Palonosetron Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-05-2020

Aktiv bestanddel:
Palonosetron
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
A04AA05
INN (International Name):
palonosetron
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Opkastning, Kvalme, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Palonosetron Accord er angivet i voksne til forebyggelse af akut kvalme og opkastning forbundet med meget emetogenic kemoterapi mod kræft,forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi. Palonosetron Accord er angivet i pædiatriske patienter, der 1 måned, og ældre, for:forebyggelse af akut kvalme og opkastning forbundet med meget emetogenic kemoterapi og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004129
Autorisation dato:
2016-05-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/004129

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-06-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Palonosetron Accord 250 mikrogram injektionsvæske, opløsning

palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Palonosetron Accord til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Palonosetron Accord

Sådan skal De bruge Palonosetron Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Palonosetron Accord hører til en gruppe lægemidler, der kaldes serotonin (5HT

)- antagonister.

Disse lægemidler kan blokere virkningen af det kemiske stof serotonin, der fremkalder kvalme og

opkastning.

Palonosetron Accord anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi

mod kræft hos voksne, unge og børn, som er over en måned gamle.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Palonosetron Accord

Brug ikke Palonosetron Accord:

Hvis De er allergisk over for palonosetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Palonosetron

Accord (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Palonosetron Accord

Hvis De har akut forstoppelse eller en sygehistorie med gentagne tilfælde med forstoppelse.

Hvis De bruger Palonosetron Accord sammen med andre lægemidler, som kan medføre en

abnorm hjerterytme såsom amiodaron, nicardipin, quinidin, moxifloxacin, erythromycin,

haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon.

Hvis der i Deres egen eller i Deres families sygehistorie har været tilfælde af

hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse).

Hvis De har andre hjerteproblemer.

Hvis visse mineraler i Deres blod, såsom kalium eller magnesium, er i ubalance, og det ikke er

behandlet.

Det frarådes at tage Palonosetron Accord i dagene efter kemoterapi, medmindre De får en ny

kemoterapicyklus.

Brug af anden medicin sammen med Palonosetron Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig,

herunder:

SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller

angst, herunder fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram

SNRI’er (serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller

angst, herunder venlafaxin, duloxetin.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis De er gravid, eller har mistanke om, at De er gravid, vil Deres læge ikke behandle Dem med

Palonosetron Accord, medmindre det er strengt nødvendigt.

Det vides ikke, om Palonosetron Accord kan medføre skadelige virkninger, hvis det anvendes under

graviditet.

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger nogen form for medicin, hvis De er

gravid eller har mistanke om, at De er gravid.

Amning

Det er ukendt, om Palonosetron Accord udskilles i mælk.

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger Palonosetron Accord, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Palonosetron Accord kan fremkalde svimmelhed eller træthed. Hvis De føler Dem svimmel eller træt,

må De ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Palonosetron Accord indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal De bruge Palonosetron Accord

En læge eller en sygeplejerske vil normalt indsprøjte Palonosetron Accord ca. 30 minutter før starten

af kemoterapi.

Voksne

Den anbefalede dosis af Palonosetron Accord er 250 mikrogram, givet som en hurtig injektion

(bolusinjektion) i en blodåre.

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år)

Lægen vil bestemme dosis afhængig af legemsvægt. Den maksimale dosis er imidlertid

1500 mikrogram.

Palonosetron Accord vil blive givet som en langsom infusion i en blodåre.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger og deres hyppighed er opstillet nedenfor:

Voksne

Almindelige

Disse bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

hovedpine,

svimmelhed,

forstoppelse og diaré.

