relevante ved kortidsbehandling i henhold til det anbefalede dosisregime.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Saccharose

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Hydroxypropylcellulose (E463)

Natriumlaurilsulfat

Kapselskal (125 mg)

Gelatine

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Kapselskal (80 mg)

Gelatine

Titandioxid (E171)

Prægeblæk

Shellac

Kaliumhydroxid

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den original yderpakning for beskyttelse mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Forskellige pakningsstørrelser med forskellige styrker er tilgængelige.

Aluminiumblister med 1 stk. 80 mg kapsel.

Aluminiumblister med 2 stk. 80 mg kapsler.

5 stk. aluminiumblistre med 1 stk. 80 mg kapsel i hver.

Aluminiumblister med 1 stk. 125 mg kapsel.

5 stk. aluminiumblistre med 1 stk. 125 mg kapsel i hver.

Aluminiumblister med 1 stk. 125 mg kapsel og 2 stk. 80 mg kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/262/001

EU/1/03/262/002

EU/1/03/262/003

EU/1/03/262/004

EU/1/03/262/005

EU/1/03/262/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. november 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EMEND findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http.//www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EMEND 125 mg pulver til oral suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver foliepose indeholder 125 mg aprepitant. Efter rekonstitution indeholder 1 ml oral suspension

25 mg aprepitant.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver foliepose indeholder cirka 125 mg saccharose og 468,7 mg lactose (vandfrit).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension.

Lyserødt til svagt lyserødt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med højemetogen og moderat emetogen

cancerkemoterapi hos børn, småbørn og spædbørn i alderen fra 6 måneder til under 12 år.

EMEND pulver til oral suspension gives som en del af en kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Det er kun sundhedspersonalet, som må klargøre og afmåle dosis af den orale suspension.

Dosering

Pædiatrisk population

Spædbørn, småbørn og børn (i alderen 6 måneder til under 12 år, og ikke under 6 kg)

EMEND gives i 3 dage som en del af et behandlingsregime, som inkluderer en 5-HT

-antagonist. Den

anbefalede dosis af EMEND pulver til oral suspension er baseret på vægt, som angivet i tabellen

nedenfor. EMEND administreres oralt 1 time før kemoterapi på dag 1, 2 og 3. Hvis der ikke gives

kemoterapi på dag 2 og 3, skal EMEND administreres om morgenen. Se produktresuméet (SmPC) for

den valgte 5-HT

-antagonist for information om hensigtsmæssig dosering. Hvis et kortikosteroid,

såsom dexamethason, administreres sammen med EMEND, skal kortikosteroiddosis administreres ved

50 % af den sædvanlige dosis (se pkt. 4.5 og 5.1).

Anbefalet dosis af EMEND oral suspension hos pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til under

12 år

Dag 1

Dag 2

Dag 3

EMEND oral

suspension

25 mg/ml

3 mg/kg oralt

Maksimal dosis 125 mg

2 mg/kg oralt

Maksimal dosis 80 mg

2 mg/kg oralt

Maksimal dosis 80 mg

Virkningen af 125 mg pulver til oral suspension er ikke klarlagt hos børn i alderen 12 år og derover.

Til unge i alderen 12-17 år fås EMEND som kapsler indeholdende 80 mg eller 125 mg aprepitant.

Sikkerheden og virkningen af EMEND pulver til oral suspension hos spædbørn under 6 måneder eller

som vejer under 6 kg er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Generelt

Data om virkningsgraden for kombinationen med andre kortikosteroider og 5-HT

antagonister er

begrænsede. For yderligere oplysninger om administration sammen med kortikosteroider se pkt. 4.5.

Se SmPC for samtidigt indgivne 5-HT

-antagonister.

Særlige populationer

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion eller til hæmodialysepatienter

i det sene stadie (end stage) af nyresygdom (se pkt.5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der foreligger

begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter med svært

nedsat leverfunktion. Aprepitant skal anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4 og

5.2).

Administration

Den orale suspension kan tages med eller uden mad.

For nærmere oplysninger om klargøring og administration af suspensionen, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for

patienter med svært nedsat leverfunktion. EMEND skal derfor anvendes med forsigtighed til disse

patienter (se pkt. 5.2).

CYP3A4-interaktioner

EMEND bør anvendes med forsigtighed til patienter, som er i samtidig oral behandling med aktive

substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et smalt terapeutisk

virkningsområde såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

sekalealkaloidderivater, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.5). Endvidere bør der udvises særlig

forsigtighed ved samtidig behandling med irinotecan, idet kombinationen kan resultere i øget

toksicitet.

Samtidig administration med warfarin (et CYP2C9-substrat)

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør International Normaliseret Ratio (INR) overvåges nøje

under behandling med EMEND og i 14 dage efter hvert 3-dages behandlingsregime med EMEND (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af hormonale kontraceptiva

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af

EMEND. Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes under behandling

med EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

EMEND pulver til oral suspension indeholder saccharose og lactose. Patienter med sjældne arvelige

problemer med fructose- eller galactoseintolerans, glucosegalactose-malabsorption, Lapp lactase-

mangel eller sucrase-isomaltasemangel bør ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aprepitant (125 mg/80 mg) er et substrat, en moderat hæmmer, samt inducer af CYP3A4. Aprepitant

inducerer også CYP2C9. CYP3A4 hæmmes under behandling med EMEND. Efter afsluttet

behandling forårsager EMEND en forbigående mild induktion af CYP2C9, CYP3A4 samt

glukuronidering. Aprepitant ser ikke ud til at interagere med transportstoffet P-glykoprotein, som den

udeblevne interaktion mellem aprepitant og digoxin viser.

Aprepitants effekt på andre aktive substansers farmakokinetik

CYP3A4-hæmning

Som en moderat hæmmer af CYP3A4 kan aprepitant (125 mg/80 mg) øge plasmakoncentrationen af

samtidigt administrerede aktive substanser, som metaboliseres gennem CYP3A4. Den totale

eksponering for oralt administrerede CYP3A4-substrater kan øges op til ca. 3 gange under 3-dages

behandlingen med EMEND. Virkningen af aprepitant på plasmakoncentrationen af intravenøst

administrerede CYP3A4-substrater forventes at være mindre. EMEND må ikke anvendes samtidigt

med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.3). Aprepitants hæmning af CYP3A4 kan

resultere i forhøjet plasmakoncentration af disse aktive substanser, hvilket kan medføre potentielt

alvorlige eller livstruende reaktioner. Det tilrådes at udvise forsigtighed ved samtidig administration

af EMEND og orale aktive substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et

smalt terapeutisk virkningsområde såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

diergotamin, ergotamin, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.4).

