Ravicti

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-09-2020

Aktiv bestanddel:
glycerolphenylbutyrat
Tilgængelig fra:
Immedica Pharma AB
ATC-kode:
A16AX09
INN (International Name):
glycerol phenylbutyrate
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Urinstofcyklusforstyrrelser, født
Terapeutiske indikationer:
Ravicti er indiceret til brug som supplerende behandling til kroniske management af patienter med urinstof-cyklus forstyrrelser (UCDs), herunder fejl og mangler af carbamoyl phosphat-syntase-jeg (CPS), ornithin carbamoyltransferase (OTC), argininosuccinate synthetase (ASS), argininosuccinate lyase (ASL), arginase jeg (ARG) og ornithin translocase mangel hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria syndrom (HHH), der ikke kan håndteres af kosten protein restriktion og/eller aminosyre tilskud alene. Ravicti skal anvendes med kosten protein restriktion og, i nogle tilfælde, kosttilskud (e. , essentielle aminosyrer, arginin, citrullin, proteinfri kalorietilskud).
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003822
Autorisation dato:
2015-11-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/003822

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

18-12-2015

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

RAVICTI 1,1 g/ml oral væske

glycerolphenylbutyrat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage RAVICTI

Sådan skal du tage RAVICTI

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

RAVICTI indeholder det aktive stof glycerolphenylbutyrat, som bruges til at behandle seks kendte fejl

i urinstofcyklussen (UCD'er) hos voksne og børn. UCD'erne inkluderer defekter i visse leverenzymer

såsom carbamoylfosfat-syntetase I (CPS), ornithintranscarbamylase (OTC), argininoravsyre-syntetase

(ASS), argininoravsyrelyase (ASL), arginase I (ARG), og ornithin-translokase-mangel

hyperammoniæmi-hyperornithiniæmi homocitrullinuri-syndrom (HHH).

RAVICTI skal kombineres med en proteinbegrænset diæt og i visse tilfælde med tilskud såsom

essentielle aminosyrer (aganin, citrullin, proteinfrie kalorietilskud).

Om urinstofcyklus-defekter

Ved urinstofcyklus-defekter kan kroppen ikke fjerne kvælstof fra de proteiner, vi spiser.

Normalt omdanner kroppen overskydende kvælstof i proteiner til et affaldsstof kaldet

"ammoniak." Leveren fjerner derefter denne ammoniak fra kroppen gennem en cyklus, som

kaldes "urinstofcyklussen".

Ved urinstofcyklus-defekter er kroppen ikke i stand til at producere nok leverenzymer til at

fjerne det ekstra kvælstof.

Det betyder, at ammoniak ophobes i kroppen. Hvis ikke ammoniak fjernes fra kroppen, kan det

være skadeligt for hjernen og medføre et lavere bevidsthedsniveau eller koma.

Urinstofcyklus-defekter er sjældne.

Sådan virker RAVICTI

RAVICTI hjælper kroppen med at udskille restkvælstof. Det reducerer mængden af ammoniak i

kroppen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage RAVICTI

Tag ikke RAVICTI

hvis du er allergisk over for glycerolphenylbutyrat

hvis du har akut hyperammoniæmi (høje niveauer af ammoniak i blodet), da dette kræver

hurtigere indgriben (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, før du tager RAVICTI, hvis du er i tvivl, om ovenstående gælder

for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager RAVICTI:

hvis du har problemer med dine nyrer eller lever – dette skyldes, at glycerolphenylbutyrat

udskilles af kroppen gennem nyrerne og leveren

hvis du har problemer med bugspytkirtlen, maven eller tarmene, da disse organer er ansvarlige

for absorption af glycerolphenylbutyrat.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du spørge lægen eller

apotekspersonalet, før du tager RAVICTI.

I visse tilfælde, såsom ved infektion eller efter en operation, kan mængden af ammoniak stige på trods

af behandling med denne medicin og være skadelig for hjernen (hyperammoniæmisk encefalopati).

I andre tilfælde kan mængden af ammoniak i blodet stige hurtigt. I disse tilfælde vil

glycerolphenylbutyrat ikke hindre, at niveauet af ammoniak i blodet bliver alvorligt forhøjet.

Høje niveauer af ammoniak forårsager kvalme, opkastning eller forvirring.

Kontakt lægen eller tag straks på hospitalet, hvis du bemærker nogen af disse tegn.

Der skal tages laboratorieprøver, så lægen kan fastsætte og opretholde den rette dosis for dig.

Brug af anden medicin sammen med RAVICTI

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at atge anden medicin.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler, som kan

være mindre effektive, når de bruges samtidig med glycerolphenylbutyrat. Hvis du tager disse

lægemidler, skal du muligvis have taget regelmæssige blodprøver:

midazolam og barbiturater – anvendes til bedøvelse, søvnbesvær eller epilepsi

præventionsmidler

Fortæl desuden lægen, hvis du tager nogle af følgende lægemidler, da de kan øge mængden af

ammoniak i kroppen eller ændre, hvordan glycerolphenylbutyrat virker:

kortikosteroider – anvendes til behandling af inflammation (betændelseslignende tilstande) i

kroppen

valproat – et lægemiddel til behandling af epilepsi

haloperidol – anvendes til at behandle visse psykiske forstyrrelser

probenecid – anvendes til at behandle høje niveauer af urinsyre i blodet, som kan forårsage

urinsyregigt (hyperurikæmi)

lipase-hæmmere (såsom orlistat)– anvendes til at behandle fedme

pancreaslipase til substitutionsterapi

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du spørge lægen, før du tager

RAVICTI.

Graviditet, kontraception og amning

Hvis du er gravid, skal du fortælle lægen det, inden du begynder at tage RAVICTI. Hvis du

bliver gravid, mens du tager RAVICTI, skal du tale med din læge. RAVICTI må ikke anvendes

under graviditet, da en risiko for dit ufødte barn ikke kan udelukkes.

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en effektiv præventionsmetode under

behandling med RAVICTI. Tal med din læge om, hvilken præventionsmetode er bedst for dig.

