Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-12-2020

Aktiv bestanddel:
levodopa, carbidopa, entakapon
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N04BA03
INN (International Name):
levodopa, carbidopa, entacapone
Terapeutisk gruppe:
Nervøs sytem
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og slutningen af dosis motor udsving ikke stabiliseret på levodopa / dopa-decarboxylase (DDC)-inhibitor behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002441
Autorisation dato:
2011-08-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002441

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-09-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

15-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

15-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

15-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

15-12-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og

entacapon) i én filmovertrukket tablet. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bruges til behandling

af Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Tag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, hvis du:

er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

har snævervinklet glaukom (en øjensygdom)

har en svulst i binyrerne

tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere

eller ikke-selektive MAO-hæmmere)

tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion overfor

lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser)

har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, hvis du

har eller tidligere har haft:

et hjerteinfarkt eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelser i hjerterytmen, eller i

blodårerne

asthma eller anden lungesygdom

problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis

nyre- eller hormonrelaterede sygdomme

mavesår eller mavekramper

hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i tyktarmen

en alvorlig mental lidelse, som f.eks. en psykose

kronisk åbenvinklet grøn stær, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis og at

kontrollere trykket i dine øjne.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod psykoser (antipsykotika)

medicin, der kan bevirke, at du får lavt blodtryk, når du rejser dig fra en stol eller seng. Du skal

være opmærksom på, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan forværre denne virkning.

Tal med din læge, hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion:

bemærker at dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, eller hvis du begynder at ryste,

bliver ophidset, forvirret, får feber, høj puls eller store forandringer i blodtrykket. Hvis det er

tilfældet, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt

føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller oplever andre unormale forandringer i din adfærd

pludselig falder i søvn, eller hvis du føler dig meget søvnig. Hvis det sker, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner (se under afsnittet ”Trafik- og arbejdssikkerhed”)

bemærker ukontrollerbare bevægelser, eller disse forværres, efter du begyndte at bruge

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion. Hvis dette er tilfældet, bør du kontakte din læge, fordi

der kan være behov for at justere dosis af din medicin mod Parkinsons sygdom

får diarré: Du anbefales at kontrollere din vægt for at undgå muligt overdrevent vægttab

oplever stigende grad af appetitmangel (anoreksi), almen svækkelse (kraftesløs, udmattet) og

vægttab inden for en relativt kort periode. I så fald bør det overvejes at foretage en generel

medicinsk undersøgelse, som bør omfatte leverfunktionen

føler behov for at holde op med at bruge Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, se afsnittet

”Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion”.

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle

misbrugslignende symptomer, der kan medføre trang til større doser Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion og andre lægemidler, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke

kontrollerbar trang og adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller

fristelsen til at udøve visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse adfærdssmønstre

kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte vanedannende spilletrang, overspisning eller sygelig

købelyst, en unormal høj sexlyst eller sex-interessemed øget seksuel tankegang eller seksuelle

følelser. Din læge bliver måske nødt til at revurdere din behandling.

Din læge vil måske regelmæssigt tage blodprøver, hvis du får behandling med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion i længere tid.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er ikke egnet til behandling af symptomer i nervebanerne

(f.eks. ufrivillige bevægelser, rysten, muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre

typer medicin.

Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion til patienter under 18 år.

Derfor frarådes det at anvende Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, hvis du tager visse lægemidler mod depression

(kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler.

Disse er:

medicin, der bruges til behandling af depressioner, f.eks. moclobemid, amitriptylin, desipramin,

maprotilin, venlafaxin og paroxetin

rimiterol og isoprenalin, som bruges til behandling af sygdomme i luftvejene

adrenalin, som bruges mod alvorlige allergiske reaktioner

noradrenalin, dopamin og dobutamin, som bruges til behandling af hjertesygdomme og lavt

blodtryk

alfamethyldopa, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk

apomorphin, som bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan svækkes af visse lægemidler. Disse er:

dopamin-antagonister, som bruges til behandling af mentale lidelser, kvalme og opkastning

phenytoin, som bruges til at forebygge kramper

papaverin, som bruges til at afslappe musklerne.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion vanskeliggør fordøjelsen af jern. Tag derfor ikke

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion og jerntilskud samtidigt. Efter du har indtaget ét af

præparaterne, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager det andet.

Brug af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion sammen med mad og drikke

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan tages med eller uden mad.

Hos nogle patienter optages Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion dårligt, hvis tabletten tages

sammen med eller kort tid efter proteinrig mad (såsom kød, fisk, mælkeprodukter, kerner og nødder).

Hvis du synes, dette passer på dig, skal du kontakte din læge.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme, når du er i behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Trafik og arbejdsikkerhed

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan sænke blodtrykket, og du kan føle dig ør og svimmel. Du

må derfor være specielt forsigtig, når du kører bil eller bruger værktøj og maskiner.