Ikke almindelige

Disse bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

For højt eller lavt blodtryk

Anomal hjerterytme eller mangel på blodtilførsel til hjertet

Ændring i blodårens farve og/eller blodårerne bliver større

Unormalt høje eller lave niveauer af kalium i blodet

Høje niveauer af sukker i blodet eller urinen

Lave niveauer af kalcium i blodet

Høje niveauer af pigmentet bilirubin i blodet

Høje niveauer af bestemte leverenzymer

Hævet stemningsleje eller angstfølelse

Søvnighed eller søvnbesvær

Nedsat appetit eller tab af appetit

Svaghed, træthed, feber eller influenza-lignende symptomer

Følelsesløshed, brændende, prikkende eller stikkende fornemmelse på huden

Kløende hududslæt

Nedsat syn eller øjenirritation

Transportsyge

Ringen for øret

Hikke, luft i maven, tør mund eller fordøjelsesbesvær

Mavesmerter

Vandladningsbesvær

Ledsmerter

Unormalt ekg (QT-forlængelse)

Meget sjældne

Disse bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000:

Overfølsomhedsreaktioner som følge af indgift af Palonosetron Accord.

Tegn herpå kan være hævelse af læberne, ansigtet, tungen eller halsen, vejrtrækningsbesvær eller

kollaps; De kan måske også få et kløende, ujævnt udslæt (nældefeber), en brændende fornemmelse

eller smerte på injektionsstedet.

Børn og unge:

Almindelige

Disse bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

hovedpine

Ikke almindelige

Disse bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

svimmelhed

rykvise kropsbevægelser

unormal puls

hoste eller stakåndethed

næseblod

kløende hududslæt eller nældefeber

feber

smerter på infusionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasset efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt injektionsvæske skal bortskaffes.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Palonosetron Accord indeholder:

Aktivt stof: palonosetron (som hydrochlorid).

Hver ml af opløsningen indeholder 50 mikrogram palonosetron. Ét hætteglas med 5 ml

opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, dinatriumedetat (se afsnit 2 vedrørende natriumindhold),

natriumcitrat, citronsyremonohydrat, natriumhydroxid (se afsnit 2 vedrørende natriumindhold),

koncentreret saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Palonosetron Accord-injektionsvæske, opløsning, er en klar og farveløs opløsning, der leveres i et 6

ml hætteglas lukket med en chlorbutylgummiprop og forseglet med en ”flip-off”-aluminiumforsegling.

Hvert hætteglas indeholder én dosis.

Fås i pakninger med 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Holland

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om Palonosetron Accord på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Palonosetron Accord 250 mikrogram injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid).

Hvert hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

pH: mellem 3,0 og 3,9.

Osmolaritet: 260-320 mOsmol/l.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Palonosetron Accord er hos voksne indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med kraftig

kvalmefremkaldende virkning.

forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med moderat

kvalmefremkaldende virkning.

Palonosetron Accord er hos pædiatriske patienter i alderen 1 måned og ældre indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med kraftig

kvalmefremkaldende virkning og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med

cancerkemoterapi med moderat kvalmefremkaldende virkning.

4.2

Dosering og administration

Palonosetron Accord bør kun anvendes før indgift af kemoterapi. Lægemidlet bør indgives af

sundhedspersonale under passende lægelig supervision.

Dosering

Voksne

250 mikrogram palonosetron indgivet som en enkelt intravenøs bolus ca. 30 minutter før start af

kemoterapi. Palonosetron Accord skal injiceres over 30 sekunder.

Effekten af palonosetron ved forebyggelse af kvalme og opkastning fremkaldt af kemoterapi med

kraftig kvalmefremkaldende virkning kan forstærkes ved at supplere med et kortikosteroid indgivet

inden kemoterapien.

Ældre population

Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år):

20 mcg/kg (den maksimale totale dosis bør ikke overskride 1500 mikrogram) palonosetron

administreret som en enkel 15-minutters intravenøs infusion, der begynder ca. 30 minutter før

påbegyndelse af kemoterapi.

Sikkerhed og virkning af palonosetron hos børn i alderen under 1 måned er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data. Der foreligger begrænsede data om anvendelse af palonosetron til forebyggelse

af kvalme og opkastning hos børn under 2 år.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion.

Der findes ingen data vedrørende patienter med terminal nyresygdom, der er i hæmodialyse.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da palonosetron kan øge passagetiden i tyktarmen, skal patienter med en anamnese med obstipation

eller tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter indgiften. To tilfælde af obstipation med fækal

sammenpresning, der krævede hospitalisering, er blevet rapporteret i forbindelse med 750 mikrogram

palonosetron.