Du bør drøfte det med lægen, før du begynder at amme, mens du tager RAVICTI . Det skal

besluttes, om du skal amme eller stoppe med at amme, idet der tages højde for

behandlingsfordelen for dig i forhold til fordelene ved amning for barnet. Det skyldes, at

RAVICTI muligvis udskilles i mælken, og en risiko for den nyfødte/spædbarnet kan ikke

udelukkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

RAVICTI kan i væsentlig grad påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Det er

muligt, at du vil føle dig svimmel eller få hovedpine, når du tager glycerolphenylbutyrat. Undlad at

føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis du har disse bivirkninger.

3.

Sådan skal du tage RAVICTI

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du skal følge en særlig proteinfattig kostplan under behandling med glycerolphenylbutyrat.

Kostplanen bliver lagt af din læge og diætist.

Du skal følge kostplanen nøje.

Du får måske behov for at tage tilskud af aminosyrer.

Du skal have behandling og følge en kostplan gennem resten af livet, medmindre du får en

vellykket levertransplantation.

Så meget RAVICTI skal du tage

Din læge vil fortælle dig, hvor meget RAVICTI du skal tage hver dag.

Din daglige dosis vil afhænge af din størrelse og vægt, mængden af protein i din kost, og i

hvilken grad defekten i din urinstofcyklus påvirker dig.

Din læge vil muligvis give dig en lavere dosis, hvis du har nyre- eller leverproblemer.

Du vil regelmæssigt få taget blodprøver, så lægen kan fastlægge den korrekte dosis for dig.

Din læge vil muligvis instruere dig i at tage RAVICTI mere end 3 gange om dagen. For små

børn kan dette være 4 til 6 gange om dagen. Der skal være mindst 3 timer mellem hver dosis.

Sådan skal du tage RAVICTI

Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal tage RAVICTI oral væske. Den kan tages på flere måder:

oralt (gennem munden)

gennem en sonde i maven kaldet en gastrostomisonde

gennem en sonde i næsen, som går gennem næsen til mavesækken – kaldet en nasogastrisk

sonde

Tag RAVICTI oralt, medmindre lægen anviser noget andet.

RAVICTI og måltider

Tag RAVICTI med eller lige efter et måltid. Små børn skal have lægemidlet, mens de får mad eller

lige efter.

Afmåling af dosen

Brug en oral sprøjte til at afmåle dosen.

Du skal bruge medicinen med den lukbare adapter sammen med en oral sprøjte for at

administrere den rigtige mængde glycerolphenylbutyrat.

Åbn flasken med RAVICTI ved at trykke hætten ned og dreje den til venstre.

Drej den lukbare adapter på flasken.

Anbring spidsen af den orale sprøjte i adapteren.

Vend flasken på hovedet med den orale sprøjte siddende i.

Fyld sprøjten ved at trække stemplet tilbage, indtil sprøjten er fyldt med den mængde

glycerolphenylbutyrat, som din læge har sagt, at du skal tage.

Bemærk: Brug en oral sprøjte af en størrelse, der er så tæt som muligt på (men ikke

mindre end) den anbefalede dosis (hvis dosis f.eks. er 0,8 ml, skal du bruge en 1 ml

oral sprøjte).

Slå let på sprøjten for at fjerne luftbobler og vær sikker på, at du har fyldt den med den rigtige

mængde væske.

Synk væsken fra den orale sprøjte eller fastgør sprøjten til en gastrostomisonde eller

nasogastrisk sonde.

Vigtigt: Bland ikke RAVICTI med større mængder væske, såsom vand eller juice, da

RAVICTI er tungere end de fleste væsker. Hvis RACTAVI blandes med større

væskemængder, kan det medføre, at du ikke får hele dosen.

RAVICTI kan blandes med en lille smule blød mad, såsom ketchup, ernæringspræparat,

æblemos eller græskarmos.

Hvis den orale sprøjte ikke kan indeholde hele din ordinerede dosis, skal du gentage disse trin

for at få den fulde dosis. Brug én oral sprøjte til alle doserne samme dag.

Efter du har taget din fulde dosis, skal du drikke vand for at sikre, at der ikke er medicin

tilbage i munden, eller du skal skylle sonden med 10 ml vand ved brug af en ny sprøjte. For at

undgå at der kommer vand i lægemidlet, skal sprøjten der bruges til at gennemskylle

gastrostomisonden eller den nasogastriske sonde ikke bruges til afmåling af doser af

RAVICTI.

Sæt hætten på den lukbare adapter.

Vigtigt: Skyl ikke adapteren eller den orale sprøjte mellem de daglige doser, da vand

forårsager nedbrydning af glycerolphenylbutyrat. Hvis RAVICTI kommer i kontakt med vand

vil væsken blive uklar. Opbevar flasken og sprøjten på et rent, tørt sted mellem doserne.

Kassér den orale sprøjte efter dagens sidste dosis. Genbrug ikke den orale sprøjte til afmåling

af doser af RAVICITI på en anden dag. Adapteren bruges, indtil flasken er tom. En ny lukbar

adapter skal anvendes, når en ny flaske åbnes.

De resterende ubrugte sprøjter bør gemmes, så de kan bruges med en anden flaske. De enkelte

flasker skal kasseres efter 14 dage.

Hvis du har taget for meget RAVICTI

Tal med en læge, hvis du har taget for meget RAVICTI.

Hvis du bemærker nogle af de følgende tegn, skal du tale med en læge eller straks tage på hospitalet,

da de kan være tegn på en overdosis eller et højt ammoniakniveau:

døsighed, træthed, uklarhed eller undertiden forvirring

hovedpine

smagsforandringer

problemer med hørelsen

desorientering

dårligere til at huske ting

forværring af eksisterende neurologisk tilstand

Hvis du har glemt at tage RAVICTI

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den glemte dosis, så snart du husker det.

For voksne gælder, at hvis den næste dosis er om mindre end 2 timer, skal du springe den over og tage

den næste dosis som normalt.