Kortikosteroider

Dexamethason: Den normale orale dexamethasondosis bør reduceres med ca. 50 %, når den samtidig

administreres med EMEND 125 mg/80 mg dosisregime. Dexamethasondosis blev i kliniske studier for

kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi valgt for at tage højde for lægemiddelinteraktioner (se

pkt. 4.2). Når EMEND blev administreret som et behandlingsregime med 125 mg administreret

samtidig med 20 mg dexamethason oralt på dag 1, og EMEND administreret som 80 mg/dag med

dexamethason 8 mg indgivet samtidig oralt på dag 2 til 5, forhøjedes AUC for dexamethason, et

CYP3A4-substrat, 2,2 gange på dag 1 og 5.

Methylprednisolon: Den normale intravenøse methylprednisolondosis bør reduceres med ca. 25 %, og

den normale orale methylprednisolondosis bør reduceres med ca. 50 %, når de administreres samtidigt

med EMEND 125 mg/80 mg dosisregime. Når EMEND blev administreret som et behandlingsregime

med 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 sammen med methylprednisolon 125 mg

intravenøst på dag 1 og 40 mg oralt på dag 2 og 3, øgedes AUC for methylprednisolon, et CYP3A4-

substrat, 1,3 gange på dag 1 og 2,5 gange på dag 3.

På grund af aprepitants inducerende virkning på CYP3A4 kan AUC for methylprednisolon, ved

kontinuerlig administration af methylprednisolon, mindskes i op til 2 uger efter behandlingsstart med

EMEND. Denne virkning forventes at være mere udtalt for oralt administreret methylprednisolon.

Kemoterapeutika

Når EMEND, i farmakokinetiske undersøgelser, blev givet som et regimen på 125 mg på dag 1 og

80 mg/dag på dag 2 og 3, påvirkede det ikke docetaxels farmakokinetik, når dette blev administreret

intravenøst på dag 1 eller vinorelbin, når dette blev administreret intravenøst på dag 1 eller dag 8. Da

effekten af EMEND på oralt administrerede CYP3A4-substraters farmakokinetik er større end

EMENDs effekt på intravenøst administrerede CYP3A4-substraters famakokinetik, kan interaktion

med oralt administrerede kemoterapeutika, som metaboliseres primært eller delvist af CYP3A4 (fx

etoposid, vinorelbin) ikke udelukkes. Forsigtighed tilrådes og yderligere monitorering kan være

nødvendig hos patienter, som får lægemidler, der primært eller delvist metaboliseres af CYP3A4 (se

pkt. 4.4). Efter markedsføring er der rapporteret om neurotoksicitet, der er en potentiel bivirkning af

ifosfamid, efter samtidig administration af aprepitant og ifosfamid.

Immunsuppressiva

Under det 3-dages CINV-regimen forventes en forbigående moderat stigning efterfulgt af et let fald i

eksponeringen af immunsuppressiva, der metaboliseres af CYP3A4 (fx ciclosporin, tacrolimus,

everolimus og sirolimus). På grund af 3-dages regimets korte varighed og de tidsbestemte begrænsede

ændringer i eksponeringen frarådes dosisreduktion af immunsuppressiva i de 3 dage, hvor EMEND

også administreres.

Midazolam

Ved samtidig administration af EMEND (125 mg/80 mg) og midazolam eller andre benzodiazepiner

som metaboliseres via CYP3A4 (alprazolam, triazolam) bør muligheden for forhøjede

plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner overvejes.

EMEND forhøjede AUC for midazolam, et følsomt CYP3A4-substrat, 2,3 gange på dag 1 og 3,3

gange på dag 5, når en oral enkeltdosis midazolam 2 mg administreredes samtidig på dag 1 og dag 5

med et EMEND behandlingsregime på 125 mg på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2-5.

I et andet studie med intravenøs administration af midazolam blev EMEND givet som 125 mg på

dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3, og midazolam 2 mg blev indgivet intravenøst inden administration

af 3 dages EMEND-behandlingsregime og på dag 4, 8 og 15. EMEND øgede AUC for midazolam

med 25 % på dag 4 og nedsatte AUC for midazolam med 19 % på dag 8 og 4 % på dag 15. Disse

effekter vurderedes ikke at være klinisk vigtige.

I et tredje studie med intravenøs og oral administration af midazolam blev EMEND givet som 125 mg

på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 sammen med ondansetron 32 mg på dag 1, dexamethason 12 mg

på dag 1 og 8 mg på dag 2-4. Denne kombination (dvs. EMEND, ondansetron og dexamethason)

sænkede AUC for oral midazolam 16 % på dag 6, 9 % på dag 8,7 % på dag 15 og 17 % på dag 22.

Disse effekter vurderedes ikke at være klinisk vigtige.

Et supplerende studie blev udført med intravenøs administration af midazolam og EMEND.

Intravenøs midazolam 2 mg blev givet 1 time efter oral administration af en enkelt dosis EMEND

125 mg. Plasma AUC for midazolam øgedes 1,5 gange. Denne virkning blev ikke anset for at være

klinisk signifikant.

Induktion

Som en mild inducer af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering kan aprepitant nedsætte

plasmakoncentrationen af substrater, der elimineres på denne måde inden for to uger efter

behandlingsstart. Denne virkning viser sig eventuelt først efter afslutning af en 3-dages behandling

med EMEND. For CYP2C9 og CYP3A4-substrater er induktionen forbigående, og maksimal effekt

opnås 3-5 dage efter afslutning af 3-dages EMEND behandling. Effekten opretholdes i nogle få dage,

aftager derefter langsomt og er uden klinisk signifikans to uger efter afslutning af EMEND

behandling. Mild induktion af glukuronidering ses også med 80 mg oral aprepitant givet i 7 dage. Der

mangler data vedrørende effekt på CYP2C8 og CYP2C19. Der bør udvises forsigtighed, når warfarin,

acenocoumarol, tolbutamid, phenytoin eller andre aktive substanser, som vides at blive metaboliseret

af CYP2C9, administreres i denne periode.