Ved alle testede dosisniveauer fremkaldte palonosetron ikke klinisk relevant forlængelse af QTc-

intervallet. Et specifikt og grundigt QT/QTc-studie med raske frivillige blev gennemført med henblik

på at opnå definitive data for palonosetrons virkning på QT/QTc (se pkt. 5.1).

Der har været rapporter om serotonergt syndrom ved anvendelse af 5-HT

-antagonister, enten alene

eller i kombination med andre serotoninerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI’er) og serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere (serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, SNRI’er). Der rådes til

passende observation af patienter med serotonergt syndrom-lignende symptomer.

Imidlertid skal der som for andre 5-HT

antagonister udvises forsigtighed ved anvendelse af

palonosetron hos patienter, som har eller som muligvis vil udvikle forlænget QT-interval. Dette

omfatter patienter med en personlig anamnese eller familieanamnese med QT-forlængelse,

elektrolytforstyrrelser, kronisk hjertesvigt, bradyarytmi, eller ledningsforstyrrelser og patienter, der

tager antiarytmika eller andre lægemidler, der kan medføre QT-forlængelse eller

elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres før administration af en 5-

-antagonist.

Palonosetron Accord bør ikke anvendes til at forebygge og behandle kvalme og opkastning i dagene

efter kemoterapi, medmindre det sker i forbindelse med anden indgift af kemoterapi.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. at det i det

væsentlige er natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Palonosetron metaboliseres hovedsageligt af CYP2D6, med et mindre bidrag af CYP3A4 og CYP1A2

isoenzymer. Baseret på in vitro studier hæmmer eller fremmer palonosetron ikke CYP450 isoenzym i

klinisk relevante koncentrationer.

Kemoterapeutika

I prækliniske studier hæmmede palonosetron ikke den antineoplastiske virkning af de fem testede

kemoterapeutika (cisplatin, cyclophosphamid, cytarabin, doxorubicin og mitomycin C).

Metoclopramid

I et klinisk studie blev der ikke påvist nogen farmakokinetisk interaktion mellem en enkelt intravenøs

dosis palonosetron og steady state koncentration af oral metoclopramid, som er en CYP2D6 inhibitor.

CYP2D6-induktorer og -hæmmere

I en populations-farmakokinetisk analyse er det blevet vist, at der ikke var nogen signifikant virkning

på palonosetrons clearance, når det blev givet sammen med CYP2D6-induktorer (dexamethason og

rifampicin) og hæmmere (herunder amiodaron, celecoxib, chlorpromazin, cimetidin, doxorubicin,

fluoxetin, haloperidol, paroxetin, quinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med kortikosteroider.

Serotoninerge lægemidler (f.eks. SSRI’er og SNRI’er)

Der har været rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

-antagonister og

andre serotoninerge lægemidler (herunder SSRI’er og SNRI’er).

Andre lægemidler

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med analgetika, antiemetika/midler mod kvalme,

spasmolytika og antikolinergika.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data om effekten af palonosetron på fertilitet.

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data fra anvendelse af Palonosetron Accord til gravide. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryoets/fostrets

udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Der findes kun begrænsede data fra dyrestudier med

hensyn til passage gennem placenta (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med palonosetron ved graviditet hos mennesker. Palonosetron bør derfor ikke

anvendes til gravide kvinder, medmindre det af lægen anses for tvingende nødvendigt.

Amning

Da der ikke findes data vedrørende udskillelse af palonosetron i mælk, bør amning ophøre under

behandlingen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Da palonosetron kan fremkalde svimmelhed, døsighed og træthed, skal patienterne advares, når de

fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier hos voksne med en dosering på 250 mikrogram (totalt 633 patienter) var de hyppigst

observerede bivirkninger, der i det mindste muligvis var relaterede til palonosetron, hovedpine (9 %)

og obstipation (5 %).