For børn gælder, at hvis den næste dosis er om mindre end 30 minutter, skal den springes over og den

næste dosis gives som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage RAVICTI

Du skal tage lægemidlet og følge en særlig proteinfattig kostplan resten af livet. Du må ikke holde op

med at tage glycerolphenylbutyrat uden at tale med din læge.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever bivirkninger. Følgende bivirkninger kan

forekomme med dette lægemiddel:

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

oppustethed eller mavesmerter, forstoppelse, diarré, halsbrand, luft i maven, opkastning, kvalme,

smerter i munden, opkastningsfornemmelser

hævede hænder eller fødder, træthed

svimmelhed, hovedpine eller ufrivillige, rystende bevægelser

appetitløshed eller øget appetit

madlede over for visse fødemidler

blødning mellem menstruationer

acne, unormal lugt fra huden

tests, der viser forhøjet niveau af leverenzymer, forstyrrelser i blodets saltbalance, lavt niveau af

en bestemt slags hvide blodlegemer (lymfocytter) eller lavt niveau af D-vitamin

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

mundtørhed

bøvsen, mavesmerter eller -ubehag, ændringer i afføringen såsom olieret afføring,

afføringstrang, smerter ved afføring, betændelsestilstand i mund og læber

sultfornemmelse

forhøjet temperatur

hedeture

galdeblæresmerter

blæresmerter

rygsmerter, hævede led, muskelsammentrækninger, smerter i arme eller ben, hælspore

virusinfektion i tarmene

stikkende og prikkende fornemmelse, udpræget rastløshed, søvnløshed, døsighed, talebesvær,

forvirret eller deprimeret tilstand, smagsændringer

menstruationer stopper eller er uregelmæssige

stemmeforstyrrelser, næseblod, tilstoppet næse, øm hals eller ondt i halsen

hårtab, svedtendens, kløende udslæt

uregelmæssige hjerteslag (puls)

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

vægttab eller -stigning

tests viser højere eller lavere kalium i blodet

tests viser højere niveauer af triglycerider,

low density

lipoprotein eller hvide blodlegemer i

blodet

tests viser unormalt EKG ("elektrokardiogram")

tests viser længere protrombintid

tests viser lavt albumin i blodet

Bivirkninger hos børn under 2 måneder

Følgende bivirkninger er blevet observeret i et klinisk studie, der omfattede 16 patienter under

2 måneder:

diarré, forstoppelse, luft i maven, tilbageløb af maveindhold, dårlig suttekraft

udslæt

nedsat antal røde blodlegemer

øget antal blodplader (kan forårsage blodpropper)

forhøjede leverenzymer

nedsatte niveauer af aminosyrer

Bivirkninger hos børn fra 2 måneder til under 2 år

diarré, forstoppelse

eksem, negleriller, udslæt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke RAVICTI efter den udløbsdato, der står på kartonen og flaskens etikette efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. Når en flaske er åbnet,

skal medicinen anvendes inden for 14 dage. Flasken skal kasseres, selvom den ikke er tom.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

RAVICTI indeholder:

Aktivt stof: glycerolphenylbutyrat.

Hver ml væske indeholder 1,1 g glycerolphenylbutyrat. Dette svarer til en massefylde på

1,1 g/ml.

Der er ingen andre indholdsstoffer.

RAVICTIs udseende og pakningsstørrelser

Den orale væske er fyldt i en 25 ml klar glasflaske med et børnesikkert plastiklåg. Flasken er pakket

sammen med en genlukkelig lågadapter.

For at sikre korrekt dosering af RAVICTI kan du på apoteket købe CE-mærkede orale sprøjter i en

størrelse, der passer til din dosis, og som er kompatible med den lukbare adaptor til flaskelåget. Spørg

din læge eller apotekspersonalet hvilken type af sprøjter du skal købe baseret på det ordinerede

dosisvolumen.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

Fremstiller

AndersonBrecon (UK) Limited

Units 2-7,

Wye Valley Business Park,

Brecon Road,

Hay-on-Wye,

Hereford, Herefordshire, HR3 5PG

Storbritannien

Millmount Healthcare Ltd (trading as PCI Pharma Services)

Block 7, City North Business Campus,

Stamullen,

Co. Meath,

K32 YD60,

Irland

Unimedic AB

Storjordenvägen 2

SE-864 31 Matfors

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

RAVICTI 1,1 g/ml oral væske

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml væske indeholder 1,1 g glycerolphenylbutyrat. Det svarer til en massefylde på 1,1 g/ml.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral væske.

Klar, farveløs til svagt gul væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

RAVICTI er indiceret som tillægsbehandling med henblik på kronisk behandling af patienter med

urinstofcyklus-defekter (UCD'er), herunder defekter i carbamylfosfat-syntetase I (CPS),

ornithintranscarbamylase (OTC), argininoravsyre-syntetase (ASS), argininoravsyrelyase (ASL),

arginase I (ARG) og ornithin-translokase-mangel hyperornithinæmi-hyperammoniæmi

homocitrullinuri-syndrom (HHH), som ikke alene kan behandles ved begrænsning af protein i kosten

og/eller tilskud af aminosyrer.

RAVICTI skal anvendes i kombination med proteinrestriktion i kosten og i visse tilfælde med

kosttilskud (f.eks. essentielle aminosyrer, arginin, citrullin, proteinfri kalorietilskud).

4.2

Dosering og administration

RAVICTI skal ordineres af en læge med erfaring i behandling af UCD'er.

Dosering

RAVICTI skal bruges med proteinrestriktion i kosten og undertiden kosttilskud (f.eks. essentielle

aminosyrer, arginin, citrullin, proteinfrit kalorietilskud) afhængigt af, hvor stor en daglige indtagelse af

protein i kosten der skal til for at fremme vækst og udvikling.

Den daglige dosis skal justeres individuelt i henhold til patientens proteintolerance og den daglige

mængde protein, der er behov for at indtage gennem kosten.

RAVICTI-terapi kan være nødvendig hele livet igennem, medmindre der udføres ortotopisk

levertransplantation.

Voksne og børn

Den anbefalede dosis til patienter, som ikke tidligere er blevet behandlet med phenylbutansyre, og til

patienter, som skifter fra natriumphenylbutyrat eller fra injektion med

natriumphenylacetat/natriumbenzoat til RAVICTI, er forskellig.

Den anbefalede samlede daglige dosis RAVICTI er baseret på kropsoverfladeareal og er fra

4,5 ml/m

/dag til 11,2 ml/m

/dag (5,3 g/m

/dag til 12,4 g/m

/dag), og følgende skal tages i betragtning:

Den samlede daglige dosis skal opdeles i lige store doser og gives med hvert måltid eller

mellemmåltid/amning (f.eks. 3-6 gange om dagen). Hver dosis skal rundes op til nærmeste 0,1 ml for

patienter under 2 år og 0,5 ml for patienter i alderen 2 år og ældre.