Hvis du føler dig meget søvnig, eller hvis du mærker, at du pludselig falder i søvn, skal du vente med

at køre bil, til du er helt vågen. Det samme gælder, hvis du skal lave andet, der kræver fuld

opmærksomhed. Ellers risikerer du at være til alvorlig fare for dig selv og andre.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder saccharose

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder saccharose (1,2 mg/tablet). Kontakt lægen, før du

tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Voksne og ældre:

Nøjagtigt hvor mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion tabletter du skal tage hver dag, vil

din læge vil informere dig om.

Tabletterne er ikke beregnet til at deles eller knuses.

Du skal kun tage én tablet ad gangen.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis.

Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller

150 mg/37,5 mg/200 mg, må du ikke tage mere end 10 tabletter pr. dag.

Hvis du mener, at virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er for kraftig eller for svag,

eller hvis du får mulige bivirkninger, bør du rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet om dette.

Når du skal åbne beholderen første gang: Åben låget og

tryk derefter tommelfingeren nedad på forseglingen,

indtil den brydes.

Se figur 1.

Figur 1

Hvis du har taget for mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du ved et uheld har taget flere

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion tabletter, end du burde. I tilfælde af en overdosis kan du blive

forvirret eller urolig, din puls kan blive hurtigere eller langsommere end normalt eller farven på din

hud, din tunge, i dine øjne eller din urin kan ændres.

Hvis du har glemt at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis der er mere end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, og den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis der er mindre end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, vent 1 time og tag så en ny tablet. Herefter kan du

fortsætte som normalt.

For at undgå eventuelle bivirkninger skal der altid være mindst én time mellem

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Du må ikke holde op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, med mindre din læge har

givet dig besked på det. For at få kontrol over dine symptomer kan det i et sådant tilfælde være

nødvendigt, at lægen justerer dosen af den anden medicin, du tager mod Parkinsons sygdom, specielt

levodopa. Hvis du pludselig stopper med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion og anden

medicin mod Parkinsons sygdom, kan der opstå bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mange bivirkninger kan mindskes ved at justere dosis.

Hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bemærker følgende

symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt:

Dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, du begynder at ryste, bliver ophidset,

forvirret, får feber, høj puls eller store udsving i dit blodtryk. Disse kan være symptomer på

malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin, der anvendes

til behandling af forstyrrelser i centralnervesystemet) eller rabdomyolyse (en sjælden og alvorlig

muskelsygdom).

Allergisk reaktion. Tegnene på dette kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt og hævelse af ansigt,

læber, tunge eller svælg. Dette kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier)

kvalme

harmløs rødbrun misfarvning af urinen

muskelsmerter

diarré

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

ørhed eller besvimelse på grund af for lavt blodtryk, højt blodtryk

forværring af Parkinson-symptomer, svimmelhed, søvnighed

opkastning, smerter og ubehag i maven, halsbrand, mundtørhed, forstoppelse

søvnproblemer, hallucinationer, forvirring, unormale drømme (herunder mareridt), træthed

mentale forandringer - herunder problemer med hukommelsen, angst og depression (evt. med

selvmordstanker)

hjerte- eller karsygdomme (f.eks. smerter i brystet), uregelmæssig puls eller hjerterytme

øget faldtendens

åndenød

øget svedtendens, udslæt

muskelkramper, hævede ben

sløret syn

blodmangel

nedsat appetit, vægttab

hovedpine, ledsmerter

urinvejsinfektion

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hjerteanfald

blødning fra tarmen

nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blødning, unormale leverfunktionsprøver

kramper

følelse af uro

psykotiske symptomer

kolitis (betændelse i tyktarmen)

andre misfarvninger end af urinen (f.eks. hud, negle, hår, sved)

synkebesvær

vandladningsbesvær

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data))

Trang til større doser Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion ud over den dosis, der er nødvendig for

kontrol af motoriske symptomer, kendt som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Nogle patienter

oplever svære unormale og ufrivillige bevægelser (dyskinesi), humørsvingninger eller andre

bivirkninger, efter de har taget større doser Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Følgende bivirkninger er også indberettet:

leverbetændelse (hepatitis)

kløe

Du kan få følgende bivirkninger:

Ikke være i stand til at modstå lysten til at udføre aktiviteter, der kan være skadelige. Det kan

omfatte:

voldsom trang til at spille umådeholdent på trods af alvorlige personlige eller familiære

konsekvenser

forandret eller øget seksuel lyst og adfærd, der giver betydelig bekymring for dig eller andre,

for eksempel en øget sextrang

ukontrolleret og udtalt købelyst eller pengeforbrug

udtalt overspisning (at spise store mængder af mad i løbet af kort tid) eller tvangsspisning (at

spise mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten).

Fortæl det til lægen, hvis du oplever sådanne adfærdsændringer. Lægerne vil drøfte hvordan

symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder:

Aktive stoffer: levodopa, carbidopa og entacapon.