I de kliniske studier blev følgende bivirkninger observeret som mulige eller sandsynlige i forbindelse

med palonosetron. De blev klassificeret som almindelige (

1/100 til <1/10) eller ikke almindelige

1/1.000 til <1/100). Efter markedsføring er der rapporteret om meget sjældne bivirkninger

(<1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasser

Almindelige

bivirkninger

(

1/100 til <1/10)

Ikke almindelige bivirkninger

(

1/1.000 til <1/100)

Meget sjældne

bivirkninger°

(<1/10.000)

Immunsystemet

Overfølsomhed,

anafylaksi,

anafylaktiske/

anafylaktoide

reaktioner og

shock

Metabolisme og ernæring

Hyperkaliæmi,

stofskiftesygdomme, hypokalcæmi,

hypokaliæmi, anoreksi,

hyperglykæmi, nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Angst, euforisk stemning

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Døsighed, insomni, paræstesier,

søvntrang, perifer sensorisk

neuropati

Øjne

Øjenirritation, amblyopi

Øre og labyrint

Transportsyge, tinnitus

Hjerte

Takykardi, bradykardi,

ekstrasystoler, myokardieiskæmi,

sinustakykardi, sinusarytmi,

supraventrikulære ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypotension, hypertension,

misfarvning af vener, distenderede

vener

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Diaré

Dyspepsi, abdominalsmerter, øvre

abdominalsmerter, mundtørhed,

flatulens

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis, kløende

udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgier

Nyrer og urinveje

Urinretention, glukosuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, feber, træthed,

varmefølelse, influenzalignende

sygdom

Reaktion på

injektionsstedet*

Undersøgelser

Forhøjede transaminaser,

QT-forlængelse i

elektrokardiogrammet

° Baseret på erfaring opnået efter markedsføring.

* Omfatter følgende: brænden, induration, ubehag og smerter.

Pædiatrisk population

I pædiatriske kliniske studier af forebyggelse af kvalme og opkastning induceret af kemoterapi med

moderat eller kraftig kvalmefremkaldende virkning fik 402 patienter en enkelt dosis palonosetron (3,

10 eller 20 mikrog/kg). De følgende almindelige eller ikke almindelige bivirkninger blev rapporteret

for palonosetron, ingen blev rapporteret med en hyppighed på >1 %.

Systemorganklasse

Almindelige bivirkninger

(

1/100 til<1/10)

Ikke almindelige bivirkninger

(

1/1.000 til <1/100)

Bivirkningerne blev evalueret hos pædiatriske patienter, der fik palonosetron i op til

4 kemoterapicyklusser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

Doser på op til 6 mg har været anvendt i kliniske studier hos voksne. Gruppen, der fik den højeste

dosis, udviste en lignende bivirkningsfrekvens sammenlignet med de andre dosisgrupper, og der blev

ikke observeret nogen dosis-respons virkninger. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske en

overdosering med palonosetron, skal dette håndteres med understøttende behandling. Der er ikke

gennemført studier med dialyse. På grund af det store fordelingsvolumen er det dog usandsynligt, at

dialyse vil være en effektiv behandling af palonosetron-overdosering.

Pædiatrisk population

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering i pædiatriske kliniske studier.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin-(5HT

)-antagonister.

ATC-kode: A04AA05

Palonosetron er en selektiv receptorantagonist med høj affinitet til 5HT

-receptoren.

I to randomiserede dobbelt blinde studier med sammenlagt 1.132 patienter, der fik moderat

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≤ 50 mg/m

, carboplatin, cyclophosphamid

1.500 mg/m

og doxorubicin

25 mg/m

, blev palonosetron 250 mikrogram og 750 mikrogram

sammenlignet med ondansetron 32 mg (halveringstid 4 timer) eller dolasetron 100 mg (halveringstid

7,3 timer) indgivet intravenøst på dag 1 uden dexamethason.

I et randomiseret, dobbeltblind studie med sammenlagt 667 patienter, der fik kraftigt

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≥ 60 mg/m

, cyclophosphamid > 1.500 mg/m

og dacarbazine, blev palonosetron 250 mikrogram og 750 mikrogram sammenlignet med ondansetron

32 mg indgivet intravenøst på dag 1. Dexamethason blev givet profylaktisk før kemoterapi hos 67 %

af patienterne.