Anbefalet begyndelsesdosis til patienter, som ikke tidligere er blevet behandlet med phenylbutyrat

8,5 ml/m

/dag (9,4 g/m

/dag) hos patienter med kropsoverfladeareal (BSA) < 1,3 m

7 ml/m

/dag (8 g/m

/dag) hos patienter med BSA ≥ 1,3 m

Begyndelsesdosis til patienter, som skifter fra natriumphenylbutyrat til RAVICTI

Patienter, som skifter fra natriumphenylbutyrat til RAVICTI, skal have den dosis RAVICTI, som

indeholder samme mængde phenylbutansyre. Omregningen er følgende:

Samlet daglig dosis RAVICTI (ml) = samlet daglig dosis natriumphenylbutyrat-tabletter

(g) x 0,86

Samlet daglig dosis RAVICTI (ml) = samlet daglig dosis natriumphenylbutyrat-pulver

(g) x 0,81

Begyndelsesdosis til patienter, som skifter fra injektion med natriumphenylacetat/natriumbenzoat til

RAVICTI

Når patienter, som skifter fra natriumphenylacetat/natriumbenzoat til RAVICTI, er stabile med

kontrolleret ammoniak bør de få en dosis RAVICTI i den højere ende af behandlingsområdet

(11,2 ml/m

/dag) med måling af ammoniak i plasma som vejledning for yderligere dosering.

Det anbefalede daglige dosisregime på 8,5 ml/m

/dag - 11,2 ml/m

/dag over en periode på op til

24 timer for stabiliserede patienter uden yderligere hyperammoniæmi er som følger:

Trin 1: 100 % dosis af natriumphenylacetat/natriumbenzoat og 50 % dosis af RAVICTI i

4-8 timer

Trin 2: 50 % dosis af natriumphenylacetat/natriumbenzoat og 100 % RAVICTI i 4-8 timer

Trin 3: seponering af natriumphenylacetat/natriumbenzoat og fuld dosis af RAVICTI fortsættes

i henhold til ernæringsregimet i 4-8 timer

Se pkt. 5.1 og 5.2 for oplysninger vedrørende farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaber hos

denne aldersgruppe.

Dosisjustering og overvågning hos voksne og børn

Den daglige dosis skal justeres individuelt i henhold til den skønnede kapacitet af patientens

urinstofsyntese, om nogen, patientens proteintolerance samt den daglige proteinindtagelse, som er

nødvendig for patientens vækst og udvikling. Kostprotein indeholder ca. 16 % kvælstof efter vægt.

Givet at ca. 47 % af kvælstoffet i kosten udskilles som overskud, og at ca. 70 % af en administreret

dosis af 4-phenylbutansyre (PBA) vil blive udskilt som phenylacetylglutamin i urinen (U-PAGN), er

en estimeret begyndelsesdosis af glycerolphenylbutyrat per døgn 0,6 ml pr. gram indtaget protein i

kosten pr. døgn, idet det antages, at alt restkvælstof omdannes af glycerolphenylbutyrat og udskilles

som phenylacetylglutamin (PAGN).

Dosisjustering baseret på ammoniak i plasma

Glycerolphenylbutyrat-dosis skal justeres for at opnå et fastende ammoniak-niveau i plasma på under

halvdelen af den øvre normalgrænse (ULN) hos patienter på 6 år eller derover. For spædbørn og små

børn (generelt under 6 år), hvor det kan være vanskeligt at bestemme et fastende ammoniakniveau på

grund af hyppige måltider/amning, skal det først målte ammoniakniveau om morgenen holdes under

ULN.

Dosisjustering baseret på phenylacetylglutamin i urinen

U-PAGN-målinger kan anvendes som vejledning ved dosisjustering af glycerolphenylbutyrat og til at

bedømme komplians. Hvert gram U-PAGN, der bliver udskilt i løbet af et døgn, redegør for den

mængde restkvælstof, der dannes af 1,4 gram protein i kosten. Hvis U-PAGN-udskillelsen er

utilstrækkelig til at redegøre for den daglige proteinindtagelse i kosten, og det fastende

ammoniakniveau er højere end halvdelen af anbefalet ULN, skal glycerolphenylbutyrat-dosen justeres

op. Ved dosisjustering skal der tages hensyn til mængden af protein i kosten, som ikke er blevet

dækket, angivet som U-PAGN-niveauet over et døgn, samt den estimerede nødvendige dosis

glycerolphenylbutyrat pr. gram protein i kosten.

Spot-U-PAGN-koncentrationer under følgende niveauer kan indikere forkert administration af

lægemidlet og/eller manglende komplians:

9.000 mikrogram/ml for patienter under 2 år

7.000 mikrogram/ml for patienter > 2 år med BSA ≤ 1,3

5.000 mikrogram/ml for patienter > 2 år med BSA > 1,3

Hvis spot-U-PAGN-koncentrationer falder til under disse niveauer, skal komplians og/eller

effektiviteten af administrationen af lægemidlet (f.eks. via sonde) vurderes, og det skal overvejes at

øge glycerolphenylbutyrat-dosis hos patienter, som overholder behandlingen, for at opnå maksimal

kontrol af ammoniak (inden for normalgrænsen for patienter under 2 år og under halvdelen af ULN

hos ældre patienter ved faste).

Dosisjustering baseret på phenylacetat og phenylacetylglutamin i plasma

Opkastning, kvalme, hovedpine, døsighed, forvirring eller søvnighed ved fravær af et højt

ammoniakniveau eller interkurrent sygdom kan være tegn på phenyleddikesyre- (PAA) toksicitet (se

pkt. 4.4, PAA-toksicitet). Måling af PAA og PAGN i plasma

kan derfor være nyttig i forbindelse med

dosisbestemmelse. PAA:PAGN i plasma (begge målt i mikrogram/ml) er observeret til generelt at

være under 1 hos patienter uden PAA-akkumulation. Hos patienter med en PAA:PAGN-ratio over 2,5

vil en yderligere forhøjelse af glycerolphenylbutyrat-dosis muligvis ikke øge PAGN-dannelse, selvom

PAA-plasmakoncentrationen stiger, på grund af mætning af konjugeringsreaktionen. I sådanne tilfælde

kan hyppigere dosering resultere i et lavere PAA-plasmaniveau og en lavere PAA:PAGN-ratio.