Warfarin

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør prothrombintiden (INR) overvåges nøje under

behandling med EMEND og i 2 uger efter hvert 3-dages behandlingsregime med EMEND til kvalme

og opkastning forårsaget af kemoterapi (se pkt. 4.4). Når en enkelt dosis EMEND 125 mg

administreredes på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 til raske personer, som var stabiliseret på

kronisk warfarinbehandling, var der ikke virkning af EMEND på plasma AUC for R(+) eller S(-)

warfarin bestemt på dag 3; der var imidlertid et 34 % fald i S(-)warfarins (et CYP2C9-substrat)

dalkoncentration fulgt af et 14 % fald i INR 5 dage efter afsluttet behandling med EMEND.

Tolbutamid

Når en enkelt dosis tolbutamid 500 mg blev indgivet oralt, inden administration af 3 dages

behandlingsregimen af EMEND, og på dag 4, 8 og 15, nedsatte EMEND, administreret som 125 mg

på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3, AUC for tolbutamid (et CYP2C9-substrat) med 23 % på dag 4,

28 % på dag 8 og 15 % på dag 15.

Hormonale kontraceptiva

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat i op til 28 dage efter administration af

EMEND. Der bør anvendes alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder under

behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste dosis EMEND.

I et klinisk studie blev der i 21 dage givet enkelte doser oral kontraception, indeholdende

ethinyløstradiol og norethindron. EMEND blev samtidigt givet som 125 mg på dag 8 og som

80 mg /dag på dag 9 og 10 sammen med ondansetron 32 mg intravenøst på dag 8 og oral

dexamethason givet som 12 mg på dag 8 og som 8 mg/dag på dag 9, 10 og 11. I dette studie var der fra

dag 9 til og med dag 21 op til 64 % fald i dalkoncentrationen for etinyløstradiol og et fald på op til

60 % i dalkoncentrationen for norethindron.

5-HT

3

-antagonister

I kliniske interaktionsstudier havde aprepitant ingen vigtig klinisk virkning på farmakokinetikken for

ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (dolasetrons aktive metabolit).

Andre lægemidlers virkning på aprepitants farmakokinetik

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som hæmmer CYP3A4-aktivitet (fx

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon og

prote<sehæmmere), bør kun ske med stor forsigtighed, idet kombinationen forventes at resultere i

mange gange forhøjede plasmakoncentrationer af aprepitant (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af EMEND og aktive substanser, som er stærke inducere af CYP3A4-aktivitet

(fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital), bør undgås, idet kombinationen resulterer i

reducerede plasmakoncentrationer af aprepitant. Dette kan nedsætte virkningen af EMEND. EMEND

og naturlægemidler med perikon (Hypericum perforatum) bør ikke administreres samtidigt.

Ketoconazol

Når en enkelt 125 mg dosis aprepitant administreredes på dag 5 af et 10-dages behandlingsregime med

400 mg/dag ketoconazol, der er en stærk CYP3A4-hæmmer, øgedes AUC for aprepitant ca. 5 gange

og aprepitants gennemsnitshalveringstid øgedes ca. 3 gange.

Rifampicin

Når en enkelt 375 mg dosis aprepitant administreredes på dag 9 i et 14-dages behandlingsregime med

600 mg/dag rifampicin, der er en stærk CYP3A4-inducer, faldt AUC for aprepitant med 91 % og

gennemsnitshalveringstiden faldt med 68 %.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception hos mænd og kvinder

Virkningen af hormonale kontraceptiva kan være nedsat under behandling og i 28 dage efter

administration af EMEND. Alternative ikke-hormonale back-up kontraceptionsmetoder bør anvendes

under behandling med EMEND og i 2 måneder efter den sidste EMEND-dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er for aprepitant ingen kliniske data vedrørende eksponerede graviditeter. Risikoen for

reproduktionstoksicitet på grund af aprepitant er ikke tilstrækkeligt belyst, idet der i dyreforsøg ikke

kunne opnås resultater for eksponering over terapeutiske doser til mennesker med 125 mg/80 mg

dosering. Disse undersøgelser indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med

hensyn til graviditet, embryonal-/føtaludvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Den

mulige virkning på reproduktion af forandringer i neurokininregulering er ikke kendt. EMEND bør

ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Aprepitant udskilles i mælken hos diegivende rotter. Det vides ikke, om aprepitant udskilles i human

modermælk. Derfor bør man ikke amme under behandling med EMEND.

Fertilitet

Risikoen for indvirkning af aprepitant på fertilitet er ikke tilstrækkeligt belyst, idet der i dyrestudier

ikke kunne opnås resultater for eksponering over terapeutiske doser til mennesker. Disse

fertilitetsstudier viste ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger med henyn til parringsaktivitet,

fertilitet, embryonal-/føtaludvikling eller sædkvalitet og motilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

EMEND kan have en mindre indvirkning på evnen til at køre på cykel og betjene maskiner.

Svimmelhed og træthed kan forekomme efter administration af EMEND (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen for aprepitant blev undersøgt hos ca. 6.500 voksne i flere end 50 studier og

184 børn og unge i 2 betydningsfulde kliniske studier med pædiatriske patienter.

Højemetogen kemoterapibehandling (HEC): De almindeligste bivirkninger, som blev rapporteret med

højere incidens hos voksne i aprepitantbehandling, end hos patienterne i standardbehandling var:

Hikke (4,6 % versus 2,9 %), forhøjet ALAT (2,8 % versus 1,1 %), dyspepsi (2,6% versus 2,0%),

obstipation (2,4 % versus 2,0 %), hovedpine (2,0 % versus 1,8 %) og nedsat appetit (2,0 % versus 0,5

Moderat emetogen kemoterapibehandling (MEC): Den almindeligste bivirkning, som blev rapporteret

med højere incidens hos de patienter, der var i aprepitantbehandling end i standardbehandling, var

træthed (1,4 % versus 0,9 %).

De hyppigst forekomne bivirkninger, som blev rapporteret med højere incidens ved

aprepitantbehandling end ved kontrolbehandling hos de pædiatriske patienter, mens de fik emetogen

cancerkemoterapi, var hikke (3,3 % versus 0,0 %) og ansigtsrødme (1,1 % versus 0,0 %).

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger blev observeret i en poolet analyse af HEC- og MEC-studier med en højere

incidens med aprepitant end med standardbehandling eller ved anvendelse efter markedsføring.