Hver Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg tablet indeholder 50 mg

levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, majsstivelse,

mannitol (E421) og povidon (E1201)

Indholdstofferne i filmovertrækket: glycerol (85 procent) (E422), hypromellose,

magnesiumstearat, polysorbat 80, rød jernoxid (E172), saccharose, titandioxid (E171) og gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brun- eller grårøde, runde, hvælvede

filmovertrukne tabletter uden delekærv mærket med ”LCE 50” på den ene side.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion findes i seks forskellige pakningsstørrelser (10, 30, 100, 130,

175 eller 250 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Orion Corporation

Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tel. +370 5 276 9499

България

Orion Corporation

Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél/Tel: +358 10 4261

Česká republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Magyarország

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Orion Corporation

Τηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

España

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tel.: + 48 22 8333177

France

Orion Corporation

Tél: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Hrvatska

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion CorporationPuh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Orion Corporation

Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tel: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tel: +44 1635 520 300

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 125 mg/31,25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 150 mg/37,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg/12,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,2 mg saccharose.

75 mg/18,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,4 mg saccharose.

100 mg/25 mg/200 mg

En tablet indeholder 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

125 mg/31,25 mg/200 mg

En tablet indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

150 mg/37,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,9 mg saccharose.

175 mg/43,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,89 mg saccharose.

200 mg/50 mg/200 mg

En tablet indeholder 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 2,3 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

50 mg/12,5 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, runde, konvekse filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 50” på

den ene side.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 75” på den ene side.

100 mg/25 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 100” på den ene

side.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 125” på den ene side.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, aflange ellipse-formede filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE

150” på den ene side.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 175” på den ene side.

200 mg/50 mg/200 mg

Mørk brunrøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 200” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons

sygdom og motoriske end-of-dose fluktuationer, som ikke kan stabiliseres på behandling med

levodopa/dopa-decarboxylase (DDC) hæmmere.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den optimale daglige dosis skal tilpasses hver enkelt patients behov ved titrering af levodopa. Den

daglige dosis skal fortrinsvis optimeres til en af de syv tilgængelige styrker (50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg,

175 mg/43,75 mg/200 mg eller 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/carbidopa/entacapon).

Patienten skal instrueres i kun at tage én enkelt Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tablet ved

hver dosering. Patienter, der får mindre en 70–100 mg carbidopa pr. dag, oplever oftere kvalme og

kaster op. Da der er begrænset erfaring med brug af totale døgndoser større end 200 mg carbidopa, og

den anbefalede maksimale daglige dosis af entacapon er 2000 mg, er den maksimale dosis derfor 10

tabletter pr. dag for Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orionstyrker på 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg og

150 mg/37,5 mg/200 mg. 10 Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletter med styrken

150 mg/37,5 mg/200 mg svarer til 375 mg carbidopa pr. dag. I henhold til denne daglige carbidopa-

dosis, er den anbefalede daglige maksimale dosis for styrken 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabletter pr.

dag og for 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabletter pr. dag.

Sædvanligvis bør Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion anvendes til patienter, der allerede er i

behandling med tilsvarende doser af standardformuleringer med levodopa/DDC-hæmmer og

entacapon.

Skift af patienter i behandling med levodopa/DDC-hæmmer (carbidopa eller benserazid)-præparater

og entacapon-tabletter til Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

a. Patienter, der allerede er i behandling med entacapon og standardformuleringer med

levodopa/carbidopa i styrker tilsvarende Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, kan overføres

direkte til den tilsvarende Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tablet. F.eks. kan en patient, der

tager en tablet på 50 mg/12,5 mg levodopa/carbidopa samtidig med en tablet entacapon på 200 mg 4

gange dagligt, i stedet tage en 50 mg/12,5 mg/200 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tablet 4

gange dagligt. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletten indtages på samme tid som den

sædvanlige levodopa/carbidopa- og entacapondosis.

b. Ved initiering af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orionbehandling hos patienter, der allerede er i

behandling med entacapon og levodopa/carbidopa i doser, der ikke findes i styrker tilsvarende

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion tabletter (50 mg/12,5 mg/200 mg eller

75 mg/18,75 mg/200 mg eller 100 mg/25 mg/200 mg eller 125 mg/31,25 mg/200 mg eller

150 mg/37,5 mg/200 mg eller 175 mg/43,75 mg/200 mg eller 200 mg/50 mg/200 mg), bør doseringen

af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion omhyggeligt titreres til et optimalt klinisk respons. Ved

start skal doseringen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion tilpasses, så den ligger så tæt som

muligt på den daglige dosis af levodopa, der hidtil er anvendt.

c. Ved initiering af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orionbehandling hos patienter, der allerede er i

behandling med entacapon og levodopa/benserazid i en standardformulering, bør behandlingen med

levodopa/benserazid afbrydes den foregående aften og Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

initieres den efterfølgende morgen. Startdosis af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bør

indeholde enten den samme mængde af levodopa eller en anelse (5-10%) mere.