Ammoniakniveauet skal monitoreres tæt, når glycerolphenylbutyrat-dosis ændres.

N-acetylglutamat-syntetase- (NAGS) og CITRIN (citrullinæmi type 2-)

defekt

RAVICTIs sikkerhed og virkning til behandling af patienter med N-acetylglutamat-syntetase (NAGS)

og CITRIN (citrullinæmi type 2-) defekt er ikke klarlagt.

Pædiatrisk population

Doseringen er den samme for voksne og pædiatriske patienter.

Glemt dosis

En eventuelt glemt dosis skal tages, så snart det opdages. Hvis den næste planlagte dosis er inden for 2

timer for voksne og inden for 30 minutter for børn, skal den glemte dosis dog springes over, og den

sædvanlige doseringsplan genoptages. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Særlige populationer

Ældre (65 år og derover)

Kliniske studier med RAVICTI inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal forsøgspersoner ≥ 65 år til at

konkludere, hvorvidt de reagerer anderledes end yngre forsøgspersoner. Generelt skal der udvises

forsigtighed ved valg af dosis til en ældre patient, og dosis skal sædvanligvis begynde i den lave ende

af dosisintervallet for at tage højde for den højere hyppighed af nedsat lever-, nyre- og hjertefunktion

såvel som af samtidig sygdom eller behandling med andre lægemidler.

Nedsat leverfunktion

Da PAA omdannes til PAGN i leveren, kan patienter med svært nedsat leverfunktion have en

reduceret konverteringsevne og højere plasma-PAA og plasma-PAA:PAGN-ratio. Dosis til voksne og

pædiatriske patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion skal derfor begynde i den lave

ende af det anbefalede dosisinterval (4,5 ml/m

/dag) og holdes på den lavest mulige dosis, som er

nødvendig for at regulere patientens ammoniak-niveau. En plasma-PAA:PAGN-ratio på over 2,5 kan

indikere mætning af kapaciteten til at omdanne PAA til PAGN, og det kan være nødvendigt at

reducere dosis og/eller øge doseringshyppigheden. Plasma-PAA:PAGN-ratioen kan være nyttig ved

dosisovervågning (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke blevet udført studier hos UCD-patienter med nedsat nyrefunktion, og sikkerheden af

glycerolphenylbutyrat hos patienter med nedsat nyrefunktion kendes ikke. RAVICTI skal anvendes

med forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Så vidt muligt skal sådanne patienter

startes og holdes på den laveste dosis, som er nødvendig for at kontrollere ammoniakniveauet i blodet.

Administration

Oral eller gastroenteral anvendelse.

RAVICTI skal tages i forbindelse med måltider og administreres direkte i munden med en oral sprøjte.

Lægemidlet må ikke tilsættes en større mængde anden væske, da glycerolphenylbutyrat er tungere end

vand, og det kan medføre ufuldstændig administration. Der er udført forligelighedsstudier (se pkt. 4.5).

RAVICTI kan blandes med en lille smule æblemos, ketchup eller græskarmos, og blandingen skal

anvendes inden for 2 timer ved opbevaring ved stuetemperatur (25 °C). Lægemidlet kan blandes med

ernæringspræparater (Cyclinex-1, Cyclinex-2, UCD-1, UCD-2, Polycose, Pro Phree og Citrullin), og

blandingen skal anvendes inden for 2 timer ved opbevaring ved 25 °C eller inden for 24 timer ved

opbevaring i køleskab.

RAVICTI-pakningen indeholder lægemidlet og en genlukkelig lågadapter. Patienterne skal informeres

om, at CE-mærkede orale sprøjter, der er kompatible med den genlukkelige lågadapter, kan fås på

apoteket i en passende størrelse til det ordinerede doseringsvolumen (se pkt. 6.6).

Flasken med RAVICTI åbnes ved at trykke ned på låget og dreje til venstre. Adapteren drejes så fast

på flasken. Spidsen af den orale sprøjte placeres i adapteren, og Flasken vendes på hovedet med

sprøjten siddende i. Den orale sprøjte fyldes så ved at trække stemplet tilbage, indtil sprøjten er fyldt

med den ordinerede mængde lægemiddel. Der slås let på den orale sprøjte for at fjerne luftbobler,

mens det tjekkes, at den er fyldt med den korrekte mængde væske. Væsken kan synkes fra den orale

sprøjte, eller sprøjten kan fastgøres til en gastrostomisonde eller nasogastrisk sonde. Den samme orale

sprøjte skal bruges til alle doser samme dag. Det er vigtigt at sørge for, at den orale sprøjte holdes ren

og tør mellem doseringsintervallerne. Den lukbare adapter og den orale sprøjte må ikke skylles

mellem de daglige doser, da tilstedeværelsen af vand kan forårsage nedbrydning af

glycerolphenylbutyrat. Den forankrede hætte på adapteren skal lukkes omhyggeligt efter brug. Den

orale sprøjte skal kasseres efter dagens sidste dosis. Den lukbare adapter skal kasseres, når flasken er

tom, og flasken skal kasseres 14 dage efter, den er åbnet, selv hvis den ikke er tom. En ny adapter skal

anvendes, hver gang en ny flaske åbnes.

Til patienter, der ikke er i stand til at tage lægemidlet via munden, kan RAVICTI kan administreres

gennem en CE-mærket nasogastrisk sonde eller gastrostomisonde af silikone af medicinsk kvalitet.

For yderligere information angående administrationsmetode og studier af forligelighed/stabilitet under

brug, se pkt. 6.6.

Forberedelse til administration gennem nasogastrisk sonde eller gastrostomisonde

In vitro

undersøgelser til evaluering af den procentvise genfinding af den samlede dosis givet gennem

en nasogastrisk, nasojejunal eller gastrostomisonde påviste, at dosis genfundet var > 99 % for

doser > 1 ml og 70 % for en dosis på 0,5 ml. For patienter, som kan synke væsker, skal RAVICTI

tages oralt selv for patienter med en nasogastrisk og/eller gastrostomisonde. For patienter, som ikke

kan synke væsker, kan en nasogastrisk eller gastrostomisonde dog anvendes til at administrere

RAVICTI på følgende måde:

Der skal anvendes en oral sprøjte til at trække den ordinerede dosis RAVICTI ud af flasken.