Frekvenskategorierne, der er angivet i tabellen, er baseret på studier med voksne. De frekvenser, som

blev observeret i studierne med pædiatriske patienter, var sammelignelige eller lavere, medmindre det

er angivet i tabellen. Nogle mindre almindelige bivirkninger i den voksne population blev ikke

observeret i de pædiatriske studier.

Frekvenser defineres som: Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis, stafylokokinfektion

Sjælden

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni, anæmi.

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner inklusive

anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Almindelig

Polydipsi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Angst

Ikke almindelig

Desorientering, euforisk stemning

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed, døsighed

Ikke almindelig

Kognitive forstyrrelser, letargi, dysgeusi

Sjælden

Øjne

Conjunctivitis

Sjælden

Øre og labyrint

Tinnitus

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Bradykardi, kardiovaskulær sygdom

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hedeture, ansigtsrødme

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Almindelig

Orofaryngeale smerter, nysen, hoste, næseflåd,

halsirritation

Sjælden

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Mave-tarmkanalen

Obstipation, dyspepsi

Almindelig

Ructus, kvalme

, opkastning

gastroesophageal refluxlidelse, mavesmerter,

mundtørhed, flatulens

Ikke almindelig

Perforeret duodenalulcus, stomatitis,

oppustethed, hård afføring, neutropen colitis

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt, akne

Ikke almindelig

Lysfølsomhedsreaktion, hyperhidrose,

seborré, hudlæsioner, kløende udslæt,

Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal

nekrolyse

Sjælden

Pruritus, urticaria

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelsvækkelse, muskelspasmer

Sjælden

Nyrer og urinveje

Dysuri

Ikke almindelig

Pollakisuri

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Almindelig

Asteni, utilpashed

Ikke almindelig

Ødemer, gener i brystet, gangforstyrrelser

Sjælden

Undersøgelser

Stigning i ALAT

Almindelig

Stigning i ASAT, øget alkalisk fosfatase i

blodet

Ikke almindelig

Positiv test for røde blodlegemer i urinen,

hyponatriæmi , vægttab, fald i neutrofiltal,

glucose i urinen, øget urinmængde

Sjælden

† Kvalme og opkastning var effektparametre de første 5 dage efter kemoterapibehandling og først derefter

indberettet som bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningsprofilen hos voksne i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-cyklus) i HEC- og MEC-

studierne i op til 6 efterfølgende kemoterapicykler var de samme, som sås i første cyklus.

I et supplerende aktivt kontrolleret klinisk studie med 1.169 voksne patienter, der fik aprepitant og

HEC, var bivirkningsprofilen generelt den samme som i andre HEC-studier med aprepitant.

Der blev observeret yderligere bivirkninger hos voksne patienter, som blev behandlet med aprepitant

mod postoperativ kvalme og opkastning (PONV) og med højere incidens end for ondansetron:

Smerter i øvre del af abdomen, anormale tarmlyde, obstipation*, dysartri, dyspnø, hypoæstesi,

søvnløshed, myosis, kvalme, sensoriske forstyrrelser, mavegener, sub-ileus*, nedsat synsskarphed,

hvæsende vejrtrækning.

*Rapporteret hos patienter, der tog en højere dosis aprepitant.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering bør EMEND seponeres og almindelig understøttende behandling og

overvågning iværksættes. På grund af aprepitants antiemetiske virkning vil lægemiddelinduceret

opkastning sandsynligvis ikke være effektiv.

Aprepitant kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiemetika og kvalmestillende lægemidler, ATC-kode: A04AD12

Aprepitant er en selektiv højaffinitets antagonist på human substans P neurokinin 1 (NK

) receptorer.

3-dages aprepitantregime hos voksne

I 2 randomiserede, dobbeltblindede studier omfattende totalt 1.094 voksne patienter, der fik

kemoterapi, inkluderende cisplatin

70 mg/m

, blev aprepitant i kombination med et

ondansetron/dexamethason behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med standardbehand-

lingsregime (placebo plus ondansetron 32 mg intravenøst på dag 1 plus dexamethason 20 mg oralt på

dag 1 og 8 mg oralt to gange dagligt på dag 2 til 4). Selvom en intravenøs ondansetrondosis på 32 mg

blev anvendt i kliniske studier, er dette ikke længere den anbefalede dosis. Se produktformationen for

den valgte 5-HT

-antagonist for information om hensigtsmæssig dosering.

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen emetiske episoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1. Resultaterne

evalueredes for hvert enkelt studie og kombineret for begge studier.

En opsummering af nøgleresultaterne for den kombinerede analyse kan ses i tabel 1.

Tabel 1

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=521)

Standardbehandling

(N=524)

Forskelle*

% (95 % CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

67,7

86,0

71,5

47,8

73,2

51,2

19,9

12,7

20,3

(14,0; 25,8)

(7,9; 17,6)

(14,5; 26,1)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

71,9

86,8

76,2

49,7

74,0

53,5

22,2

12,7

22,6

(16,4; 28,0)

(8,0; 17,5)

(17,0; 28,2)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS <25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

25-120 timer

72,1

74,0

64,9

66,9

(1,6; 12,8)

(1,5; 12,6)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn og samtidig kemoterapibehandling, som var inkluderet i den primære

analyse af odds ratio og logistiske modeller.

En patient i aprepitantregimet havde kun data i den akutte fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den totale og

forsinkede fase; en patient i standardregimet havde kun data i den forsinkede fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den

totale og akutte fase.

Den anslåede tid indtil første opkastning i den kombinerede analyse er vist ved Kaplan-Meier plot i

figur 1.

Figur 1

Procent voksne patienter, som forbliver opkastningsfrie over tid - cyklus 1

Højemetogen kemoterapibehandling

100%

Procent Patienter

Tid (timer)

Aprepitant regime (N=520)

Standard behandling (N=523)

Statistisk signifikante forskelle i virkning observeredes i hver af de to individuelle studier.

I samme to kliniske studier fortsatte 851 voksne patienter i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-

cyklus) og op til 5 yderligere kemoterapibehandlinger. Virkningen af aprepitant behandlingsregimet

vedligeholdtes tilsyneladende i alle behandlingerne.