Sådan overføres patienter, der ikke er i behandling med entacapon til

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Initiering af behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan påtænkes i tilsvarende doser

som nuværende behandling hos nogle patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-dose

fluktuationer, som ikke er stabiliseret på den eksisterende behandling med standardformulering af

levodopa/DDC-hæmmer. Dog kan det ikke anbefales at overføre patienter direkte fra levodopa/DDC-

hæmmer til Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion hos patienter med dyskinesier, eller hvor den

daglige levodopadosering er højere end 800 mg. Hos disse patienter kan det anbefales at introducere

entacaponbehandling separat (entacapontabletter) og om nødvendigt justere levodopadoseringen, før

der igangsættes behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Entacapon forstærker virkningen af levodopa. Det kan derfor være nødvendigt at reducere

levodopadosis med 10-30% i løbet af de første dage eller uger efter behandlingsstart med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, specielt hos patienter med dyskinesier. Den daglige dosis af

levodopa kan reduceres ved at øge dosisintervallerne og/eller ved at reducere levodopamængden pr.

dosis, afhængigt af patientens kliniske tilstand.

Dosisjustering under behandling

Når der er behov for mere levodopa og/eller en stigning i dosisfrekvens, skal behovet for en alternativ

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orionstyrke vurderes indenfor dosisanbefalingerne.

Hvis der er behov for mindre levodopa, skal den totale daglige dosis af

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion reduceres enten ved at reducere doseringshyppigheden ved at

øge tiden mellem doserne, eller ved at vælge en lavere styrke af Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion ved hver dosering.

Hvis der samtidig med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion tages andre produkter indeholdende

levodopa, skal anbefalingen om maksimal daglig dosis følges.

Seponering af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orionbehandling: Hvis behandling med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion (levodopa/carbidopa/entacapon) afbrydes, og patienten

overføres til behandling med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon, er det nødvendigt at justere

doseringen af anden antiparkinson-behandling, specielt levodopa, for at opnå tilstrækkelig kontrol

over parkinsonsymptomerne.

Pædiatrisk population: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orions sikkerhed og virkning hos børn

under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Ældre: Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos ældre.

Nedsat leverfunktion: Det anbefales at Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion administreres med

forsigtighed til patienter med mild til moderat leversvigt. Dosisreduktion kan være nødvendig (se pkt.

5.2). Ved alvorligt nedsat leverfunktion se pkt 4.3.

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion påvirker ikke entacapons farmakokinetik. Der foreligger

ikke specifikke studier på farmakokinetik med levodopa og carbidopa hos patienter med

nyreinsufficiens. Der bør derfor udvises forsigtighed ved behandling af patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion, inklusive dialysepatienter, med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion (se pkt. 5.2).

Administration

Hver tablet skal indtages peroralt, med eller uden føde (se pkt. 5.2). En tablet indeholder én

behandlingsdosis og tabletterne må kun administreres som hele tabletter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

Snævervinklet glaukom.

Fæokromocytom.

Samtidig administration af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion og non-selektive

monoaminooxidase (MAO-A og MAO-B)-hæmmere (f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

Samtidig administration med en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-hæmmer (se

pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse i anamnesen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er ikke egnet til behandling af lægemiddelinducerede

ekstrapyramidale reaktioner.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bør administreres med forsigtighed til patienter med

iskæmisk hjertesygdom, alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, asthma bronchiale,

nyresygdomme eller endokrine sygdomme eller ulcus pepticum eller kramper i anamnesen.

Hos patienter, der tidligere har haft myokardieinfarkt, og som har efterfølgende atrium nodale

eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunktionen overvåges med særlig omhu i den periode, hvor

initial dosisjustering foretages.

Alle patienter, der behandles med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, bør overvåges

omhyggeligt med hensyn til udvikling af mentale forandringer, depression med suicidale

tendenser og anden alvorligt ændret social adfærd. Patienter med tidligere eller eksisterende

psykoser bør behandles med forsigtighed.

Samtidig indgift af antipsykotiske lægemidler med dopaminreceptor-blokkerende egenskaber,

specielt D

-receptorantagonister bør ske med forsigtighed, og patienten bør følges omhyggeligt

for aftagende antiparkinson-virkning eller forværring af parkinson-symptomer.

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion med forsigtighed, hvis det intraokulære tryk er velkontrolleret, og patienten overvåges nøje

med hensyn til ændringer i det intraokulære tryk.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan inducere ortostatisk hypotension.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bør derfor gives med forsigtighed til patienter, der

anvender andre lægemidler, som kan forårsage ortostatisk hypotension.

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med døsighed og pludselig indsættende

søvnepisoder hos patienter med Parkinsons sygdom, og der bør derfor udvises forsigtighed ved

bilkørsel og brug af maskiner (se pkt. 4.7).

I kliniske studier har dopaminerge bivirkninger, f.eks. dyskinesier, vist sig at forekomme oftere

hos patienter i behandling med entacapon og dopaminagonister (som bromokriptin), selegilin eller

amantadin sammenlignet med de, der fik placebo i kombination med de samme stoffer. Det kan

være nødvendigt at justere doserne af andre antiparkinson-lægemidler, når behandling med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion igangsættes hos en patient, der ikke allerede er i

behandling med entacapon.