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed, dyskinesi

Hjerte

QT-forlængelse i

elektrokardiogram

Ledningsforstyrrelse,

sinustakykardi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste, dyspnø, epistaxis

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis, pruritus,

hudsygdom, urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi, smerter på

infusionsstedet,

reaktion på infusionsstedet,

smerter

De væsentlige studier var ikke designet til at vurdere effekten af palonosetron ved sent indsættende

kvalme og opkastning. Den antiemetiske virkning blev iagttaget over 0-24 timer, 24-120 timer og

0-120 timer. Resultaterne af studierne omhandlende moderat kvalmefremkaldende kemoterapi og for

studiet omhandlende kraftigt kvalmefremkaldende kemoterapi er opsummeret i de følgende tabeller.

Palonosetron var ikke dårligere sammenlignet med de stoffer, det blev sammenlignet med, i den akutte

fase af kvalme og opkastning både under regimer med moderat og kraftig kvalmefremkaldende

behandling.

Selvom den relative virkning af palonosetron ved multiple behandlingscykler ikke er blevet

demonstreret i kontrollerede kliniske studier, fortsatte 875 patienter, der var inkluderet i de tre fase tre

studier, i et åbent sikkerhedsstudie og blev behandlet med palonosetron 750 mikrogram i op til 9

yderligere cykler med kemoterapi. Den samlede sikkerhed blev opretholdt gennem alle cyklerne.

Tabel 1: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi sammenlignet med ondansetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Ondansetron

32 milligram

(n= 185)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin) 97,5 % CI

b

0 – 24 timer

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 timer

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 timer

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0 – 24 timer

76,2

65,4

10,8

24 – 120 timer

66,7

50,3

16,4

< 0,001

0 – 120 timer

63,0

44,9

18,1

< 0,001

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0 – 24 timer

60,3

56,8

24 – 120 timer

51,9

39,5

12,4

0 – 120 timer

45,0

36,2

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end – 15 % viser ikke dårligere

kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

c

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 2:

Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi

a

sammenlignet med dolasetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 185)

Dolasetron

100 milligram

(n= 191)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin)

97,5% CI

b

0 – 24 timer

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 timer

54,0

38,7

15,3

[-3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 timer

46,0

34,0

12,0

[-0,3 %, 23,7 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0 – 24 timer

57,0

47,6

24 – 120 timer

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 timer

41,8

30,9

10,9

0,027

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0 – 24 timer

48,7

41,4

24 – 120 timer

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 timer

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end – 15 % viser ikke dårligere

kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

c

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 3:

Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med kraftigt kvalmefremkaldende kemoterapi

a

sammenlignet med ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 223)

Ondansetron

32 milligram

(n= 221)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin) 97,5% CI

0 – 24 timer

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 timer

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 timer

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0 – 24 timer

56,5

51,6

24 – 120 timer

40,8

35,3

0 – 120 timer

37,7

29,0

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0 – 24 timer

53,8

49,3

24 – 120 timer

35,4

32,1

0 – 120 timer

33,6

32,1

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end – 15 % viser ikke dårligere

kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

c

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Virkningen af palonosetron på blodtryk, hjerterytme og ekg-parametre, herunder QTc, var

sammelignelig med ondansetron og dolasetron i de kliniske CINV-studier. I ikke-kliniske studier

kunne palonosetron blokere de ionkanaler, der er involveret i den ventrikulære de- og repolarisering,

og stoffet kunne forlænge varigheden af aktionspotentialet.

Virkningen af palonosetron på QTc-intervallet blev undersøgt i et dobbeltblindet, randomiseret,

parallelt, placebo- og positivkontrolleret studie (moxifloxacin) i mænd og kvinder. Formålet var at

undersøge ekg-virkningen af intravenøst palonosetron ved enkeltdoser på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg i

221 raske studiedeltagere. Studiet viste ingen virkning på varigheden af QT/QTc-intervallet eller noget

andet ekg-interval ved doser på op til 2,25 mg. Der blev ikke fundet nogen kliniske signifkant ændring

af hjerterytmen, den atrioventrikulære overledning og repolariseringen af hjertet.