I et randomiseret, dobbeltblindet studie omfattende totalt 866 voksne patienter (864 kvinder, 2 mænd),

der fik kemoterapi, inkluderende cyclophosphamid 750-1.500 mg/m

; eller cyclophosphamid 500-

1.500 mg/m

og doxorubicin (≤ 60 mg/m

) eller epirubicin (≤ 100 mg/m

), blev aprepitant i

kombination med et ondansetron/dexamethason behandlingsregime (se pkt. 4.2) sammenlignet med

standardbehandlingsregime (placebo plus ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver 12. time

på dag 2 og 3) plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på evaluering af følgende sammensatte mål: Komplet respons (defineret som

ingen emetiske episoder og ingen brug af erstatningsterapi) primært i cyklus 1.

En opsummering af nøgleresultaterne for den kombinerede analyse kan ses i tabel 2.

Tabel 2

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og fase - cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapibehandling

SAMMENSATTE MÅL

Aprepitant

behandlingsregime

(N=433)

Standardbehandling

(N=424)

Forskelle*

% (95% CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

50,8

75,7

55,4

42,5

69,0

49,1

(1,6; 15,0)

(0,7; 12,7)

(-0,4; 13,0)

INDIVIDUELLE MÅL

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af erstatningsterapi)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

75,7

87,5

80,8

58,7

77,3

69,1

17,0

10,2

11,7

(10,8; 23,2)

(5,1; 15,3)

(5,9; 17,5)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS < 25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Total (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

60,9

79,5

65,3

55,7

78,3

61,5

(-1,3; 11,9)

(-4,2; 6,8)

(-2,6; 10,3)

* Konfidensintervallerne (CI) er ikke korrigeret for køn (< 55 år, ≥ 55 år) og investigatorgruppe, som var inkluderet i den

primære analyse af odds ratio og logistiske modeller.

En patient i aprepitantregimet havde kun data i den akutte fase og blev ekskluderet fra analyserne fra den totale og

forsinkede fase

I samme kliniske studie fortsatte 744 voksne patienter i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-

cyklus) og op til 3 yderligere kemoterapibehandlinger. Virkningen af aprepitant behandlingsregimet

vedligeholdtes tilsyneladende i alle behandlingerne.

I et andet randomiseret, dobbeltblindet, klinisk multicenterstudie med parallelle grupper blev

aprepitantregimet sammenlignet med standardbehandling hos 848 voksne patienter (652 kvinder, 196

mænd), som fik et kemoterapiregime, der inkluderede i.v.-behandling med oxaliplatin, carboplatin,

epirubicin, idarubicin, ifosfamid, irinotecan, daunorubicin, doxorubicin, cyclophosphamid

(<1.500 mg/m

) eller cytarabin (>1 g/m

). De patienter, der fik aprepitantregimet, fik kemoterapi for

forskellige tumortyper, herunder 52% med brystcancer, 21% med gastrointestinal cancer, herunder

kolorektal cancer, 13% med lungecancer og 6% med gynækologisk cancer. Aprepitantregimet i

kombination med et ondansetron/dexamethason-regime (se pkt. 4.2) blev sammenlignet med

standardbehandlingen (placebo i kombination med ondansetron 8 mg oralt (to gange på dag 1 og hver

12. time på dag 2 og 3) plus dexamethason 20 mg oralt på dag 1).

Virkningen var baseret på vurderingen af følgende primære og vigtige sekundære endepunkter: Ingen

opkastning i hele perioden (0-120 timer efter kemoterapi), vurdering af sikkerhed og tolerabilitet af

aprepitantregimet mht. kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (CINV) samt komplet

respons (defineret som ingen opkastning og ingen anvendelse af erstatningsterapi) totalt i perioden (0-

120 timer efter kemoterapi). Desuden vurderedes "no significant nausea" i hele perioden (0-120 timer

efter kemoterapi) som et eksplorativt endepunkt, og i de akutte og forsinkede faser som en post-hoc

analyse.

En opsummering af nøgleresultaterne fra studierne fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Procent voksne patienter, som responderer pr. behandlingsgruppe og -fase i undersøgelse 2 – cyklus 1

Moderat emetogen kemoterapi

Aprepitant

behandlingsregim

(N= 425)

Standard-

terapi

(N= 406)

Forskelle*

% (95 % CI)

Komplet respons (ingen opkastning og ingen erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

68,7

89,2

70,8

56,3

80,3

60,9

12,4

(5,9; 18,9)

(4,0; 13,8)

(3,5; 16,3)

Ingen opkastning (ingen opkastning episoder uden hensyn til brug af

erstatningsterapi)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

76,2

92,0

77,9

62,1

83,7

66,8

14,1

11,1

(7,9; 20,3)

(3,9; 12,7)

(5,1; 17,1)

Ingen signifikant kvalme (maks. VAS <25 mm på en skala fra 0-100 mm)

Totalt (0-120 timer)

0-24 timer

25-120 timer

73,6

90,9

74,9

66,4

86,3

69,5

(1,0; 13,4)

(0,2; 9,0)

(-0,7; 11,5)

*Konfidensintervallerne (CI) blev beregnet uden justering for køn og region, som blev inkluderet i den primære

analyse med anvendelse af logistiske modeller.

Fordelen ved aprepitant-kombinationsterapi i den totale studiepopulation var hovedsageligt drevet af

de resultater, der sås hos patienter, der blev dårligt kontrolleret med standardregimet, som for

eksempel hos kvinder, selvom resultaterne numerisk var bedre, når man så bort fra alder, tumortype

eller køn. Komplet respons på aprepitantregimet og standardbehandlingen opnåedes hos henholdsvis

209/324 (65%) og 161/320 (50%) blandt kvinderne og hos 83/101 (82%) og 68/87 (78%) blandt

mændene.

Pædiatrisk population

I et randomiseret, dobbeltblindet, aktivt komparatorkontrolleret klinisk studie, som inkluderede

302 børn og unge (i alderen 6 måneder til 17 år), der fik moderat emetogen eller højemetogen

kemoterapi, blev aprepitantregimet sammenlignet med et kontrolregime mht. forebyggelse af CINV.