Hos patienter med Parkinsons sygdom er rabdomyolyse sekundært til alvorlige dyskinesier eller

malignt neuroleptikasyndrom (MNS) observeret i sjældne tilfælde. Pludselig dosisreduktion eller

seponering af levodopa bør derfor følges nøje, specielt hos patienter som desuden får

neuroleptika. MNS, omfattende rabdomyolyse og hypertermi, karakteriseres ved motoriske

symptomer (rigiditet, myoklonus, tremor), ændring i mental tilstand (f.eks. agitation, forvirring,

koma), hypertermi, autonom dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet serum

kreatinfosfokinase. I individuelle tilfælde vil der kun være nogle af disse symptomer og/eller fund

tilstede. En tidlig diagnose er vigtig for korrekt håndtering af MNS. Et syndrom, der ligner

malignt neuroleptikasyndrom og omfatter muskelstivhed, forhøjet kropstemperatur, mentale

forandringer og øget serum kreatinfosfokinase, er rapporteret ved pludselig seponering af

antiparkinsonmidler. Hverken MNS eller rabdomyolyse er rapporteret i forbindelse med

entacaponbehandling i kliniske afprøvninger, hvor entacapon blev seponeret pludseligt. Efter at

entacapon er kommet på markedet, er der rapporteret om enkeltstående tilfælde af MNS, især i

forbindelse med pludselig reducering eller afbrydelse af behandlingen med entacapon og anden

samtidig behandling med dopaminerge lægemidler. Hvis det anses for nødvendigt, skal

erstatningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion med levodopa/DDC-hæmmer uden

entacapon eller anden dopaminerg behandling foregå langsomt, og en forøget levodopadosis kan

være nødvendig.

Hvis der er behov for generel anæstesi, kan behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion fortsætte så længe patienten kan indtage væske og medicin peroralt. Hvis det er nødvendigt

at afbryde behandlingen midlertidigt, kan den genoptages, så snart oral medicin kan indtages, med

samme daglige dosis som tidligere.

Det anbefales jævnligt at vurdere den hepatiske-, hæmatopoietiske-, kardiovaskulære- og renale

funktion ved forlænget behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at undgå et

eventuelt uforholdsmæssigt stort vægttab. Længevarende eller vedvarende diarré, der optræder

ved anvendelse af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af længerevarende eller

vedvarende diarré bør lægemidlet seponeres og passende behandling og undersøgelser overvejes.

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og

omsorgspersoner skal informeres om, at der kan forekomme adfærdssymptomer på

impulskontrolforstyrrelser, herunder patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet,

tvangsforbrug eller sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser hos patienter, der

behandles med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler, der indeholder

levodopa, herunder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion. En evaluering af behandlingen

anbefales, hvis sådanne symptomer opstår.

Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS), som er en addiktiv forstyrrelse, der medfører

overdreven brug af lægemidlet, som er set hos visse patienter, der er blevet behandlet med

carbidopa/levodopa. Før initiering af behandling skal patienter og plejere advares om den

potentielle risiko for udvikling af DDS (se også pkt. 4.8).

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort tid, bør det

overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive undersøgelse af leverfunktionen.

Levodopa/carbidopa kan medføre falsk positive resultater, når der anvendes sticks til urinprøver

for ketonstoffer, og denne reaktion ændres ikke ved at koge urinprøven. Anvendelse af

glucoseoxidasemetoder kan medføre falsk negative resultater for glykosuri.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder saccharose, og bør ikke anvendes til patienter

med hereditær fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre antiparkinsonmidler: Indtil nu har der ikke været tegn på interaktioner, der vil udelukke

samtidig brug af standard-antiparkinson-lægemidler med Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orionbehandling. Entacapon i høje doser kan påvirke absorptionen af carbidopa. Der er imidlertid

ikke observeret interaktioner med carbidopa i det anbefalede doseringsskema (200 mg entacapon op

til 10 gange dagligt). Der er ikke observeret interaktioner mellem entacapon og seligilin i studier med

gentagen dosering hos patienter med Parkinsons sygdom, som blev behandlet med levodopa/DDC-

hæmmer. Indtaget sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bør den daglige dosis af

selegilin ikke overstige 10 mg.

Forsigtighed bør udvises ved samtidig brug af følgende aktive stoffer og levodopabehandling.

Antihypersentiva: Symptomatisk postural hypotension kan opstå, når patienter, som allerede anvender

antihypertensiva, får levodopa i tillæg. Dosisjustering af antihypersentivt lægemiddel kan være

nødvendigt.