Spidsen af den orale sprøjte anbringes på sondens spids.

Den orale sprøjtes stempel anvendes til at sprøjte RAVICTI ind i sonden.

Der skal anvendes 10 ml vand eller et ernæringspræparat til skylning af sonden én gang, og

skyllevæsken skal have mulighed for at løbe af efter administration.

Det anbefales ikke at administrere en dosis på 0,5 ml eller derunder med en nasogastrisk, nasojejunal

eller gastrostomisonde på grund af den lave genfinding af lægemidlet ved denne dosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof.

Behandling af akut hyperammoniæmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selv under behandling med glycerolphenylbutyrat kan akut hyperammoniæmi, herunder

hyperammoniæmisk encefalopati, forekomme hos en del af patienterne.

Reduceret absorption af phenylbutyrat ved pancreasinsufficiens eller intestinal malabsorption

Eksokrine pancreasenzymer hydrolyserer glycerolphenylbutyrat i tyndtarmen og spalter den aktive

del, phenylbutyrat, fra glycerol. Denne proces bevirker, at phenylbutyrat kan absorberes til kredsløbet.

Lave niveauer af eller manglende pancreasenzymer eller tarmsygdom, der medfører malabsorption af

fedt, kan resultere i reduceret eller manglende hydrolyse af glycerolphenylbutyrat og/eller absorption

af phenylbutyrat og i reduceret kontrol med ammoniak i plasma. Ammoniakniveauet skal monitoreres

nøje hos patienter med pancreasinsufficiens eller intestinal malabsorption.

Neurotoksicitet

Reversible kliniske manifestationer, som antyder neurotoksicitet (f.eks. kvalme, opkastning,

døsighed), er blevet forbundet med phenylacetatniveauer fra 499-1.285 mikrogram/ml hos

cancerpatienter, som fik PAA intravenøst. Selvom dette ikke er set i kliniske studier med UCD-

patienter, skal et højt PAA-niveau mistænkes hos patienter (især hos børn < 2 måneder) med

uforklarlig døsighed, forvirring, kvalme og apati, som har et normalt til lavt ammoniakniveau.

Hvis symptomerne opkastning, kvalme, hovedpine, døsighed, forvirring eller søvnløshed er til stede

uden et højt ammoniakniveau eller andre interkurrente sygdomme, skal plasma-PAA og plasma-

PAA:PAGN-ratio måles, og det skal overvejes at reducere dosis af glycerolphenylbutyrat eller øge

doseringshyppigheden, hvis PAA-niveauet overstiger 500 mikrogram/l, og plasma-PAA:PAGN-

ratioen overstiger 2,5.

Monitorering og laboratorieundersøgelser

Den daglige dosis skal justeres individuelt i henhold til patientens estimerede urinstofsyntesekapacitet,

om nogen, aminosyreprofil, proteintolerance og den daglige proteinindtagelse gennem kosten, som er

nødvendig for at fremme vækst og udvikling. Supplerende aminosyreformuleringer kan være

nødvendige for at opretholde essentielle aminosyrer og forgrenede aminosyrer inden for

normalområdet. Yderligere justering kan være baseret på monitorering af ammoniak, glutamin, U-

PAGN og/eller PAA og PAGN i plasma såvel som plasma-PAA:PAGN-ratioen (se pkt. 4.2).

Andre lægemidlers potentiale til at påvirke ammoniak

Kortikosteroider

Brug af kortikosteroider kan medføre nedbrydning af kroppens proteiner og øge ammoniakniveauet i

plasma. Monitorer ammoniakniveauet nøje, når kortikosteroider og glycerolphenylbutyrat anvendes

samtidig.

Valproinsyre og haloperidol

Valproinsyre og haloperidol kan inducere hyperammoniæmi. Monitorer ammoniakniveauet nøje, når

det er nødvendigt at behandle UCD-patienter med valproinsyre eller haloperidol.

Probenecid

Probenecid kan hæmme den renale udskillelse af glycerolphenylbutyrats metabolitter, herunder

PAGN.

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception (se pkt. 4.6).

Graviditet

RAVICTI bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender

sikker kontraception, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med

glycerolphenylbutyrat, se pkt. 4.6.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig brug af lægemidler, der vides at hæmme lipase, skal gives med forsigtighed, da

glycerolphenylbutyrat hydrolyseres til phenylbutansyre og glycerol af fordøjelsesenzymet lipase. Dette

kan være forbundet med øget risiko for lægemiddelinteraktioner med lipase-hæmmere og med lipase i

pancreasenzympræparater til substitutionsterapi.

En potentiel effekt på CYP2D6 kan ikke udelukkes, og det tilrådes at udvise forsigtighed hos

patienter, som får lægemidler, der er CYP2D6-substrater.

Det er vist, at glycerolphenylbutyrat og/eller dets metabolitter, PAA og PBA er svage CYP3A4-

induktorer

in vivo

In vivo

eksponering for glycerolphenylbutyrat har resulteret i reduceret systemisk

eksponering for midazolam på cirka 32 % og øget eksponering for 1-hydroxy-metabolitten af

midazolam, hvilket indikerer, at

steady state

dosering af glycerolphenylbutyrat resulterer i CYP3A4-

induktion. Der er et muligt potentiale for interaktion mellem glycerolphenylbutyrat som CYP3A4-

induktor og lægemidler, som hovedsagligt metaboliseres af CYP3A4. Den terapeutiske effekt og/eller

metabolitniveauet af lægemidler, som er substrater for dette enzym, herunder visse orale

kontraceptiva, kan derfor være reduceret, og der er ikke garanti for fuld effekt ved administration

sammen med glycerolphenylbutyrat.

Andre lægemidler, såsom kortikosteroider, valproinsyre, haloperidol og probenecid kan potentielt

påvirke ammoniakniveauet, se pkt. 4.4.

Glycerolphenylbutyrats indvirkning på CYP2C9 og potentialet for interaktion med celecoxib er blevet

undersøgt hos mennesker uden noget bevis for interaktion.

Glycerolphenylbutyrats indvirkning på andre CYP-isoenzymer er ikke blevet undersøgt hos

mennesker, og en indvirkning kan ikke udelukkes.