Virkningen af aprepitantregimet blev evalueret i en enkelt cyklus (cyklus 1). Patienterne fik mulighed

for at få ikke-blindet aprepitant i efterfølgende cyklusser (valgfrie cyklusser 2-6); virkningen blev dog

ikke vurderet i disse valgfrie cyklusser. Aprepitantregimet for unge i alderen 12 til 17 år (n=47)

bestod af EMEND kapsler 125 mg oralt på dag 1 og 80 mg/dag på dag 2 og 3 i kombination med

ondansetron på dag 1. Aprepitantregimet for børn i alderen 6 måneder til under 12 år (n=105) bestod

af EMEND pulver til oral suspension 3,0 mg/kg (op til 125 mg) oralt på dag 1 og 2,0 mg/kg (op til

80 mg) oralt på dag 2 og 3 i kombination med ondansetron på dag 1. Kontrolregimet for unge i

alderen 12 til 17 år (n=48) og børn i alderen 6 måneder til under 12 år (n=102) bestod af placebo for

aprepitant på dag 1, 2 og 3 i kombination med ondansetron på dag 1. Henholdsvis EMEND eller

placebo og ondansetron blev administreret 1 time og 30 minutter før initiering af kemoterapi. Brug af

intravenøs dexamethason blev tilladt som en del af antiemetika-regimet for pædiatriske patienter i

begge aldersgrupper efter lægens vurdering. En dosisreduktion (50 %) af dexamethason var påkrævet

for pædiatriske patienter, der fik aprepitant. Ingen dosisreduktion var påkrævet for pædiatriske

patienter, der fik kontrolregimet. 29 % af de pædiatriske patienter i aprepitantregimet og 28 % i

kontrolregimet brugte dexamethason som en del af regimet i cyklus 1.

EMENDs antiemetiske aktivitet blev vurderet over en 5-dags (120 timer) periode efter initiering af

kemoterapi på dag 1. Det primære endepunkt var komplet respons i den forsinkede fase (25 til

120 timer efter initiering af kemoterapi) i cyklus 1. En opsummering af nøgleresultaterne i studierne

fremgår af tabel 4.

Tabel 4

Antal (%) pædiatriske patienter med komplet respons og ingen opkastning ud fra behandlingsgruppe

og fase – cyklus 1 (Intent to treat-population)

Aprepitantregime

n/m (%)

Kontrolregime

n/m (%)

PRIMÆRT ENDEPUNKT

Komplet respons

– forsinket fase

77/152 (50,7)

39/150 (26,0)

ANDRE FORUDSPECIFICEREDE ENDEPUNKTER

Komplet respons

– akut fase

101/152 (66,4)

78/150 (52,0)

Komplet respons

– total fase

61/152 (40,1)

30/150 (20,0)

Ingen opkastning

– total fase

71/152 (46,7)

32/150 (21,3)

Komplet

respons

Ingen

opkastning

eller

opkastningsfornemmelser

ingen

brug

erstatningsterapi.

p < 0,01 ved sammenligning med kontrolregimet

p < 0,05 ved sammenligning med kontrolregimet

Ingen opkastning = Ingen opkastning eller opkastningsfornemmelser

n/m = Antal patienter med ønsket respons/antal inkluderede patienter på dette tidspunkt.

Akut fase: 0 til 24 timer efter initiering af kemoterapi.

Forsinket fase: 25 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

Total fase: 0 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

Den anslåede tid til første opkastning efter initiering af kemoterapibehandling var længere med

aprepitantregimet (anslået mediantid til første opkastning var 94,5 timer) sammenlignet med

kontrolregimet (anslået mediantid til første opkastning var 26,0 timer) som vist i Kaplan-Meier-

kurverne i figur 2.

Figur 2

Tid til første opkastningsepisode fra start af administration af kemoterapi - pædiatriske patienter i den

totale fase - cyklus 1 (Intent to treat-population)

En analyse af virkningen i subpopulationerne i cyklus 1 viste at, uanset alderskategori, køn, brug af

dexamethason til antiemetika-profylakse og kemoterapiens emetogenicitet, aprepitantregimet gav

bedre kontrol end kontrolregimet med hensyn til endepunkterne for komplet respons.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Aprepitant udviser nonlineær farmakokinetik. Såvel clearance som absolut biotilgængelighed falder

ved øget dosis.

Absorption

Den gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed for aprepitant er 67 % for 80 mg kapslen og

59 % for 125 mg kapslen. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) for aprepitant

fremkom efter ca. 4 timer (t

). Oral administration af kapslerne sammen med et normalt

morgenmåltid på ca. 800 kilokalorier resulterede i en øgning på op til 40 % i AUC for aprepitant.

Denne øgning ansås ikke for værende klinisk relevant.

Farmakokinetikken for aprepitant er nonlineær i det kliniske dosisområde. For raske unge voksne var

øgningen i AUC

26 % højere end dosisproportionaliteten mellem 80 mg og 125 mg enkeltdoser

administreret på fuld mave.

Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis af EMEND på dag 1 og 80 mg én gang dagligt på

dag 2 og 3 var AUC

0-24 timer

(middel

SD) henholdsvis 19,6

2,5 µg∙t/ml på dag 1 og 21,2

6,3 µg∙t/ml

på dag 3. C

var henholdsvis 1,6

0,36 µg/ml på dag 1 og 1,4

0,22 µg/ml på dag 3.

Fordeling

Aprepitant er stærkt proteinbundet, med et gennemsnit på 97 %. Den geometriske gennemsnitsværdi

af distributionsvolumen ved steady state (Vd

) er ca. 66 liter hos mennesker.

Tid (timer) siden første administration af kemoterapi

Patienter i procent

Aprepitantregime (N=152)

Kontrolregime (N=150)

Biotransformation

Aprepitant metaboliseres i stort omfang. Hos raske, unge voksne tegner aprepitant sig for ca. 19 % af

radioaktiviteten i plasma over 72 timer efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

fosaprepitant, der er et prodrug for aprepitant, hvilket indikerer en væsentlig tilstedeværelse af

metabolitter i plasma. Der er identificeret tolv metabolitter af aprepitant i human plasma. Metabolisme

af aprepitant finder hovedsagelig sted via oxidation i morfolinringen og i sidekæderne, og de

resulterende metabolitter var kun svagt aktive. In vitro studier, som anvendte humane

levermikrosomer, indikerer, at aprepitant hovedsagelig metaboliseres via CYP3A4 og muligvis med

mindre deltagelse via CYP1A2 og CYP2C19.

Elimination

Aprepitant udskilles omdannet i urinen. Metabolitterne udskilles i urinen og via galdevejene over i

fæces. Efter en enkelt intravenøs administreret 100 mg dosis af [

C]-fosaprepitant, der er et prodrug

for aprepitant til raske personer genfandtes 57% af radioaktiviteten i urinen og 45 % i fæces.