Antidepressiva: Reaktioner, inklusive hypertension og dyskinesier, er i sjældne tilfælde rapporteret

ved samtidig indgift af tricykliske antidepressiva og levodopa/carbidopa. Interaktioner mellem

entacapon og imipramin og mellem entacapon og moclobemid har været undersøgt i

enkeltdosisstudier hos raske frivillige. Der blev ikke observeret nogen farmakodynamiske

interaktioner. Et stort antal parkinson-patienter er blevet behandlet med kombinationen levodopa,

carbidopa og entacapon og flere andre lægemidler, bl.a. MAO-A-hæmmere, tricykliske antidepressiva,

noradrenalin-reuptake-hæmmere som f.eks. desipramin, maprotilin og venlafaxin og lægemidler, som

metaboliseres via COMT (f.eks. katekollignende forbindelser, paroxetin). Der er ikke set

farmakodynamiske interaktioner. Der skal imidlertid udvises forsigtighed, når disse lægemidler

anvendes samtidigt med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Andre lægemidler: Dopaminreceptor-antagonister (f.eks. nogle antipsykotika og antiemetika),

phenytoin og papaverin kan reducere levodopas terapeutiske virkning. Patienter, der anvender disse

lægemidler samtidig med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, bør nøje overvåges med henblik på

reduceret terapeutisk respons.

Pga. entacapons affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2) kan

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion potentielt interferere med aktive substanser, hvis

metabolisering er afhængig af dette isoenzym, som f.eks. S-warfarin. I et interaktionsstudie hos raske,

frivillige forsøgspersoner ændrede entacapon imidlertid ikke plasmaniveauerne for S-warfarin, mens

AUC for R-warfarin øgedes i gennemsnit med 18% [CI

11-26%]. INR-værdierne øgedes i

gennemsnit med 13% [CI

6-19%]. Det anbefales derfor at kontrollere INR ved behandlingsstart med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion hos patienter, der allerede er i behandling med warfarin.

Andre former for interaktioner: Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer, og absorptionen af

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan derfor være nedsat hos patienter på proteinrig kost.

Levodopa og entacapon kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion og jernpræparater bør derfor tages med mindst 2-3 timers

mellemrum (se pkt. 4.8).

In-vitro data: Entacapon bindes til humant albumin – bindingssted II, der også binder flere andre

lægemidler, inklusive diazepam og ibuprofen. Ifølge in vitro studier er signifikant forskydning ikke

forekommet ved terapeutiske koncentrationer af lægemidlet. Til dato er der derfor ingen tegn på

sådanne interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af kombinationen levodopa/carbidopa/entacapon hos

gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet for hvert af de enkelte stoffer (se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion bør ikke

anvendes under graviditet, med mindre fordelene for moderen opvejer mulige risici for fosteret.

Amning

Levodopa udskilles i human mælk. Der er set laktationshæmning under behandling med levodopa.

Carbidopa og entacapon udskilles i mælken hos dyr, men det vides ikke om stofferne udskilles i

human mælk. Levodopas, carbidopas eller entacapons sikkerhed hos nyfødte er ikke kendt. Kvinder

bør ikke amme, når de er i behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Fertilitet

Der er i prækliniske undersøgelser med entacapon, carbidopa eller levodopa alene ikke observeret

bivirkninger med hensyn til fertilitet. Fertilitetsundersøgelser med dyr er ikke udført med

kombinationen af entacapon, levodopa og carbidopa.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Levodopa, carbidopa og entacapon kan sammen forårsage svimmelhed og

symptomatisk ortostatisme. Derfor skal der udvises forsigtighed ved bilkørsel samt betjening af

maskiner.

Patienter i behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, som viser tegn på døsighed

og/eller pludselige søvnanfald, skal informeres om at undlade at føre bil eller deltage i aktiviteter,

hvor nedsat årvågenhed kan føre til risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks.

betjene maskiner), indtil disse episoder er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

a.

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i forbindelse med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er

dyskinesier, som forekommer hos cirka 19% af patienterne; gastrointestinale symptomer, herunder

kvalme og diarré forekommer hos henholdsvis cirka 15% og 12% af patienterne, smerter i muskler,

knogler og bindevæv forekommer hos cirka 12% af patienterne, og harmløs rødbrun misfarvning af

urinen (kromaturi) forekommer hos cirka 10% af patienterne. Alvorlige tilfælde af gastrointestinal

blødning (ikke almindelig) og angioødem (sjælden) er påvist i kliniske studier med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion eller entacapon kombineret med levodopa/DDC-hæmmer.

Alvorlig hepatitis, overvejende kolestatisk, rabdomyolyse og malignt neuroleptikasyndrom kan

forekomme i forbindelse med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, selv om der ikke påvist

tilfælde fra de kliniske studiedata.

b. Bivirkningsliste i tabelform

De bivirkninger, der er opført i tabel 1, er samlet både fra poolede data fra elleve dobbeltblinde

kliniske studier omfattende 3.230 patienter (1.810 behandlet med Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion eller entacapon i kombination med levodopa/DDC-hæmmer og 1.420 patienter behandlet med

placebo i kombination med levodopa/DDC-hæmmer eller cabergolin i kombination med

levodopa/DDC-hæmmer) og fra post-marketing data efter introduktion af entacapon på markedet til

anvendelse i kombination med levodopa/DDC-hæmmer.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med de hyppigste først og efter følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data, da ingen valide estimater har kunnet opnås i kliniske og epidemiologiske

studier).