Forligelighedsstudier har påvist, at glycerolphenylbutyrat er kemisk og fysisk stabilt under anvendelse

med følgende fødevarer og kosttilskud: æblemos, ketchup, græskarmos og fem ernæringspræparater

(Cyclinex-1, Cyclinex-2, UCD-1, UCD-2, Polycose , Pro Phree og citrullin), som typisk bruges af

UCD-patienter (se pkt. 4.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos mænd og kvinder

Brug af RAVICTI hos kvinder i den fertile alder skal ledsages af brug af effektiv kontraception (se

pkt. 4.4).

Graviditet

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Der er utilstrækkelige data fra anvendelse

af glycerolphenylbutyrat til gravide kvinder.

Glycerolphenylbutyrat bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke

anvender sikker kontraception, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med

glycerolphenylbutyrat (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om glycerolphenylbutyrat eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med

glycerolphenylbutyrat skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold

til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Glycerolphenylbutyrat havde ingen indvirkning på fertilitet eller reproduktion hos han- og hunrotter

(se pkt. 5.3). Der foreligger ingen data vedrørende fertilitet hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

RAVICTI kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, da

behandling med glycerolphenylbutyrat kan forårsage svimmelhed eller hovedpine (se pkt. 4.8).

Patienter bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe de har disse bivirkninger.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Vurderingen af bivirkninger blev baseret på eksponering hos 114 UCD-patienter (65 voksne og

49 børn i alderen fra 2 måneder til 17 år) med defekter i CPS, OTC, ASS, ASL, ARG eller HHH på

tværs af 4 kortvarige og 3 langvarige kliniske studier, i hvilke 90 patienter fuldførte 12 måneders

deltagelse (gennemsnitlig eksponering = 51 uger).

Ved start af behandling kan der forekomme abdominalsmerter, kvalme, diarré og/eller hovedpine;

disse bivirkninger forsvinder som regel inden for et par dage, selvom behandlingen fortsættes. Den

hyppigst rapporterede bivirkning (> 5 %) under behandling med glycerolphenylbutyrat var diarré,

flatulens og hovedpine (8,8 % hver), appetitløshed (7,0 %), opkastning (6,1 %) samt træthed, kvalme

og unormal lugt fra huden (5,3 % hver).

Yderligere bivirkninger er blevet evalueret i et klinisk studie, der inkluderede 16 UCD-patienter under

2 måneder. Den gennemsnitlige eksponering var 10 måneder (interval 2-20 måneder).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne i nedenstående tabel er angivet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden

defineres som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppering vises bivirkninger efter

aftagende sværhedsgrad.

Enhver bivirkning, der blev rapporteret hos en patient, opfyldte kriterierne for ”ikke almindelig”. Da

UCD-patienter er sjældne og populationen i lægemidlets sikkerhedsdatabase lille (N = 114), kendes

bivirkningshyppigheden sjælden og meget sjælden ikke.

Tabel 1. Liste over bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig

Gastrointestinal virusinfektion

Det endokrine system

Ikke almindelig

Hypotyroidisme

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Appetitløshed, øget appetit

Ikke almindelig

Hypoalbuminæmi, hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Madlede

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine, tremor

Ikke almindelig

Dysgeusi, letargi, paræstesi,

psykomotorisk hyperaktivitet, døsighed,

taleforstyrrelse

Ikke almindelig

Konfusion, sænket stemningsleje

Hjerte

Ikke almindelig

Ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hedeture

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Dysfoni, næseblod, næsetilstopning,

orofaryngeale smerter, halsirritation

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Flatulens, diarré, opkastning, kvalme,

abdominalsmerter, dyspepsi, oppustethed,

forstoppelse, orale gener,

opkastningsfornemmelse

Ikke almindelig

Abdominalt ubehag, unormal afføring,

mundtørhed, ructus, afføringstrang,

smerter i øvre og/eller nedre abdomen,

smerter ved afføring, steatoré, stomatitis

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Galdeblæresmerter

Hud og subkutane væv

Almindelig

Unormal lugt fra huden, acne

Ikke almindelig

Alopeci, hyperhidrose, kløende udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Rygsmerter, hævede led, muskelspasmer,

ekstremitetssmerter, plantar fasciitis

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Blæresmerter

Det reproduktive system og

mammae

Almindelig

Metroragi

Ikke almindelig

Amenorré, uregelmæssig menstruation

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Træthed, perifert ødem

Ikke almindelig

Sult, pyreksi

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet

anion-gap, reduceret lymfocyttælling,

reduceret D-vitamin

Ikke almindelig

Forhøjet kalium i blodet, forhøjede

triglycerider i blodet, unormalt

elektrokardiogram, forhøjet

low density

lipoprotein, forlænget protrombintid,

forhøjet leukocyttælling, vægtstigning,

vægttab

Pædiatrisk population

Bivirkninger rapporteret hyppigere hos pædiatriske end voksne patienter ved langvarig behandling

med glycerolphenylbutyrat inkluderede øvre abdominalsmerter (3 ud af 49 børn [6,1 %] og 1 ud af

51 voksne [2,0 %]) og forhøjet anion-gap (2 ud af 49 børn [4,1 %] og 0 ud af 51 voksne [0 %]).

I et yderligere langtids- (24 måneder), ukontrolleret, åbent klinisk studie blev RAVICTIs sikkerhed

evalueret hos 16 UCD-patienter under 2 måneder og hos 10 pædiatriske patienter med UCD’er i

alderen fra 2 måneder til under 2 år. Den gennemsnitlige eksponering var 10 måneder (interval

2-20 måneder) og den gennemsnitlige eksponering hos patienter i alderen 2 måneder til under 2 år var

9 måneder (interval 0,2-20,3 måneder). Bivirkninger opsummeres herunder.