Plasmaclearance af aprepitant er dosisafhængig, idet clearance faldt ved øget dosis og varierede fra

ca. 60 til 72 ml/min i det terapeutiske dosisområde. Den terminale halveringstid varierede fra ca. 9 til

13 timer.

Farmakokinetik hos specielle populationer

Køn: Efter oral administration af en enkelt 125 mg dosis aprepitant er C

for aprepitant 16% højere

hos kvinder sammenlignet med mænd. Halveringstiden for aprepitant er 25 % lavere hos kvinder

sammenlignet med mænd, og t

ses cirka samtidig. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk

relevante. Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig set i forhold til køn.

Nedsat leverfunktion: Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) har ingen klinisk relevant

indflydelse på farmakokinetikken for aprepitant. Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let

nedsat leverfunktion. Konklusioner vedrørende indflydelse af moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse B) på farmakokinetikken for aprepitant kan ikke udledes af de tilgængelige data. Der er

ingen kliniske eller farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse C).

Nedsat nyrefunktion: En enkelt 240 mg dosis aprepitant blev administreret til patienter med svært

nedsat nyrefunktion (CrCl< 30 ml/min) og til hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af

nyresygdom.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion faldt AUC

for total-aprepitant (ubunden og

proteinbundet) med 21 % og C

faldt med 32 %, set i forhold til raske personer. For

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom faldt AUC

af total-aprepitant med

42 % og C

faldt med 32 %. Grundet beskedne fald i proteinbindingen for aprepitant hos patienter

med nyresygdom påvirkedes AUC for det farmakologisk aktive, ubundne aprepitant ikke signifikant

hos patienter med nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer. Hæmodialyse påbegyndt 4

eller 48 timer efter dosering havde ingen signifikant virkning på farmakokinetikken for aprepitant;

mindre end 0,2 % af dosis genfandtes i dialysatet.

Dosisjustering af EMEND er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller for

hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage) af nyresygdom.

Pædiatrisk population: Som en del af et 3-dags regime resulterede dosering af aprepitant-kapsler

(125/80/80-mg) hos unge patienter (i alderen 12 til 17 år) i et AUC

0-24t

på over 17 µgt/ml på dag 1

med koncentrationer (C

) ved afslutningen af dag 2 og 3 på over 0,4 µg/ml hos størstedelen af

patienterne. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) var cirka 1,3 µg/ml på dag 1, hvilken

forekom efter cirka 4 timer. Som en del af et 3-dags regime resulterede dosering af aprepitant pulver

til oral suspension (3/2/2-mg/kg) hos patienter i alderen 6 måneder til under 12 år i et AUC

0-24t

på over

17 µgt/ml på dag 1 med koncentrationer (C

) ved afslutningen af dag 2 og 3 på over 0,1 µg/ml hos

størstedelen af patienterne. Den gennemsnitlige peakplasmakoncentration (C

) var cirka 1,2 µg/ml

på dag 1, og forekom efter mellem 5 og 7 timer.

En farmakokinetisk populationsanalyse af aprepitant hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til

og med 17 år) tyder på, at køn og race har ingen klinisk betydningsfuld effekt på aprepitants

farmakokinetik.

Relation mellem koncentration og effekt

Ved brug af en høj-specifik NK

-receptortracer har positron emissionstomografi (PET) undersøgelser

i raske unge mænd vist, at aprepitant penetrerer hjernebarrieren og sætter sig på NK

-receptorer på en

dosis- og plasmakoncentrationsafhængig måde. Plasmakoncentrationer af aprepitant opnået efter 3-

dages behandlingsregime med EMEND hos voksne anses for at optage mere end 95 % af hjernens

-receptorer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter enkelt dosis og gentagne doser, genotokscitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet. Det bør imidlertid anføres, at systemisk eksponering til gnavere var den samme

eller lavere end terapeutisk eksponering til mennesker ved 125 mg/80 mg dosering. Selvom der ikke

sås bivirkninger i reproduktionsundersøgelser med humane doser, er optagelsen hos dyr ikke

tilstrækkelig til at udføre en sikker risikovurdering for mennesker.

I et toksicitetsstudie med unge rotter, som blev behandlet fra dag 10 til dag 63 postnatalt, førte

aprepitant til en tidligere vaginalåbning hos hunner fra 250 mg/kg to gange dagligt og til en forsinket

præputial separation hos hanner fra 10 mg/kg to gange dagligt. Der var ingen margin for klinisk

relevant eksponering. Der var ingen behandlingsrelateret indvirkning på parring, fertilitet eller

embryonal- og fosteroverlevelse og ingen patologiske ændringer i de reproduktive organer. I et

toksicitetsstudie med unge hunde, som blev behandlet fra dag 14 til dag 42 postnatalt, blev der set

reduceret testikelvægt og størrelse af Leydig-celler hos hanner ved 6 mg/kg/dag, og øget uterusvægt,

hypertrofi af livmoderen og livmoderhalsen og ødemer i det vaginale væv blev set hos hunner fra

4 mg/kg/dag. Der var ingen margin for klinisk relevant eksponering for aprepitant. Disse fund anses

ikke for at være kliniske relevante ved kortidsbehandling i henhold til det anbefalede dosisregime.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hydroxypropylcellulose (E463)

Natriumlaurilsulfat (E487)

Saccharose

Lactose (vandfrit)

Rødt jernoxid (E172)

Natriumstearylfumarat (E485)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet foliepose: 2 år

Efter rekonstitution: Den orale suspension kan opbevares ved almindelig temperatur (højst 30 °C) i op

til 3 timer. Den kan også opbevares i køleskab (mellem 2 °C og 8 °C) i op til 72 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PET/aluminium/LLDPE-folieposer.

Karton til engangsbrug

Hver karton indeholder en foliepose med pulver til oral suspension, en 1 ml og en 5 ml

dispenseringssprøjte til oral anvendelse (polypropylen med silikonegummi stempelpakning), en hætte

og et blandebæger (polypropylen).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Indholdet af hver foliepose til engangsbrug skal opløses i 4,6 ml vand, hvilket giver en

slutkoncentration på 25 mg pr. ml.

For yderligere oplysninger om klargøring og administration af suspensionen se indlægssedlen

og instruktionen til læger og sundhedspersonale vedrørende klargøring af den orale suspension.