Tabel 1. Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelig:

Anæmi

Ikke almindelig:

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Vægttab*, nedsat appetit*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression, hallucination, konfusion*, abnorme drømme*, angst, insomni

Ikke almindelig:

Psykoser, agitation*

Ikke kendt:

Suicidal adfærd, dopaminergt dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig: Dyskinesi*

Almindelig:

Forværring af Parkinsons sygdom (f.eks. bradykinesi)*, tremor, on og off

fænomen, dystoni, nedsat mental funktion (f.eks. dårlig hukommelse, demens),

døsighed, svimmelhed*, hovedpine

Ikke kendt:

Malignt neuroleptikasyndrom*

Øjne

Almindelig:

Sløret syn

Hjerte

Almindelig:

Iskæmisk hjertesygdom undtagen myokardieinfarkt (f.eks. angina pectoris)**,

uregelmæssig hjerterytme

Ikke almindelig:

Myokardieinfarkt**

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Ortostatisk hypotension, hypertension

Ikke almindelig:

Gastrointestinal blødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Diarré*, kvalme*

Almindelig:

Obstipation*, opkastning*, dyspepsi, abdominalsmerter og ubehag*, mundtørhed*

Ikke almindelig:

Colitis*, dysfagi

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Unormale leverfunktionsprøver*

Ikke kendt:

Hepatitis hovedsagelig med galdeophobning (se pkt. 4.4)*

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt*, hyperhidrose

Ikke almindelig:

Andre misfarvninger end urin (f.eks. hud, negle, hår, sved)*

Sjælden:

Angioødem

Ikke kendt:

Urticaria*

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: Smerter i muskler, knogler og bindevæv*

Almindelig:

Muskelspasmer, artralgi

Ikke kendt:

Rabdomyolyse*

Nyrer og urinveje

Meget almindelig: Kromaturi*

Almindelig:

Urinvejsbetændelse

Ikke almindelig:

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Brystsmerter, perifert ødem, fald, gangforstyrrelser, asteni, træthed

Ikke almindelig:

Utilpashed

*Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere (med

hyppighedsforskel på mindst 1% i kliniske studiedata) med entacapon end med levodopa/DDC-

hæmmer alene. Se pkt. c.

**Hyppigheden af myokardieinfarkt og andre iskæmiske hjertesygdomme (henholdsvis 0,43%

og 1,54%) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde studier med 2.082 patienter med end-of-dose

motoriske fluktuationer, der fik entacapon.

c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere med entacapon end med

levodopa/DDC-hæmmer alene, er mærket med en stjerne i Tabel 1, pkt. 4.8 b. Nogle af disse

bivirkninger relaterer til øget dopaminerg aktivitet (f.eks. dyskinesi, kvalme og opkastning) og

forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen. Reduktion af levodopadosis nedsætter sværhed og

hyppighed af disse dopaminerge reaktioner. Få bivirkninger kan direkte tilskrives det aktive stof

entacapon, herunder diarré og rødligbrun misfarvning af urin. Entacapon kan i nogle tilfælde også

medføre misfarvning af f.eks. hud, negle, hår og sved. Andre bivirkninger mærket med en stjerne i

Tabel 1, pkt. 4.8 b er mærket på grund af enten deres hyppigere forekomst (med hyppighedsforskel på

mindst 1%) i kliniske studiedata med entacapon end med levodopa/DDC-hæmmer alene eller i de

individuelle sikkerhedsrapporter, der er modtaget efter entacapons introduktion på markedet.

Der er sjældent forekommet kramper med levodopa/carbidopa, men der er imidlertid ikke fundet

årsagssammenhæng med behandling med levodopa/carbidopa.

Impulskontrolforstyrrelser: patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller

sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser kan optræde hos patienter, der behandles

EMA/289448/2013

EMEA/H/C/002441

EPAR sammendrag for offentligheden

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

levodopa/carbidopa/entakapon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker

(CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

Hvad er Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion?

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er et lægemiddel, der indeholder de tre aktive stoffer:

levodopa, carbidopa og entakapon. Det fås som tabletter i syv forskellige styrker indeholdende 50 til

200 mg levodopa og 12,5 til 50 mg carbidopa. Alle tabletterne indeholder 200 mg entakapon.

Hvad anvendes Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion til?