Tabel 2. Liste over bivirkninger hos patienter under 2 måneder

Systemorganklasse

Foretrukken term

I alt

(N = 16)

Blod og lymfesystem

2 (12,5 %)

Anæmi

1 (6,3 %)

Trombocytose

1 (6,3 %)

Metabolisme og ernæring

1 (6,3 %)

Hypofagi

1 (6,3 %)

Mave-tarm-kanalen

3 (18,8 %)

Diarré

2 (12,5 %)

Forstoppelse

1 (6,3 %)

Flatulens

1 (6,3 %)

Gastroøsofageal reflukssygdom

1 (6,3 %)

Hud og subkutane væv

3(18,8 %)

Udslæt

3(18,8 %)

Undersøgelser

4 (25 %)

Nedsat aminosyreniveau

1 (6,3 %)

Forhøjet gamma-glutamyltransferase

1 (6,3 %)

Forhøjede leverenzymer

1 (6,3 %)

Forhøjede transaminaser

1 (6,3 %)

Tabel 3. Liste over bivirkninger hos patienter i alderen 2 måneder til under 2 år

Systemorganklasse

Foretrukken term

I alt

(N = 10)

Mave-tarm-kanalen

2 (20 %)

Forstoppelse

1 (10 %)

Diarré

1 (10 %)

Hud og subkutane væv

2 (20 %)

Eksem

1 (10 %)

Negleriller

1 (10 %)

Udslæt

1 (10 %)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/851451/2018

EMEA/H/C/003822

Ravicti (glycerolphenylbutyrat)

En oversigt over Ravicti, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ravicti, og hvad anvendes det til?

Ravicti er et lægemiddel til behandling af forstyrrelser i urinstofcyklus hos voksne og børn, når

sygdommen ikke kan håndteres ved kostændringer alene. Patienter med forstyrrelser i urinstofcyklus

er ikke i stand til at udskille overflødigt kvælstof fra kroppen, da de mangler visse leverenzymer. I

kroppen omdannes overflødigt kvælstof til ammoniak, som er skadeligt, når det ophobes. Ravicti

anvendes hos patienter, der mangler et eller flere af følgende enzymer: carbamoylphosphatsyntase-I,

ornithincarbamoyltransferase, argininosuccinatsynthetase, argininosuccinatlyase, arginase I og

ornithintranslocase.

Ravicti indeholder det aktive stof glycerolphenylbutyrat.

Forstyrrelser i urinstofcyklus er sjældne, og Ravicti blev udpeget som "lægemiddel til sjældne

sygdomme" for flere former af sygdommen den 10. juni 2010. Yderligere information om lægemidler til

sjældne sygdomme kan findes på Det Europæiske lægemiddelagenturs

websted ema.europa.eu/en/medicines/ /ema_group_types/ema_orphan.

Hvordan anvendes Ravicti?

Ravicti fås som en væske (1,1 g/ml), der enten indtages gennem munden eller gennem en sonde, der

fra næsen føres ned i mavesækken eller gennem maveskindet til mavesækken. Lægemidlet udleveres

kun efter recept, og behandlingen skal ordineres af en læge med erfaring i behandling af forstyrrelser i

urincyklus.

Da proteiner er en kvælstofkilde, skal Ravicti anvendes sammen med en speciel proteinfattig diæt og

undertiden med kosttilskud (afhængigt af det daglige proteinindtag, der er nødvendigt for vækst og

udvikling).

Dosen af Ravicti afhænger af patientens kost, højde og vægt. Under behandlingen skal der

regelmæssigt tages blodprøver for at justere dosis. Den samlede dagsdosis af Ravicti skal opdeles i lige

store portioner og indtages sammen med hvert måltid. Behandlingen med Ravicti kan være livslang,

hvis ikke patienten får en vellykket levertransplantation.

For mere information om brug af Ravicti, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Ravicti (glycerolphenylbutyrat)

EMA/851451/2018

Side 2/3

Hvordan virker Ravicti?

Det aktive stof i Ravicti, glycerolphenylbutyrat, omdannes i kroppen til phenylacetat. Phenylacetat

bindes til aminosyren glutamin, som findes i proteiner, for at danne et stof, som nyrerne kan fjerne fra

kroppen. Denne fjernelse af proteiner reducerer indholdet af kvælstof i kroppen og reducerer den

mængde ammoniak, der produceres.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ravicti?

Ravicti er blevet sammenlignet med natriumphenylbutyrat (et andet lægemiddel til behandling af

forstyrrelser i urincyklus) i et studie med deltagelse af 88 voksne med forstyrrelser i urincyklus.

Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i blodets ammoniakindhold efter 4 ugers behandling.

Studiet viste, at Ravicti var mindst ligeså effektivt som sammenligningsstoffet til at kontrollere blodets

ammoniakindhold: Det beregnede ammoniakindhold var ca. 870 µmol/l hos patienter behandlet med

Ravicti, sammenholdt med ca. 980 µmol/l hos patienter behandlet med natriumphenylbutyrat. Data fra

supplerende studier viste en lignende virkning hos børn, der blev behandlet med Ravicti fra fødslen.

Hvilke risici er der forbundet med Ravicti?

De hyppigste bivirkninger ved Ravicti (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 20 personer) er

diarré, tarmluft (flatulens), hovedpine, nedsat appetit, opkastning, træthed, kvalme og abnorm

hudlugt.

Ravicti må ikke anvendes til behandling af pludselig stigning i blodets ammoniakindhold (akut

hyperammonæmi). Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Ravicti fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Ravicti godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderede, at fordelene ved Ravicti opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Ravicti var effektivt til at nedsætte blodets ammoniakindhold ved forstyrrelser i urincyklus. Ravicti er

et depotpræparat, hvilket betyder, at det aktive stof frigives dagen igennem. Dette resulterer derfor i

en bedre kontrol med blodets ammoniakindhold i løbet af hele dagen. Af samme grund må Ravicti ikke

anvendes til at behandle akut hyperammonæmi, da der i sådanne tilfælde kræves en mere

hurtigvirkende behandling.

Desuden fandt agenturet, at da Ravicti fås som en væske, kan dette gøre lægemidlet mere

velsmagende, specielt for børn, sammenlignet med andre lægemidler, der fås som granulat til

tilsætning til maden; den flydende formulering letter også indgivelse via sonde til patienter, der ikke

kan synke.

Bivirkningerne ved Ravicti omfatter hovedsagelig tarmen og anses for at kunne håndteres. Der

afventes dog yderligere data om den langsigtede sikkerhed af Ravicti.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ravicti?

Den virksomhed, der markedsfører Ravicti, skal oprette et patientregister, der skal give flere

oplysninger om lægemidlets langsigtede fordele og sikkerhed.

Ravicti (glycerolphenylbutyrat)

EMA/851451/2018

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ravicti.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Ravicti løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Ravicti vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ravicti

Ravicti fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. november 2015

Yderligere information om Ravicti findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ravicti

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information