Brug den orale 5 ml dispenseringssprøjte til at afmåle de 4,6 ml vand, som skal tilsættes i

blandebægeret.

Hæld hele folieposens indhold ned i 4,6 ml vand og bland.

Afmål den anbefalede volumen (dosis) af suspensionen med dispenseringssprøjten, når alt er

blandet. Vælg den orale dispenseringssprøjte på baggrund af dosis. Brug den orale 1 ml

dispenseringssprøjte, hvis dosis er 1 ml eller mindre, og brug den orale 5 ml

dispenseringssprøjte, hvis dosis er på mere end 1 ml. AGiv dosis oralt. Hvis dosis ikke gives

umiddelbart efter afmåling, kan den fyldte dispenseringssprøjte til oral anvendelse opbevares i

køleskab (mellem 2 °C og 8 °C) i op til 72 timer før anvendelse.

Den orale suspension kan opbevares ved almindelig temperatur (højst 30 °C) i op til 3 timer før

anvendelse.

Bortskaf eventuel resterende suspension og affald.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/03/262/011

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. november 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EMEND findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/313469/2020

EMEA/H/C/000527

Emend (aprepitant)

En oversigt over Emend, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Emend, og hvad anvendes det til?

Emend er et antiemetisk lægemiddel, der forebygger kvalme og opkastning.

Emend anvendes til patienter i alderen 6 måneder og derover til at forebygge kvalme og opkastning

forårsaget af kemoterapi (kræftlægemidler). Det anvendes sammen med kemoterapi, som i moderat til

kraftig grad udløser kvalme og opkastninger.

Emend indeholder det aktive stof aprepitant.

Hvordan anvendes Emend?

Emend fås som kapsler og som et pulver til fremstilling af en oral suspension (en væske til at drikke).

Lægemidlet fås kun på recept.

Emend-kapslerne anvendes til voksne og børn fra 12 år. Børn på mellem 6 måneder og 12 år skal have

den orale suspension. Den orale suspension bør kun klargøres af en sundhedsperson.

Den normale dosis af Emend til voksne og børn fra 12 år er 125 mg gennem munden en time før

påbegyndelsen af kemoterapien og 80 mg dagligt i de efterfølgende to dage. Det gives sammen med

andre lægemidler, som også forebygger kvalme og opkastning, f.eks. dexamethason og ondansetron.

Hos børn mellem 6 måneder og 12 år gives Emend som oral suspension, og dosis afhænger af

patientens vægt. Den orale suspension af Emend gives en time før påbegyndelsen af kemoterapien og

én gang dagligt de efterfølgende to dage.

Hvordan virker Emend?

Aprepitant, det aktive stof i Emend, er en neurokinin 1 (NK1)-receptorantagonist. Den forhindrer et

kemisk stof i kroppen (substans P) i at binde sig til NK1-receptorerne. Når substans P binder sig til

disse receptorer, udløser det kvalme og opkastning. Ved at blokere receptorerne kan Emend forebygge

kvalme og opkastning, som forårsages af kemoterapi.

Emend (aprepitant)

EMA/313469/2020

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Emend?

Der blev gennemført tre hovedstudier med Emend-kapsler, som omfattede ca. 2.000 voksne i

kemoterapi. I studierne blev virkningen af Emend, taget i kombination med dexamethason og

ondansetron, sammenlignet med standardkombinationen af dexamethason og ondansetron alene.

Virkningen blev hovedsageligt målt på antallet af patienter, der ikke oplevede kvalme og opkastning i

de første fem dage efter at have fået kemoterapi.

Studierne viste, at standardbehandlingen suppleret med Emend var mere effektivt end

standardbehandlingen alene. I to studier med patienter, der fik kemoterapi med cisplatin, oplevede

68 % af de patienter, der fik Emend, ingen kvalme eller opkastning i løbet af 5 dage (352 ud af 520)

sammenlignet med 48 % af de patienter, som ikke fik Emend (250 ud af 523). Emend viste sig også

effektivt i yderligere fem kemoterapiforløb. I det tredje studie med patienter, som fik kemoterapi med

cyclophosphamid, oplevede 51 % af de patienter, der fik Emend, ingen kvalme eller opkastning (220

ud af 433) sammenlignet med 43 % af de patienter, der ikke fik det (180 ud af 424).

Der blev gennemført et fjerde studie med 307 børn i alderen 6 måneder til 17 år, hvor Emend taget

med ondansetron (med eller uden dexamethason) blev sammenlignet med ondansetron alene (med

eller uden dexamethason). Virkningen blev hovedsageligt målt på "fuldstændig respons", der var

defineret som ingen opkastning, opstød eller opkastfornemmelser og intet behov for anden medicin for

at holde kvalmen og opkastningen under kontrol 25-120 timer efter påbegyndelsen af kemoterapien.

Studiet så også nærmere på, hvor mange patienter der opnåede fuldstændig respons i de første 24

timer efter kemoterapien.

I dette studie opnåede ca. 51 % (77 ud af 152) af de børn, der fik Emend med ondansetron,

fuldstændig respons 25-120 timer efter påbegyndelsen af kemoterapien sammenlignet med 26 % (39

ud af 150) af de børn, der fik ondansetron alene. Emend var også effektivt i de første 24 timer efter

kemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Emend?

De hyppigste bivirkninger ved Emend hos voksne (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

er forhøjede leverenzymer (et tegn på leverproblemer), hovedpine, hikke, forstoppelse,

fordøjelsesbesvær (dyspepsi), appetitløshed og træthed. Hos børn er de hyppigste bivirkninger hikke

og rødme.

Emend må ikke anvendes sammen med følgende lægemidler: pimozid (til behandling af psykiske

lidelser), terfenadin og astemizol (almindeligt anvendt til behandling af allergisymptomer) og cisaprid

(til lindring af visse maveproblemer).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Emend fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Emend godkendt i EU?

Emend var effektivt til at forebygge kvalme og opkastning som følge af kemoterapi, når det blev

tilføjet til andre standardbehandlinger. De vigtigste bivirkninger kunne håndteres. Det Europæiske

Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Emend opvejer risiciene, og anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Emend?

Emend (aprepitant)

EMA/313469/2020

Side 3/3

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Emend.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Emend løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Emend vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Emend

Emend fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 11. november 2003.

Yderligere information om Emend findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/emend

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information