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Parkinsons

sygdom er en fremadskridende hjernesygdom, der medfører rysten, langsomme bevægelser og

muskelstivhed. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion anvendes hos patienter, der behandles med en

kombination af levodopa og en dopa-decarboxylasehæmmer (to standardlægemidler mod Parkinsons

sygdom), hos hvem der hen mod slutningen af perioden mellem to doser af medicinen forekommer

"fluktuationer". Fluktuationer forekommer, når lægemidlets virkning aftager, og symptomerne vender

tilbage. De skyldes den aftagende virkning af levodopa, der for patienten medfører pludselige skift

mellem "on-perioder", hvor patienten er i stand til at bevæge sig, og "off-perioder", hvor patienten har

vanskeligt ved at bevæge sig. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion anvendes, når disse

fluktuationer ikke kan behandles med standardkombinationen alene.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion?

Hver tablet med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion indeholder en hel dosis levodopa i syv

forskellige styrker med tilsvarende mængder af carbidopa og entakapon til at forstærke dens virkning.

Den styrke af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, som skal anvendes til patienten, baseres på den

mængde levodopa, der er nødvendig til kontrol af patientens symptomer. Fuldstændige anvisninger

for, hvordan patienten skal skifte til Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, og hvordan dosis skal

justeres under behandlingen, fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af denne EPAR.

Den maksimale daglige dosis af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er 10 tabletter, undtagen for

de tabletter, som indeholder 175 mg levodopa og 43,75 mg carbidopa, hvor den maksimale daglige

dosis er otte tabletter, og de tabletter, der indeholder 200 mg levodopa og 50 mg carbidopa, hvor den

maksimale daglige dosis er syv tabletter. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletter skal tages

hele, med eller uden samtidig fødeindtagelse. De bør anvendes med forsigtighed hos patienter med

mild til moderat nedsat leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion. De bør ikke anvendes hos

patienter med svær leversygdom.

Hvordan virker Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion?

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler, der producerer dopamin (et stof, der

anvendes til at overføre signaler mellem nerveceller, der hjælper med at styre muskelbevægelser) , at

dø, og mængden af dopamin i hjernen falder. Patienterne mister derved evnen til sikker styring af

bevægelserne. De aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion genopretter indholdet af

dopamin i de dele af hjernen, der styrer bevægelser og koordination.

Levodopa omdannes til dopamin i hjernen. Både carbidopa og entakapon hæmmer nogle af de

enzymer, der medvirker ved nedbrydning af levodopa i kroppen. Carbidopa hæmmer enzymet dopa

decarboxylase, og entakapon hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT). Derved

forlænges virkningen af levodopa. Dette mindsker symptomerne på Parkinsons sygdom som stivhed og

langsomme bevægelser. Entakapon har været godkendt i EU under navnet Comtess/Comtan siden

1998. Anvendelsen af levodopa og carbidopa i kombination er almindelig anerkendt, da disse har

været anvendt siden midten af 1970'erne. Ved at kombinere alle tre stoffer i samme tablet opnår man

at mindske det antal tabletter, patienten skal tage, så det bliver lettere for patienten at overholde den

ordinerede behandling.

Hvordan blev Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion undersøgt?

Virksomheden anvendte nogle af oplysningerne fra Comtess/Comtan som dokumentation for

anvendelsen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion og fremlagde også oplysninger fra offentliggjort

faglitteratur om levodopa og carbidopa.

Virksomheden foretog ”bioækvivalens”-undersøgelser til påvisning af, at

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion giver samme koncentration i blodet af levodopa, carbidopa og

entakapon, som når de aktive stoffer tages som separate tabletter indeholdende entakapon og

tabletter indeholdende en kombination af levodopa og carbidopa.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Side 2/3

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion?

Undersøgelserne viste, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion er bioækvivalent med de separate

tabletter.

Hvilken risiko er der forbundet medLevodopa/Carbidopa/Entacapone

Orion?

De almindeligste bivirkninger ved Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion (som optræder hos flere end

1 ud af 10 patienter) er dyskinesi (ufrivillige bevægelser), muskelsmerter, diarré, kvalme og harmløs

misfarvning af urinen. Alvorlige bivirkninger, der er blevet indberettet i meget mindre omfang, er

gastrointestinale blødninger (blødninger fra tarm) og angioødem (hævelser under huden i ansigtet eller

på arme og ben). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion fremgår af indlægssedlen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion må ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme

(allergiske) over for levodopa, carbidopa, entakapon eller andre af indholdsstofferne.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion må ikke anvendes til patienter med:

svært nedsat leverfunktion

snævervinklet grøn stær (for højt væsketryk i øjet),

fæokromocytom (en svulst i binyrerne),

tidligere malignt neuroleptikasyndrom (en farlig nervesygdom, sædvanligvis forårsaget af

antipsykotiske lægemidler) eller rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelfibrene).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion må ikke anvendes samme med andre lægemidler, der tilhører

gruppen af monoaminoxidasehæmmere (en form for antidepressiva). Yderligere oplysninger fremgår af

produktresuméet, der ligeledes er en del af denne EPAR.

Hvorfor blev Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion den 24. august 2011. Denne tilladelse byggede på

den tilladelse, som blev udstedt for Stalevo i 2003 (‘informeret samtykke’).

Den fuldstændige EPAR for Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion findes også på agenturets websted.

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2013.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information