Pædiatrisk population

Forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning (CINV):

Sikkerheden og virkningen af palonosetron indgivet intravenøst i enkeltdoser på 3 mcg/kg og

10 mcg/kg blev undersøgt i det første kliniske studie med 72 patienter i følgende aldersgrupper:

> 28 dage til 23 måneder (12 patienter), 2 til 11 år (31 patienter) og 12 til 17 år (29 patienter), som fik

kraftigt eller moderat emetogen kemoterapi. Der blev ikke indberettet sikkerhedsmæssige problemer

ved nogen af de to doseringsniveauer. Den primære effektvariable var andelen af patienter med

komplet respons (CR, defineret som ingen emetisk episode og ingen behovsmedicin) i de første

24 timer efter påbegyndelse af kemoterapi. Virkningen af palonosetron 10 mcg/kg sammenlignet med

palonosetron 3 mcg/kg var henholdsvis 54,1 % og 37,1 %.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/243539/2016

EMEA/H/C/004129

EPAR - sammendrag for offentligheden

Palonosetron Accord

palonosetron

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Palonosetron Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Palonosetron Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Palonosetron Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Palonosetron Accord, og hvad anvendes det til?

Palonosetron Accord anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af kemoterapi

(lægemidler til behandling af kræft). Det anvendes til voksne og børn på en måned og derover til

kemoterapi med lægemidler, som enten i kraftig grad udløser kvalme og opkastninger (såsom

cisplatin), eller som i moderat grad udløser kvalme og opkastninger (såsom cyclophosphamid,

doxorubicin eller carboplatin).

Palonosetron Accord indeholder det aktive stof palonosetron. Det er et "generisk lægemiddel". Det

betyder, at Palonosetron Accord svarer til et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i EU, og

som hedder Aloxi. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet

med spørgsmål og svar her

Hvordan anvendes Palonosetron Accord?

Palonosetron Accord bør kun gives inden kemoterapi. Det fås som en injektionsvæske eller infusion

(drop) i en vene, som skal indgives af en sundhedsperson ca. 30 minutter før kemoterapien starter.

Den anbefalede dosis til voksne er 250 mikrogram, som injiceres i en vene over 30 sekunder. Det kan

gives sammen med et corticosteroid (en anden type lægemiddel, der kan anvendes til forebyggelse af

Palonosetron Accord

EMA/243539/2016

Side 2/2

kvalme og opkastninger) for at øge virkningen. Hos børn gives opløsningen ved infusion (drop) i en

vene over 15 minutter i en dosis på 20 mikrogram pr. kilo kropsvægt.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Palonosetron Accord?

Det aktive stof i Palonosetron Accord, palonosetron, er en "5HT3-antagonist". Det betyder, at det

forhindrer et kemisk stof i kroppen kaldet 5-hydroxytryptamin (5HT, også kaldet serotonin) i at binde

sig til 5HT3-receptorerne i maven. Når 5HT binder sig til disse receptorer, medfører det normalt

kvalme og opkastning. Ved at blokere disse receptorer forebygger Palonosetron Accord den kvalme og

de opkastninger, som ofte indtræder efter kemoterapi.

Hvordan er Palonosetron Accord blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om palonosetron. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Palonosetron Accord er et generisk lægemiddel, som gives ved injektion og

indeholder samme aktive stof som referencelægemidlet Aloxi.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Palonosetron Accord?

Da Palonosetron Accord er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Palonosetron Accord godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Palonosetron Accord er sammenligneligt med Aloxi. Det var derfor CHMP's opfattelse,

at fordelene opvejer de identificerede risici som for Aloxi. Udvalget anbefalede, at Palonosetron Accord

godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Palonosetron Accord?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Palonosetron Accord anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Palonosetron Accord, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Andre oplysninger om Palonosetron Accord

Den fuldstændige EPAR for Palonosetron Accord findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Palonosetron Accord, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information